CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

 

Bylo spuštěno přihlašování na VČS, uzávěrka je 19.4.2024. Článek k VČS je taktéž vydán. Těšíme se na všechny!

Aktualizace ke zveřejňování článků

Kategorie: Návody a postupy, Všechny články

Trochu se nám to zase obměnilo, tak tu máme doplnění postupu k publikaci vlastních článků na webu CB klubu Česká Lípa včetně drobného návodu pro redaktory článků, jejich schvalování a notifikací.

Začnememe tedy návodem pro schvalování článků určeným redaktorům.

(pozor, článek má různý obsah podle stavu přihlášení)

Obsah:


Nejsi určeným redaktorem.


A teď už k publikaci článků. Před psaním článků si v počítači připrav obrázky, které chceš do článku vložit. Krajně nedoporučuji fotky o velikosti 10MB a více v rozlišení na potisk baráku!! Ideální je velikost okolo 1 až 2 MB v rozlišení o delší straně do 1600px. Šetříš tak výpočetní kapacitu servereu i úložný prostor webu.  Po přihlášení lze napsat nový článek:

Otevře se ti editor, kde nejprve vybereš kategorii. Doporučení je takové, že jako první kategorii zvolíš tu, které se článek hlavně týká. Pokud tedy půjde o běžný článek, necháš tam "Všechny články", týka-li se článek např. EBH, pak podle obrázku:

Titulek je nadpis článku, identifikátor nech prázdný. Popis (krátký) přeskoč. V Perexu je předvyplněno:

<p></p>

Použití je následující:

<p>sem přijde stučný popis článku</p>

Zmíněné značky jsou značkami pro odstavce. Mezi značky tedy napiš popis k tvému článku. Jednou, dvěma větami... Je to text, který se objeví ve výpise článků na hlavní stránce. Vedle na pravo od největšího okna "Obsah" jsou dvě položky Obrázek a Nastavení.

Nejprve k obrázku. To může být tvé logo, logo týkající se kategorie, nebo obsahu článku a jde o obrázek o velikosti 160x120px ve formátu JPG, PNG. Vložíš-li obrázek v jiném rozlišení, systém je neproporcionálně roztáhne. Proto doporučuji udělat si jedno, dvě loga obrázků a ty pak vkládat do svých článků. Když žádný nevložíš, systém tam doplní logo CB klubu Česká Lípa.

 

Položka Nastavení má několik zaškrtávacích položek, rozebereme je postupně:

 • veřejné - článek bude dostupný všem nebo jen přihlášeným
 • viditelnost - určuje, zda je článek už hotový nebo rozepsaný
 • schválený - jen člen klubu si může článek rovnou schválit
 • komentáře - povolení/zakázání komentářů pod článkem

další položky ponech podle obrázku.

Takže, když začneš psát článek, nastav zatržítka podle obrázku a dej "Uložit provedené změny". Článek se uloží, přiřadí se mu identifikátor a číslo článku.

p


K samotnému článku. Nejideálnější je nejprve do systému nahrát fotky a jiné obrázky, které máš připravené na počítači. Doporučuji mít fotky jednoznačně pojmenované např. ve tvaru "nazev_clanku-nazev_obrazku.jpg". Je to z důvodu přehlednosti v manažeru. Fotky tedy nahraješ přes menu Vložit - Obrázek a následně ikonou složky s lupou :

Otevře se manažer souborů ve tvé osobní složce s několika ikonama v horní liště. Jako první použij   a vytvoř složku nejlépe s názvem článku, abys i za pár let věděl, že fotky z tohoto článku jsou v této složce. Pak otevři právě vytvořenou složku a v ní použij ikonu  k nahrání souborů. Zeleným tlačítkem přidáš soubory k nahrání. Vybrat jich můžeš víc najednou. Pak spustíš nahrávání a podle rychlsoti internetu a velikosti tebou připravených fotek to může chvilku trvat. Až zmizí všechny zelené pruhy ukazující stav nahrávání, použij tlačítko v horní liště k návratu na seznam souborů. A hle, vidíš tam miniatury nahraných obrázků. Nahrávat můžeš i např. MP3 záznam provozu. Těmito kroky máš připravené vše k psaní článku.


