CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

Propozice Memoriálu Milana-42 EBH 2022

Kategorie: Všechny články, Éter bez hranic, Poznačte si v kalendáři
Propozice Memoriálu Milana-42 EBH 2022

Datum konání 21. - 22.5 2022 Zúčastnit se mohou všichni uživatelé CB radiostanic bez ohledu na státní příslušnost jednotlivě nebo v týmech.

ÉTER BEZ HRANIC 2022 - propozice

 

Slovenský CB Radioklub

 spolu s

Sdružením CB expedic MATADOR,

 za podpory

CB klubu Česká Lípa,

společně vyhlašují

20. ročník Éteru bez hranic – Memoriál Milana 42

 

 Zúčastnit se mohou všichni uživatelé CB radiostanic bez ohledu na státní příslušnost jednotlivě nebo v týmech.

 

1. Termín závodu

 

Sobota  21. května (mája) 2022 od 18:00 h. do
Neděle  22. května (mája) 2022 do 08:00 h.

 

2. Podmínky

 

a) Účastníci mohou vysílat z libovolného místa v České nebo Slovenské republice mimo lokátorů JO80NB, JO80OC, JO80OB, JN88UU a JN99JC. Tyto jsou vyhrazeny pro potřeby organizátora.


b) Je možné použít jen 40 kanálů v rozsahu 26,965 MHz – 27,405 MHz, modulace a výkon podle aktuálně platných povolovacích podmínek.

 

3. Přihlášky

 

a) Soutěžící se mohou začít přihlašovat od 1.1. 12:00 2022 nejpozději  do 19.5.2022 do 14:00 – mailem, SMS, el.přihláškou nebo písemně na adresu pořadatele.


b) V přihlášce je nutné uvést jméno, bydliště, volačku, mailovou adresu hlavního operátora, místo soutěžního vysílání a náhradní místo.

V případě, že přihlašované místo je již obsazené, organizátor potvrdí náhradní místo k soutěži. Rozhodující je okamžik doručení přihlášky organizátorovi.


c) Organizátor zpětně mailem potvrdí přihlášku a přidělí soutěžní volací znak.

 

  • V České republice                          CT-xx
  • V Slovenské republice                   ST-xx 
  • Členové klubu MATADOR             MT-x


Členové SCBR – SK xxx (členové SCBR používají vlastní volací znak podle členského průkazu).

Členové CB klubu ČL – CL-xx (členové klubu ČL používají vlastní klubový volací znak)


d)
 Kóta uvedená v původní přihlášce, může být změněna jen se souhlasem organizátora soutěže a to nejpozději 48 hodin před startem soutěže.


e.) Vítěz EBH minulého ročníku může z lokátoru, odkud vyhrál pracovat v následujícím ročníku jen jako Kontrolní a bonusová stanice.

Pokud tuto možnost odmítne, musí si v následujícím ročníku pro svůj soutěžní start vybrat jiný lokátor

 

f) Soutěžící vysílající z území ČR bude vyhodnocen v českém pořadí, soutěžící vysílající z území SR bude vyhodnocen ve slovenském pořadí, a to bez ohledu na to jestli se přihlásil na českém nebo slovenském přihlašovacím portále.

 

4. Platné spojení

 

a) Všechna spojení na území ČR a SR se soutěžními a nesoutěžními stanicemi se považují za platná, pokud se všechny údaje (soutěžní volací znak, volačka, QTH a lokátor) vymění v čase  soutěže.

Na výměnu těchto informací  se musí použít jen CB pásmo. Jiné komunikační způsoby (Telegram, WatsApp, Hotspot apd.) jsou zakázány. 

 

 b) V soutěži se počítají s jednou proti stanicí následující spojení:

1 spojení z domácího QTH

1 spojení z přechodného stanoviště (portejblu)

1 spojení z mobilního stanoviště (mobilu)

vždy však z jiného lokátoru!

 

5. Kontrola

 

Sdružení MATADOR a SCBR zřídí Kontrolní a bonusové stanice, které budou v průběhu soutěže kontrolovat dodržování propozic a zároveň vysílat a tak přidělovat bonusový koeficient za spojení.

Volací znak české a slovenské bonusové stanice bude AA – xxx.


