CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

LPD 2022

Kategorie: Letní polní den, Poznačte si v kalendáři

Termín konaní: 23.7.2022 19:00:00 , konec závodu 24.7.2022 05:00:00 s přestávkou od 23:00 hod do 01:00 hod.

LPD 2022

 
 • Na adrese https://drive.cbdx.cz/lpd/ bylo zahájeno přihlašování do letošního závodu LPD 2022 pro všechny zájemce.
    
 • Termín konaní:  23.7.2022 19:00:00 , konec závodu 24.7.2022 05:00:00 s přestávkou od 23:00 hod do 01:00 hod.
    
 • Závodu se může zúčastnit každý uživatel CB, který bude respektovat podmínky soutěže.
    
 • Propozice závodu najdete zde.
    
 • Deníky po ukončení závodu je třeba zaslat na adresu lpd@cbdx.cz do 1.8.2022  12:00hod.
   
 •  Tak jako v loňském roce, tak i letos najdete při přihlášení kolonku QTH – Kopec, zde najdete již kopce obsazené závodníky, kteří se do závodu přihlásili před Vámi – POZOR!!! Pořadatel Vám kopec nezarezervuje - to zůstává stále starostí závodníka! 
   
 • Jedná se pouze o informaci o obsazenosti QTH, platí pravidlo, že kdo se přihlásí dřív, ten má na výběr z většího množství kót, než ten, který se přihlásí těsně před závodem.
   
 • Pořadatel zajišťuje koty pouze kontrolním a bonusovým stanicím, v přehledu na přihlášce najdete AA- za názvem kopce.
   
 •  Účastnit se mohou pouze závodníci přihlášení do závodu. Přihlašovat se tedy musí i členové CB klubu Česká Lípa (tzv. CLka). Přihlašovat se je možno kdykoliv, třeba i v průběhu závodu, nicméně je dobré mít na paměti, že čím dříve se přihlásíte, tím více neobsazených kopců budete mít na výběr.
   
 • Jedno upozornění -  dle propozic je jakékoliv zveřejnění volačky a kóty před závodem, během něj nebo po jeho ukončení zakázáno. Pokud bude takový případ zjištěn, bude závodník penalizován ztrátou 1000 bodů. To samé se týká vystavování deníku před vyhlášením výsledků pořadatelem.
   
 • Samozřejmě i letos budou mít závodníci PLNOU KONTROLU nad celým závodem, po slavnostním vyhlášení výsledků (Holice 2022 pokud budou) budou opět vystaveny kompletně všechny zaslané deníky. Závodníci si tak budou moci porovnat vystavené deníky s těmi, které zaslali. Budou tak mít k dispozici všechny údaje z celého závodu a mohou proti sobě prověřovat jednotlivá spojení a zjišťovat kde nastal rozdíl.

  
Všem závodníkům přejeme mnoho zábavy!