CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

CB liga 2021 - 2022

Kategorie: Všechny články
CB liga 2021 - 2022

Komentáře jsou přípustné jen od soutěžících, případně od zájemců o CB ligu. V jiném případě může být komentář odstraněn

CB liga 2021 – 2022

Tento měsíc je zahájením dalšího již 17. ročníku, snad jsem se nespletl,  a pokud ano tak se již předem omlouvám asi je to věkem.

Tento rok stejně tak jako rok minulý v propozicích nedoznal žádných změn  až na jednu maličkost. A to bod 8. Protesty.

Nové znění:

Protest musí být podán písemnou formou ( mailem) na adresu ředitele soutěže a smí ho podat pouze soutěžící aktuálního ročníku.

K tomuhle rozhodnutí pořadatel dospěl po nekonečně dlouhém připomínkování údajných chyb pořadatele při opravách deníků a následné provádění dodatečných oprav. V tomto případě se nejednalo o chybný postup, ale po vzájemné dohodě mezi soutěžícím a pořadatelem o opravu (vrácení bodů).

Odůvodnění:

Opravy deníků nejsou pro komisaře nic jednoduchého. Soutěžící přijímá data od nesoutěžní stanice a je plně odkázán na její údaje. Velmi často se stane, že protistanice dává údaj o kótě podle místních zvyklostí. Velmi často tyto názvy nejsou v mapách uváděné a nebo jsou pod jiným názvem. I když komisař hledá ve více mapách dojde k tomu, že zadaný údaj nenajde a QSO označí jako chybu. Ale protože máme banku deníků, kde je deník uváděn, není problém aby soutěžící na takovou chybu sám přišel a vhodným způsobem prokázal chybu komisaře (zaslání kóty umístěné v jakékoliv byť starší mapě) a organizátor i zpětně tuto „chybu“ opraví ve všech ukazatelích a vrátí body. V tomto konání budeme i nadále pokračovat, protože soutěžící si nezaslouží, aby byl penalizován za dobře odvedenou práci a komisař si stejně tak nezaslouží, aby byl kárán taktéž za dobrou práci.

Soutěžící si fakticky dokážou sami kontrolovat svoje výsledky a tak je organizátor stále pod jejich dohledem a jakýkoliv zákulisní proces by byl velmi rychle odhalen. Není proto důvod se obávat, že dochází k podvodům a není nic lepšího než se o to sám postarat tím, že budu sledovat výsledky svoje, ale i druhých. Banka deníků nám to umožňuje beze zbytku.

Děkuji všem, co jsou do CB ligy zapojeni, ale i těm, kdo se zapojí.

Těším se na slavnostní vyhlášení vítěze CB Ligy 2020/2021, které bude 28.8 v Kulturním domě v Holicích od 13 do 14 hod ve velkém sále KD Holice, kam Vás všechny srdečně zveme .

Venca Chotěšov CL-39 ředitel CB ligy

Tomáš mob. Roudnice CL-31 pán databáze

Fousáč Plzeň CL-51 pán oprav

Komentáře

Nemáte oprávnění přidávat příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.