CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

POZOR, POZOR!!! Holice 2022 Vyhlašování výsledků CB soutěží bude ve Velkém sále 27.8.2022 od 13 hod. Program ZDE.

 

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

Propozice LPD 2018

Kategorie: Letní polní den, Klubové akce a činnosti, Všechny články

CB klub Česká Lípa Sosnová 118, 470 01 Česká Lípa tel. 736 761 461 CH 26 vyhlašuje soutěžní podmínky závodu Letní polní den CB 2018

Termín konaní: 28.7- 29. 7. 2018 od 19:00 hod. do 23:00 hod a od 01:00 do 05:00 hod. Závodu se může zúčastnit každý uživatel CB, který bude respektovat podmínky soutěže.

 

 

CB klub Česká Lípa

Sosnová 118, 470 01 Česká Lípa tel. 736 761 461 CH 26

Vyhlašuje soutěžní podmínky závodu

 

Letní polní den CB 2018

 

Termín konaní: 28.7- 29. 7. 2018 od 19:00 hod. do 23:00 hod a od 01:00 do 05:00 hod.

Závodu se může zúčastnit každý uživatel CB, který bude respektovat podmínky soutěže.

 

Podmínky soutěže:

Každý účastník soutěže se řídí VO-R/7/11.2016-12. Vede deník, který po skončení závodu zašle v elektronické podobě jako výstup z programu LPD.EXE na adresu pořadatele nejdéle do 8.8.2018 do 23:59 Soutěží se na všech povolených kanálech FM 1-80 kromě kanálu č. 9. Kontrolní a bonusové stanice budou vysílat pouze na kanálech 1-40. Volba QTH je jen na území ČR a SR jinak není závodník nijak omezen. U jedné soutěžní stanice je dovoleno střídání více operátorů pod přidělenou soutěžní volačku. Soutěž má dvoukolový systém, což znamená, že na druhou část závodu (od 01:00 do 05:00 hod) se začíná psát nový deník, který se čísluje od jedničky a spojení z prvního kola se dělají znovu.

 

1. Za platné spojení se považuje spojení potvrzené protistanicí v jeho deníku, kdy zápis spojení v deníku soutěžícího dále obsahuje :

 • a) Pořadové číslo spojení vlastní a pořadové číslo protistanice
 • b) Volací znak protistanice
 • c) Lokátor ( Je důležitá součást závodu a musí být přesná )
 • d) čas spojení +-5 min
 • e) Reporty spojení vlastní a reporty spojení protistanice ve tvaru RS

 

2. Za neplatná spojení je považováno :

 • a) Spojení před počátkem a po ukončení závodu.
 • b) Spojení se stanicí, která nezašle svůj deník.
 • c) Spojení odposlechnutá od jiné stanice. (relátko)
 • d) Opakované spojení v jedné části závodu.
 • e) Nesprávně uvedený lokátor, volací znak, čísla spojení, reporty, rozdíl času spojení větší, než +-5 minut.
 • f) Spojení s nesoutěžní stanicí
 • g) Nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek (VO-R/7/11.2016-12) bude považováno za důvod k diskvalifikaci závodníka ze závodu
 • h) Při změně lokátoru je soutěžící povinen začít psát nový deník.
 • i) Změna lokátoru nenásobí spojení.
 • j) Nepravdivé údaje v deníku jsou důvodem k diskvalifikaci závodníka ze závodu.
 • k) Je-li na stanici více než 5 stížností pro nesportovní chování nebo rušení nekvalitním signálem provádí posouzení a konečný verdikt ředitel závodu (podávání stížností viz odstavec 8) a může to být důvodem k diskvalifikaci závodníka ze závodu.

 

3. Hodnocení soutěže:

 • a) Dosažení největších součtů bodů (1 km = 1 bod, vzdálenost dle lokátoru + násobiče viz níže )
 • b) Dosažení nejdelšího DX dle lokátoru
 • c) Dosažení nejvíce platných spojení.

Hodnocení soutěže bude provedeno dle zaslaných deníků a bude zpracováno na počítači.

 

4. Soutěžní stanice

 

CL xx (Charlie Lima) násobič pro toto spojení je 1,1
ET xx (Echo Tango) násobič pro toto spojení je 1,0

 

5. Kontrolní stanice pořadatele

 

A xx (Alfa) xx násobič pro toto spojení je 1,5

 

Násobič slouží ke zvýhodnění závodníka oproti členům CB klubu Česká Lípa. (Příklad: Uděláš-li spojení dejme tomu 100 Km se soutěžní stanicí CL-x, započítá se ti nikoliv 100, ale 110 bodů - Násobič 1.1 x 100 Km = 110 bodů. Spojení s kontrolní stanicí je ještě výhodnější - v tomto případě by byl zisk 150 bodů. Bodové zvýhodnění násobičů je přiznáno všem závodníkům, tedy i při spojení dvou CL-x se násobič uplatní).

 

6. Soutěžící, kteří zašlou své deníky a ofrankovanou obálku se svou adresou, obdrží výsledkovou listinu

7. Hodnocení soutěže bude provedeno v Holicích u příležitosti konání Mezinárodního setkání radioamatérů 2018.

 

8. Podávání stížností :

 • Stížnost musí být podána písemně
 • Stížnost může podat závodník, kontrolní stanice pořadatele nebo kontrolor pověřený organizátorem k provádění kontrol na stanovištích.
 • Podání stížnosti je možné pouze do termínu příjmu deníků, tj. do 8.8.2018 do 23:59
 • Podání stížnosti je podmíněno složením kauce ve výši 100 Kč
 • V případě uznání stížnosti bude stěžovateli částka vrácena, v opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.
 • Stížnost musí obsahovat KDO podává stížnost, NA KOHO si stěžuje, předmět stížnosti, datum, podpis.
 • Předmět stížnosti by měl obsahovat konkrétní porušení některého z bodů odstavce 2
 • Při řešení sporů přísluší konečné rozhodnutí pořadateli, proti jeho rozhodnutí není odvolání.