CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

16 - Miniseriál k tématu - posluchači 2

Kategorie: Základní pojmy, Archiv, Všechny články

7.6.2003 19:42:47 - Láďa Fórum - Začínáme na CB - některé zajímavé kmitočty, kde lze poslouchat "exotické" stanice...

Děkuji všem, kteří navštívili článek seriálu pro začínající - posluchači.
Neočekával jsem až takový zájem ze strany čtenářů o problematiku posluchačské činnosti. Rozhodnutí napsat pokračování článku vychází z četných dotazů směrovaných na můj e-mail.

Problematika posluchačské činnosti na pásmech, kde se vede radiokomunikace zejména otevřenou řečí je svým způsobem velmi zajímavá.
Než budu pokračovat dál - musím připomenout podstatnou pasáž z Telekomunikačního zákona (Telekomunikačního řádu), který je závazný pro všechny uživatele kmitočtového spektra, bez rozdílu jaké činnosti se při práci na něm věnují (profesionální služby, amatérská služba, uživatelé CB a PMR, posluchači a ostatní). Je zcela lhostejno, zda uživatel rádiového spektra kmitočtů aktivně vysílá nebo jen poslouchá. Základní ustanovení Telekomunikačního zákona je pro všechny uživatele závazné a mělo by být v jejich vlastním zájmu se s ním seznámit v přiměřeném rozsahu a dbát na jeho dodržování.
Tím nejzákladnějším a nejdůležitějším ustanovením mimo jiné je zásada: 

Informace a obsah předávaných zpráv, které odposlechnete při práci na kmitočtech rádiového spektra a nejsou určeny vám - je zakázáno předávat třetím osabám nebo je dále šířit - jste povinni zachovávat mlčenlivost o odposlechnutých informacích. Při poslechu nerozhlasových služeb - obsah vysílání se neuvádí a nepředává třetí osobě bez ohledu na charakter obsahu. Zvláštní ustanovení se týká tísňového volání. 

Na níže uvedeném odkazu lze si potřebné informace vyhledat - obsah je velmi rozsáhlý.
  Telekomunikační zákon:
K tomu, aby jsme mohli úspěšně provozovat posluchačskou činnost bude v prvé řadě nutné si obstarat dobrý příjímač a vhodnou anténu.
V počátcích posluchačské činnosti zřejmě se nebude jednat o špičková vybavení a tak dobře může posloužit jakýkoliv - byť i starší elektronkový komerční přijímač vybavený vhodným vlnovým rozsahem zejména krátkovlnovými pásmy. S dlouhodrátovou anténou určitě budeme celkem spokojeni zejména při její instalací co možná nejvýše nad zemí.
Zde musím připomenout, že připojení vnější antény, zejména dlouhodrátové, k ručním přehledovým přijímačům na místo originální krátké antény není právě tím nejšťastnějším krokem - pokud není váš ruční přijímač vybaven vstupním konektorem pro připojení vnější (externí) antény. V takovém případě obvykle dochází obvykle k jiným, než očekávaným výsledkům při poslechu.
V první části miniseriálu se ve stručnosti můžete dozvědět, o jednotlivých kategoriích přehledových přijímačů - na tomto odkazu:  Posluchači úvodní část

majak.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
Majáky zejména námořní, patří od nepaměti k námořním plavbám. Původně jako signalizačního prostředku se používalo světlo. V dnešní době je až na malé vyjímky nahrazováno rádiovými vlnami. Na obrázku je možné spařit anténovou řadu která vysílá vhodné informace smerované na otvřené moře. Pokud na některých majácích ještě "svítí" světlo - je to spíše už jen nostalgická vzpomínka na časy, kdy námořníci s nadějí i obavami jejich světlo v těžkých chvílích se snažili najít. Dnes díky rádiovým vlnám, prakticky za každého počasí, lze tyto majáky identifikovat bez problémů. Je to doplňková informace a rozhodující roli v námořní plavbě mají satelitní navigační systémy.

mmrsmall.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
Pohled na námořní pobřeží stanici - charakteristické mohutné antény pro komunikaci v pásmu krátkých vln jsou opravdu impozantní...

