CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

Zamyšlení nad Ligou

Kategorie: Všechny články, Česká CB liga
Zamyšlení nad Ligou

14.5.2003 18:45:57  - Venca Chotěšov CL-39 - Česká CB liga

 

 

Jak jste si jistě všimli, tak se nám CB Liga velmi zdárně rozjela. K dnešnímu dni tedy k 14.5 je již 18 účastníků.

Z velké většiny se jedná o expedice, které tvoří větší nebo menší počet lidí. Všichni podávají velmi pěkné výkony a jak jsem již konstatoval v minulých článcích, nikdo nedá svoje místo v lize zadarmo a tvrdě o něj bojuje. To je vlastně i účel, nejenom této ligy , ale de fakto jakéhokoli klání.

 

Pomalu ale jistě se projevují rozdíly ve výkonech jednotlivých účastníků. Z počátku byly tyto výkony ovlivněny nadm.výškou. Čím výše se expedice dostala, tím větší měla šanci na bodový zisk.

 

Nyní se ale možnosti stávají rovnocennými. Na řadu přijdou takové věci, jako je kvalita vybavení . Takové věci jako je zkušenost. Takové věci jako je vytrvalost.

 

A u té vytrvalosti bych se chtěl pozastavit a trochu tuto skutečnost rozvést a tím i předložit k diskusi. Když jsem začal uvažovat u vytvoření soutěže , která by nahradila pohár ČAKu, tak jsme společně na Netu prodiskutovali mnoho alternativ na téma různých podsoutěží a disciplin. Nakonec jsme dospěli k závěru, že bude lepší počkat jak se věci vyvinou. A věci se opravdu, dle mého názoru, vyvinuly natolik, že je nutno o tom diskutovat a to hlavně o rovnosti podmínek pro všechny soutěžící .

 

Ano , domnívám se , že v CB Lize pomalu ale jistě dochází k vytváření nerovných podmínek a to vůči jednotlivcům, jako je např Franta Halenkovice, Standa Pivovar Mělník, Tomáš Roudnice.

 

Nerovnost podmínek nespočívá ve vybavení , nebo ve zkušenostech , nebo ve výšce kóty. To je věcí každého, kdo si chce měřit síly, jak se na takovou věc připraví a co je ochoten tomu věnovat. Ale nerovnost podmínek spočívá ve v fyzické schopnosti skupiny lidí a jednotlivce.

 

 Nemyslím si , že má jednotlivec ať sebezkušenější šanci porazit skupinu lidí a již vůbec nemá šanci porazit organizovanou skupinu lidí.

Žádná technika ani zkušenost mu totiž nedá sílu vydržet 24 hod.stejný nápor o který se u expedic dělí 2 , 3 nebo i 5 lidí. A věřte , že se ve výkonech začne projevovat jak organizovanost daných skupin , tak počet lidí ze kterých se budou skládat.

Myslím si, že by jsme měli vytvořit ( letos již ne, tuto soutěž necháme doběhnout) ligy dvě.

 

Jednu , tu již máme, pro Expedice ( více operátorů). Propozice není nutno měnit.

 

Druhou , pro jednotlivce. ( jeden operátor) Propozice bude nutno vytvořit

Zatím je sice ve stávající lize jen málo jednotlivců , ale domnívám se , že je to právě z důvodů zhora uvedených. Pokusme se o tom diskutovat . Věřím , že si to tato problematika zaslouží. Věřím , že stejně obsazená tabulka nás čeká i u jednotlivců.

 

A nezapomeňme, že sluneční aktivita již velmi citelně ustupuje a podmínky začnou být příští rok zajímavé, tak ať jsme na ně připraveni jak se sluší.


Těším se na diskusi.


 73          Venca Chotěšov

ŘAZENO PODLE NÁVAZNOSTI PŘÍSPĚVKŮ
[ŘADIT PODLE DATUMU]
  [1373] Zamyšlení nad Ligou Venca Chotěšov 2.6.2003 19:30:20  
  :Dnes, to je 2.6 2003 došlo k zajímavé situaci ohledně výkladu propozic ve věci stanovení času startu a času ukončení deníku.

Exp. Odyseus zaslala deník jehož začátek byl dne 31.5 v 18:50 a konec 1.6 v 09:02 .
Podobný problém nastal u exp.Mafia ale Stevo Zvolen mi dal tuto otázku předem než zahájil vysílání..

Moje odpověď Stevovy zněla, že nelze v jednom měsíci hodnotit výsledky ze dvou měsíců. Stevo proto deník ukončil ve 24:00 a body budou započítány pouze v 5.měsíci.

Stejná odpověď platila i pro exp.Odyseus.

Ved. Exp. Odyseus vznesl proti mé argumentaci pochybnost o výkladu ve věci začátku a ukončení stan.deníku.

Zde je argumentace Starocha :

Vašík i v propozicích hovoříš pouze o startu a že může trvat jen 24 hod. a není tam tato klauzule nijak zakotvena a proto jsem vycházel z toho že je to stejné jako v Poháru ČAKU kde byl rozhodující datum startu, zvaž to ještě a nebo to pusť k veřejné diskusi.
Staroch

A zde je moje odpověď :

Dobrý den Starochu.

Tento případ jsem již jeden měl a to u exp. Mafia. Ale Stevo se mne dotázal před tím, než zahájil start.
Já jsem mu sdělil, že nelze v jednom deníku mít zakalkulovány výsledky ze dvou měsíců, což by podle mne porušovalo podstatu hodnocení toho daného měsíce a de fakto, by to otevřelo možnost dosáhnout v jednom měsíci hodnocení 2*.

Příklad : jeden deník 31.5 2003 23:59 bude ukončen ve 23:59 1.6. Tedy tento start bude trvat
23Hod.a 59 min a tedy bez 1.minuty 24 Hod. v 6.měsíci
druhý deník 10.6 2003 17:00 do 11.6 17:00.

Oba deníky by podle Tvé teorie musely být hodnoceny jako každý v jiném měsíci i přes to, že by se jednalo o dva starty v jednom měsíci a to v měsíci .6
Pokud si přečteš v propozicích stať 2. Organizace startů (......ale staniční deník bude hodnocen v daném měsíci jen jeden........). To slůvko (daném měsíci nebo v měsíci) je významově podobné jako (jeden rok nebo kalendářní rok) oba významy se jeví stejné, ale upřesňují každý něco jiného. Jeden rok = 365dnů. Kalend.rok = od 31.12 2003 do 1.1 2004

To jen na omluvu nikoli jako poučování. S určitostí ale lze tvrdit, že se jedná o nedokonalé slovní vyjádření ze strany pořadatele,( .....bude hodnocen v daném měsíci jen jeden.....) které se dodatkem upraví tak aby se nedala zpochybnit jeho významová podstata.

Můj závěr je následující :
Do hodnocení dám můj návrh výsledku s tím, že tvoji připomínku obratem zveřejním a předložím jako protest k veřejné diskusi.
Pokud bude protest uznán , opravím výsledek hodnocení podle původního deníku a budu muset nějakým způsobem odškodnit exp.Mafia, která na můj popud ukončila deník 31.5 v 24:00 a tedy již nelze provést nápravu.

To je zatím vše v této věci Starochu a těším se na další spolupráci.
73 Venca Chotěšov

Jelikož se může při určité benevolenci můj výklad zpochybnit, dávám tuto věc do veřejné diskuse k posouzení.
A žádám názory.

Děkuji a všem přeji 73 Venca Chotěšov

 » [1375] Re:Zamyšlení nad Ligou Lucifer Mělník 2.6.2003 23:43:00  
 

:Nazdar Vašku.


Musím se ozvat, ohledně započítávání startů do CB ligy. Jelikož nastala situace, že se v průběhu soutěžního startu se lámal měsíc (viz Rozhledny - 31.5 - 1.6.). V propozicích letošního ročníku je jasně řečeno " V soutěži se bude hodnotit v každém měsíci jen  jeden start" a start je vždy začátkem expedice, to v tomto případě znamenalo 31.5. + povolených 24 hodin. Jiné omezení zde nebylo. Tato praxe probíhala už co se soutěžilo o Pohár ČAK a nikdy nebyly výhrady proti. Pokud uvádíš příklad:


Příklad : jeden deník 31.5 2003 23:59 bude ukončen ve 23:59 1.6. Tedy tento start bude trvat
23Hod.a 59 min a tedy bez 1.minuty 24 Hod. v 6.měsíci
druhý deník 10.6 2003 17:00 do 11.6 17:00.


neporušuješ tím daná pravidla na začátku CB ligy !!!  V propozicích se dále píše, že jejich podoba je pro rok 2003 neměnná. I start na přelomu měsíce je pro někoho součástí taktiky. Například právě naše expedice toho hodlala využít a bodovat v době Rozhleden. Dodatečné rozhodnutí o zápočtu pouze do 24,00hod. nás tak připraví o body a vlastně o jeden start. Toto omezení by nemělo přijít na konci měsíce, když  už není možnost si započítat jiný start v měsíci.


Podle mého názoru, je  ve 24,00hod. ukončení deníku Števa Zvolen i ostatních soutěžících hloupost. Nebudeš přeci měnit (upřesňovat) pravidla až po soutěžním  startu.  Dalo se podle květnových startů expedic předpokládat, že nebude jediný, kdo si start šetří až na Rozhledny.  


Na závěr chci jen souhlasit se Starochem Zábřeh, že tímto postupem je pak start v CB lize zbytečně vynaloženým úsilím. 


Lucifer Mělník - expedice Kobra 

 »» [1378] Re:Re:Zamyšlení nad Ligou Venca Chotěšov 3.6.2003 21:54:42  
  :neporušuješ tím daná pravidla na začátku CB ligy !!! V propozicích se dále píše, že jejich podoba je pro rok 2003 neměnná.
I start na přelomu měsíce je pro někoho součástí taktiky. Například právě naše expedice toho hodlala využít a bodovat v době Rozhleden. Dodatečné rozhodnutí o zápočtu pouze do 24,00hod. nás tak připraví o body a vlastně o jeden start. Toto omezení by nemělo přijít na konci měsíce, když už není možnost si započítat jiný start v měsíci.

