CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

Propozice CB ligy ročník 2022 - 2023

Kategorie: Všechny články, Česká CB liga
Propozice CB ligy ročník 2022 - 2023

Propozice CB ligy 2023 - 2024

 

CZ CB Ligu pořádá sdružení Matador spolu s CB klubem Česká Lípa a bude zahájena 1.8.2023 a zakončena 31.7.2024

CZ CB Ligu pořádá  sdružení Matador spolu s CB klubem Česká Lípa a bude zahájena 1.8.2023 a zakončena 31.7.2024.1. Podmínky účasti

České CZ CB Ligy se může zúčastnit každý, kdo provozuje zařízení pro komunikaci na pásmu CB, které odpovídá současnému předpisu na tomto pásmu /VO/ a všem z něho v budoucnu vyplývajícím změnám a ustanovením.
 Na adresu pořadatele pošle soutěžní volací znak, kontakt na vedoucího operátora a seznam volaček ostatních operátorů. Bude hodnocen každý, kdo pošle staniční deník, který bude obsahovat předepsané záznamy a náležitosti v určeném termínu a na určenou adresu k vyhodnocení. Pouze v prvním odeslaném deníku, pokud se jedná o novou stanici, musí být seznam operátorů, který bude po celou dobu soutěže závazný a jakékoliv pozdější změny musí být konzultovány s pořadatelem.


2. Organizace startů

V soutěži se bude hodnotit v každém měsíci jen jeden start. Je ponecháno plně na soutěžících kolikrát v měsíci budou startovat, ale soutěžní deník bude hodnocen v daném měsíci jen jeden. V tomto soutěžním ročníku se bude tedy hodnotit max. 12 měsíců (startů).

Každá soutěžní stanice má povolen jeden soutěžní start mimo území České a Slovenské republiky. Spojení však mohou být prováděna pouze se stanicemi, které vysílají z území ČR nebo SK. Soutěžní stanice však mezi sebou mohou navazovat spojení, ať jsou kdekoliv. Každý start mimo území obou republik, musí být domluven s pořadatele min. 14 dní před vlastním startem a následně avizován na cbdx.cz.


3. Soutěžní pravidla

1. Do soutěže se počítá max. 16 hod. nepřetržitého provozu s tím, že za začátek je považováno první spojení v deníku. V případě, že během soutěže dojde ke změně měsíce platí součet hodin nepřetržitého provozu, tedy max. 16 hod bez ohledu na datumovou změnu. 
V případě že je deník rozložen do dvou měsíců, je na operátorovy rozhodnout do jakého měsíce chce deník zařadit. Pakliže toto rozhodnutí neudělá, bude deník započítán do měsíce ve kterém bude větší součet bodů (Km).

2. Počet operátorů v týmu není limitován. Ale jmenovité obsazení a počet operátorů, kteří budou zapsáni v prvním deníku odeslaném pro vyhodnocení, bude závazné pro celý průběh ročníku. Veškeré další změny ve složení je nutné oznámit pořadateli.

3. Soutěžní spojení musí být prováděna bez cizí pomoci. Za cizí pomoc se považují opakovače, zprostředkovaná spojení a spojení provedená pomocí jiných infor.kanálů.

4. Operátoři, kteří jsou uvedeni u jedné soutěžní stanice nesmí figurovat jako člen týmu ve stejném roce u jiné soutěžní stanice.

5. Kótu s nadmořskou výškou vyšší než 1200m v ČR smí soutěžící použít v jednom soutěžním ročníku 1x za 3 měsíce.

6. Spojení s protistanicí je povoleno 1x z dom. QTH ,1x z portejblu , 1x z mobilu, pokaždé však z jiného lokátoru.

7. Případná změna ve složení soutěžního týmu je možná, ale musí být projednána a odsouhlasena pořadatelem (ředitelem soutěže) před zahájením soutěžního startu.