Jen pro ilustraci uvedu krátký seznam některých kmitočtů a na nich pracujících stanic. Pochopitelně výčet není úplný a začátečníkům dá možnost si udělat zběžnou představu, co lze poslouchat a kde.

kHz UTC značka stanice typ vysílání
287,50 1:30 FR Faerdern Lt. Norway CW, pobř. nám. maják
289,50 21:10 LO Landsort Lt. Sweden CW, pobř. nám. maják
290,50 2:45 VI Cablo Villano Lt. Italy CW, pobř. nám. maják
443,00 20:37 9HD Malta R. CW, pobř. nám. stan.
510,50 19:10 SPC Gdynia R. Poland CW, pobř. nám. stan.
3172,00 18:10 IMB31 Meteo Roma Italy RTTY, WX, 5fgps
3195,00 15:55 R SLB Iževsk Russian CW
3230,00 16:10 Radio Nepal rozhlas
3306,00 4:00 ZBC Harare Zimbabwe rozhlas
3324,80 3:15 R. Maya de Barillas Guatemala rozhlas
3330,00 2:56 CHU NRC Ottawa Canada časová služba
3377,40 YMA 20 Ankara Meteo SSB, meteo
3381,00 19:56 MBC Blantyre Malawi rozhlas
3657,00 RVZ 73 Arkhangelsk Meteo SSB, meteo
3900,00 23:04 R. Moonligth Holland rozhlas - pirát
4524,50 SUU 36 Cairo Meteo Egypt LSB,WX
4549,40 0:30 R. Tropico Bolivia rozhlas
4722,00 19:56 MVU W. Dravton Volmet UK SSB, WX
4766,00 16:30 RRI Medan Indonesia rozhlas
4770,10 1:20 R. Centinela den Sur Ecuador rozhlas
4775,00 4:50 R. Tarma Peru rozhlas
4785,00 0:54 R. Caiari brazil rozhlas
4815,00 22:43 R. Burkina Burkina Faso rozhlas
4890,00 19:56 NBC Port Moresby Papua N.G. rozhlas
5000,00 20:59 BPM Lintong China časová služba
5325,00 RCW 75 Alma Ata Meteo SSB, meteo
5807,10 ZKLF Auckland Meteo New Zealand SSB
6679,00 5:29 ZKAK Auckland Volmet New Zealand SSB, WX
7395,00 HSW 64 Bangkok Meteo Thailand SSB,WX
7910,00 RCW 79 Alma Ata Meteo SSB, meteo
8040,00 contin. GFA 23 Bracknell Meteo UK SSB,WX
8512,70 21:38 VHI Austr. NAVY Darwin Australia CW, pobř.nám.st.
8704,00 21:54 JOS Nagasaki R. Japan CW, pobř. nám. stan.
11300,00 19:49 Entebe Air Uganda SSB, spoj s linkami
14670,00 0:45 NNN0CZG USS John Hancock SSB
17110,00 8:21 UFL Vladivostok R. Russian CW, pobř. nám. stan.

Location Callsign Frequencies in kHz 
Palo Alto, 
California, USA WRD719 5881.4, 7971.4, 10343, 13971, 13986, 18624 
San Luis Obispo,
California, USA WHV861 2800.4, 5861.4, 8020.4, 10320, 10982, 13915, 13946, 18296 
Friday Harbor,
Washington, USA WHV382 2794.4, 5830, 7995, 10315, 13940, 18277 
Honolulu, 
Hawaii, USA KUZ533 2701.4, 5836, 7957.4, 10325, 13930, 18264 
Rockhill,
South Carolina, USA
(three transceivers) KZN508 2656.4, 5876.4, 7961.4, 7981.4, 10331, 13992, 13998, 18618, 18630 
Lunenburg,
Nova Scotia, Canada XJN714 4805, 7822, 10523, 13937, 18234, 21866 
Firefly,
NSW, Australia
(four transceivers) VZX 2824, 4162, 5085.8, 6357, 8442, 10476.2, 12680, 13513.8, 14436.2, 16908, 18594, 22649 
Maputo,
Mozambique RC01 5212, 10335, 13930, 18264, 22212, 27888 
Brunei Bay,
Brunei Darussalam
(two transceivers) V8V2222 5212, 6305, 8399, 10323, 13426, 14987, 16786, 18893, 20373, 22352 
Brugge, Belgium
(four transceivers) OSY 6330.5, 8422, 12580.5, 16684.5 
Corpus Christi,
Texas, USA WPTG385 2720.8, 5859.4, 7941.4, 10361.4, 13906.4, 13926.4, 18376.4, 22881.4 
South Daytona,
Florida, USA WPUC469 2807.8, 5897.4, 8009.4, 10366.4, 13921.4, 18381.4, 22961.4 
Pedro Miguel,
Panama
(off air daily 1245-1415 Z) HPPM2 2650, 5870, 10329, 10337, 13980, 13955, 18610, 18651, 22643, 22653 


