CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

GDPR

Kategorie: Všechny články

Povinné informace pro splnění litery zákona

Registrací na tomto webu souhlasíš s tím, že po dobu existence tvého účtu na *.cbdx.cz o tobě budou vedeny, shromažďovány a zpracovávány informace ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) v rozsahu tebou zadané, tedy přihlašovací jméno, zobrazované jméno (doporučován je volací znak), email a IP adresa. Tyto údaje budou vedeny strojově a automatizovaně pro potřeby technického řešení webové aplikace, databáze programu Deník CL6 a dalších výstupů pro potřeby CB klubu Česká Lípa.

  • O členech CB klubu Česká Lípa se navíc ke shora uvedenému vedou informace v rozsahu jméno, příjmení, adresa a tel. kontakt a to po dobu existence členství v CB klubu Česká Lípa dle platných stanov klubu.
  • Jméno, příjmení, adresa a tel. číslo se nevedou automatizovaně ani strojově, ale pouze v písemné podobě a jsou uloženy u předsedy CB klubu Česká Lípa. Na webu se vede to stejné jako u registrovaného uživatele

Tvá osobní data dle shora uvedeného nebudou poskytována třetí osobě a ani pro marketingové účely.

  • Souhlasíš se zveřejněním fotografií pořízených na akcích pořádaných členy CB klubu Česká Lípa, nebo přímo klubem. Případné námitky a nesohlasy se zveřejněnou fotografií nebo obsahem směruj na autora článku.
  • Souhlasíš s tím, že publikované články s veškerým jejich obsahem se datem zveřejnění stávájí majetkem CB klubu Česká Lípa a to po dobu existence klubu. Jako autor článku neseš zodpovědnost za jeho obsah.
  • Informace vedené strojově a automatizovaně pro potřeby technického řešení webové aplikace, databáze programu Deník CL6 a dalších výstupů je možné zjistit v nastavení osobního profilu v záložce "Osobní data" po přihlášení.
  • Máš právo požadovat úplné smazání tvého uživatelského účtu včetně anonimizace dat zadaných prostřednictvím tohoto účtu. To se týka příspěvků v tlachadle, příspěvků pod články a v diskusních skupinách.