CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

CB Maratón 48h – prvé dojmy a skúsenosti

Kategorie: CBM48, Všechny články
Poslal a zpracoval Mates brno CL-27 ředitel a tvůrce soutěže.
  • CB Maratón 48h – prvé dojmy a skúsenosti

CB-čkársky rok 2019 bol pre mňa štvrtý v poradí (prvý krát som vysielal v roku 2016 od rybníka Medlov a kóty 770m neďaleko Fryšavy na Vysočine do PE33 na anténu, ktorá mala PSV 2.5!). Možno je to drzosť, že v tak “mladom” CB veku som prišiel k záveru, že na súťažnej scéne je prázdny priestor, ktorý nevypĺňa žiadna súťaž. Ale aj tak som sa už koncom roka 2018 odhodlal, že pripravím nové CB zápolenie, v ktorom nebude tak veľký tlak na spojenia z kopca a na spojenia na veľkú vzdialenosť ako je to vo väčšine iných súťaží, kde platí “čo km to bod”. Inšpirovalo ma “rádioaktívne putovanie Slovenskom (RAPS)” CB-čkárov z Považia, kde som si pri sledovaní videa uvedomil, že zatiaľ čo CB je vyslovene technika určená do auta, v doterajších súťažiach bolo možné z auta maximálne tak rozdávať body alebo použiť ho ako “hamshack na kolesách” pre zvýšenie komfortu vysielajúceho a transport techniky na kótu. Inšpirovala ma nebonifikovaná a tým aj málo využívaná možnosť v LPD zmeniť medzi fázami súťaže stanovisko, občasné náreky ľudí, že musia ostať cez víkend doma alebo že už majú na čas nejakej súťaže plánovaný cyklovýlet, či inú akciu. Ďalej ma inšpirovala súťaž PMR Kopce Martina Kbely, ktorá pred pár rokmi pribrala do svojho vienku aj CB-čko, či súťaž PMR Vandr ako jednorázová verzia súťaže s pohybom. V neposlednom rade ma inšpirovali aj účastníci Víceboje, ktorí s CB rúčkami robili spojenia z kopcov a vylepšovali si bodový zisk. V neposlednom rade mi bol inšpiráciou aj pozitívny vzťah ku kartovým (aj iným) hrám (viď mariáš alebo bridge), kde samotnej hre predchádza pomerne dôležitá fáza licitácie (po našom prevolávania alebo predohra?). Chcel som v novej súťaži vyzdvihnúť úlohu plánovania tak, aby bolo potrebné vhodne voliť nielen kótu, ale aj prípadný presun a správne načasovanie jednotlivých fáz súťaženia (v súťaži ich voláme “režimy”).

Na jeseň roku 2018 som pozbieral rozumy ľudí na sieti aj v éteri a tento rok ste mali už možnosť prihlásiť sa do pokusného 0.ročníka súťaže CB Maraton 48h (skrátene CBM48 alebo jednoducho CBM – http://fi.muni.cz/~lexa/cbm48.html). Nula mala symbolizovať to, že bez predchádzajúcich skúseností s podobnou súťažou sa aj sám organizátor bude ešte všeličomu učiť, nevyhne sa chybám a vykoná možno na poslednú chvíľu zmeny v pravidlách. Presne tak aj bolo, výsledkom ale bude určite kvalitnejší a v mnohom jasnejší ostrý ročník PRVÝ v roku 2020.

