CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

 

Bylo spuštěno přihlašování na VČS, uzávěrka je 19.4.2024. Článek k VČS je taktéž vydán. Těšíme se na všechny!

CB Fotosoutěž 2019

Kategorie: Všechny články
CB Fotosoutěž 2019

Expedice Kleť si dovoluje vyhlásit třetí ročník síbíčkářského závodu "CB Fotosoutěž" spojenou s vysíláním na CB pásmu
 
 

CB Fotosoutěž 2019

Expedice Kleť si dovoluje vyhlásit třetí ročník síbíčkářského závodu "CB Fotosoutěž" spojenou s vysíláním na CB pásmu.

 

1. Účast

je dobrovolná, zúčastnit se mohou všichni uživatelé CB radiostanic odevšad neboli odkudkoliv, jednotlivě nebo v týmech.

2. Termín závodu

Sobota 22. 6. 2019 od východu slunce ve 4:40 do jeho západu ve 20:49 hodin. Termín byl vybrán s ohledem na začátek astronomického léta 21. 6. v 17:55 GMT - letní slunovrat. Slunce totiž vstupuje do znamení Raka a tím je mimořádně nakloněno naší soutěži.

3. Podmínky

a) Soutěžící mohou vysílat z libovolného místa na zeměkouli kromě letadel, balonů a vzducholodí.

b) Beztrestně je možno použít pouze CB pásmo dle platného Všeobecného oprávnění pro zemi, odkud stanice vysílá.

c) Účastníci, kteří si chtějí započítat spojení do jiných soutěží, nechť se řídí pravidly těchto soutěží.

d) Soutěžící mohou mít jakoukoli státní příslušnost.

4. Přihlášky

a) Do soutěže se není nutné nikde přihlašovat.

b) Pokud se na jedno stanoviště dostaví více účastníků závodu, doporučujeme úsměv a společné foto do soutěže.

c) Bylo by dobré, aby stanice, která má zájem zúčastnit se Fotosoutěže, o sobě dala vědět na již fungujících CB portálech.

5. Platná spojení

a) Všechna spojení se soutěžními i nesoutěžními stanicemi.

b) V soutěži se počítá jedno spojení s každým operátorem v každém druhu modulace (takže lze udělat spojení s "Frantou" na SSB, FM, AM, RTTY,......... - celkem tedy i více spojení s jedním člověkem).

c) Spojení prostřednictvím opakovačů jsou platná.

d) Rovněž platí i všechna CB spojení předem dohodnutá.

6. Kontrola

Vzhledem ke zkušenostem z provozu CB stanic nepovažujeme kontrolu za nutnou. Přesto však, pokud dostaneme upozornění na nesportovní chování "narušitele" od více stanic, bude "narušitel" vyřazen ze soutěže.

7. Deník, soutěžní fotka pořízená v den soutěže

Soutěžící vedou staniční deník v písemné nebo elektronické podobě:
a) Titulní strana by měla obsahovat soutěžní volačku, kterou si soutěžící sám vybere, místo vysílání a lokátor (ten je nepovinný).

b) Zápis musí obsahovat volačku, stanoviště a lokátor (rovněž není povinný) protistanice, pokud je spojení realizováno jinou než FM modulací (vysílání F1D, F2D, G1D, G2D, J1D, J2D, A1D, A2D je možné pouze na kanálech č. 24, 25, 52, 53, 76 a 77), musí být použitý druh modulace uveden v deníku (například v poznámce).

c) Soutěžní fotografie musí být pořízena v den soutěže a musí z ní být patrné, že k soutěži patří (například ručka položená na cimbuří rozhledny a podobně)

d) Deník zašlete výhradně v elektronické podobě v jakémkoli formátu (doporučujeme c6v nebo cokoli co otevřeme, třeba jpg, pdf, doc, ....) do 30. 6. 2019 mailem spolu s jednou soutěžní fotografií velikosti maximálně 0,5 Mb (doporučen je jakýkoliv rozumný formát pro fotky, když ji neotevřeme, má soutěžící smůlu, větší fotky budou rozměrově upraveny).

8. Hodnocení

Budou provádět zcela subjektivně členové expedice Kleť výhradně v tričku s jejím logem, Ti co nebudou mít tričko, budou z hodnotící komise vyloučeni.

Do hodnocení bude zařazena jedna fotka od každého účastníka, ke které bude přiložen deník s nejméně 10ti spojeními, z nichž alespoň jedno bude v jiné než FM modulaci, tedy v SSB nebo AM (uznáno bude i spojení v digimódu, SSTV, RTTY a podobně). Vyhodnocení bude provedeno v termínu LPD CB 2019 na stanovišti expedice Kleť. Do hodnocení nebude zařazena fotka od expedice Kleť. 

9. Vyhodnocení

Fotky zařazené do hodnocení a výsledky hodnocení budou zveřejněny na webu. Proti rozhodnutí hodnotící komise se nelze odvolat.

10. Soutěžní výdaje

Účastníci si soutěžní výdaje hradí sami, případně prostřednictvím vlastního sponzora.

11. Ceny

Asi opět nebudou žádné (hledáme seriozního sponzora), odměnou nechť je každému dobrý pocit z realizovaných spojení.

12.) Kontakt na pořadatele

Pro zasílání soutěžních deníků, fotografií a k veškeré komunikaci v souvislosti se soutěží slouží výhradně emailová adresa k tomuto účelu zřízená: cbfoto2017@seznam.cz

Za organizační výbor a expedici Kleť přeje Honza Mřičí hodně spojení a příjemných chvil na CB pásmu.

Čestné prohlášení

Slibuji na svou čest, že budu užívat maximální VF výkon dle platného všeobecného oprávnění, nebudu rušit spojení ostatních soutěžících (a když, tak neúmyslně) a budu zachovávat zásady sportovního chování.

A ještě pro inspiraci drobná ukázka z prvního ročníku .

.Po více než desetiletých zkušenostech s provozem na CB a účasti v soutěžích pořádaných CB klubem Česká Lípa, Jiřinkou Písnice a Slovenskými kolegy jsme došli k názoru, že by bylo vhodné začít užívat i jinou než FM modulaci a dát šanci na umístění na předních místech i těm, kteří nemají takové štěstí jako my a nemohou, ať už z různých důvodů, vylézt na "atraktivní" kopec. Soutěž jsme pojali spíš jako recesi, než jako tvrdé závodění.  Nabízíme tímto příležitost ke spojení síbíčkářům, kteří sbírají body do CB ligy nebo si chtějí jen tak pokecat na CB pásmu. Jedná se o třetí ročník "závodu", proto doufáme, že tomu bude odpovídat i účast. 

Komentáře

Nemáte oprávnění přidávat příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.