Tyto stanice si po celou soutěž vedou staniční deník, který poslouží pro kontrolu přijatých soutěžních deníků.

 

6Deník

 

a) Titulní strana: soutěžní volací znak + volací znak expedice resp. soutěžícího, místo vysílání, nadmořská výška, lokátor a volačky zapisovatelů (účastníků).


b) Zápis: číslo spojení, datum, čas, volačka protistanice (u nesoutěžní stanice). U 
soutěžní stanice budeme psát jako první volací znak stanice a až po něm soutěžní vol.znak. V obou případech dále QTH domácí i případné přechodné a lokátor . Reporty nejsou povinné. Pro uznání platnosti spojení je hlavní argument správný lokátor a je povolena tolerance jednoho lok.

 

c) Deník zpracovaný v programu Deníkcl6 ve formátu .c6v odešlete do 14 dnů po soutěži e-mailem na radegast@cbdx.czDeníky v jiných formátech než .c6v je možné zaslat jen po dohodě s organizátorem.

 d) Soutěžní deník nesmí soutěžní stanice zveřejnit na jiných webech nebo platformách. Soutěžní deník je majetkem pořadatele a bude zveřejněn pořadatelem na cbdx.cz po vyhodnocení soutěže.

 

7. Hodnocení


Rozhodující je délka spojení, která se určuje podle programu Deníkcl6.

Koeficienty:        spojení se soutěžní a nesoutěžní stanicí         1,0

spojení se soutěžní stanicí MT xx                   1,2

spojení se soutěžní stanicí SK xxx                    1,2

                            spojení se soutěžní stanicí AA xxx                   2,0

spojení se soutěžní stanicí CL xx            1,2


Koeficientem se násobí počet km z daného spojení.

Výpočet uskuteční vyhodnocovatel. 

Při chybě zápisu QTH portejblové stanice bude spojení uznané v případě správně zapsaného lokátoru

 

8Vyhodnocení

 

Na základě přijatých staničních deníků organizátoři vyhodnotí pořadí soutěžících pro každou republiku zvlášť a společně stanoví absolutního vítěze, který se stane držitelem putovního poháru pro daný rok.


Vyhodnocení se provádí systémem 1 km = 1 bod.


V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší průměr km na 1 QSO.

 

Vyhlášení výsledků pro ČR bude provedeno v rámci později upřesněného setkání. S největší pravděpodobností na Mezinárodním setkání v Holicích.

 

Vyhlášení výsledků pro SR bude zveřejněné na web stránce SCBR a oficiální odevzdání cen bude na podzimním střetnutí Donovaly.

 

9. Startovné

 

Soutěžící v ČR zaplatí startovné 100,- Kč složenkou na adresu uvedenou v propozicích nebo na účet: 252985985/0300


Za slovenské soutěžící hradí startovné SCBR.

 

Za soutěžící disponující volacím znakem MT (členové sdružení Matador) hradí startovné pořadatel.

 

10. Ceny

 

Za vybrané startovné organizátor zabezpečí v mezinárodním a českém národních hodnocení minimálně tyto ceny:

1. místo pohár + diplom
2. místo pohár + diplom
3. místo pohár + diplom


Pro všechny soutěžní stanice bude odměnou pamětní list. K dispozici bude digitální nebo papírová forma. Je na soutěžícím jakou formu si vybere.

Pro vítěze slovenské části bude odměnou navíc i Slovenský putovní pohár.

 

11. Rozhodnutí organizátora


V sporných situacích je rozhodnutí organizátora konečné!

 

Čestné prohlášení

Slibuji na svoji čest, že budu dodržovat současné povolovací podmínky, nebudu rušit spojení ostatních soutěžících a nezveřejním svůj soutěžní volací znak před začátkem soutěže. Uvědomuji si, že když tyto zásady poruším, budu vyloučen ze soutěže.

 

12Kontakt

 

Kontakt pro zasílání přihlášek a startovného:


ČR:

Václav Mestl, Chotěšov 160, 332 14 Plzeň-Jih
radegast@cbdx.cz
Tel. +420377900636

Mob. +420605588849

 

SR:

Štefan Lasab, Námestie Slobody 3, 96001 Zvolen
stevo.lasab@gmail.com
Mob.  +42190536538