LOGO SÚŤAŽE CBM48

Ako sa teda súťažilo? 11.-13.10.2019 som vyhnal na kopec tri kontrolné stanice, ktoré láskavo išli do boja o novú súťaž so mnou, štvrtú kontrolku som robil s bratovou podporou ja. Boli to expedícia Perún na Mravečníku (Marián Strečno a Roman Teplička), expedícia Radegast v Chotěšove a na Korábe (Venca Chotěšov), Apache Znojmo na kóte Salátův vrch, v Znojme, na Devíne a v presune medzi QTH a Mates Brno s Mývalom Praha na Žalostinej, Šerlichu a na ceste medzi nimi. Všetky kontrolné stanice odviedli výbornú prácu, bolo ich počuť v éteri dlhšiu dobu podľa dopredu zverejneného plánu a na veľkú diaľku. Každá podporovala súťažné stanice vo svojom okolí opakovanými spojeniami (vždy po zmene čísla v súťažnej volačke) a s trochou šťastia aj niekoľko vzdialenejších. Všetky kontrolné stanice sa tiež dokázali spojiť aspoň raz navzájom, niektoré boli v dlhšom spojení a vymieňali si informácie o priebehu súťaže. Výborne sa do duchu súťaže vžil Apache Znojmo, ktorý vyskúšal 3 rôzne režimy a 2 kóty a keby mohol súťažiť (čo kontrolky nemohli), bol by predbehol i víťaza. Ja som mal výhodu “insidera” a vysielaním z dvoch kót a dlhším presunom, v ktorom sa mi podarilo aktivovať 5 lokátorov som v rámci pokusov s taktikou vygeneroval ešte viac bodov ako Apache.

MATES BRNO NA ŽALOSTINEJ

Súťaž ale patrila hlavne súťažiacim. Pred jej konaním som si stanovil osobnú hranicu 10 prihlásených ako test, že je o súťaž záujem a oplatí sa poriadať ďalší ročník. Prihlasovanie som otvoril v auguste a po prvom prihlásenom (díky Stano Dolné Trhovište!) pribúdali prihlášky len veľmi nesmelo. Niektorých odradila zložitosť pravidiel, ktorá bola sčasti daňou za to, že účasť technicky rôzne vybavených staníc riešia koeficienty, že cez násobiče motivuje CBM48 súťažiacich použiť viac lokátorov, a že som v propozíciách mal snahu ošetriť možné hraničné prípady, ktoré by príliš zvýhodňovali aktivity, ktoré neboli plne v duchu súťaže (napr. umelé striedanie režimov kvôli maximalizácii bodového zisku a podobne). Pár dní pred súťažou, keď už bolo zrejmé, že budeme mať aj dobré počasie, sa nakoniec začali prihlasovať poslední súťažiaci a počítadlo sa zastavilo nakoniec na peknom počte 15 súťažiacich. Čo ma tiež ako organizátora potešilo je, že všetci do jedného poslali po súťaži denníky alebo aspoň dostatočne podrobné informácie o vysielaní, z ktorých som im tentokrát výnimočne denník vytvoril Taktiež sa mnoho súťažiacich i nesúťažiacich vyjadrilo, že si to o rok vyskúšajú (znova). To ma teší a napĺňa aj určitou zodpovednosťou súťaž ďalej zdokonaľovať, aby pri nej prevládala zábava a aj trochu súťažného ducha. O toho nebola v tomto roku núdza. Z toho čo som počul na pásme a čítal v zaslaných denníkoch, bolo vidieť súťažný zápal u mnohých, a veľa z nich sa umiestnilo nakoniec na popredných miestach.

