CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

Propozice Memoriálu Milana 42 EBH 2020

Kategorie: Éter bez hranic, Všechny články
Propozice Memoriálu Milana 42 EBH 2020

Slovenský CB Radioklub a Sdruženi CB expedic MATADOR společně vyhlašují 18. ročník Éteru bez hranic – Memoriál Milana 42 (edit 1)

 

ÉTER BEZ HRANIC 2020 - propozice

 

Slovenský CB Radioklub spolu se Sdruženim CB expedic MATADOR,

za podpory CB klubu Česká Lípa,

společně vyhlašují 18. ročník Éteru bez hranic – Memoriál Milana 42

 

 

Zúčastnit se mohou všichni uživatelé CB radiostanic bez ohledu na státní příslušnost jednotlivě nebo v týmech.

 

1. Termín závodu.

 

Sobota  30. května (mája) 2020 od 18:00 h. do
Neděle  31. května (mája) 2020 do 08:00 h.

 

2. Podmínky.

 

a.) Účastníci mohou vysílat z libovolného místa v České nebo Slovenské republice mimo lokátorů JO60LJ, JO80NB, JO80OC, JO80OB, JN88UU a JN99JC. Tito jsou vyhrazeny pro potřeby organizátora.


b.) Je možné použít jen 40 kanálů v rozsahu 26,965 MHz – 27,405 MHz a modulace a výkon podle aktuálně platných povolovacích podmínek.

 

3. Přihlášky.

 

a.) Soutěžící se mohou začít přihlašovat od 1.1.2020 nejpozději  do 30.5.14:00 2020 – mailem, SMS, el.přihláškou nebo písemně na adresu pořadatele.


b.) V přihlášce je nutné uvést jméno, bydliště a volačku, místo soutěžního vysílání + náhradní místo a poštovní adresu hlavního operátora.


c.) Organizátor následně potvrdí přihlášku a přidelí soutěžní volací znak.

 

  • V České republice –              CT xx
  • V Slovenské republice –        ST xx
  • Členové klubu MATADOR –  MT xx


Členové SCBR – SK xxx ( členové SCBR používají vlastní volací znak podle členského průkazu).

Členové klubu ČL – CL-xx ( členové klubu ČL používají vlastní klubový vol.znak)


V případe, že přihlašované místo je již obsazené, organizátor potvrdí náhradní místo k soutěži. Rozhodující je okamžik doručení přihlášky organizátorovi.


d.) Změna kóty, která byla uvedená v původní přihlášce, může byt provedena jen se souhlasem organizátora soutěže nejpozději 48 hodin před startem.


e.) Vítěz EBH z minulého ročníku může z lokátoru odkud vyhrál pracovat v následujícím ročníku jen jako bonusová stanice. Pokud tuto možnost odmítne, musí si v následujícím ročníku pro svůj soutěžní start vybrat jiný lokátor

 

f.) Soutěžící vysílající z území ČR bude vyhodnocen v českém pořadí a soutěžící vysílající z území SR bude vyhodnocen ve slovenském pořadí bez ohledu na to, který přihlašovací portál zvolil.

 

4. Platné spojení.

 Spojení se považuje za platné jen pokud se všechny údaje v deníku (soutěžní volací znak, Volačka, QTH, a lokátor) vymění v čase spojení v soutěži. Na výměnu těchto informací  se musí použít jen CB pásmo. Žádný jiný komunikační kanál ( Telegram, WatsApp, apd.). 

 

 

V soutěži se počítají s jednou proti stanicí následující spojení:


– 1 spojení z 
domácího QTH


– 1 spojení
přechodného stanoviště (portejblu)


– 1 spojení
z mobilního stanoviště (mobilu)


vždy však z jiného lokátoru!

 

5. Kontrola.

 

Sdružení MATADOR a SCBR zřídí bonusové stanice, které budou v průběhu soutěže vysílat a tak přidělovat prémiové body za spojení.


Volací znak české a slovenské bonusové stanice bude
AA – xxx.


Tyto stanice si po celou soutěž vedou staniční deník, který poslouží pro kontrolu přijatých soutěžních deníků.