Odpověď k shora uvedenému

Ptáš se mne zda neporušuji pravidla ligy. Tato otázka se mi zdá býti scestná a to hlavně proto, že ještě nikdo žádný zásah do propozic neudělal a vše co se děje je pouze na bázi diskuse nikoliv rozhodování. To teprve přijde a bude vycházet z diskuse !!
Kde je psáno, že podoba propozic je pro rok 2003 neměnná ? To se neptám proto, že bych je chtěl měnit ale proto, že chceme li dojít k dobrému výsledku , musíme vycházet z pravdivých informací a z dobrých úmyslů.
Dodatečné rozhodnutí zatím v žádném případě nepadlo a to i přesto, že exp.Mafia dostala ode mne rozhodnutí, které v dané chvíli muselo býti okamžité a bylo takové jaké bylo a z titulu pořadatele nejenom, že na něj mám právo, ale také je to mojí povinností takové rozhodnutí udělat.To zda je správné ukáže diskuse a pokud bude mylné je opět moji povinností sjednat nápravu.
Pokud by toto „dodatečné rozhodnutí“ padlo rozhodně by Tě nepřipravilo o jeden start, ale pouze o body.


Podle mého názoru, je ve 24,00hod. ukončení deníku Števa Zvolen i ostatních soutěžících hloupost. Nebudeš přeci měnit (upřesňovat) pravidla až po soutěžním startu. Dalo se podle květnových startů expedic předpokládat, že nebude jediný, kdo si start šetří až na Rozhledny

Odpověď

Opět nabývám přesvědčení, že jsi si vydedukoval stav věcí. Nejsou žádní ostatní soutěžící , ( zatím se jedná pouze o Odysea , Mafii a o Kobru ) nedochází k žádné změně pravidel po soutěžních startech, dochází k diskusi o podstatě výroku, který je obsažen v propozicích.
Pokud většina bude chápat výrok ….. ale staniční deník bude hodnocen v daném měsíci jen jeden…… jako měsíc kalendářní, který se skládá nikoli z hodin ale dnů a den zpravidla končí ve 24:00 a začíná nový den či měsíc.
Pak se nebude nic měnit v propozicích a Tobě a všem ostatním s podobným problémem se deník zkrátka ukončí v 24:00.
Pokud z diskuse vyplyne , že se deníky budou započítávat ….hodina startu + 24 hodin provozu , pak jediná věc ,která bude muset doznat změny v propozicích bude následující…….ale staniční deník bude hodnocen v měsíci jen jeden…..nebo li se vypustí sporné slůvko DANÉM a Tobě a všem ostatním s pod.problémem se deníky uznají celé.Na závěr chci jen souhlasit se Starochem Zábřeh, že tímto postupem je pak start v CB lize zbytečně vynaloženým úsilím.

Odpověď

Nejedná se o žádný postup. Stále máš snahu vidět věci jinak než ve skutečnosti jsou.
Ve skutečnosti se zde snažím společným úsilím dojít k rozumnému závěru a nikoli k takovému, který by někomu vyhovoval ale takovému, který bude většina akceptovat.

73 Venca Chotěšov

 »»» [1380] Re:Re:Re:Zamyšlení nad Ligou Lucifer Mělník 3.6.2003 23:40:45  
 

: Ahoj Václave. Nechci aby to vypadalo, že se zde handrkuju o pár desítek bodů do CB ligy, neboť po půlnoci jsme udělali jen čtyři spojení a ihned po konci Rozhleden opustili kótu.


Na tvé odpovědi zareaguju ve stejném pořadí, jako ty.


1.  Použil jsem špatnou formulaci. Neptám se Tebe, zda neporušuješ pravidla, ale je to moje konstatování, že startem v tomto termínu opravdu nikdo daná pravidla neporušil, tak co tu vlastně tak bouřlivě řešíme? Tento rok, kromě října už se stejně o víkendu měsíce lámat nebudou.


Hned v úvodu článku 1.Česká CB Liga  z 30.11.2002 se píše,"Tedy tento stav je pro rok 2003 konečný", a ještě jedna fráze z téhož ".....konstruktivní připomínkou se snažte tento stav vylepšit  - ale až pro rok 2004".  Teda bych tedy usuzoval, že pro rok 2003 nehodláš s obsahem hýbat. Můžu se ovšem mýlit, ty jsi pořadatel.


2.  Ano, máš pravdu, jistou dedukci jsem si vytvořil. A pokud někdo průběžně sleduje výsledkovou tabulku, nebudu jediný, kdo tušil, že start o rozhlednách neplánujeme jako jediná expedice. Píšeš, že nejsou žádní ostatní soutěžící, kromě Odysea,Mafie a Kobry a to nestačí??


3. Ale já věci vidím, jak jsou. Přečti si ještě jednou Starochův příspěvek z 2.5.2003 (jeho konec) a pochopíš jeho myšlenku.


Nakonec ale musím, souhlasit, že se snažíme dospět k závěru (možná trochu ostřejším stylem), který pro příště tuto situaci bude řešit. Ještě mám v paměti, když jsme si emailovali při tvorbě propozic a na téma více výkladů jedné fráze komunikovali. A teď jsme u toho.


Těším se na Re:   Lucifer  


 


 

 »»»» [1384] Re:Re:Re:Re:Zamyšlení nad Ligou Venca Chotěšov 4.6.2003 20:52:13  
  :


Formulaci jsi použil správnou, ale místo !!!!!! to chtělo ?????? a bylo by to jasné jakým směrem se ubírá Tvoje myšlenka. Takhle to bylo asi jako …..co si to dovoluješ porušovat pravidla…… HI HI HI.

Použití !!! nebo ???? je malinko podobné jako …..v daném měsíci…..nebo v měsíci. Václav Piskáč má mnoho pravdy v tom jak posuzuje celou debatu . I já se přikláním k přijetí deníků v celém obsahu. Problém není v tom zda se dohodneme na tom či onom. To je vcelku jasné a prakticky vedlejší. Ale problém je v tom , že se vůbec musíme dohadovat!
A tomu je třeba do budoucna zabránit vhodnější a jasnější formulací problematických statí. Každá taková debata slouží k dobré věci a to je povzbuzující

……..Hned v úvodu článku 1.Česká CB Liga z 30.11.2002 se píše,"Tedy tento stav je pro rok 2003 konečný", a ještě jedna…….atd.

Ano tyto věty jsou součástí článku a také je budu ctít, ale tvůj výrok zněl, že jsou v propozicích a to je špatně, tam nic takového není. A pokud Tvůj příspěvek četla osoba neznalá problému ( propozic) musela si nutně říci co to je za vo….. když neví co vytvořil. ( tedy myslím sebe) HI HI HI. Proto jsem se tak vehementně ohradil

Přečti si ještě jednou Starochův příspěvek z 2.5.2003 (jeho konec) a pochopíš jeho myšlenku.

Starochovy jsem již svůj závěr sdělil a de fakto se mu omlouvám za potíže které mu vznikly vinou rozdílného chápání pojmu a to považuji za svoji vinu. Protože je věcí tvůrce postavit formulaci tak, aby byla nezpochybnitelná


Píšeš, že nejsou žádní ostatní soutěžící, kromě Odysea,Mafie a Kobry a to nestačí??

Prakticky se jedná zatím jen o Odysea a teoreticky O Tebe.(deník od Tebe ještě nemám) Števo význam pochopil a pouze se chtěl přesvědčit o tom že jeho chápání je správné a já ho ujistil že ano.
Zatím nikdo jiný ze soutěžících tento problém nemá. Ale je nutno říci , že zatím jen něco málo přes polovinu deníky poslalo. Tak se necháme překvapit. Ale pokud by se stalo, že všichni ostatní chápou věc podle mne, pak by to byl pouze problém Tvůj a Odysea. Pokud to bude opačně je to problém můj.
Ale ať je to tak či onak je nutno příští rozpory vyloučit vhodnější formulací a to je problém pořadatele.


Lucifere doufám že je Ti jasné, že žádná diskuse ať vstřícná nebo ostrá není zbytečná jedná li se v ní o dobro věci

Já, ze své někdejší práce, jsem si přinesl do života poznání ,že jednání s úsměvem na tvářích je sice důležité, ale většinou mnoho věcí nevyřeší a že bez adrenalinu se jen málo věcí podaří dotáhnout do konce.
Je to svatá pravda a je jedno co si o tom kdo myslí.

To je myslím vše .

Ahoj a rád Tě zase uslyším na pásmu.
Venca Chotěšov

 »»»»» [1386] Re:Re:Re:Re:Re:Zamyšlení nad Ligou Lucifer Mělník 4.6.2003 22:13:31  
 

: Ahoj Vašíku, ty jsi dneska samé Hi Hi Hi. Myslím, že jsme si názory vyměnili a nebudem to tady dál rozebírat.  Myslím, že to co v podstatě vystihl svou myšlenkou Venca Pískáč je jasné. Nyní je tedy řada na tobě, abys do pravidel vnesl jasno. Tvoje úpravy samozřejmě budu respektovat.


A neboj, deník za květen bude v termínu.


Lucifer

 » [1374] Re:Zamyšlení nad Ligou Staroch Zábřeh 2.6.2003 22:46:13  
  Venco, dovolím si ještě reagovat malinko
:cituji tě "Příklad : jeden deník 31.5 2003 23:59 bude ukončen ve 23:59 1.6. Tedy tento start bude trvat
23Hod.a 59 min v 6.měsíci"
V tomto si právě asi nerozumíme, protože jestli start byl 31.5. pak se má započítávat v květnu a ne v červnu protože asi nikdo nebude začínat vysílat v 23.00 hodin nebo později to jsi použil moc silný extrém, ale rozumím ti, myslím, však, že asi by byl méně sporný než situace, která nastala u nás

spíše došlo nedorozumění a nepochopení tvých propozic z mé strany, protože jak jsem napsal, tak jsem jednal stejně jako v minulých letech v poháru ČAKU a vůbec jsem nepřemýšlel o tom, že je konec měsíce. Můj jeden start v měsíci a celkem druhý v tomto roce jistě není rozhodující pro celkový výsledek, ale jen to trochu člověka zamrzí, když už vynaložil síly a deník psal. Staroch
 »» [1379] Re:Re:Zamyšlení nad Ligou Venca Chotěšov 3.6.2003 21:58:20  
  :spíše došlo nedorozumění a nepochopení tvých propozic z mé strany, protože jak jsem napsal, tak jsem jednal stejně jako v minulých letech v poháru ČAKU a vůbec jsem nepřemýšlel o tom, že je konec měsíce. Můj jeden start v měsíci a celkem druhý v tomto roce jistě není rozhodující pro celkový výsledek, ale jen to trochu člověka zamrzí, když už vynaložil síly a deník psal. Staroch

Odpověď


A tvoje jednání je naprosto v pořádku. Každý můžeme udělat chybu, každý se můžeme mýlit to je svaté právo, které nám nikdo asi nevezme.Tím myslím samozřejmě i sebe. Je jenom na nás jak sporné věci vyřešíme. Ale musíme je řešit ku prospěchu celku. A já věřím, že se vše vyjasní ať v ten či onen prospěch.

