CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

Pozvánka na Výroční členskou schůzi 2021

Kategorie: Všechny články, Klubové akce a činnosti, Klubové záležitosti

Pevně doufáme, že bude možné VČS uskutečnit

Dobrý den,

jelikož jsme optimisté, tak pevně věříme, že začátkem června (júna) již bude pandemická situace příznivá a umožní nám uspořádat

VČS 2021 dne 5.6.2021 a zároveň Setkání příznivců CB + PMR + HAM ve dnech 4. - 6. 6. 2021.

Protože nám stanovy ukládají zveřejnění termínu VČS s 30 dnenním předstihem, tak opravdu nezbývá než věřit nebo věštit!

Je nám jasné, že situace v mezinárodním měřítku asi nedovolí, aby mohli přijet naši slovenští členové. Je nám to velmi líto, ale asi s tím nic nenaděláme. Doufejme, že si osobní setkání budeme moci užít alespoň v Holicích.

Doufáme v účast členů z Moravy. Však se chlapci nějak do těch aut poskládáte....

Zvána je samozřejmě i široká veřejnost.

Jsme si vědomi, že dnes vyhlásíme termín konání VČS, ale "ti nahoře" stále ještě budou otálet s "rozvolněním". V žádném případě nechceme porušovat zákony a vládní nařízení. Je možné, že budeme nuceni termín konání VČS odvolat.

Přesto to vše čím si nyní procházíme doufáme, že pokud se sejdeme, tak se sejdeme za dodržení všech hygienických zásad v  usnášeníschopném počtu. Letos snad více než kdy jindy asi bude potřeba využít institutu Plné moci. Takže kdo budete vědět, že se nezúčastní, ať už ze zdravotních nebo jiných důvodů, pošlete někomu z kolegů svoji Plnou moc, aby za Vás mohl hlasovat.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM!!!

S ohledem na výše popsané jsme zvolili (díky laskavosti Jardy Koštice CL-49) místo konání VČS:

 

CL - Charlie Lima CB klub Česká Lípa, z.s.

Vás zve na Veřejnou výroční členskou schůzi 2021

 

Místo:      Koštice 211, 439 21 Koštice, Česko

                 GPS:   N 50°24.25530', E 13°56.54585'

 

Termín:    5. června 2021 od 14:00 hodin

 

Program:

1)   Zahájení členské schůze - prezence, zapisovatel apod.

2)   Schválení programu schůze

3)   Blahopřání k životním jubileím

4)   Zpráva o hospodaření za rok 2020

5)   Informace k zajištění LPD 2021 a dalších soutěží

6)   Informace k zajištění Holice 2021

7)   Diskuse

8)   Schválení usnesení

9)   Závěr

 

Svolavatel VČS:    Předseda CB klubu

 

Upozornění na stanovy:          

čl. 4 odst. 3 Povinnosti člena vůči klubu: písm. a) - účastnit se jednání nejvyššího orgánu klubu, tj. členské schůze

čl. 10 odst. 3 - Členská schůze je schopná usnášet se za účasti většiny členů klubu. Usnesení se přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.

Plná moc:    

Tak jako v loňském roce, tak i letos je možné, v odůvodněných případech nepřítomnosti, zmocnit k zastupování jiného člena CB klubu ČL

 

P L N Á M O C Já, níže podepsaný.......................................................................... datum narození:…………………………………………………… ….. bytem trvale: .................................................................................... uděluji plnou moc * panu ............................................................................................... datum narození:…………………………………………………………. bytem trvale: .....................................................................................

k tomu, aby mne zastupoval při hlasování na Výroční členské schůzi CL-Charlie Lima CB klub Česká Lípa z.s. dne 5.6.2021. 

V ........................................................ dne ..........................................

……………………………………. Zmocnitel Plnou moc přijímám.

V ........................................................ dne ........................................... ……………………………………. Zmocněnec

 

Informace k plné moci:

Občanský zákon 

§ 441

(1) Ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec. 

(2) Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci.