 

6. Deník

 

a.) Titulní strana: soutěžní volací znak + volací znak expedice resp. soutěžícího, místo vysílání, nadmořská výška, lokátor a volačky zapisovatelů.


b.) Zápis: číslo spojení, datum, čas, soutěžní vol.znak (u soutěžní stanice) nebo volačka protistanice (u nesoutěžní stanice), QTH, lokátor a vzdálenost. Reporty nejsou povinné. Pro uznání platnosti spojení je hlavní argument správný lokátor!

 

Deník ve formátu .c6v odešlete do 14 dnů po soutěži e-mailem na radegast@cbdx.cz (tzn. do 15. června (júna) 2020). Deníky v jiných formátech než c6v jsou možné jen po dohodě s organizátorem.

 

7. Hodnocení.


Rozhodující je délka spojení, která se určuje podle programu CL6. Koeficienty:


a) spojení se soutěžní a nesoutěžní stanicí
                 1,0


b) spojení se soutěžní  stanicí MT xx       1,2


c) spojení se soutěžní  stanicí  SK xxx     1,2

 

d) spojení se soutěžní  stanicí  AA xx       2,0


e) spojení se soutěžní  stanicí  CL xx       1,2


Koeficientem se násobí počet km z daného spojení. Výpočet uskuteční vyhodnocovatel. Při chybě zápisu QTH portejblove stanice bude spojení uznané jen v případě správně zapsaného lokátoru

 

8. Vyhodnocení.

 

Na základe přijatých staničních deníků (zaslaných podle státní příslušnosti: SR na slovenskou adresu a ČR na českou).


Organizátoři vyhodnotí pořadí soutěžících pro každou republiku zvlášť a společné stanoví absolutního vítěze, který se stane držitelem putovního poháru pro daný rok.


a.) vyhodnocení se provádí systémem 1 km = 1 bod


b.) v případe rovnosti bodů rozhoduje lepší průměr na 1 QSO.

 

Vyhlášení výsledků pro ČR bude provedeno v rámci Mezinárodního setkání radioamatérů v Holicích.

 

Vyhlášení výsledků pro SR bude zveřejněné na web stránce SCBR a oficiální odevzdání cen bude na podzimním střetnutí Donovaly.

 

9. Startovné

 

Soutěžící v ČR zaplatí startovné 100,- Kč složenkou na adresu uvedenou v propozicích nebo na účet : 252985985/0300


Za slovenské soutěžící hradí startovné SCBR.

 

10. Ceny.

 

Za vybrané startovné organizátor zabezpečí pro české soutěžní stanice ceny (poháry) v mezinárodním i národních hodnocení.

1. místo pohár + diplom
2. místo pohár + diplom
3. místo pohár + diplom


Pro všechny slovenské soutěžní stanice bude odměnou pamětní diplom. K dispozici bude digitální nebo i papírová forma diplomu. Je na soutěžícím jakou formu si vybere.
Pro vítěze slovenské časti bude odměnou navíc i Slovenský putovní pohár.

 

11. Kontakt na organizátora pro zasílání přihlášek a startovného


v ČR: Václav Mestl Chotěšov 160, 332 14 Plzeň-Jih
radegast@cbdx.cz
Tel. 377900636 , Mob. 605588849

 

v SR: Štefan Lasab, Námestie Slobody 3, 96001 Zvolen
lasab@ppabb.sk
Mob. 0905365382Čestné prohlášení


Slibuji na svoji čest, že budu dodržovat současné povolovací podmínky, nebudu rušit spojení ostatních soutěžících a nezveřejním svůj soutěžní vol.znak před začátkem soutěže. Uvědomuji si, že když tyto zásady poruším, budu vyloučen ze soutěže.

 

12. Rozhodnutí organizátora


V sporných situacích je rozhodnutí organizátora konečné.

 

 

Zdůvodnění změn v propozicích

 

V propozicích jak jste si všimli, nastaly některé změny. Některé jsou jen kosmetické, některé jsou zásadní. Dovolím si vás těmito změnami provézt.

 

Hned v ůvodu je změna, která řeší kdo se může soutěže zúčastnit. Tedy ne jen ČR nebo SK, ale každý držitel CB zařízení. Tahle úprava umožňuje např. Skippera Kittsee zařadit do st.listiny. Což by za minulých propozic nebylo možné.

 

Bod.1.

Pozdější datum nám dává trochu větší šanci na slušné počasí.

 

Bod. 3

 

K tomuto bodu je třeba dodat, že dojde k podstatné změně v uváděných datech  v seznamu soutěžících pro veřejnost.