Karty jsou rozdány a je ještě pár zasvěcených od kterých bych rád názor slyšel.

Starochu děkuji a 73 Venca Chotěšov


 »»» [1381] Re:Re:Re:Zamyšlení nad Ligou Venca Pískáč 4.6.2003 02:57:15  
 

Milý Venco Chotěšov


Tato debata se mi sice zdá celkem zbytečná ale když už povstala tak si dovolím reagovat.
Jak jsem si pročítal příspěvky které zde již byly publikovány tak mi z toho není zrovna moc veselo. Myslím že všechny expedice at jde o Odysseus, Kobra nebo další vyjeli na kpce dali do toho co mohli, stálo je to spoustu úsilí, času a i peněz a snažili se aby mohli sdílet s ostatníma jednu z pěkných a zajímavých akcí jako jsou rozhledny a že zapisovaly deníky a pak ti je odevzdali a měli rdost z pěkně prožitého víkendu a vůbec nemysleli jestli se láme měsíc nebo ne. myslím si osobně že tady šlo hlavně o to vysílání a ne o nějakých pár bodů do soutěže.  Tak se mi zdá správné uznat jim celý ctaniční deník už za to jakou měli snahu. je naprosto zbytečné se tady přít jesti je to správné nebo de protože expedice Odysseus to asi tím jedním startem nevytrhne a pokud vím tak expedice Kobra po skončení akce udělala asi pět spojení a pak to zabalila. Takže ať to dopadne jakoli tak to pořadím nijak nezamícha a myslím že všichni budou mít dobrý pocit z toho že ta expedice nebyla zbytečná.
KP91 Venca Pískáč

 »»»» [1385] Re:Re:Re:Re:Zamyšlení nad Ligou Venca Chotěšov 4.6.2003 20:56:53  
  :Václave děkuji za názor a ztotožňuji se s Tebou prakticky bezezbytku.

Jen jedna maličkost v Tvém příspěvku není poznamenána a to je povinnost pořadatele řešit otázky a problémy startujících, tak jak přijdou na svět.Tuto starost startující nemá protože to vyřeší dotazem na pořadatele.
A zde má pořadatel jedinou možnost jak správně rozhodnout a to je držet se litery zákona , v našem případu se jedná o propozice. A pokud se najde v tomto „zákoně“ znění, které by mohlo mít více významů, řeší to jurisdikce výkladem zákona a ten mi ale nemáme. Proto se musí klást důraz na použití takových vět, které neumožní pochybnosti a to není snadné. Proto ta diskuse , která se může jevit jako tlachání o ničem. Je důležitá a nutná. Ona nemá za úkol řešit problém té jedné věci, to je vedlejší. Ta diskuse má za úkol vytvořit takové „právní „ prostředí , které již nedopustí v té věci do budoucna další diskusi. A tím vyřeší jak problém současný tak i budoucí.

Děkuji za zájem

Venca Chotěšov.

 »»»»» [1387] Re:Re:Re:Re:Re:Zamyšlení nad Ligou Venca Pískáč 4.6.2003 22:55:00  
 

:Milý Venco Chotěšov


Mou připomínkou jsem tě určitě nechtel nijak poučovat ani za tebe dělat tvou práci pořadatele, ale chtěl jsem jen říct svůj názor a pomoci ti k správnému rozhodnutí. Myslím si že není pořepa měnit zaběhnutý sytém který se podle mého osvědčil. Takže můj názor je zapsat celý deník. Těším se na tvé rozhodnutí.


Venca Pískáč


PS: Myslím že všichni bychom si měli přečíst propozice znovu a všechny nejasnosti zavčasu si s tebou objasnit aby nedošlo k dalším takovým případům. Já ti své připomínky pošlu hned jak si důkladně přečtu znovu propozice.

  [1334] Zamyšlení nad Ligou Venca Chotěšov 20.5.2003 20:53:20  
  :Předem přeji všem účastníkům diskuse pěkný den a obecnou pohodu ve všem co činíte.

Důkladně jsem sledoval diskusi na téma „ Zamyšlení nad Ligou“ , nebo jak píše Láďa, modernizaci soutěže.

Zkusím to vzíti od nějakého začátku. Dejme tomu od pojmu jednotlivec a expedice a moje chápání významů těchto slov..

Domnívám se , že Láďa má pravdu v tom, že nelze takto definovat rozdíl jednotlivých kategorií ve vztahu k významu Singl a Multi.
Kat.1. Singl ( jeden operátor)
Kat.2.Multi ( více operátorů)

Kat.1. a. V této kategorii může pracovat pouze jeden operátor s jedním zařízením bez zapisovatele
b. V této kategorii může pracovat pouze jeden operátor a zapisovatel.
c. V této kat.může pracovat pouze jeden operátor s jedním zařízením a zapisovatelem

Jak vidíme, jsou zde 3 možnosti v jedné kat., ze kterých je nutno vybrat. Pominu – li množství používaných antén. Předpokládám že nebudeme toto omezovat
Pro jistotu uvádím výklad

a.) nelze provozovat např.monitoring. a nelze mít k sobě zapisovatele
b.) zde je možnost mít monitorovací .zařízení, které např. může ovládat zapisovatel
c.) zde je možnost jen jednoho zařízení a zapisovatele.

Každý předpis je k ničemu, když se nedá účinně ochránit proti zneužití jednoduchou kontrolou. Proto se přikláním k variantě b. , která prakticky umožňuje využití všech možností a není nutno se zabývat otázkou, jestli jsou u toho 2 , nebo jestli mají zař.pro sledování ostatních frekvencí atd. což by se jen velmi obtížně prokazovalo a mohlo by to být zdrojem sporů.

Vůbec bych se nezabýval problémem vol. Znaku jestli se někdo přihlásil jako Franta Vrána nebo Expedice Pomláska. Každému musí především být jasno , že se přihlásil do kat. 1 a co si může v této kategorii dovolit.
V Kat.1 bude na rozdíl od kat.2 naprosto jasné, že zde nemůže pracovat skupina lidí, (3 a více) kteří se podílejí aktivně na dosaženém výsledku.

Kat.2. V této kategorii prakticky není mnoho o čem polemizovat. Zde taktéž nebude záležet pod jakým vol.
znakem se skupina zájemců o soutěž přihlásí. Pouze bude muset tento vol.znak zachovat po celou dobu
soutěže.
To znamená , že pro tuto skupinu nebude kromě GP žádné omezení ani co do počtu operátorů ani co do počtu zařízení . Snad pouze by mohlo býti uplatněno omezení počtu činných pracovišť na jedno jediné. Ale i to je otázka domluvy jak tuto skutečnost zapracovat do propozic.
Co to je více činných pracovišť ?
Je dejme tomu kopec kde se nemůžete dostat na vrchol. Tak se to dá vyřešit dvěma nebo i (zřídka) 3 pracovišti z nichž každé je na opačné straně kopce. Komunikace včetně zápisu zvládne jeden jediný operátor. Záleží pouze na sehranosti a zkušenosti týmu. A to znamená, že jste schopni ovládnout celý prostor i přes to, že vám to kopec nechce dovolit.

Na rozdíl od Kat.1 , Kat. 2 nebude uzavřena pro jednotlivce. Bude možno se jako jednotlivec přihlásit, ale s tím ,že musí konkurovat týmu bez omezení.

K záležitosti ohledně rozdělení podle pásma.

Domnívám se , že pokud GP umožňuje pracovat na 80 kanálech ( 1 – 40 , 40 – 80 ), není věcí případného pořadatele si klást otázku, zda jsou mezi CB veřejností zařízení odpovídající homologaci . Protože to nebude on, kdo porušuje zákon. Dokonce pořadatel v tomto případě nemůže byt brán ani jako ten, kdo dává návod k porušení zákona. Pořadatel je pouze ten, kdo využívá možnosti, které mu zákon umožňuje a to není trestné.
Proto, že kdyby toto jednání mělo být v rozporu se zákonem (návod k porušování zákona) , bylo by nezákonné samotné ustanovení GP o rozšíření pásem, proto, že na základě tohoto ustanovení si většina CBčkářů provedla svépomocí rozšíření a tím degradovala homologované zař. na nehomologované. Přesto si z toho nikdo hlavu asi nedělá.

Proč by si tedy měl dělat hlavu pořadatel, který by vypsal soutěž v pásmu 40 – 80 . Je pravdou , že v republice není mnoho zařízení, které zde může pracovat de jure . Ale jsou ! A možná, že by tento tah (vypsání soutěže na přidaná pásma ) konečně otevřel oči těm,kteří se záměrně nehrnou k řešení tohoto problému
Jedná se totiž o zisky. Ale tím se nebudeme zabývat..

Tak,že vypsání soutěže, která bude rozdělena podle pásem opravdu není problém. Přesto, bych ale počkal, jak se k tomuto problému postaví zájem CB veřejnosti. Proto, že právě ona je hlavní aktér a tedy zkusme počkat jak se zájem projeví.
Ono se totiž nejedná jen o vymyšlení dobrých kritérií ale jedná se také o finance. ( ceny , diplomy apod.)
Ale bude-li zájem tak se vše dokáže dotáhnout do konce (sponzoři apod.)

K záležitosti ohledně narušování soutěže RKL

Ani mně se to nelíbilo. Bylo to opravdu k zteku, když jsem se snažil udělat QSO se soutěžní stanicí a najednou do toho začne opakovač , nebo bohužel stanice, která je v lize, začala dávat výzvu .
Ale přes všechnu mojí nevoli musím přiznat, že není možno to těmto stanicím vyčítat (pokud to není záměrně) proto, že CB je opravdu pro veřejnost a není možno obecně po této veřejnosti požadovat omezení jejich zájmů pokud jsou v mezích GP jen pro to, že malý počet lidí si chce zazávodit. Zde by bylo opravdu lepší odejít na nefrekventované pásmo. Zkrátka se musí najít někdo kdo bude sice ctít literu zákona ale nebude si příliš lámat hlavu z toho, že jeden zákon umožní porušit zákon druhý.

Všechno co je shora psáno je samozřejmě pouze názor, který je naprosto otevřený a přístupný všem zúčastněným a je nutno ho podle libosti rozumným směrem dále utvářet.

