CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

Propozice 15. ročníku Memoriálu Milana 42 EBH 2019

Kategorie: Všechny články, Éter bez hranic, Sdružení Matador
Propozice 15. ročníku Memoriálu Milana 42 EBH 2019

Termín závodu: Sobota 1.června (júna) 2019 od 18:00 hod. do neděle 2.června (júna) 2019 do 08:00 hod.

Éter bez Hranic 2019

 

15. ročník Memoriálu Milana 42

Slovenský CB radioklub a sdružení CB expedic MATADOR 
společně vyhlašují CB závod EBH .


1. Zúčastnit se mohou uživatelé CB radiostanic z České nebo Slovenské republiky jednotlivě nebo v týmech.

2. Termín závodu.
Sobota 1.června  (juna) 2019 od 18:00 Hod do 
Neděle 2.června (juna) 2019 do 08:00Hod.

3. Podmínky
a.) Soutěžící mohou vysílat z libovolného místa v České nebo Slovenské republice mimo lok. JO60LJ, JO80NB, JO80OC, JO80OB. JN88UU a JN99JC Tyto jsou vyhrazeny pro potřeby pořadatele.

b.) Je možno použít pouze 40ti kanálový rozsah počínaje :
fre. 26,965 MHz – 27,405MHz a max. výkon 4W. 

c.) QSO zprostředkovaná  prostřednictvím opakovačů (neobsazených stanic ) jsou neplatná .

  4. Přihlášky.
a.) Soutěžící se mohou začít přihlašovat od 1.1.2019 nejpozději do 25. května  (mája) 2019 – mailem,SMS, el.přihláškou (http://www.cbdx.cz/ebh/index.html) nebo písemně.
b.) V přihlášce uvedou jméno, příjmení a volačku. Místo soutěžního vysílání + náhradní místo.
c.) Pořadatel potvrdí přihlášku a přidělí soutěžní volací znak.
V ČR CT xx
V SR ST xx
Členové klubu MATADOR  MT xx
Členové klubu Č.Lípa CL xx                                                                                                                                                                                                                                          Členové     SCBR  SK xx
V případě, že přihlašované místo je již obsazeno, pořadatel potvrdí náhradní místo k Soutěži.

Rozhodující je okamžik doručení přihlášky pořadateli.

 d.) Změna startovní kóty, která je uvedena v přihlášce může byt provedena jen se  souhlasem řiditele  soutěže nejpozději  48 hodin před startem .

e.) Vítěz EBH z minulého ročníku může z lok.ze kterého vyhrál pracovat v následujícím ročníku jako bonusová (kontrolní) stanice. Pokud tuto možnost odmítne, musí si v tomto následujícím ročníku pro svůj soutěžní start najít jiný lokátor.

 5. Platná spojení.
Všechna spojení na území ČR a SR se soutěžními i nesoutěžními stanicemi
V soutěži se počítá jedno spojení s pevným QTH  jedno s portejblem a jedno s mobilem pokaždé však z jiného lok.

6. Kontrola.
Sdružení MATADOR a SCBR zřídí kontrolní stanice které budou během soutěže vysílat a tak přidělovat prémiové body za spojení.
Volací znak České i Slovenské kontroly bude A xx. Po celý závod si povedou odposlechový staniční deník, který poslouží pro kontrolu 
došlých soutěžních deníků.

7. Deník
Soutěžící vedou staniční deník v písemné nebo elektronické podobě
a.) titulní strana : Soutěžní volačka , místo vysílání a lokátor.
b.) Zápis : číslo spojení, datum, čas, volačka protistanice, QTH,lokátor, vzdálenost, .Reporty jsou nepovinné .
c.) Deník výhradně ve tvaru CL6 odešlete pořadateli do 14 dnů po soutěži mailem .

8. Hodnocení.
Rozhodující je délka spojení, která se určuje podle programu CL6.

Koeficienty : 1Km = 1bod

a.) spojení s nesoutěžní stanicí 1 
b.) spojení se soutěžní stanicí MT x 1.2
c.) spojení se soutěžní stanicí SK x 1.2
d.) spojení se stanicí A xx   2                                                                                                                                                                                                                                            e.) spojení se soutěžní stanicí CL xx 1.2

Koeficientem se násobí počet Km z daného spojení.

9.) Vyhodnocení.

Na základě došlých staničních deníků ( zaslaných podle státní příslušnosti SR na 
slovenskou ADR a ČR na českou) . 
Pořadatelé vyhodnotí pořadí týmů pro každou republiku zvlášť a společně stanoví 
absolutního vítěze , který se stane držitelem putovního poháru pro daný rok..

a.) vyhodnocení se provádí systémem 1km=1bod
b.) v případě rovnosti bodů rozhoduje lepší průměr na 1 QSO

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na setkání v Holicích pro ČR.

 Pro Slovensko  Miesto a dátum vyhlásenia výsledkov  budú upresnené obvyklým spôsobom."

10.) Startovné
Soutěžící zaplatí 100Kč  složenkou na adresu uvedenou v propozicích nebo na na účet : 252985985/0300

Za Slovenské soutěžící hradí startovné SCBR

11.) Ceny.
Za vybrané startovné pořadatel pořídí ceny (poháry) v mezinárodním i národním 
hodnocení..

1. místo pohár + diplom
2.místo pohár + diplom 
3.místo pohár + diplom
do 5 místa diplom

V mezinárodním hodnocení Putovní pohár

12.) 
Kontakt na pořadatele pro zasílání přihlášek a startovného v ČR 
Václav Mestl Chotěšov 160 332 14

radegast@cbdx.cz
Tel. : 377900636
Mob. : 605588849

Kontakt na pořadatele pro zasílání přihlášek a startovného ve SR 
Lasab Štefan, námestie Slobody 3, Zvolen, 96001 , SR
lasab@ppabb.sk

 Pro SMS – 905365382

http://archiv.cbdx.cz/xdenik3864.htm

 

Čestné prohlášení

Slibuji na svou čest , že budu užívat maximální VF výkon 4W , nebudu rušit spojení ostatních soutěžících a budu zachovávat zásady sportovní chování . Jsem si vědom toho , že pokud tyto zásady poruším budu vyloučen ze soutěže