 

Organizátor bude mít od soutěžících všechny potřebné údaje, ale na veřejné listině bude zveřejněno jen QTH a jeho lokátor. Ostatní údaje (volací znak a soutěžní volací znak ) budou vyditelné až po konci soutěže. Nebo-li soutěžící si budou muset veškeré údaje o protistanici předat po stanici. Nikoliv z vytištěného startovního seznamu.

 

Bod.6

 

Zde jsou dost zásadní změny hlavně v posuzování platných spojení. Hlavní argument pro posuzování platného QSO bude správně napsaný lokátor.

 

Např. Exp.Radegast MT-3 /p JN69MJ bude správný zápis pokud Radagasti budou na Korábu nebo Špandavě atd.

Jakékoliv dotazy v koémentáři pod článkem.

Děkuji.

Venca Chotěšov CL39, Tomáš mob.Roudnice CL-31

 

 

 

Komentáře

postPřidat komentář
Radek
odpovědět citovat
Jáký důvod je omezení na 40 kanálů ? Při tom počtu přihlášených se nebude kam hnout ? 4
citovat
Memoriál EBH je společná soutěž se Slovenskou republikou která nemá legislativní možnost nad základních 40 CH.
Ano i k našemu potěšení je velmi pěkná účast. Zatím asi kolem 70 soutěžících v obou republikách. Na první pohled se to zdá být velké číslo na 40 kanálů, ale skutečnost je trochu jiná. Na celé území ČR je to asi 37 soutěžících což při vzdálenostech až 350 Km a v průměru 150Km je opravdu zanedbatelné rozložení. V SK je to vzhledem ke geologii ještě markantnější.
Michal Jílové
odpovědět citovat
Takže jestli to správně chápu tak v deníku musím mít: číslo spojení moje/protistanice, volací znak protistanice, lokátor a čas spojení. Jak je to tedy s tim QTH? Musí nebo nemusí?
Zdeněk Lukov CL-63
citovat
Viz. bod 6. odstavec b.) . Součástí zápisu spojení je i QTH
citovat
Přeji pěkný den Michale.
Zápis QSO by měl vycházet z deníku CL6 který sám zápis upraví podle propozic. V případě že bude deník zapsán jiném formátu, je třeba se domluvit s pořadatelem ale v podstatě je to možné pokud bude zápis odpovídat propozicí :
Př. 2 20.3 CT-23 JN69OP v případě soutěžní stanice.
3 20.3 Venca Chotěšov /p Křížový vrch JN69OO
u nesou.stanice
Nebo-li u sout.stanice není nutno zapisovat kótu ale stačí jen lokátor. Ale u všech ostatních je třeba zapsat všechno.
Není nutno zapisovat číslo spojení protistanice a ani není nutné hlásit její pořadí ve svém deníku.

Snad to bude takto stačit. Venca CL39
odpovědět citovat
Bod 10.
Slovenské stanice dostanou za zůčastnění pamětní diplom. A co české?
Asi mají smůlu. 7
Děkuji předem za odpověď.
Venca Chotěšov CL-39
citovat
Každoročně jsou předávány v Holicích diplomy do 10 místa. Každoročně si je v naprosté většině, kromě vítězů, nikdo nevyzvedne.

