CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

Kategorie: Česká CB liga, Všechny články
Propozice CB ligy 2020-2021

Propozice CZ CB Ligy 2020-2021
CZ CB Ligu pořádá  
sdružení Matador spolu s CB klubem Česká Lípa a bude zahájena 1.8.2021 a zakončena 31.7.2022.1. Podmínky účasti

České CZ CB Ligy se může zúčastnit každý, kdo provozuje zařízení pro komunikaci na pásmu CB, které odpovídá současnému předpisu na tomto pásmu /VO/ a všem z něho v budoucnu vyplývajícím změnám a ustanovením.
 Na adresu pořadatele pošle soutěžní volací znak, kontakt na vedoucího operátora a seznam volaček ostatních operátorů. Bude hodnocen každý, kdo pošle staniční deník, který bude obsahovat předepsané záznamy a náležitosti v určeném termínu a na určenou adresu k vyhodnocení. Pouze v prvním odeslaném deníku, pokud se jedná o novou stanici, musí být seznam operátorů, který bude po celou dobu soutěže závazný a jakékoliv pozdější změny musí být konzultovány s pořadatelem.


2. Organizace startů

V soutěži se bude hodnotit v každém měsíci jen jeden start. Je ponecháno plně na soutěžících kolikrát v měsíci budou startovat, ale soutěžní deník bude hodnocen v daném měsíci jen jeden. V tomto soutěžním ročníku se bude tedy hodnotit max. 12 měsíců (startů).

Každá soutěžní stanice má povolen jeden soutěžní start mimo území České a Slovenské republiky. Spojení však mohou být prováděna pouze se stanicemi, které vysílají z území ČR nebo SK. Soutěžní stanice však mezi sebou mohou navazovat spojení, ať jsou kdekoliv. Každý start mimo území obou republik, musí být domluven s pořadatele min. 14 dní před vlastním startem a následně avizován na cbdx.cz.


3. Soutěžní pravidla

1. Do soutěže se počítá max. 16 hod. nepřetržitého provozu s tím, že za začátek je považováno první spojení v deníku. V případě, že během soutěže dojde ke změně měsíce platí součet hodin nepřetržitého provozu, tedy max. 16 hod bez ohledu na datumovou změnu. 
V případě že je deník rozložen do dvou měsíců, je na operátorovy rozhodnout do jakého měsíce chce deník zařadit. Pakliže toto rozhodnutí neudělá, bude deník započítán do měsíce ve kterém bude větší součet bodů (Km).

2. Počet operátorů v týmu není limitován. Ale jmenovité obsazení a počet operátorů, kteří budou zapsáni v prvním deníku odeslaném pro vyhodnocení, bude závazné pro celý průběh ročníku. Veškeré další změny ve složení je nutné oznámit pořadateli.

3. Soutěžní spojení musí být prováděna bez cizí pomoci. Za cizí pomoc se považují opakovače, zprostředkovaná spojení a spojení provedená pomocí jiných infor.kanálů.

4. Operátoři, kteří jsou uvedeni u jedné soutěžní stanice nesmí figurovat jako člen týmu ve stejném roce u jiné soutěžní stanice.

5. Kótu s nadmořskou výškou vyšší než 1200m v ČR smí soutěžící použít v jednom soutěžním ročníku 1x za 3 měsíce.

6. Spojení s protistanicí je povoleno 1x z dom. QTH ,1x z portejblu , 1x z mobilu, pokaždé však z jiného lokátoru.

7. Případná změna ve složení soutěžního týmu je možná, ale musí být projednána a odsouhlasena pořadatelem (ředitelem soutěže) před zahájením soutěžního startu.

8. Soutěžící nesmí pracovat na CH9 – 27,065MHz (první pomoc, EMG).

9. V čase, který je vyhrazen pro konání soutěží LPD Česká Lípa je zakázáno navazovat spojení do Ligy. Soutěžní spojení je možno uskutečnit pouze mimo čas soutěže, přičemž volačka protistanice nesmí být volačkou použitou v soutěži LPD.

10. Do soutěžního deníku je povoleno zapsat pouze jedno spojení na jednu kótu (portejbl). Případné další spojení na stejnou kótu je možno zapsat až po 2 hodinách od prvního spojení a musí být s jinou volací značkou protistanice než bylo první spojení.
Toto omezení se nevztahuje na kótu ze které aktuálně pracuje soutěžní stanice do CZ CB Ligy. V tomto případě jsou platná dvě spojení na tuto kótu (portejbl).


