CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

ANTÉNY, ANTÉNY... 14

Kategorie: Láďa Fórum - technické okénko, Archiv, Všechny články

2.11.2002 11:34:30 - Láďa Fórum - Antény a trocha teorie k nim - odpor záření antény, impedance antény...

Odpor záření antény

Anténa, jak uvedeno v předchozí části seriálu, je spotřebičem energie vzhledem ke generátoru - vysílači, který ji napájí a tím pádem pro generátor představuje zátěž. Tato zátěž je dána součtem odporu záření a ztrátového odporu. Odpor záření představuje aktivní spotřebič vysokofrekvenční energie, převedené ve tvaru záření do prostoru, a ztrátový odpor vyjadřuje pasivní spotřebič - vysokofrekvenční energie se mění v teplo. 
Příklad:...ohřev, zvláště mobilních antén v oblasti přizpůsobovacích obvodů (cívek), při používání nepovolených výkonů - důsledek ztrátových odporů - mimo jiné...
Celkový výkon spotřebovaný v anténě je podle Ohmova zákona

 

dil13vz6.gif: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

kde

Pa je výkon spotřebovaný v anténě

Rv odpor záření antény

Rz ztrátový odpor

I proud

Proud budeme vždy měřit v kmitně proudu, tzn. u půlvlnové antény uprostřed. Pokud je dipól umístěný v prostoru tak, že je nekonečně vzdálen od okolních předmětů a země, přitom je z nekonečně tenkého vodiče, délky přesné půlvlny, je odpor záření přesně 73.13 ohm. Jakýkoli předmět v blízkosti má na tento odpor významný vliv a nemusí to být právě jen vodič.

Z výše uvedeného je zřejmé, že vliv blízkosti země na odpor záření horizontálního dipólu, bude závislý na výšce dipólu nad uvažovanou zemí. Na grafu je možné zjistit závislost odporu záření na výšce dipólu ve vlnových délkách.

 

dil13obr6.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

Jak je na grafu vidět, odpor záření závisí na výšce dipólu nad zemí. U běžně montovaného dipólu se obvykle můžeme setkat s menší vstupní impedanci, než očekávaných 73 ohm. Uvedená závislost platí i pro vertikálně umístěný dipól. Ztrátový odpor závisí na vodivosti a průměru vodiče, ze kterého je dipól vyroben. Vodivost a průměr vodiče má u vysílacích antén značný vliv na vyzářený výkon, jak zřejmé je z předchozího popisu.

Impedance antény

Vstupní impedance antény je komplexní veličina, mající složku reálnou a složku imaginární podle rovnice

 

dil13vz7.gif: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

kde

Za je vstupní impedance antény

Rvst reálná neboli činná složka (Rv +Rz)

 jX imaginární neboli jalová složka

Uvedená jalová - imaginární část má pro délku antény l větší než půlvlna - indukční charakter, má kladné znaménko +; a pro l menší než půlvlna - charakter kapacitní, znaménko -. Jen v jednom jediném případě, kdy l = půlvlně, jalová složka vymizí a činná složka vstupní impedance antény se potom bude rovnat odporu záření. Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby elektrická délka antény (napáječe) byla pro požadovaný kmitočet přesně půlvlna. Průběh činné i jalové složky v závislosti na délce vodiče v okolí půlvlny pro l/d=300 je možno prostudovat na obrázku:

 

dil13obr7.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
Autor: Láďa Fórum
Odkaz na originál článku