Venca CL-39
Venca Chotěšov CL-39
odpovědět citovat
Ach jo Žáne ! Tak to zkusím jinak. Jelikož EBH pořádáme společně se Slovákama, pokoušíme se také o společné propozice. Ale protože máme naprosto jiné podmínky a dokonce nesrovnatelné pro vysílání než Slováci musíme se nějak postarat férovou hru. Žádný Slovák z běžné kóty na Slovensku nemá šanci se umístit v české konkurenci a může být sebelepší operátor. Bylo by snadné aby se Slovák přihlásil třeba na Praděd a byl hodnocen na Slovensku. Nikdo ze Slováků , mimo JN88UU nebo JN99JC by mu nemohl konkurovat. Ano Slovák může soutěžit z česka ale bude mít český soutěžní vol.znak a bude hodnocen v české startovní listině jako Čech a stejné je to i obráceně. Doufám že ti toto vysvětlení stačí. Takže ! Chceš li soutěžit ze slovenska máš možnost, ale přihlášku ti vyplní a vol.znak dodá Števo Zvolen.
Expedice Žába 🐸
citovat
Ano, odpověď je dostačující. Hezký Nový rok přeji, Žán Braník Praha. 73
Expedice Žába 🐸
odpovědět citovat
Ahoj, to bych asi nebyl ani já, abych se nezeptal. V bodě 3 se píše pod písmenen f: " Soutěžící vysílající z území ČR bude vyhodnocen v českém pořadí a soutěžící vysílající z území SR bude vyhodnocen ve slovenském pořadí bez ohledu na to, který přihlašovací portál zvolil. "
A v bodě s píše: 8 " Na základe přijatých staničních deníků (zaslaných podle státní příslušnosti: SR na slovenskou adresu a ČR na českou) "
Z toho mi vycházi, že pokud bych teoreticky vysílal z území Slovenska budu hodnocen na Slovensku, ale deník musím poslat do Čech. Vy ho pak tedy budete posílat zpět na Slovensko, abych mohl být vyhodnocen?
Jinak ještě zavyhrožuji. Letos se možná přihlásím po delší době. Ale až těsně před koncem, neb nevím...
Venca Chotěšov CL-39
citovat
Budeš li chtít startovat ze Slovenské kóty musíš se přihlásit o slovensky soutěžní znak, nebo-li musíš se přihlásit na Slovensku a také budeš jako slovák hodnocen. A tedy i deník budeš posílat na slovensko.Nelze se přihlásit v česku na českou kótu a pak jet na Slovensko. Češi tě nebudou hodnotit budeš li vysílat ze Slovenska a naopak. Ohledně Tvojí přihlášky je to jen na tobě.
Expedice Žába 🐸
citovat
Ahoj. Takže. Jsem Čech, bydlím v Čechách. Přihlásím se se v Čechách na kopec na Slovensku, dostanu znak český. To mohu? Nebo je má přihláška neplatná? Chci být hodnocen v Čechách, vcelku logicky neb jsem Čech. To taky nejde, nebo ano? Podle tohoto klíče, pokud chce Čech (Slovák) vysílat na Slovensku (v Čechách) a být hodnocen doma tak to nejde.
Tomáš Sruby CL-81
odpovědět citovat
to s tím lokátorem je fajn :) konečně trochu vzdušnějšího prostředí i pro neostřílené závodníky :)
odpovědět citovat
Znamená to, že čeští soutěžící již nebudou mít v případě výhry putovní pohár? A slovenská strana si zřídí putovní pohár svůj?
citovat
Putovný pohár pre Absolútneho víťaza zostáva.
A inak Slovenský putovný pohár máme od začiatku teda už 17 rokov.
Tento bod sa ale nemenil, zostal po starom...
odpovědět citovat
Na www.scbr.sk máš komentár k všetkým zmenám, ale Venca avizuje, že to sem pridá tiež.
Mates Brno CL-27
citovat
Jasné. Trochu sa to asi minie účinkom v prípade volačiek CL a SK, ale aspoň to nebude všetko na jednom mieste. Ja som už dávnejšie rozmýšľal, či v prípade vačších pretekov má vobec význam hlásiť niekde svoj portejbl.
Venca Chotěšov CL-39
citovat
Nemělo by se minout účinkem ani u stanic CL. Pokud budou avizovat portejbl napíšou jen svoji dom. volačku bez klub. znaku. Pokud přihlédnu k tomu, že bylo letos 24 přihlášených a z toho jen 3 CL-ka pak je to i zanedbatelné.

Venca
Venca Chotěšov CL-39
odpovědět citovat
Ano ! Přesně tak ! Avizuj portejbl pouze jen se svoji volačkou, tu soutěžní si nech pro sebe. Ještě budu psát výklad propozic a tam bude uveden i důvod proč tomu tak je.

venca
Mates Brno CL-27
odpovědět citovat
Ahoj lidičky!
Co je přesně tohle: "..nezveřejním svůj soutěžní vol.znak."?
Je to červeně, protože je to novinka nebo že je to důležitý? Znamená to, že pokud budu vyvěšovat svůj portejbl předem na cbdx.cz, nesmím v oznámení uvést soutěžní znak?
Venca Chotěšov CL-39
citovat
Ano Matesu ! Nesmíš zveřejnit svůj sout.vol.znak před soutěží v žádném případě. Po soutěži ho zveřejní pořadatel automaticky.