MARIÁN A ROMAN AKO KONTROLKA NA MRAVEČNÍKU

Ako súťaž nakoniec dopadla? O tretie miesto sa pobili relatívni nováčikovia v CB éteri Fugas a Jitřenka Brno so Stanom Dolné Trhovište, ktorý počas súťaže zápasil aj so zlyhávaním techniky a zaprisahal sa, že si bude nabudúce viesť papierový denník. Skončilo to remízou a tretie miesta tak máme dve! Na druhom mieste sa umiestnili Ľuboš a Janka Miloslavov, ktorí mi trochu zamotali hlavu tým, že v určitých momentoch vysielali súčasne z dvoch rôznych lokátorov, samozrejme do súťaže sa im počítal len jeden z nich. Až na Šerlichu v Orlických horách som počul ich snahu finalizovať spojenie s kontrolkou na Devíne korunovanou po dlhých minútach úspechom. A oplatilo sa. Na prvom mieste nakoniec skončila súťažná expedícia Echo, ktorá ako jedna z mála netaktizovala, ale vysielala počas celého preteku z jedinej kóty (Nad Oborou), kde ako som sa postupne dozvedal mali anténu na desiatky metrov vysokej veži pripojenú koaxiálnym káblom hrubým ako stehno (pokiaľ moje zdroje trochu nepreháňajú :-o). A tu je už výsledná tabuľka, v ktorej je vidieť, z koľkých miest kto vysielal, aký za to získal násobič a celkový bodový zisk. V rámci súťažného poľa boli obrovské rozdiely v počte bodov získaných v priemere na jedno spojenie. Najlepšie si v tomto ukazovateli počínali Větřík Domažlice, Ľuboš a Janka Miloslavov a DJ Brno, s maximálnou hodnotou 6.75 bodu na spojenie u Větříka, ktorý nahlásil spojenia len so súťažnými stanicami a aktivoval zo všetkých súťažiacich najviac lokátorov – 4:

                                        TABUĽKA

Čo povedať záverom? Som rád prvotnej podpore, ktorá sa mi dostala pri organizácii novej súťaže. Niektoré možnosti súťaže ostali nevyužité. Nikto nakoniec nevysielal peši alebo z bicykla, ani z ďalekej cudziny, ale toto posledné bolo v tomto roku vcelku očakávané. V roku 2020 budem na súťažiacich trochu prísnejší v tom, že už nechám plne na nich, aby si určili režim, v akom vysielali (tentokrát som akceptoval denníky s prosbou “nejak mi to spočítaj, prosím”). Ja to nejak spočítam aj o rok, ale súťažiaci bude musieť minimálne povedať sám, kedy zahájil presun a kedy zahájil vysielanie v nejakom inom režime (ako to žiadajú propozície), pretože to sa mi z denníkov tento rok najťažšie zisťovalo. Chválim samozrejme všetkých, ktorí túto informáciu dodali. Možno by nebolo od veci vyhlásiť aj súťaž o najkvalitnejší denník!

Z tohtoročnej súťaže má aj vzísť nové nastavenie koeficientov pre ďalší ročník. To som ešte nespočítal, ale už teraz je jasné, že u režimov, ktoré sa nekonali (C a P) ostane koeficient rovnaký, zatiaľ čo u režimov D a M sa bude podľa výsledkov upravovať. Vzhľadom na to, že víťaz vysielal z kopca a urobil veľa spojení sa dá očakávať, že sa tieto koeficienty mierne zvýšia, aby sa vyrovnali kopcu, presnú hodnotu ale ovplyvnia aj tí, čo vysielali z kopca a získali bodov menej, pretože sa bude brať priemer pre všetkých, čo v danom režime súťažili. Na presné hodnoty si budeme musieť ešte chvíľu počkať. No a nakoniec je potrebné pripomenúť, že podľa propozícií počítam s tými, čo sa umiestnili na prvých troch miestach ako s potenciálnymi kontrolnými stanicami v ďalšom roku. Samozrejme pokiaľ sa vôbec budú chcieť alebo mať čas zapojiť. Bude to taká nútená pauza v súťažení pre víťazov, ale dúfam, že sa stretne s pochopením a odbremení ma čiastočne od nutnosti opakovane prosiť ľudí a zháňať kontrolky. Kontrolné stanice sú tiež vyhodnocované bodovo, aj keď mimo súťaž, takže minimálne o dobrý pocit a určitú vnútornú kontrolu svojho výkonu neprídu. Rovnako môžem z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že funkcia kontrolky je kompatibilná s vysielaním do CB ligy, SPL, súťaže Kopce, čapovaným pivom a sviečkovou na obed v Masarykovej chate.

MASARYKOVA CHATA NA ŠERLICHU V ORLICKÝCH HORÁCH

 

Veľa úspechov a pevné zdravie a nervy na konci CB-čkárskeho roka 2019 Vám praje Mates Brno SK-816

Komentáře

postPřidat komentář

Nebyly přidány žádné komentáře.