A ten mike na nohu, klobásky místo kuřat na grilu , to nemá chybu Tomáši.

Chtělo by to někdy spojit Tvoje klobásky , kuřátka od Radegastů a proložit to Znojemskými okurkami od Furgonů a slivovičkou od Horala a to vše završit pečeným prasátkem od pekařství Chotěšov. To by byl nářez.


Pánové těším se na další plodnou diskusi.

73 Venca Chotěšov

 » [1361] Re:Zamyšlení nad Ligou Staroch Zábřeh 30.5.2003 09:21:08  
  :Venco možná bych ještě přidal domácí koláčky oz Starochovy protiváhy.
Staroch
 » [1342] Re:Zamyšlení nad Ligou Standa 21.5.2003 21:18:00  
  :Ahoj chlapci.
Vašíku, doufám, že tou expedicí, která dokonce hrála ligu v den RKL a přerušila Ti QSO, nemyslíš mě ?! Já ji ten den hrál, ale jen od 15.00 do 21.00, než začal závod. Později jsem poslouchal RKL, abych viděl ,s kým jsem za jistých okolností mohl před závodem ještě navázat spojení a na kolika kanálech se asi závodí a na kolika se jen tak expeduje, či povídá.Tady dole to bylo tak možná ani ne půl na půl, ale soutěžící stanice na kopci, samozřejmě slyší mnohem více a tím i více rušivých elementů. S tím rušením ode mě to ber samozřejmě jako legraci. Fakt ale je, že někteří síbíčkáři si zrovna moc nechtějí připouštět, že RKL, nebo LPD jsou závody pro přihlášené, a že také existuje nějaký éter bez hranic, kde mají zase naopak příležitosti dost.
 »» [1349] Re:Re:Zamyšlení nad Ligou Venca Chotěšov 22.5.2003 18:43:17  
  :Ne to jsi nebyl Ty. Konkrétně to byla Exp.Vysočina. Ale já ji to nemám za zlé .To pásmo opravdu patří všem a to vždy a bez vyjímky i když to člověka někdy naštve.Jsou to mladí kluci a možná ani nevědí co se dělo.

Venca
 » [1339] Re:Zamyšlení nad Ligou Láďa Forum 21.5.2003 04:08:51  
 

No a je to téměř za dveřmi... Venco


důkladne se sice nezamyšlím zatim, ale sleduji debatu k modernizaci ligy taky a to pravidelně. Když tam není nový příspěvek - mám dojem, že to nikoho ani nezajímá, ale pravda to není - těch "zábukáčů" je tady hodně... Dojmu nabývám stále přesvědčivějšího, že o modernizaci má široká CB veřejnost zájem, ale málo je těch, co své podněty nebo připomínky zveřejní tady... 


Venco, kategorie "single - jeden - mluví sama za sebe - je převážná většina těch, co jezdí na kopce solo - nanejvýš s dětmi nebo i s "protiváhami" tedy manželkami a ty většinou nejeví velké nadšení nad rolí zapisovatele nebo operátora. V takových případech vše "oddře" sama hlava rodiny i se starostmi o rodinný výlet - tam je jasné, že jde o práci jedince, navíc ztíženou "sbíráním kladných bodů" pro příští návštěvu kopce a usednutí pod anténu...   Velmi často jezdí cébéčkáři vyloženě solo bez doprovodu - to je bez pochyb zřejmé...


Takové operátory bych bez dalšího polemizování zařadil jen do kategorie "jeden operátor". V okamžiku, kdy připustíš, že v kategorii "jeden" operátor mohou být i dva, tedy zapisovatel atp., vystavuješ se potenciálnímu problému, že to nebude jen jeden operátor, ať se to někomu líbí nebo ne. Když kategorie jeden - tak jeden. Možná, že si pod pojmem "jeden - single" každý představujeme něco zcela jiného, nakonec někteří to tak občas chápou, ale je to jejich věc...možná by bylo potom potřeba zřídit kategorii "mix" - to pro ty, kteří neví, kolik je "jeden - single" operátor a nechtějí závodit v kategorii "více - multi". Vše ostatní patří do kategorie "více operátorů" - tedy "více - multi" a hotovo...


Dál z mé strany pojem kategorie "jeden - single" a "více - multi", nemá smysl rozebírat. Nechci zbytečně zvedat "adrenalín" v krvi "pravověrných" cébéčkářů, ale je podivné, že na celém světě jsou chápány kategorie podle počtu operátorů jednoznačně. Bohužel - u nás je "jeden - single", jako všechno - vždy něco jiného, v lepším případě to "přemodifikujeme" na něco zcela vyjímečně "našeho - domácího". Kategorie "single" ano, klidně - dva, tři, je libo - po dohodě klidně čtyři...to nemá chybu - hlavně když to je "naše"...


Píšeš tam výše, něco o zpochybňování a kontrolách - k tomu dodám, že sice cébéčkáři v jistých věcech drží vždy svorně při sobě - ale trochu disciplíny a hrdosti k hobby, by jistě některým neuškodilo... Když někdo se přijmutím podmínek nějaké akce zaváže k jejich dodržování - měl by s tím slibem vydržet do konce akce... Není možné žádnou akci s hromadnou účastí, zejména v práci na odlehlých místech a v dlouhém časovém úseku,  systematicky kontrolovat ve vztahu dodržování podmínek, ke kterým se účastník zavázal - nebo se čestné prohlášení stává jen formální zbytečností bez zjevného významu - na cébé asi některým jedincům to nic neříká... Pro takové nejsou žádné pravidla dost dobré a nikdy nebudou - když chtějí nectít pravidla - nechť se nezůčastňují akcí, ve kterých hodlají vědomě porušovat podmínky nejen pořadatele.


Venco - nepřemýšlej nad tím, zda někdo bude či nebude porušovat pravidla - je to vizitka jen jeho... Věř, že pokud budou za dobrá umístění na čele soutěžního pole udělovány ceny věcné atp. - budeš mít zřejmě problémy s regulérností a nakonec i s financemi na ceny.  Nebudu tento problém dál probírat zřejmě víme o čem je řeč a další komentáře jsou jistě už zbytečné. 


Problematiku volacích znaků jsi vyřešil vhodně - nelze jinak, než souhlasit.


Problematika se segmenty kanálů 1-40, 41-80 je jednoznačná - jak jsi uvedl, jsou mezi cébé veřejností zařízení homologovaná pro práci v rozšířeném pásmu kanálů a ty ostatní. Nakonec Liga je vypsána i pro Slovensko, tam zřejmě ještě rozšířené kanály povoleny nejsou - tak dejme jim stejné podmínky  a to tím, že vypíšeme kategorie podle segmentů kanálů 1-40, 41-80. Když někdo chce závodit v jednom segmentu, může - může i ve více segmentech, ale podle toho se zařadí. Segment kanálů v pásmu PMR pokud jsem dobře četl, prošel zatím bez komentáře.


Zmiňuješ se o problémech s finančním zajištěním cen pro stanice obsazující  příčky výsledkové listiny v jednotlivých kategorií. Venco - závodí se v lize jen pro věcné ceny? Liga  vychází původem z akce, která měla přilákat zájem cébéčkářů pod kopci o provoz expedic na kopcích - ponechej tu prvotní ideu v záhlaví modernizované ligy.


K "narušování" akcí těmi, kteří se jich nezůčastňují jsem již něco v předchozím příspěvku napsal - bohužel smutné je, když takové "narušování" je úmyslné... Na druhé straně je potřebné se podívat na problém i z pohledu "nesoutěžáků" - chápou někteří soutěžící ty nesoutěžící? Vždy jsou k nim ohleduplní? Nezřídka lze při akcích na cébé slýchávat na kanálech nelichotivé reakce soutěžících hájících si místo na kanálu s odůvodněním, že teď tady se jede ta či ona akce - jako by tím pádem bylo cébé pásmo vyhrazeno jen závodníkům... Když s takovým argumentováním se "vytasíte" na nesoutěžní stanici - bude zřejmě i "horko" na kanále a o střety následně vedené, nouze v žádném případě nebude zejména, pokud "nesoutěžák" má stejnou "náturu bojovnou" jako vy... V takovém případě "narušování" může pravděpodobně přerůst i v úmyslné a je "nesoutěžákovi" potom už zcela jedno, kdo mu "padne do ruky"... Je zřejmé, že i "nesoutěžáci" by mohli těch pár hodin "přežít" s jistým pochopením a vzájemně se rozumně dohodnout - vlídná polemika a ochota ustoupit na chvíli je blíže k pohodě, než "tvrdá" slova...a to neplatí jen pro soutěže.


Podstatné, co jsem chtěl napsat, jako další můj názor v této etapě debaty k návrhu na modernizaci ligy jsem  snad napsal.


Měj se dobře a těším se i já na další příspěvky k této záležitosti.  73!

  [1318] Zamyšlení nad Ligou Standa 18.5.2003 15:31:13  
  :Ahoj přátelé.

Venco, důvod proč jsem se nezapojil do diskuse je prostý, ale neznamená to, že bych diskusy nečetl. Jednak mám momentálně úplně jiné starosti a za druhé se mě to momentálně ani nijak netýká.A víte dobře, že se ozvat umím. CB-liga se zřejmě zdařila, což dokazuje počet účastníků a ani se tomu nedivím. Vždyť je jasno v užívání techniky, portejblisté nejsou nuceni někam jezdit, ale mají svobodu volby a díky tomu, že se počítá jen jeden výslek měsíce, nemusí se za každou cenu štvát za body, ikdyž se jim to třeba nehodí.Více to komentovat nyní nechci.Čili, stalo se to přístupnější širší obci síbíčkářů, než poháry. Je jasné,že jedinec nemá takové možnosti, jako skupina, která se může střídat u staničky, nebo třeba pomůže zatlačit auto,které nemůže někam vyjet apod. Na druhou stranu je jedinec či dvojice flexibilnější, co se týče vlastní výpravy na akci, nebo návratu. V neposlední řadě rozhodují i další aspekty, mezi které lze zařadit následnou relaxaci. Pravdou je, že dle regulí lze odvysílat až 24 hodin expedice a vysílání bývá zpravidla využíváno maximálně z 50 procent.To není stížnost.Jak jsem řekl v úvodu, tyto spekulace ohledně změn pravidel se mě momentálně netýkají a zajímají mě asi tak, jako jinou skupinu lidí můj návrh na ,, ligu lovců portejblů „ , která měla dát šanci zahrát si třeba i těm doma. Vlastně těch 8 spojení, které jsem zaslal za měsíc duben do ligy, je spíše jakousi demonstrací této ligy a kromě výsledku, který mohl být pro někoho zajímavý, měl i optimisticky naladit, že se blýská na lepší časy. Samozřejmě to není boj o nějaké umístění,ale snad i jakási prestižní záležitost. Bylo mi milým překvapením, když jsem portejbloval jednou o dovolené ručkou 200 km od domova, udělal jsem tři spojení s česky mluvícími síbíčkáři a ten jeden moji volačku znal.Na druhou stranu se musím přiznat, že tento měsíc jsem si chtěl skore trochu vylepšit a dostal jsem se před problém.Tím problémem bylo, zda mám nasbírat body, nebo usilovat o nejdelší spojení. Včera jsem slyšel 4 slovenské stanice,ale ke stanici jsem přišel asi pozdě. Ikdyž jsem udělal devět portejblů a nejdelším mohl být opět Horal na Pradědu, tak jsem svoji snahu pro velmi pozdní hodinu vzdal. Důvodem byla skutečnost, že jsem v den RKL nasbíral pochopitelně více bodů a byly lepší podmínky.Pokud to ještě stihnu,tak výsledky zpracuju a zašlu, ikdyž za moc nestojí.A toť vše,protože, jak jsem řekl, mám i jiné starosti.
  [1306] Zamyšlení nad Ligou Lucifer Mělník 16.5.2003 20:52:47  
 

:Ahoj Vašku.