Musí být na plné moci úředně ověřený podpis zmocněnce?

Občanský soudní řád

§28 odst.4)

Podpisy na písemné plné moci, na odvolání plné moci nebo na její výpovědi musí být úředně ověřeny, jen stanoví-li to zákon nebo rozhodl-li tak předseda senátu.

Plná moc proto, aby byla platná, nepotřebuje vždy úřední ověření, pouze vyžaduje-li to zákon. V našem případě zákon nehovoří o nutnosti, z čehož vyplývá, že úřední ověření nutné není.

Komentáře

postPřidat komentář
Mirka Stankovany Sulejovice
odpovědět citovat
Mám dotaz...17.9.2020 bolo uverejnené, že pre COVID bude dočasne odložená členská schôdza, ktorá sa mala konať na jeseň 2020 v Košticích. Zvolaná bola z dôvodu hlasovania o platnosti/neplatnosti poslednej výročky z Výrovíc a tak napr. o členstve Čerta, či pozície Vaška vo výbore. Náhradou sa javila moderovaná online konferencia, kde by sa to rozobralo a odhlasovalo, no to nejak nevyšlo. Momentálne je naplánovaná výročka v Košticích 2021, ale v programe body o takomto hlasovaní nie sú. Predseda, alebo vedenie teda rozhodlo, že Výrovice boli právoplatné a vec je uzavretá, keďže i správa z Výrovic 2020 je oficiálne evidovaná v Rejstříku spolků?
Fousáč Plzeň CL-51
citovat
Promiň, ale k interním záležitostem se nebudeme vyjadřovat ve veřejné diskusi.
Návrh na doplnění bodu do programu může podat jakýkoliv člen před schválením programu ČS.
Vás dva s Honzou, ale mezi přihlášenými nevidím - https://cbdx.cz/club-action-reg
odpovědět citovat
pevně věřím , že se setkání všichni dožijem ,je za 18100 let 3
Fousáč Plzeň CL-51
citovat
Hýml Ty máš ale ostříží zrak... 10
Tomáš Roudnice CL-31
odpovědět citovat
Já bych uvítal, kdyby se do aut poskládali i členové ze zahraničí .... Nevím, jak to mají oni se svátkama, ale je tam docela mezera.
Fousáč Plzeň CL-51
citovat
Tomáši, domnívám se, že po nikom nemůžeme chtít aby absolvoval karanténu a podrobil se PCR testu. To platí pro cesty z Česka na Slovensko. Jak je to upraveno ve směru ze Slovenska do Česka nevím.
Vláďa Tři Dvory CL-78
citovat
Fousáči, myslím si že za měsíc už všechna ta opatření výrazně poklesnou. Už dnes díky promořenosti a očkování riziko výrazně kleslo a dodržuje se něco jen když se někdo cizí kouká. V sobotu jsem byl od rána na akci z celých Středních Čech, cca 80 lidí a na nějaké roušky a rozestupy se hrálo jen chvilku, do doby než vypadli novináři a kamery.
Fousáč Plzeň CL-51
citovat
Vláďa Tři Dvory CL-78 napsal/a: Fousáči, myslím si že za měsíc už všechna ta opatření výrazně poklesnou. Už dnes díky promořenosti a očkování riziko výrazně kleslo a dodržuje se něco jen když se někdo cizí kouká. V sobotu jsem byl od rána na akci z celých Středních Čech, cca 80 lidí a na nějaké roušky a rozestupy se hrálo jen chvilku, do doby než vypadli novináři a kamery.

Vláďo máš pravdu a my pevně věříme, že za měsíc nám bude zase o něco volněji...
odpovědět citovat
Stejně jako Vorlíci tak i v Chotěšově a tentokrát již s novým členem rodiny se těšíme na setkání, dobré pití a dobrou baštu.

Venca, Jarka a Jessí
Vorel Stupno CL-45
odpovědět citovat
Super. Také doufám v příznivou situaci a moc se těším na shledání. Vorlíci