CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

 

Bylo spuštěno přihlašování na VČS, uzávěrka je 19.4.2024. Článek k VČS je taktéž vydán. Těšíme se na všechny!

ÉTER BEZ HRANIC 2024 - propozice

Kategorie: Všechny články, Éter bez hranic
 ÉTER BEZ HRANIC 2024 - propozice

22. ročník Éteru bez hranic – Memoriál Milana 42 2024

 

ÉTER BEZ HRANIC 2024 - propozice

 

Slovenský CB Radioklub

 spolu s

Sdružením CB expedic MATADOR,

 za podpory

CB klubu Česká Lípa,

společně vyhlašují

22. ročník Éteru bez hranic – Memoriál Milana 42

 

 Zúčastnit se mohou všichni uživatelé CB radiostanic bez ohledu na státní příslušnost jednotlivě nebo v týmech. Každý účastník soutěže se řídí aktuálně platnými povolovacími podmínkami pro provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz v ČR.

 

1. Termín závodu

 

Sobota  25. května (mája) 2024 od 18:00 h. do
Neděle  26. května (mája) 2024 do 08:00 h.

 

2. Podmínky

 

a) Účastníci mohou vysílat z libovolného místa v České nebo Slovenské republice mimo lokátorů JO80NB, JO80OC, JO80OB, JN88UU a JN99JC. Tato jsou vyhrazena pro potřeby organizátora.


b) Je možné použít jen 40 kanálů v rozsahu 26,965 MHz – 27,405 MHz, modulace a výkon podle aktuálně platných povolovacích podmínek.

 

3. Přihlášky

 

a) Soutěžící se mohou začít přihlašovat od 1.1.2024 od 12:00 nejpozději  do 19.5.2024 do 14:00 – elektronickou přihláškou, mailem, SMS,  nebo písemně na adresu pořadatele.


b) V přihlášce je nutné uvést jméno, bydliště, volačku, mailovou adresu hlavního operátora, místo soutěžního vysílání a náhradní místo soutěžního vysílání.

V případě, že přihlašované místo soutěžního vysílání je již obsazené, organizátor potvrdí náhradní místo k soutěži. Rozhodující je okamžik doručení přihlášky organizátorovi.


c) Organizátor zpětně mailem potvrdí přihlášku a přidělí soutěžní volací znak.

 

  • V České republice                          CT-xx
  • V Slovenské republice                   ST-xx 
  • Členové klubu MATADOR             MT-x


Členové SCBR – SK xxx (členové SCBR používají vlastní volací znak podle členského průkazu).

Členové CB klubu ČL – CL-xx (členové klubu ČL používají vlastní klubový volací znak)


d) Kóta uvedená v původní přihlášce, může být změněna jen se souhlasem organizátora soutěže a to nejpozději 48 hodin před startem soutěže.


e.) Vítěz EBH minulého ročníku může z lokátoru, odkud vyhrál pracovat v následujícím ročníku jen jako Kontrolní a bonusová stanice.

Pokud tuto možnost odmítne, musí si v následujícím ročníku pro svůj soutěžní start vybrat jiný lokátor

 

f) Soutěžící vysílající z území ČR bude vyhodnocen v českém pořadí, soutěžící vysílající z území SR bude vyhodnocen ve slovenském pořadí, a to bez ohledu na to jestli se přihlásil na českém nebo slovenském přihlašovacím portále.

 

4. Platná spojení

 

a) Všechna spojení na území ČR a SR se soutěžními a nesoutěžními stanicemi se považují za platná, pokud se všechny údaje (soutěžní volací znak, volačka, QTH a lokátor) vymění v čase  soutěže.

Soutěžní vysílání musí být prováděna bez cizí pomoci na frekvencích a v modulacích povolených těmito propozicemi. Za cizí pomoc se považují opakovače, zprostředkovaná spojení a spojení provedená pomocí jiných informačních kanálů.

 b) V soutěži se počítají s jednou proti stanicí následující spojení:

1 spojení z domácího QTH

1 spojení z přechodného stanoviště (portejblu)

1 spojení z mobilního stanoviště (mobilu)

vždy však z jiného lokátoru!

c) Do soutěžního deníku je povoleno zapsat pouze jedno spojení na jednu kótu (portejbl). Případné další spojení na stejnou kótu je možno zapsat až po 2 hodinách od prvního spojení a musí být s jinou volací značkou protistanice než bylo první spojení.

 

 

5. Kontrola

 

Sdružení MATADOR a SCBR zřídí Kontrolní a bonusové stanice, které budou v průběhu soutěže kontrolovat dodržování propozic a zároveň vysílat a tak přidělovat bonusový koeficient za spojení. Kontrolní stanice budou výhradně pracovat jen v modulaci FM.