Rozdělení hodnocení na expedice a sólisty by bylo určitě zajímavé a i objektivnější. Měl by tedy rozhodovat momentální počet členů. Zde mě ovšem napadá první rozpor. Konkrétně u mě. Ač používáme název expedice, občas se stane, že na kopeček vyrážím jako jednotlivec. Kam pak zařadit dosažený výsledek ? Podle mě by chtělo jasně stanovit, že pokud bude někdo používat v názvu slovo expedice, automaticky by patřil do kategorie expedic, byť by na kótu vyrazil jen jeden člen týmu. Toto již v podstatě funguje v letošním ročníku u naší expedice Kobra, kdy soutěžíme jako tým, ale k tomu ještě Standa Pivovar (člen Kobry) i jako jednotlivec pod svou volačkou.


Co si budeme povídat, víš jak to je. Na diskuzi je samozřejmě ještě hromada času, ale chce to, aby se zapojilo víc lidí a řekli k tomu svoje. Z více názorů je pak možno víc vybrat.  


Lucifer Mělník - expedice Kobra

 » [1310] Re:Zamyšlení nad Ligou Láďa Forum 16.5.2003 23:27:03  
 

Zdravím Lucifere,


termín expedice, portable a sólista - nejen tebou užívaný - je zřejmě poněkud významově jiný, než dělení podle počtu aktivních operátorů při konkrétní akci. Nejsem si docela jistý, zda ještě správně chápu význam pojmu expedice - velmi hojně užívaném na CB, ale je vhodné vědět, že jde jen o druh (typ) práce na pásmu. Pokud někdo zvolí název své aktivity na kopci (nebo jinde) jakýkoliv - není mu bráněno tak učinit - je to jen jeho věc a nakonec i jeho vizitka.


Podstatné při zařazení do kategorie podle počtu operátorů v mém návrhu, je rozhodující počet aktivních operátorů na akci. Je zcela lhostejno, zda si říkají expedice, portable či nějak jinak - název akce je jejich volba, ale počet aktivních operátorů je věc, která je zařadí do příslušné kategorie podle počtu operátorů - "jeden (single)" nebo "více (multi)".


Abych předešel zbytečnému dohadu, co je aktivní operátor - uvedu jen to, že to nemusí být jen ten, kdo právě vysílá, ale je to i mimo jiné ten, kdo svou přímou činností se podílí na aktivním provozu a tudíž ovlivňuje možný dosažitelný výsledek - pro příklad: zapisovatel, obsluha monitorovacího pracoviště atp.


Můj návrh není nařízením pro nikoho závazným, nic neorganizuji a nikomu radit nebo dokonce něco nařizovat zcela jistě nemám v úmyslu.


73!

 »» [1312] Re:Re:Zamyšlení nad Ligou Lucifer Mělník 17.5.2003 00:22:19  
 

:Ahoj Láďo.


Udal jsem jen takovej návrh. Samozřejmě, že moje názvosloví není úplně ideální, ale bylo to myšleno v globálu.


Legrace bude u Radegastů, neboť tam je nejdůležitější součástí expedice gril,   bez toho nikdy nevyjíždějí a už si prej pořídili i dvorního rožniče, takže expedice nebude nikdy néně než dva členové.

 »»» [1313] Re:Re:Re:Zamyšlení nad Ligou Láďa Forum 17.5.2003 06:43:29  
 

Nazdar Lucifere, ty kluku veselý...


pochopitelně je to v prvé řadě otázka vhodného a přesného významu používaných termínů, jinak nelze se prakticky domluvit na ničem, neb jeden píše něco, ale myslí tím úplně něco jiného... V takovém případě je těžké porozumět obsahu výroků, v mezích uvažovaných autorem. No nic, to jen tak na okraj. Vím, že CB hantýrka je silně zakořeněná záležitost v podvědomí těch, kteří ji rádi používají obdobně, jako u rybářů či třeba hokejových umělců...


Přeji nejenom Radegastům jejich nového "dvorního rožniče", ale i ostatním spoustu zábavy, legrace a hlavně radost z práce na CB bandu. 


Vést expediční druh provozu lze v týmu, ale nikdo nebude bránit jedinci, aby tak náročný provoz vedl tzv. sólo - sám. Je to jen otázka, jak je obecně vybaven na expediční činnost. Jiná je samozřejmě otázka, do které kategorie se zařadí - pokud je sám - single, tak mezi jednotlivce! Stále nějak nerozumím tomu, že navrhované dělení podle počtu operátorů na kategorii single-jednotlivec a multi-více operátorů si ještě dáváš do souvislostí s názvy třeba těch expedic... Nějak jsem zpětně při čtení ve svém návrhu nenašel dělení podle názvu! Tak doufám, že už nebude třeba upozorňovat na rozdíl mezi názvem toho, či onoho spolku, byť by se jmenoval třeba EXPEDICE XYZ a počtem aktivních operátorů ve vztahu k zařazení do kategorie operátorů - jeden, nebo více.


Jinak jsem potěšen, že debata se opatrně posouvá ku předu a nějaké připomínky se tu objevují.


73! Láďa Forum

 » [1308] Re:Zamyšlení nad Ligou Venca Chotěšov 16.5.2003 22:34:58  
  :Ahoj Lucifere.

Ano přesně jsi pochopil můj záměr a já pouze vysvětlím (de jůre) chápání více operátorů a jeden operátor .

Pokud se někdo přihlásí do kat.více operátorů a je při tom sám je nucen se rovnat týmu lidí. To musí zvážit on sám jestli je to moudré.

Do jednotlivců se může přihlásit pouze jednotlivec, který může používat vol.znak jako expedice, ale musí být sám. Sledování zda je sám se dá vcelku provádět bez problémů (změna hlasu).Takové drobnosti si soutěžící ohlídají spolehlivě sami.

Neměl by být problém aby exp. Kobra figurovala v kat. více op. A např. Standa ještě sám za sebe ale v jiném termínu startoval v jednotlivcích.

Prosím tě toto jsou nápady, které mě napadají za pochodu je třeba ještě mnoho o tom mluvit než se dají, jestli se dají, dohromady propozice.

73 Venca

 »» [1320] Re:Re:Zamyšlení nad Ligou Tomáš mobil Roudnice 19.5.2003 08:22:59  
 

HE, než jsem stačil odeslat, co mě napadlo, rozvinula se poměrně obsáhlá debata. Tak to vezmu popořádku.


Václave, máš pravdu v tom, že jednotlivec nemůže konkurovat zaběhnutým týmům, kde každý má své místo a svoje povinnosti. Proto se cpu na kopcích klobáskami, protože kdybych griloval kuřátka, nemůžu vysílat. Proto jsem si pořídil mike s nožním ovládáním. V jedné ruce tužku, v druhé klobásku! To je balada! Zájemcům mohu poskytnout i adresu řeznictví a technické řešení problému.Ale vážně. Nevýhody jednotlivce asi odradily určitou část lidí. Rozdělení na Ligu a Expediční ligu by asi bylo vhodné a těch jednotlivců by se asi přihlásilo víc. Zatím je nás tam pět /nezapomínej, že Števo taky většinou chodí sám/ a pokud by se to dalo vědět včas, mohou se na příští sezónu náležitě připravit.A k propozicím – nechal bych je jak jsou. To znamená 24 hodin a hotovo. Pokud tam chce někdo být jen 6, jeho věc. Ale rozhodně bych to nezkracoval třeba na 12 hodin.
A teď odshora dolů. Lucifere, i pro jednotlivce je výhodné používat název Expedice …., neboť zájemci o spojení jdou hlavně po expedicích. Tudíž jsem jako jednotlivec portejblující na kopci a nepoužívající v názvu expedice, znevýhodněn. Nota bene, leckdo zvolí originální název, který brejky přitahuje.K příspěvku Starocha není co dodat, jen bych to malinko poopravil, že každý pracuje jak umí, nebo uzná za vhodné. Mimochodem, uplynulý ročník RKL Contestu toho byl důkazem. Nedivím se rozladění Pekelníka nad některými manýry. V minulých letech bývala ve Výzvě výzva, aby se v době konání celostátních soutěží nedělaly další akce.
A dnes? Vesele sviští opakovače, na kanále C25 se tlachá, dokonce si tu dá výzvu i soutěžní stanice, další vesele portejblují, byť vědí, že soutěž je jen pro přihlášené. Malinko odbočím. Opakovač může být velmi užitečná věc. Ovšem pokud s ním někdo umí komunikovat, není pod vlivem alkoholu a pokud jako v noci 3. 5. není na pásmu C celkem 6 opakovačů!Příspěvek Ládi má celkem dost podmětných nápadů, avšak dle mého názoru asi neuskutečnitelných. Rozdělení podle pásem asi není to pravé ořechové, neboť málokdo má homologovanou stanici na obě pásma. A osobně ponechávám pásmo B pro uživatele CB, kteří si chtějí jen potlachat a naše portejblování jim znepříjemňuje život. Závody mohou přežít jako nutné zlo, však jsou jen 3-4 do roka. Mě taky rozčilují objížďky na silnicích. Rozdělení na více kategorií by asi bylo spravedlivější, ale dost by tříštilo celé soutěžení. O rovných podmínkách pro ČR a SK není třeba hovořit. Vyjedu autem na Klínovec /raději na Bouřňák, tam je otevřená hospoda/ a s trochou štěstí na podmínky udělám kde co. Chudák Števo vyvleče výbavu pěšky o 200-400 m výše a nemá šanci udělat tolik spojení, protože tam prostě tolik stanic není.Tolik k zatím došlým příspěvkům. Asi bych to nechal tak jak to je, jen bych udělal kategorii expedic a jednotlivců.