Podrobnější informace a přehledy - lze získat např. na stránkách věnovaných posluchačské činnosti. Kmitočty "tradiční" stanic se obvykle nemění, ale u námořních pobřežích stanic - díky přechodu na provoz přes satelity a k vyšším kmitočtům se může stát výše uvedená informace neaktuální a sledovat přehled všech změn je i pro mne velmi náročné až nemožné.

Z dotazů čtenářů je nejčastější:
Jakou anténu použít pro poslech na HF pásmech.
Možností je opravdu hodně od těch velmi složitých směrových antém až po jednoduché drátové antény.

Nejednodušší je zhotovit si jednoduchou anténu s vodivého lanka průměru 1.5 - 2mm, které bude mít vlastní délku 16m + 8m. Na protilehlém konci vložíme izolátor a k upevnění použijeme nylonové šňůry o vhodném průměru. Na konci blíže k přijímači zapojíme přizpůsobovací obvod - balun, kterým vhodně přizpůsobíme impedanci antény a koaxiálního vedení k přijímači (převod 1:6). Anténu lze jednoduše instalovat například tak, že volný konec protáhneme přes nylonový kroužek, který je pomocí nylonové šňůry upevníme dle obrázku na vhodně vysokou větev stromu. Spodní konec ve vhodné vzdálenosti připevníme ke kotvícímu kolíku z vodivého materiálu - slouží jako uzemnění. Druhý vzdálenější konec provlečený přes nylonový kroužek necháme svisle viset, případně jej přes izolátor upevníme ke kolíku. Napájení provedeme koaxiálním kabelem o impedanci shodné se vstupní impedancí přijímače. Pokud má váš přijímač tzv. vysokoimpedanční vstup - lze anténu připojit přímo. Vyobrazená anténa je vhodná i pro práci v terénu na přechodných stanovištích.
posl_ant1.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

Zhotovení antény pro poslech z domovského stanoviště můžeme použít anténu známou pod názvem "Multiband-Windom". Je to vlastně drátová anténa o délce 41.5m napájená ve vzdálenosti 13.8m od konce. Přizpůsobovací balun má převod 1:6. Kotvení je provedeno nylonovou šňůrou a to přes dva izolátory na každé straně. Anténu pokud možno umístíme do výšky min. 20m nad zemí. Je pro práci antény vhodné, aby vodivé předměty byly co možná nejdál od antény.
Na obrázku lze si prohlédnout anténu i možné upevnění.
posl_ant2.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

Složitější antény zejména směrové, lze realizovat pochopitelně také. Je potřeba přitom vzít v úvahu, že pro pásma krátkých vln zabírají poměrně velký prostor. Pokud bude zájem ze strany čtenářů - mohu doplnit článek nákresy pro zhotovení drátových směrových antén od těch nejjednodušších až po složité sestavy typu "bewerage" případně kosočtverečné antény, otevřené "V" nebo drátové směrové dvoulelementové antény. Lze taktéž zhotovit velmi výkonné antény pro poslech na vyšších pásmech např. pro PMR atp.

Jinak přeji všem posluchačům dobrý a ničím nerušený poslech při jejich zajímavé práci a děkuji za pozornost, kterou věnujete této problematice.

 

Anketa ke článku : antény pro poslech preferuješ:
HF antény drátové jednoduché     181
HF antény drátové se směrovými účinky     124
uvítám antény pro poslech na vyšších pásmech - PMR     100

 

Autor: Láďa Fórum

Odkaz na originál článku