4. Staniční deník

Staniční deník musí být zpracován pouze v digitální podobě programem deník CL6 (http://www.cbdx.cz/deníkcl6), případně jiným způsobem po dohodě s ředitelem soutěže 
Deník musí být k vyhodnocení odeslán nejpozději do 5. každého následujícího měsíce. Na později poslané deníky nebude brán zřetel.

Staniční deník musí obsahovat následující data nutné pro vyhodnocení:

1. Popis expedice (hlavička deníku) musí obsahovat: volací znak soutěžícího, jeho startovní lokátor, QTH, nadm. výšku (volací znak se v průběhu roku nesmí měnit).
2. Datum a čas spojení s přesností na 15 min.
3. Číslo spojení.
4. U stanice s trvalým QTH – volací znak, domácí QTH, lokátor a vzdálenost.
5. U stanice s přechodným QTH – volací znak, domácí QTH, přechodné QTH a jeho lokátor.
6. U stanice mobilní – volací znak, domácí QTH, nebližší QTH (do 5Km) nebo kilometrovník, případně jiný významný bod a lokátor.
7. Na konci deníku musí být proveden celkový výpočet bodového stavu, počtu spojení a výpis nejdelšího spojení.
8. Při zápisu lokátoru protistanice je všeobecně povolena tolerance jednoho lokátoru.


5. Bodování

U QSO mimo území České a Slovenské republiky do 500 Km je bodování prováděno jednoduchým způsobem, co km to bod.
V případě, že se jedná o QSO nad 500 Km, pak za každých načatých dalších 10km 1 bod.
Konečný výsledek je součtem všech vzdáleností. Výpočet si provádí každý soutěžící sám.
Vzdálenost na území České a Slovenské republiky se počítají bez omezení jako prostý součet km.

K vyhodnocení ligového deníku bude pořadatelem použit výhradně program DENÍKCL6 Bohouše Česká Lípa. Pořadatel bude správnost zápisu volačky vyhodnocovat dle aktuálních verzí Databáze volaček a Databáze lokátorů (nedílných součástí programu DeníkCL6) platných k poslednímu dni daného měsíce.


6. Vyhodnocení

Vyhodnocení se bude provádět průběžně podle došlých deníků a bude zveřejňováno na www.cbdx.cz. Konečné vyhodnocení soutěžního ročníku, bude provedeno na mezinárodním CB srazu v Holicích, nebo na jiném vhodném místě které určí organizátor soutěže.


7. Diskvalifikace

V případě, že bude prokázáno porušení VO bude stanice diskvalifikována.


8. Protesty

Případné protesty musí být podány nejpozději do 20. následujícího měsíce.
Protest musí být podán písemnou formou (mailem) na adr ředitele soutěže a smí ho podat pouze soutěžící aktuálního ročníku.


Průběžné výsledkové listiny najdete na internetových stránkách CB klubu Česká Lípa - www.cbdx.cz


Kontaktní adresa na kterou se zasílají staniční deníky pro vyhodnocení:

ADR: Václav Mestl, Chotěšov 160, 332 14
e-mail: radegast@cbdx.cz
mob.: 605588849

Komentáře

postPřidat komentář
Expedice Žába
odpovědět citovat
Ahoj a pěkné Velikonoce přeji. Zas jen dotaz. Protože sleduji i banku deníků, tak můj předchozí příspěvek byl ovlivněn i tím. Momentálně je tam vystaven deník Alpineta a Radegasta (březen) ve fialově zbarveném poli s tím, že zveřejnění proběhne až 6.4.2021. Je mi jasno, že to jsou deníky pro Ligu a tudíž nemohou být teď zveřejněny. A to jsem si právě myslel, že když jsem ten deník poslal (svůj) a není tam mezi nima, tak že nedorazil k pořadateli. Pokud tedy deník zpracuji, pošlu pořadateli a současně ho i zveřejním s posunutým datem úplného zveřejnění, dopouštím se tím něčeho nebo ne? Je zveřejnění v plné moci jen na pořadateli? Nebo jak to je? Protože když ho tam uvidím, v bance v tom fialovém poli, je to pro mne současně i potvrzzení že deník pořadatel dostal. Když tam není, tak nevím. Pěkný den přeje Honza. 73
Venca Chotěšov CL-39
citovat
Jakýkoliv soutěžní deník by měl být de jure ve "vlastnictví" pořadatele v jakékoliv soutěži. Např. v EBH a LPD je to poznačeno v propozicích a je to nutné dodržovat!. V lize je to bráno jako nepsané právo pořadatele, ale protože zveřejnění deníku nemůže nikoho poškodit, jen toho kdo si ho sám zveřejnil. Je totiž možno že jsem si špatně napsal např,lok. soutěžní stanice a tím že se deník zveřejnil , mohu si svoji chybu před odesláním opravit. Alpinet nebyl s tímto detailem seznámen a tak jsem mu deník zneviditelnil. Pokud si deník do ligy i přes tohle varování zveřejníš je to jen na tobě a ničeho se nedopouštíš protože tím poškozuješ jen sám sebe nikoliv ostatní soutěžící.
Expedice Žába
citovat
Tedy, když nastavím při vložení deníku do banky jeho zveřejnění až po určitém datu, tak k němu nemá přístup vůbec nikdo? Ani Ty?
Venca Chotěšov CL-39
citovat
Expedice Žába napsal/a: Tedy, když nastavím při vložení deníku do banky jeho zveřejnění až po určitém datu, tak k němu nemá přístup vůbec nikdo? Ani Ty?

Ano ! Nikdo jiný mimo mne a dalších členů kteří vlastní oprávnění schvalovat články a příspěvky.
Nevím ale jaký to má pro tebe význam si zneviditelnit vlastní deník ???
Expedice Žába
citovat
Rozumím. Tak proč ho tam máš Ty zneviditelněný? Já to myslel kvůli Lize, že by byl a nebyl.
Venca Chotěšov CL-39
citovat
Expedice Žába napsal/a: Rozumím. Tak proč ho tam máš Ty zneviditelněný? Já to myslel kvůli Lize, že by byl a nebyl.

Jsi všímavý panáček, ale to je dobře.
Jsem přihlášený do soutěže JLPZ a při odeslání deníku je vyžadováno číslo deníku v bance. Protože deník nemohu zveřejnit na CBPMR co by ligový, tak jsem ho zveřejnil v klubové bance deníků, čímž jsem získal číslo deníku a tedy splnil požadavek pořadatele Radka Lichnov ale za cenu zneviditelnění zmíněného deníku abych dodržel nepsané pravidlo CB ligy.. Krásný případ rčení ...Vlk se nažral a koza zůstala celá... 5 5
Expedice Žába
citovat
Zdar a o toto mi šlo. Já mu taky poslal deník s tím, že číslo deníku mu pošlu až po vyhlášení CB ligy neb je totožný. Takže tím, že ho dám do banky a současně ho zneviditelním, pravidlo vyžadované v CB lize, EBH apod. tedy nezveřejnění deníku, neporuším. Pořadatel CB ligy se nažere a kozu si mohu sežrat já! 5
Venca Chotěšov CL-39
citovat
Expedice Žába napsal/a: Zdar a o toto mi šlo. Já mu taky poslal deník s tím, že číslo deníku mu pošlu až po vyhlášení CB ligy neb je totožný. Takže tím, že ho dám do banky a současně ho zneviditelním, pravidlo vyžadované v CB lize, EBH apod. tedy nezveřejnění deníku, neporuším. Pořadatel CB ligy se nažere a kozu si mohu sežrat já!