Čauki, Tomáš mobil Roudnice CL 31

 »»» [1321] Re:Re:Re:Zamyšlení nad Ligou Láďa Forum 19.5.2003 12:10:11  
 

Tomáši zdravím,


potěšil mne tvůj příspěvek i názory a pokud ti to nebude vadit, tak jej "vytřesu" od shora dolů...


Klobásky, kuřátka - přeji ti je a taky bych si dal...


Rozdělení na Ligu a Expediční ligu v podstatě vytváří novou soutěž se stejnými starostmi i zájmem či nezájmem zůčastněných, jako ve stávající soutěži, ke které Venca vyvolal debatu na základě reakcí ze startovního pole.


Zájemci Tomáši, možná tak netouží ani po názvu na kopci pracujícího týmu či jednotlivce, jako spíše o atraktivní kótu nebo místo. Možná jsem mimo, ale s ohledem na aktivity převážné části týmů, mívají zájemci o spojeníčka zaznamenány ve své dokumentaci několik významných kopců mnohokráte v sezóně a očekávají občas i něco nového a tak "jdou" jen po´expedicích´.  Nemá nějaký valný smysl, zde rozebírat podrobně úspěchy stanic pracujících z méně obvyklých vrcholů - zájem je značný. Pochopitelně dalším důvodem zvyšující atraktivitu některých expedic tradičního formátu je i vedení jejich provozu v míře lákavé a nelze opomenout ani oblíbenost jednotlivých operátorů se kterými, ti pod kopcem, rádi spojeníčko udělají. Je pozoruhodné, jak je atraktivita v názvu užitého výrazu expedice dokonale využívána, ale to je zcela na jiné téma...


6,  8, 12, 24 hodin - omeznená max doba práce na pásmu ve vztahu k započítanému výsledku je rozumná, a 24 hodin je zřejmě optimum a je ponecháno na úvaze závodící stanice, zda využije čas maximálně, nebo to zabalí po hodině - nechme to na jejich úvaze. Delší doba umožňuje vhodněji využít podmínek šíření na CB pásmu.


Odstavec ve tvém příspěvku pojednávající o konání dalších akcí v době probíhajícího závodu je pozoruhodný svým pod obsahem... Podle jakých zatím platných oficiálních nařízení - je omezován provoz v době konání toho, či onoho závodu nebo akce, nesoutěžících, neplatících a nepřihlášených stanic, které mají stejné právo využívat CB pásma k vlastnímu provozu.  Doufám, že to byl jen nevhodně formulovaný obrat, nebo to je jen zbožné přání organizátora akce? Pokud je CB pásmo určeno široké občanské veřejnosti - tak tam mohou pracovat všichni a jednu skupinu uživatelů omezovat na úkor druhé - je v rozporu s podmínkami práce na CB pásmu i kdyby tam právě probíhal závod jakýkoliv! Převaděče? Pokud jsou povoleny, tak je v době konání akce, zřejmě k libosti a hladkého průběhu nemůžeš, jako pořadatel akce vypínat - jediné co by jsi mohl - v podmínkách nějaké akce - zakázat platícím a přihlášeným soutěžícím je využívat, ale to je opravdu věc jiná a zřejmě málo souvisí s tématem debaty nad Ligou.


Otázka kultury projevu a disciplíny podotýkám - některých stanic pracujících na CB pásmu je opravdu podivná a když se k tomu přidá síla vychlastaného alkoholu - radost na CB pásmu pracovat těm ostatním, se zdá být nepřekonatelná...


Tomáši, uskutečnitelné nebo ne - to je jej otázka ochoty něco dělat. Homologované staničky se všemi 80.k, je možno si obstarat. Tradiční "ohánění" se tím, že v závodě jsou používány jen homologované staničky je zřejmě jen formální záležitost a prakticky nelze ve startovním poli při dané akci zkontrolovat všechny staničky a vyřadit ty nehomologované. Jakou má homologaci - třeba stanička v originálu se 40.k homologovaná a doma rozšířena na 80.k i více? Je to ještě homologovaná stanička? No a s takovými se taky závodí - bez výhrad kohokoliv a jejich výsledky jsou zahrnuty do celkových součtů v nějaké akci.


Nerozdělit pásma na více segmentů jen z toho důvodu, že není dostatek staniček mezi potenciálními závodníky není věc organizátora akce. Klidně v případě nemožnosti sehnat soutěžícího s homologavaným zařízením pro provoz na kanálech 41. - 80. - může tento segment zůstat neobsazený ve výsledku soutěže. Nakonec je dost příkladů z jiných oblastí, kde kategorie vypsaná je, ale obsazena není závodníky. V tom nevidím nerealizovatelnou překážku.


Proč by rozdělení na kategorie mělo tříštit soutěžení - na jedné straně debaty o nerovnosti možností a šancí jednotivce ve vztahu k týmům - na druhé straně tříštění... Závěr? Když je to pro mne výhodné, obě ruce pro - když už by to mohlo být nevýhodné nebo postaveno do roviny - tak obě ruce proti!


Rozdělení do kategorií podle různých kritérií je uplatňováno prakticky v každém soutěžení a cílem by mělo být dát šanci stejnou každému zájemci a to v kategorii jemu vhodné. Nakonec v nadsazeném příkladě možno zvážit, jak by to vypadalo, kdyby mistři světa ve fotbale, by byli vysláni na fotbalový trávník a proti nim by se postavili "kluci a staříci", kteří se náhodou sešli v sobotu odpoledne na tom samém trávníku a vědějí jen to, že se kope do balónu proti druhé bráně - zde chápeme jasně nerovné šance a o výsledku nikdo nepochybuje... nakonec argumentem pořadatele může být i to, že "... bude ale sranda, že jo..." Bylo by pošetilostí organizátora tohoto fiktivního klání, aby přesvědčoval ty ostatní o něčem, jako je rovnost podmínek a hlavně šancí - nakonec všichni mají nohy - tak jaké dělení, že jo... Není to možná nejvhodnější příklad dokumentující objektivní nutnost vypisovat nějaké kategorie.


Přeji všem čtenářům mnoho zajímavých nápadů a ochoty se zapojit do debaty - zde nám všem dal Venca - reálnou možnost se podílet svými názory na tvorbě podmínek soutěže a to nebývá jen tak obvyklé... 73! 


 

 »»»» [1350] Re:Re:Re:Re:Zamyšlení nad Ligou Tomáš mobil Roudnice 22.5.2003 23:41:50  
   

Zdravím Láďo,


mám dojem, že problematika okolo Ligy trochu sklouzla jinam. Nezbývá než reagovat na tvůj příspěvek.


Téma opakovače – asi jsem se špatně vyjádřil. Těch opakovačů tam bylo během noci celkem 6 a to na 6ti různých kanálech. A k tomu není snad co dodávat.


Omezení provozu na pásmu během různých akcí. Jak jsem uvedl bývalo ve Výzvě uvedeno přání, aby se v době konání těchto akcí chovali ostatní uživatelé vstřícněji, nebo jak to nazvat. Ono je to jenom o lidech. Vzpomínám na pokažené Rozhledny, nebo vlastním několik unikátních záznamů korespondence s taxikáři. A když jsme u toho, tak si myslím, že třeba konání autíček v době LPD není taky vhodné.


O homologaci staniček, výkonu a podobně snad nebudeme tady hovořit, to by bylo na ucpání Internetu. A myslím si, že zbytečně. Jen mi nejde do hlavy, že někdo nepochopí základní princip, že když mu neposlouchá anténa, tak může topit jak chce a výsledek je nula. A když mu poslouchá na úrovni, tak protistanice musí taky příslušně zatopit. Po víkendech strávených někde na kopci by se na toto téma mohly psát romány.


Rozdělení na různé kategorie vidím stále neprůchodné z důvodů nízkého počtu účastníků. Osobně odhaduji, že v kategorii „multi“ by se sešlo tak do 20ti účastníků a v „solo“ do 30ti. A vypisovat kategorii ve které se nakonec nikdo nezúčastní považuji za plýtvání časem a energií. Že v každém soutěžení je rozdělení běžné, prosím, ale Ligu nelze považovat za závod nebo soutěž. Při vší úctě k Vaškově záslužné a nevděčné práci. Pravidla můžeme vytvořit jaká chceme, ale jak zajistíme kontrolu jejich dodržování? Vím, že tento můj názor rozvíří další polemiku, leč zbytečně. Je to fakt, který nelze popřít. Počínaje již zmíněným vybavením /znovu – homologace, výkon/, přes QTH až po počítání vzdáleností. Pro příklad, všechny expedice vysílající z Mikulčina vrchu uvádí JN88WW, přičemž správně to je JN88VW. Při stovce spojení směrem na západ to dělá cca 500 km. A je ještě otázka, podle čeho se konečné kilometry spočítají. Existuje několik programů na výpočet vzdáleností, avšak rozdíly bývají i přes 10 km. A jsme zase u toho – je to o lidech a o jejich přístupu k věci.


Naprosto souhlasím s názorem, že delší doba práce na pásmu umožňuje lépe využít momentálních podmínek, výhodné kóty a podobně. Viz třeba minulý víkend, při Ěteru bez hranic, kdy se lízala smetana v podobě spojeníček  na východní Slovensko hodinu před začátkem závodu. Dobu 24 hodin považuji za optimální s tím, že účastník je využije nebo ne. Navíc to poskytuje v kategorii „solo“ větší možnost vložit do podniku svoji lepší připravenost, kondici, zkušenosti.