8. Soutěžící nesmí pracovat na CH9 – 27,065MHz (první pomoc, EMG).

9. V čase, který je vyhrazen pro konání soutěží LPD Česká Lípa je zakázáno navazovat spojení do Ligy. Soutěžní spojení je možno uskutečnit pouze mimo čas soutěže, přičemž volačka protistanice nesmí být volačkou použitou v soutěži LPD.

10. Do soutěžního deníku je povoleno zapsat pouze jedno spojení na jednu kótu (portejbl). Případné další spojení na stejnou kótu je možno zapsat až po 2 hodinách od prvního spojení a musí být s jinou volací značkou protistanice než bylo první spojení.
Toto omezení se nevztahuje na kótu ze které aktuálně pracuje soutěžní stanice do CZ CB Ligy. V tomto případě jsou platná dvě spojení na tuto kótu (portejbl).


4. Staniční deník

Staniční deník musí být zpracován pouze v digitální podobě programem deník CL6 (http://www.cbdx.cz/deníkcl6), případně jiným způsobem po dohodě s ředitelem soutěže 
Deník musí být k vyhodnocení odeslán nejpozději do 5. každého následujícího měsíce. Na později poslané deníky nebude brán zřetel.

Staniční deník musí obsahovat následující data nutné pro vyhodnocení:

1. Popis expedice (hlavička deníku) musí obsahovat: volací znak soutěžícího, jeho startovní lokátor, QTH, nadm. výšku (volací znak se v průběhu roku nesmí měnit).
2. Datum a čas spojení s přesností na 15 min.
3. Číslo spojení.
4. U stanice s trvalým QTH – volací znak, domácí QTH, lokátor a vzdálenost.
5. U stanice s přechodným QTH – volací znak, domácí QTH, přechodné QTH a jeho lokátor.
6. U stanice mobilní – volací znak, domácí QTH, nebližší QTH (do 5Km) nebo kilometrovník, případně jiný významný bod a lokátor.
7. Na konci deníku musí být proveden celkový výpočet bodového stavu, počtu spojení a výpis nejdelšího spojení.
8. Při zápisu lokátoru protistanice je všeobecně povolena tolerance jednoho lokátoru.


5. Bodování

U QSO mimo území České a Slovenské republiky do 500 Km je bodování prováděno jednoduchým způsobem, co km to bod.
V případě, že se jedná o QSO nad 500 Km, pak za každých načatých dalších 10km 1 bod.
Konečný výsledek je součtem všech vzdáleností. Výpočet si provádí každý soutěžící sám.
Vzdálenost na území České a Slovenské republiky se počítají bez omezení jako prostý součet km.

K vyhodnocení ligového deníku bude pořadatelem použit výhradně program DENÍKCL6 Bohouše Česká Lípa. Pořadatel bude správnost zápisu volačky vyhodnocovat dle aktuálních verzí Databáze volaček a Databáze lokátorů (nedílných součástí programu DeníkCL6) platných k poslednímu dni daného měsíce.


6. Vyhodnocení

Vyhodnocení se bude provádět průběžně podle došlých deníků a bude zveřejňováno na www.cbdx.cz. Konečné vyhodnocení soutěžního ročníku, bude provedeno na mezinárodním CB srazu v Holicích, nebo na jiném vhodném místě které určí organizátor soutěže.


7. Diskvalifikace

V případě, že bude prokázáno porušení VO bude stanice diskvalifikována.


8. Protesty

Případné protesty musí být podány nejpozději do 20. následujícího měsíce.
Protest musí být podán písemnou formou (mailem) na adr ředitele soutěže a smí ho podat pouze soutěžící aktuálního ročníku.


Průběžné výsledkové listiny najdete na internetových stránkách CB klubu Česká Lípa - www.cbdx.cz


Kontaktní adresa na kterou se zasílají staniční deníky pro vyhodnocení:

ADR: Václav Mestl, Chotěšov 160, 332 14
e-mail: radegast@cbdx.cz
mob.: 605588849

Komentáře

postPřidat komentář

Nebyly přidány žádné komentáře.