Ano to máš pravdu. Lze to takto udělat. Jen dojde k jedné maličkosti, která tě ale nemusí trápit, že tvůj deník bude v bance 2x. Jednou jako tvůj (běžný) a podruhé jako ligový, protože já tam ten Tvůj dám i jako soutěžní. U toho Radegastů pouze (jako správce banky) změním z (běžný) na ligový což ty udělat nemůžeš. Ničemu to krom AKTIVIT nevadí a správce AKTIVIT si s tím bez problémů poradí. Teď jsem si všiml že zmiňuješ EBH. Buď tak hodný a soutěžní deník EBH nezveřejňuj nijak. Proboha jaký bys k tomu měl důvod a nevymýšlej teď proč.!! I zde platí rčení a to : Podáš prst a sežere ti celou ruku. 5 5
Expedice Žába
odpovědět citovat
Zdar, mám pár věcí k lize. Jedna, že by bylo dobré aby se stalo pravidlem, že po zaslání deníku soutěžícím mu bude zaslána zpět odpověď, že deník byl přijat, je v pořádku (dle propozic) a popřípadě že bude zadán do zpracování. Druhá věc je dotaz: Proč musí být na každém řádku datum, když toto je uvedeno v tabulce na začátku deníku? Pokud se jedná o vysílání přes půlnoc, tak tam je čas. Děkuji za odpověď, Honza - Expedice Žába. 73
Venca Chotěšov CL-39
citovat
Deník je hodnocen strojem a proto je zapotřebí aby byli všechny údaje v něm vypsány. Pokud je ti zatěžko to vypisovat neni problém, poradím si s tím tak, jako to dělám do teď tak, že to doplním sám. Je to otázka 5 vt. Stejně tak dlouhý čas by to byl i pro tebe. Než to vypisovat do propozic, to to raději udělám sám a bez problémů. Ale to potvrzení o přijetí samozřejmě neni problém. Jen to po mně již léta nikdo nevyžadoval a tak jsem to nedělal. Budu to dělat !
Fousáč Plzeň CL-51
citovat
Při zápisu do DeníkuCL6 není žádný problém s doplňováním data času. Program to dělá sám.
V Lize se to do letošního ročníku neřešilo, protože podstatná většina zapisovala rovnou do NTB a menšina používající papír se přizpůsobila.
Letos máme pár nováčků, kteří evidentně NTB s DeníkCL6 na kopci nepoužívají, takže mohou vznikat určité nesrovnalosti. S tím si ale, jak psal Vašek, dokážeme snadno poradit. Jedna z funkcí programu DeníkCL6 je "doplnění data a času do deníku". Je to opravdu několikavteřinová záležitost.
Expedice Žába
odpovědět citovat
Ahoj, to bych nebyl já abych se na něco nezeptal. Píše se tam, že výpočet bodů si provádí každý sám. Znamená to, že může použít jakýkoliv program pro výpočet? Některé programy počítají za spojení v tomtéž lokátoru 1 bod, některé ne. Některé počítají na desetiné čárky, některé ne. Třeba tento https://ok2vbz.waypoint.cz/mc/calc/ počítá 1 bod za spojení v tomtéž lokátoru a malinko jiné vzdálenosti než třeba tento http://www.cbpmr.cz/ . Podle mne by v propozicích mělo být uvedeno, že k počítání vzdáleností a tím i bodů účastník CB ligy i pořadatel použije výhradně deník CL6.!
Honza Sulejovice
citovat
Ahoj, s rozdilností vypočtů jednotlivých programů máš jistě pravdu. Ale pokud vede soutěžní stanice denik v CL6, pak je předpoklad, že i výpočet bude dělat podle CL6. Ale specifikovat / doplnit/ by to asi možné bylo. Díky za připominku.
Števo Zvolen CL-35
citovat
Žáne, teší nás Tvoj záujem vyšperkovať propozície CZ ligy k naprostej dokonalosti, rozumná kritika väčšinou padne na úrodnú zem. A táto celkom bola.

Jedným dychom ale dodávam, čo keby si aj Ty niekedy poslal do ligy nejaký denník. Chodíš portejblovať pravidelne a neverím, že žiadne spojenia na CB pásme nerobíš.

Isteby sa riaditeľ ligy potešil...a určite by nebol sám.
Expedice Žába
citovat
Ahoj Števo, já sice portejblovat chodím pravidelně ale na jiných pásmech (2 m a 70 cm jak FM tak SSB) A hlavně ve dne kdy CBčkáři vyspávají buď po náročné noci či před ní. Zrovna nedávno jsem měl dvě spojení na Slovensko 5 W SSB a Yagi 2+2 prvky při PA na VKV. Takže CB moc ne, ale třeba to zkusím zase trochu rozjet z chajdy popřípadě až to vytuním doma, tak z domova. Tak se měj zdraví Expedice Žába. 73
Venca Chotěšov CL-39
citovat
Žáne Vzdálenost na území České a Slovenské republiky se počítají bez omezení jako prostý součet km. Jedná se o prachobyčejnou matematiku 1Km jeden bod. Nelze v tomto udělat chybný výpočet žádným z mat.programů. Neni zapotřebí použít spec.programu. Stačí ob.kalkulačka. Mimo jiné pokud použiješ prog.CL6 tak ten to počítá automaticky a neni třeba se o to starat, nehledě na to, že propozice se odvolávají na použití tohoto prg.