Celé to „vytřásání“ mě ale připadá, jako vytřásání z pytle označeného OK. Osobně netuším, kde se ta vzájemná nevraživost mezi OK a CB vzala, ale je faktem, že tu je. Nedávno jsem měl delší diskusi  s jedním síbčkářem ohledně reportů a lokátorů. Ten nechtěl přistoupit ani na poměrně vžité 73. S tím, že je to od amatérů a na CB to nepatří. Budiž, je to jeho názor. Tak jsem z něj vymámil QTH a lokátor jsem si našel. Na druhou stranu jsem měl velmi pěkný zážitek při „duo“ portejblování s jedním amatérem. Jeli jsme spolu na jednom kanále od čtyř ráno do devíti, kdy jsme oba už odpadli. V poměrně rušném provozu jsme si předávali brejky a ani jednou jsme se nesrazili. S takovým zručným operátorem je radost spolupracovat.


A na závěr. Národ síbíčkářů je národem družným, což je vidět na pásmu, na srazech a burzách. Ale je to národ, který nechce být svazován regulemi a předpisy /vynechávám z toho pochopitelně GL/, což je zase znát na nízké organizovanosti v klubech.


Jinak jsem si myslel, že s troškou do mlýna přijdou hlavně účastníci Ligy. Tak co Valcháři, Franto, Jarmilo?


Zdravím všechny diskutéry.


Tomáš mobil Roudnice CL 31

:
 »»»»» [1351] Re:Re:Re:Re:Re:Zamyšlení nad Ligou Láďa Forum 23.5.2003 11:45:59  
 

Zdravím Tomáši,


dík za zhodnocení debaty, v zásadě v tomto momentu už pravděpodobně nebude, co řešit k tomu podstatnému a to je modernizace ligy. S podstatnou částí názorů lze i souhlasit. Nechci dále rozvíjet zbytečné úvahy a zdůvodňovat opodstatněnost zřízení takové nebo makové kategorie podle toho, zda o ni někdo má či nemá zájem.


Homologaci staniček nebude řešit pořadatel - je to věc jiných.


Rozdělení podle pásem je vhodné a to, že já nemůžu nebo nechci pracovat i jinde, neznamená zrušit takové navrhované dělení - co když se najde jen pár jedinců, co chtějí závodit na 1-40, 41-80k, nebo jen na PMR?


Dost často se tu vyskytuje výraz - "CB veřejnost" - ano je tady a je vhodné je vzít na zřetel, jenže CB veřejnost nejsou jen ti, co tady napíší něco, ale je vhodné vědět, že 80% podle mého odhadu ani nemůže na inetu tady nic zveřejnit nebo se dočíst - nemají jej doma ani v práci. Ti, co sem mohou jen zlomkem % zasahují do této debaty.


A když už jsme u toho, nemá smyslu tady řešit "rušení" při závodech jakýchkoliv, ale mohla by se tu řešit jen problematika vlastní ligy. Nezávodím na CB v lize ani jiných akcích, učarovalo mne PMR - tak bych uvítal třeba to dělení podle pásem - nebo jen pro mne a další dva zájemce nemá cenu zbytečně dělat složitou soutěž? Z dosavadních reakcí by bylo možné usuzovat, že vše je marnost a vše je nejlepší tak - jak to je - od nepaměti. Je to obecně tradovaný postup a všem "inovátorům" je vřele doporučováno do stávajícího a osvědčeného systému nestrkat své názory nebo podněty. Když se to někomu nelíbí, přeci nemusí se zůčastňovat a v lepším případě dostane radu, aby si udělal svou soutěž, kde se může "ukázat". Tím samozřejmě nechci znevažovat jejich záslužnou a nelehkou práci s přípravou i vedením závodu, či akce a taky nechci, aby některá akce zmizela z pásma CB - mají tam své nezastupitelné místo a nakonec jsou i ozdobou práce na CB v souhrnu.


Možná to je ode mne trochu ostře laděno, ale tak to zatím vidím a je to můj názor, který nikomu nevnucuji a na který nikdo žádný zřetel brát není povinnen...


Vztahy mezi amatéry a cébéčkáři jsou napjaté od nepaměti a rovnováha vratká se jen velmi těžce udržuje. Znám řadu lidí, kteří fandí jedné straně nebo té druhé, jsou i takoví, kteří chápou odlišnosti provozu i zvyklostí obou skupin. Je pravdou, že je dost cébéčkářů, kteří začínali na CB a časem získali koncesi amatéra. Je to příjemné zjištění a možná jedna z cest, jak z řad mladých nebo začínajících na CB přejít na amatérská pásma. Je vhodné připomenout, že i tady na CB je řada skupin v obecném chápání. Každá je zaměřena tak nějak odlišně a společné mají jen to, že se musejí "snášet" na pásmu CB.  Každá z těchto skupin má své priority a zájmy, které je ochotna hájit - vadí to někomu? Pokud není osobně omezován - tak ne, ale...  Bohužel není to jen problém mezi amatéry a cébéčkáři - týká se to všech na CB pásmu.


Jinak Tomáši, můj návrh je pouze návrhem, nelze udělat soutěž pro každého - to určitě ne, ale udělat soutěž pro hodně zájemců lze s tím, že většina si v podmínkách najde tu svou "krabičku", ve které bude mít pocit, že jeho "soupeři" jsou na tom tak nějak stejně... Jen koukni znovu do výsledků ligy - 

 Exp.Barbarosa 1348  80,05  107901 bod
2   Exp. Horal 926  115,61  107055 bod
3   Vašek Bory Valchář (Radegast) 870  107,66  93665 bod
4   Exp. Trio 912  78,25  71366 bod
5   Tomáš - Mobil Roudnice CL-31 832  77,96  64862 bod
6   Exp. Mafia SK 772  83,62  64554 bod
7   Exp. Kobra 584  64,98  37949 bod
8   Exp. Malina 470  72,02  33848 bod
9   Exp.Vysočina 412  60,81  25053 bod
10   Franta Halenkovice 454  54,97  24957 bod
11   Exp. Horizont 372  56,13  20881 bod
12   Exp. Labůžo 337  57,93  19524 bod
13   Exp. Furgon 237  80,25  19020 bod
14   Exp. Sopka 163  79,86  13017 bod
15   Exp.Smrček 220  57,74  12703 bod
16   Exp. Pohoda 217  54,03  11725 bod
17   Exp. Odyseus 157  58,37  9164 bod
18   Standa Pivovar Mělník 92,00  736 bod

 Má motivaci někdo z těch, jejihž rozdíl v bodech je ve výsledku jen 1/10 i méně na dalším pokračování v soutěži - pokud to bude brát jako "srandu" tak vydrží, ale v zásadě nemá vůbec žádnou šanci i kdyby se snažil každý měsíc sebevíce...a pro ty, kteří čekali na teplejší dny, aby vyrazili do ligy - je zřejmé, že v tomto prostředí jsou zcala bez nároku...


No, naplácal jsem tady toho dost a možná i zbytečně - je to mé pravděpodobně poslední, co na tohle téma jsem napsal v příspěvcích k této problematice - budu pozrně sledovat další vývoj a pokud se objeví další návrhy - budu jen potěšen.


Mějte se moc dobře, nejen při závodech na CB. Pokud jsem někoho urazil, či nějak znevážil - omlouvám se předem.


neamatérsky - ahoj

 »» [1311] Re:Re:Zamyšlení nad Ligou Lucifer Mělník 17.5.2003 00:09:15  
 

: To co jsem dal do placu je taky taková myšlenka v chodu událostí, takže je to je můj názor, ze  kterého je pak možné vycházet nebo taky ne. Chtěl jsem jen poukázat na teoretickou možnost, která může nastat. Ve všem se hledají kličky, tak proč i v tomto směru nediskutovat.


Lucifer Mělník

  [1305] Zamyšlení nad Ligou Staroch Zábřeh 16.5.2003 13:14:28  
  :Zdravím tě Venco, k myšlenkám o nějaké zpravedlonosti v této oblasti je možné jen polemizovat v obecné formě jelikož nikdo není schopen kontrolovat jednotlivé soutěžící jestli opradu dodržují literu zákona myslím tím výkon, typy antén a podobně. Takže je to vše jen na poctivosti jednotlivých lidí, a tak by to také mělo být, a další nějaké hledání spravedlonosti si myslím je pomíjívé. Každý pracuje jak je v jeho silách, tedy má podle toho vybavení a také kamarády se kterýma vyjede. Já např, sebou vozím většinou mladistvé a děti a občas dospěláky jako hostující opěrátory.
Nejitřil bych nějak city a hledání spravednosti, protože takových polemik již proběhlo dost ale to je samozřejmě jen můj názor.
Staroch
 » [1307] Re:Zamyšlení nad Ligou Venca Chotěšov 16.5.2003 22:31:57  
  :Ahoj Starochu..
Možná, že jsem neformuloval dostatečně srozumitelně svůj záměr o upravení Ligy.
Tady nejde o spravedlnost.Ta se opravdu musí udržovat za pomoci vůle samotných soutěžících. Tady jde o rozdělení týmu od jednotlivce. A to vcelku jednoduchým způsobem .
1. Expedice se může „přihlásit“ do ligy pouze jako skupina , tedy do kat. Více operátorů a to i v případě, že bude operátor jen jeden . Zde musí účastník sám zvážit jestli chce vystupovat jako Expedice a tedy se rovnat týmu, nebo jako jednotlivec a v tom případě se přihlásit do kat. jednotlivců a mít rovné podmínky jako ostatní.
2. Samozřejmě, že se nedá dost dobře uhlídat např. používání PA. Ale mohu vcelku s určitostí tvrdit , že na výsledek v počtu QSO ani na vzdálenosti to velký vliv nemá.
Totiž ty musíš také slyšet a ne jenom být slyšen to moc nepomáhá.
A co se týká antén tak starochu dnes si již konečně může postavit nebo koupit anténu jak se ti zachce . GP dnes již neupravuje typ ani provedení ant. Je to jen na operátorovi jakou ant zvolí.

Může se namítnout, že jednotlivec si vezme pomocníka . Ano ale dříve či později někdo pozná, že hlas se mění a podá protest. A to bys nevěřil kolik lidí kteří nesoutěží poslouchá a mně o některých sporných věcech informují emailem.
Nemluvě , že nemám dojem, že bude někdo mít zájem tak primitivně podvádět.