Nejprve ta nejideálnější varianta psaní a to rovnou v editoru na webu. To si takhle píšeš text a dopišeš k místu, kde má být obrázek. Použiješ tedy menu Vložit - Obrázek a  no a tady si vybereš tu fotku, kterou tam chceš mít. Jak prosté. Obrázek zůstane rovnou označený, mlžeš mu tak nastavit zarovnání - ideálně na střed. Pak klikni myší vedle obrázku, aby se "odznačil", odentruj a dál piš článek.

 

Až článek dopíšeš, tak v nastavení zatrhni viditelnost. Tím tak dáš pokyn, aby určený redaktor článek po kontrole schválil a tím tak dojde k jeho vystavení.  Pokud jsi členem a zatrhneš schválený, dojde k vystavení ihned případně v závislosti na nastaveném datu vydání.

Proč se musí články schvalovat? Od členů CB klubu Česká Lípa lze očekávat dodržování pravidel klubu, navíc se mezi sebou všichni známe. Ale psát článek může každý, kdo se na webu zaregistruje a kromě toho, že to vyžaduje GDPR ani nechceme mít na webu články, které sem úplně nepatří, nebo dokonce porušují nějaká nařízení či pravidla.

Podmínky publikace vlastních článků

 1. články obsahující zejména urážlivé, vulgární nebo rasistické texty budou moderátorem ihned odstraněny, podléhají-li schválení, nebudou ani vydány.
 2. stejně jako v 1. bodě bude zacházeno s články, nabádajícími k nezákonné činnosti
 3. za zveřejněný obsah včetně vložených doprovodných informací (fotografie, zvukové záznamy jiné) zodpovídá autor článku
 4. obsah článků, tématicky nezapadající k tématu radiotechniky a zejména CB, není přípustný
 5. veškerá autorská práva k obsahu stránek *.cbdx.cz vykonává CB klub Česká Lípa. Jakékoli užití kterékoli části obsahu stránek, zejména šíření rozmnoženin, přepracování, přetisk, překlad, zařazení do jiného díla, ať již v tištěné nebo elektronické podobě, je bez souhlasu CB klubu Česká Lípa zakázáno
 6. vydávat články mohou i nečlenové CB klubu Česká Lípa, avšak jen po předešlé žádosti a není na to žádný nárok
 7. články od nečlenů v souladu s GDPR podléhají moderaci - zveřejněny nejsou ihned
 8. CB klub Česká Lípa si vyhrazuje právo upravit formátování a úpravu zdrojového kódu článku, nikoli však úpravu textu ani jeho redigování a to i u článků vydaných členy CB klubu Česká Lípa
 9. CB klub Česká Lípa jako majitel stránek si vyhrazuje právo zrušit komukoliv přístup do redakčního systému
 10. publikované články s veškerým jejich obsahem se datem zveřejnění stávají majetkem CB klubu Česká Lípa a to po dobu existence klubu, jako autor článku neseš zodpovědnost za jeho obsah

Postup při přepisu z wordu a podobných editorů

Většina z nás si však článek napíše třeba ve wordu na počítači. Já taky... Rozdíl je pak ale ve vkládání na web. Nelze použít CTRL+C ve wordu a pak CTRL+V v editoru na webu. V tomto případě doporučuji postup:

Do editoru na webu text kopírovat po odstavcích přes poznámkový blok, tím se odstraní formátování. Pak text z poznámkového bloku (CTRL+A pak CTRL+C) nakopírovat do editoru (CTRL+V). Když jsou všechny odstavce v editoru na webu, doplnit formátování dle potřeby, doplnit obrázky a zveřejnit.

Prostým zkopírováním přímo z wordu dochází k zatěžování serveru


Teď už jen zbývá notifikace. To za tebe provede určený redaktor v návaznosti na schválení článku.

No a to je snad k vydávání vlastních článků vše, děkuji za pozornost a případné dotazy do diskuze pod článek.

Komentáře

Nemáte oprávnění přidávat příspěvky.

Soptík Hřensko CL-95
odpovědět citovat
Aktuálně vzniklý problém - ztráta napsaných dat v článku. Aby k tomu nedocházelo, doporučuji ukládat článek třeba po každém napsaném odstavci.
Expedice Žába
citovat
Dneska zrovna taky. Skoro celej článek zmizel po zmáčknutí ENTER jako že chci skočit o řádek níž. PROČ JINÝ SYSTÉMY TO NEDĚLAJ? TO SEM FAKT NEJDE DÁT NĚCO JINÝHO? DVĚ HODINY PRÁCE V PR..... 7