Volací znak české a slovenské bonusové stanice bude AA – xxx.


Tyto stanice si po celou soutěž vedou staniční deník, který poslouží pro kontrolu přijatých soutěžních deníků.

 

6. Deník

 

a) Titulní strana: Volací znak expedice resp. soutěžícího + soutěžní volací znak , místo vysílání, nadmořská výška, lokátor a volačky zapisovatelů (účastníků).


b) Zápis musí obsahovat: 

-         číslo spojení

-         datum

-         čas

-         volačku protistanice včetně domácího QTH (u nesoutěžní stanice). U soutěžní stanice budeme psát jako první volačku protistanice a až po ní její soutěžní volací znak .

-         QTH domácí i případné přechodné

-         lokátor

Reporty nejsou povinné. Pro uznání platnosti spojení je hlavní argument správný lokátor a je povolena tolerance jednoho lok.

 

c) Deník zpracovaný v programu Deníkcl6 ve formátu.c6v odešlete do 14 dnů po soutěži e-mailem na radegast@cbdx.cz. Deníky v jiných formátech než .c6v je možné zaslat jen po dohodě s organizátorem.

 

  d) Soutěžní deník nesmí soutěžní stanice zveřejnit na jiných webech nebo platformách. Soutěžní deník je majetkem pořadatele a bude zveřejněn pořadatelem na cbdx.cz po vyhodnocení soutěže.

 

7. Hodnocení


Rozhodující je délka spojení, která se určuje podle programu Deníkcl6.

Koeficienty:        spojení se soutěžní a nesoutěžní stanicí         1,0

spojení se soutěžní stanicí MT xx                   1,2

spojení se soutěžní stanicí SK xxx                    1,2

                            spojení se soutěžní stanicí AA xxx                   2,0

spojení se soutěžní stanicí CL xx            1,2


Koeficientem se násobí počet km z daného spojení.

Výpočet uskuteční vyhodnocovatel. 

Při chybě zápisu QTH portejblové stanice bude spojení uznané v případě správně zapsaného lokátoru

 

8. Vyhodnocení

 

Na základě přijatých staničních deníků organizátoři vyhodnotí samostatně národní pořadí soutěžících pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Společně stanoví absolutního vítěze, který se stane držitelem putovního poháru pro daný rok.


Vyhodnocení se provádí systémem 1 km = 1 bod.


V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší průměr km na 1 QSO.

 

Vyhlášení výsledků pro ČR bude provedeno na mezinárodním CB srazu v Holicích, nebo na jiném vhodném místě, které určí organizátor soutěže. 

 

Vyhlášení výsledků pro SR bude zveřejněné na web stránce SCBR a oficiální odevzdání cen bude na podzimním střetnutí Donovaly.

 

9. Startovné

 

Soutěžící v ČR zaplatí startovné 100,- Kč složenkou na adresu uvedenou v propozicích nebo na účet: 252985985/0300


Za slovenské soutěžící hradí startovné SCBR.

 

Za soutěžící disponující volacím znakem MT (členové sdružení Matador) hradí startovné pořadatel.

 

10. Ceny

 

Za vybrané startovné organizátor zabezpečí v mezinárodním a českém národních hodnocení minimálně tyto ceny:

1. místo pohár + diplom
2. místo pohár + diplom
3. místo pohár + diplom


Pro všechny soutěžní stanice bude odměnou pamětní list. K dispozici bude digitální nebo papírová forma. Je na soutěžícím jakou formu si vybere.Pro vítěze slovenské části bude odměnou navíc i Slovenský putovní pohár.

 

11. Rozhodnutí organizátora


V sporných situacích je rozhodnutí organizátora konečné!

 

Čestné prohlášení

Slibuji na svoji čest, že budu dodržovat současné povolovací podmínky a propozice této soutěže. Nebudu rušit spojení ostatních soutěžících a nezveřejním svůj soutěžní volací znak před začátkem soutěže. Uvědomuji si, že když tyto zásady poruším, budu vyloučen ze soutěže.

 

12. Kontakt

 

Kontakt pro zasílání přihlášek a startovného:


ČR:

Václav Mestl, Chotěšov 160, 332 14 Plzeň-Jih
radegast@cbdx.cz
Tel. +420377900636

Mob. +420605588849

 

SR:

Štefan Lasab, Námestie Slobody 3, 96001 Zvolen
stevo.lasab@gmail.com
Mob.  +42190536538

Komentáře

postPřidat komentář

Nebyly přidány žádné komentáře.