Můj záměr je pouze ligu udělat objektivnější .Spravedlnost je třeba uplatňovat ta se nedá vyrobit

Toliko na vysvětlenou. Ahoj Venca

 »» [1362] Re:Re:Zamyšlení nad Ligou Staroch Zábřeh 30.5.2003 09:27:07  
  :Ahoj Venco, Nejdříve se chci omluvit, že díky pracovnímu zaneprázdnění reaguji až nyní a chci ti říci, že rozumím velice tomu co jsi myslel, já jen na závěr této debaty bych ti chtěl říci, že co se týce zesilovačů mírně s tebou nemohu souhlasit, protože je mnoho těch kteří je používají i doma a dokonce to vyřvávají v éteru jaký kdo má doma "TEMELÍN", a tak potom dochází k tomu, že když někdo zahulí na kopci tak proletí lehce republikou a ten kdo má doma topení a na kopec se nedobouchá, zvláště když slyší že je to pěkné spojení tak si "temelínek" zapne. Je fak, že mě osobně by také spojení ani netěšilo, protože to není OK a přenesli bychom se pomalu trochu kilometrů na východ, kde operují i kilovatové stanice (údajně, nemám osobní zkušenost)- v konečném sdůsledu si myslím, že hnacím mototem jezdit na portable není jen umístění v lize.
Staroch
 »» [1360] Re:Re:Zamyšlení nad Ligou Staroch Zábřeh 30.5.2003 09:15:42  
  :Ahoj Venco, Nejdříve se chci omluvit, že díky pracovnímu zaneprázdnění reaguji až nyní a chci ti říci, že rozumím velice tomu co jsi myslel, já jen na závěr této debaty bych ti chtěl říci, že co se týce zesilovačů mírně s tebou nemohu souhlasit, protože je mnoho těch kteří je používají i doma a dokonce to vyřvávají v éteru jaký kdo má doma "TEMELÍN", a tak potom dochází k tomu, že když někdo zahulí na kopci tak proletí lehce republikou a ten kdo má doma topení a na kopec se nedobouchá, zvláště když slyší že je to pěkné spojení tak si "temelínek" zapne. Je fak, že mě osobně by také spojení ani netěšilo, protože to není OK a přenesli bychom se pomalu trochu kilometrů na východ, kde operují i kilovatové stanice (údajně, nemám osobní zkušenost)- v konečném sdůsledu si myslím, že hnacím mototem jezdit na portable není jen umístění v lize.
Staroch
  [1302] Zamyšlení nad Ligou Láďa Forum 15.5.2003 08:49:47  
 

Zdravím Venco,


zajímavý článek určený pravděpodobně, jako výchozí bod pro obecnou debatu na dané téma - žel zatím krom nějakého nelichotivého známkování článku jsi se jiné odezvy zatím nedočkal. Možná, že ti jej takto oznámkoval někdo, kdo je odpůrcem Ligy tebou vedené, nebo někdo, kdo má jisté obavy z něčeho... No, nechám takových úvah zřejmě zbytečných.


Přečetl jsem si tvůj článek nějak v rychlosti a v zásadě podstatné momenty soutěžení v tomto typu závodu jsi tam uvedl sice stručně, ale téměř všechny. Je pravdou, že technika je v dnešní době téměř každému vážnému zájemci dostupná. Kopec který někomu posloužil, jako výhodné QTH, ze kterého lze udělat vinikající výsledek je za určitých podmínek k dispozici každému zájemci, ale ne každý se stejným vybavením a ze stejného kopce udělá stejný výsledek - v této věci se zřejmě shodneme. Důvodem rozdílu ve výsledcích může být mimo operátorských návyků také třeba nezájem ze strany potenciálních protistanic - jeden fandí tomu, jiný onomu a hned máš o rozdíl v dokončených QSO ve výsledku postaráno. Nebudu se zde raději zaobírat zbytečnými podrobnostmi. Velice výstižně jsi uvedl, že jedinec nemá v zásadě šanci konkurovat dobře sehrané partě při expedičním provozu, kdy fyzická náročnost spojená s celkovou únavou přináší objektivní důvody do dosahovaných výsledků. Není nijakým velkým tajemstvím, že expedice občas pracují i na více, než jednom pracovišti souběžně, případně využívají monitorování pásma ke své práci, což jedinci pravděpodobně bude činit náležité obtíže a ve výsledku při porovnání se to zajistě projeví v neprospěch jedince, čímž potenciálně se pro něj soutěž stává nezajímavá, zvláště když objektivně porovná své šance proti sehrané partě - nakonec něco v tomto smyslu již na těchto stránkách bylo dávno řečeno někým. Neméně významným faktorem, který řadí jedince na spodní řádky výsledkové listiny je mimo jiné i tebou uváděná fyzická náročnost "kopcování". Je pravdou, že jedinec na kopci skrčený na sedačce auta či někde ve stanu, trpící nepřízní počasí velmi rychle podlehne únavě a jeho výkon tomu bude odpovídat.


Dalším faktorem ovlivňující výsledek v Lize za stávajících podmínek je jisté znevýhodnění stanic ze Slovenska. Proč znevýhodnění? Jako jeden důvod lze uvést to, že na Slovensku zřejmě zatím nemají povoleno pracovat na tzv. rozšířených kanálech mimo klasické CB pásmo, což v našich podmínkách už možné je, díky povoleným dalším kanálům 41.-80. Takto bychom mohli pokračovat ve výčtu pro i proti v různých oblastech ve vztahu k dlohodobé soutěži, kterou vedeš. 


Osobně bych navrhoval zohlednit všechny řečené i nevyslovené důvody pro i proti do jednoduchého přerozdělení této soutěže a to ne tím, že by bylo potřebné vypisovat novou soutěž, tedy dle tvého předběžného vyjádření vypsat v pořadí další soutěž, ale jen do stávající soutěže zakomponovat tzv. kategorie:


1.) ve vztahu používaných pracovních pásem: 


a) klasické pásmo CB 1.- 40. kanál


b) rozšířené pásmo CB 41.- 80. kanál


c) pásmo PMR


2.) ve vztahu k používanému pracovnímu pásmu by bylo vhodné je rozdělit podle počtu operátorů:


a) jednotlivec


b) více operátorů (včetně zapisovatelů)


Vytvořením výše navrhovaných kategorií by se zúčastnění soutěžíci mohli zařadit mezi tzv. své kolegy s přibližně stejnými předpoklady ve vztahu k dosahovaným výkonům v dané kategorii. Hodnocení by se muselo samozřejmě provádět pro jednotlivé kategorie samostatně a v závěru soutěže třeba určit pro přehled absolutní pořadí v soutěži.


Tak Venco, to je můj návrh, samozřejmě si z něj nedělej žádnou těžkou hlavu, klidně to přejdi, jako utopii bez šance na přežití, a v poklidu vyslechni i jiné a možná příhodnější řešení, které zde snad někdo navrhne obdobně jako já. Doufám, že návrhů bude přibývat s časem a budeš mít  z čeho vybírat. Nápady CB veřejnost má určitě dobré - tomu ještě stále věřím, ale ne každý je ochoten o svých nápadech něco napsat veřejně ve formě příspěvků.


Přeji Venco tobě hodně trpělivosti v této záslužné práci pro druhé... Soutěži tebou vedené mnoho zdaru a aby se stala ještě přitažlivější pro širokou CB veřejnost, zejména těch co rádi závodí, nebo jen soutěži fandí...


73! Láďa Forum


  

 » [1303] Re:Zamyšlení nad Ligou Venca Chotěšov 15.5.2003 21:17:27  
  :Láďo, děkuji za odpověď a za návrhy , které jsou věcné a jasné a proto se k nim vyjádřím přímo bez otázek vysvětlení významu.

Rozdělení do kateg. Ve vztahu k počtu prac.operátorů je věc vcelku jasná a není nutno ji rozvíjet .

Rozdělení do kat. podle pracovních pásem již vyžaduje diskusi širší.

Domnívám se , že nově přidělené kanály sice máme , ale de fakto nejsou vůbec používány.
Nejčastější důvod je skutečnost, že CB veřejnost nevlastní ve vetší mířě stanice, které jsou jako rozšířené homologovány. A těch kteří si stanice (u kterých je to možné) nechali rozšířit není mnoho a ti, kteří tento zásah mají se vystavují možnosti držení stanice , která neodpovídá GP.
Tyto skutečnosti se domnívám jsou dosti důležitou překážkou pro bezproblémové ustavení kat. prac.pásma mimo kanály 1 – 40.
Další věcí, která je, nebo která by byla, překážkou v práci mimo běžných 40kanálů je ta skutečnost , že ani ti, kteří mají stanice odpovídající GP na nově přidělených pásmech nepracují z různých důvodů. A soutěžní stanice potřebují mít proti sobě protějšky řádově ve stovkách, aby soutěž měla hlubší smysl.

Je jistě možné na nově přidělených kanálech provozovat všechny specielní soutěže, LPD , RKL , kde stanice dostává specielní volací znak a provádí QSO pouze se stanicí přihlášenou. Bylo by to i nadmíru vhodné a prakticky by se odstranilo vzájemné osočování soutěžících ostatními účastníky pásma, kteří nesdílí nadšení ze soutěže. A bylo by pro soutěžící i daleko více klidu pro jejich práci. Liga však počítá hlavně s účastí těch ostatních uživatelů CB a těch je drtivá většina.

Tím nechci ani náhodou říci, že rozdělení kateg. podle tvého návrhu je nemožné. Ale potřebuje to minimálně širší diskusi a další nápady.

Jak sám „vidím“ není příliš brzo na diskusi o další budoucnosti ligy a to jsme ještě nezačali probírat rovnost podmínek CZ a SK.
Je docela možné, že účastníkům ligy stávající podmínky vyhovují, ale to musí oni sami dát najevo svůj názor.
A co se týká známkování ?? Jsou důležitější věci , které mám na práci než se zabývat špatnou známkou. Toho jsem si v mládí při studiích užil dost a dost.

73 Láďo a dobrý den.

 »» [1304] Re:Re:Zamyšlení nad Ligou Láďa Forum 15.5.2003 21:36:34  
 

Zdravím Venco a děkuji za komentář k mému návrhu, zdůrazňuji - návrhu, který není příkazem pro nikoho zavazujícím. Jinak, lze nad každou větou nekonečně diskutovat. Odpůrců a možná přívrženců najdeš obvykle tak nějak na stejno. Předpokládám, že LPD a RKL závody nejsou obsahem, těžce se rozvíjející diskuze, na téma zamyšlení nad ligou.  Můj neohrabaný návrh nemá nic společného s výše uváděnými konkrétními závody mající svá specifika a z toho důvodu je komentovat nebudu. Je tak nějak škoda, že zatím dalších návrhů zatím není, ale i kdyby byly, tak je to zcela ve tvé režii, co nového si z předložených návrhů vybereš k případné modernizaci tebou vedeného závodu.


Měj se bezva a přeji ti mnoho zajímavých návrhů

 

 

 

Komentáře

stopUzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.