CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

Fotosoutěž 2022

Kategorie: Všechny články, Klubové akce a činnosti, Klubové záležitosti

CB klub Česká Lípa vyhlašuje fotografickou soutěž s CB tématikou - 2022

CL - Charlie Lima CB klub Česká Lípa, z.s.

 

Vyhlašuje

 

Fotografickou soutěž s CB tématikou - 2022

 

Jezdíte nebo chodíte na kopce s CB technikou?

Fotíte fotoaparátem nebo třeba i mobilem?

Chcete, aby bylo Vaše dílo součástí stolního CB kalendáře pro rok 2023?

 

Pošlete Vaše fotografie na mail fotosoutez@cbdx.cz!

 

 

Uzávěrka soutěže je 30.9.2022.

 

Galerie zaslaných fotografií

 

Podmínky soutěže

 

Přijímají se fotografie

-          digitální, barevné i černobílé, s CB tématikou

-          maximálně 10 fotografií od jednoho autora (lze zasílat průběžně, třeba i po 1 fotografii)

-          ve formátu JPG

-          max. velikost 1200px na delší stranu

-          max. velikost příloh do mailu je 20MB

-          u každé fotografie musí být uveden autor (volačka), název snímku a lokátor místa pořízení

           (např. v názvu souboru –  Fousac_Plzen_Zapad_slunce_nad_antenou_na_Churanove_JN69TB.jpg).

Autorství

-          soutěžící musí být autorem všech zaslaných fotografií

-          pořadatel nepřebírá odpovědnost za původ fotografií a neručí za jejich pravost

-          za případné porušení autorských práv je plně odpovědný soutěžící, který fotografii do soutěže přihlásil

-          v případě oprávněného porušení autorských práv, či zjištění, že dané fotografie jsou dílem jiného autora, než soutěžícího, či byly staženy

           z internetu nebo použity z jiného média, je soutěžící trvale ze soutěže vyřazen.

Souhlas ke zveřejnění

-          autoři zasláním fotografií dávají souhlas ke zveřejnění fotografií na internetu (na webových stránkách organizátora), a to za účelem

           propagace CB, jakož i k dalším účelům, které se soutěží souvisí. Souhlasí rovněž s dalším použitím fotografií v rámci akcí nekomerčního

           charakteru, kterými jsou především jejich publikace v CB kalendáři 2023.

-          zveřejněno může být: fotografie, volačka autora, název snímku a lokátor.

-          v případě tisku a dalšího použití fotografií, bude pořadatel požadovat digitální originál bez korekcí a úprav v plném rozlišení.

-          autoři soutěžních fotografií se zavazují k tomu, že jimi vyfotografované osoby, daly souhlas ke zveřejnění a k tomu, že nebudou vznášet

           nároky vůči pořadateli fotosoutěže.

-          fotografie zaslané do soutěže nebudou použity pro komerční účely.

Vyhodnocení

-          bude provedeno porotou

-          rozhodnutí soutěžní poroty je nenapadnutelné

-          27 vybraných fotografií bude publikováno ve stolním CB kalendáři 2023

-          každý z účastníků fotosoutěže, jehož alespoň 2 fotografie budou použity pro výrobu CB kalendáře 2023, má nárok na zaslání 1ks kalendáře

           zdarma

 

Veškeré informace k soutěži jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách pořadatele https://cbdx.cz/clanky/vsechny/fotosoutez-2022  .

Komentáře

postPřidat komentář

Nebyly přidány žádné komentáře.