CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

Info před závodem Letní polní den 2023

Kategorie: Všechny články, Letní polní den, Klubové akce a činnosti

Opět jsem si dovolil zrecyklovat starší článek Bohouše CL-6, ale tato témata jsou stále aktuální.

Kdo závodil v některém předchozím ročníku LPD už vše v článku zná a nemusí ho tedy číst , to je dobré, že ? :-)

 

Elektronická přihláška do LPD 2023

Program pro vedení deníku LPD, klíč k programu a případně papírový deník

 

Blíží se nám soutěž Letní polní den - tuto sobotu bude rachot na kanálech. Pojdme si připomenout pár drobností k tomuto závodu :

Je zřejmé, že otázky typu - mohu vysílat výkonem vyšším než 4 W, mohu používat stanici President George, Lincoln, Shogun .... (podle svého doplň jakoukoliv stanici neodpovídající výkonem VO), že takové dotazy jsou zbytečné a pouze ukazují, že tazatel neví, co to je Všeobecné oprávnění (dříve Generální povolení, GENERÁLNÍ LICENCE a pod). V propozicích soutěže je jednoznačně stanoveno - každý účastník soutěže se řídí aktuálně platnými povolovacími podmínkami pro provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz v ČR. . Tento typ dotazů, na které je tedy jednoduchá odpověď : Přečti si VO nechám tedy stranou, pojďme se podívat na časté dotazy, kde odpověď již nemusí být na první pohled tak zřejmá

Doba závodu 21 ročníku Letní polní den 2023 :
1. část závodu : sobota 22.7.2023 od 19:00 hod. do 23:00 hod
2. část závodu : a potom - neděle 23.7.2023 od 01:00 hod do 05:00 hod.

Počítá se mi spojení se závodníkem z první i z druhé části soutěže ?
Ano, se závodníkem uděláte spojení v první části soutěže, zapíšete do deníku. Ve druhé části soutěže provedete opět spojení s tím samým závodníkem a spojení se rovněž počítá.

Když v jedné z obou částí uskutečním opakovaně spojení se stejnou stanicí, rovněž se mi tato spojení počítají ?
Nikoliv, v každé z obou částí závodu se započítá pouze jedno spojení, ostatní opakovaná spojení v každé části závodu jsou považována za duplicity.

Když budu mít v deníku duplicitní spojení, budu za to nějak penalizován, například budou mi strženy body ?
Nikoliv. Duplicitní spojení vyhází program pro zpracování závodu a započítáno bude pouze jediné spojení v každé části soutěže.

Příklad: můžete udělat třeba deset spojení se stejnou protistanicí v první části závodu, ale započítáno bude jen jedno z nich. Pokud se stejnou stanicí uděláte spojení i ve druhé části soutěže, bude vám započítáno. Pokud i ve druhé části soutěže s protistanicí uděláte více duplicitních spojení, bude i ve druhé části soutěže programem na vyhodnocení závodu započítáno pouze jedno spojení. Celkově tedy s jedním závodníkem můžete mít dvě spojení - jedno z první části soutěže a druhé spojení v druhé části soutěže.

K čemu jsou kontrolní a bonusové stanice a mám se s nimi během závodu zabývat ?
Kontrolní a bonusové stanice jsou stanice pořadatele závodu. Část věnovanou kontrole popisovat nebudu, to je záležitost pořadatele a závodníka se týká pouze při nedodržování podmínek závodu. Pro závodníka je daleko zajímavější část bonusová - kdy se kontrolní stanice ozývají soutěžní volačkou ALFA a nějaké číslo. To číslo se v průběhu závodu mění, čili i s jedním operátorem může závodník uskutečnit více bonusových spojení. Spojení s bonusovou stanicí přináší závodníkovi i další plus - spojení s bonusovou stanicí je ohodnoceno nejvyšším násobičem - 1.5. Za například 100km spojení si tedy závodník započítá 150 soutěžních bodů a to už je pro závodníka sakra zajímavé. Doporučení je tedy jednoznačné - během závodu se pokuste o spojení s co největším počtem bonusových stanic.

Musím při závodě vést a zapisovat deník přímo do počítače, do programu LPD.EXE ?
Nikoliv - ke stažení je papírová verze deníku, je samozřejmě možno celý závod fungovat s tužkou a papírem a později doma v klidu přepsat data z papíru do programu LPD.EXE. Je možno i papírovou verzi deníku rovnou odeslat, ale pozor - případná nečitelnost údajů jde na vrub závodníka. Je tedy v zájmu závodníka zaslat deník čitelný.

Nejde mi zapsat do programu volačke ve tvaru AA-xx. Co s tím?                                                                                                                                                                                 Problém je ve nastavení formátu čísel a data v Nastavení Win. Formát čísel (decimal separator) má být čárka dole - ".". Formát data (dni, měsíce a roky) mají být odděleny tečkou - DD.MM.RRRR.


Musím vyplnit všechna políčka , tedy i reporty ?
Ano, program vyžaduje vyplnění všech políček, včetně reportů. Reporty jsou standardní součástí spojení.

Bude mi uznáno spojení, pokud se budou zápisy v deníku mém a protistanice lišit byť i jen v jediném políčku, například reportu ?
Nebude, kromě jediné výjimky a to je čas spojení, který se může navzájem lišit o plus mínus 5 minut. Všechny ostatní parametry - volačka, lokátory, čísla spojení v denících a reporty si musí v denících navzájem odpovídat, jinak spojení nebude uznáno.

Pokud protistanice má nesprávně zapsaný můj lokátor, započítává se mi spojení s ním ?
Ne. Je v zájmu obou protistanic předat si správně všechny údaje. Pořadatel nezjišťuje, kdo nesprávně zapsal data nebo kdo je nesprávně nadiktoval. Spojení se buď uzná oběma závodníkům ( odpovídají-li si údaje v obou denících ), nebo není spojení uznáno ani jednomu závodníkovi (pokud byť i jen jeden údaj nesedí proti údaji protistanice)

V čem se nejčastěji chybuje ?
Zkušenost nám ukázala, že závodníci bez potíží rozumí těm několika pravidlům a nedělá jim problém jejich dodržování. V čem se v praxi nejčastěji chybuje, je v zápisu dat do deníku, další chyby vznikají následně při přepisu z papírového deníku do programu LPD.EXE

Mohu i v závodě Letní polní den vysílat na pásmu B ?
Soutěžní spojení se provádí na všech povolených kanálech 1 – 80 frekvenční modulací F3E, kromě kanálu č.9. Závodníci tam tedy vysílat mohou, zakázané to není. Vysílat je povoleno na všech frekvencích, které povoluje Všeobecné oprávnění, ale jen modulací F3E. Kontrolní a bonusové stanice budou v letošním 21. ročníku Letního polního dne vysílat pouze v pásmu C.

Je možno se přihlásit do závodu po uplynutí termínu příjmu přihlášek ?
Žádný termín ukončení příjmu přihlášek do soutěže stanoven není. Přihlašování je plně elektronické a je tedy možno se přihlásit třeba i když už závod běží.

Musím se soutěže účastnit v obou částech závodu ?
Nemusíte. Jaký deník pošlete, takový bude vyhodnocen.

Musím pořadateli nahlásit místo, okdud budu soutěžně vysílat ?
Nikoliv. Pořadatel nezajišťuje závodníkovi kótu, čili může se stát, že v den závodu se na jednom kopci sejde více závodníků. Je věcí jejich domluvy, jak kolizní situaci vyřeší. Jediné kóty, které jsou pevně dané jako obsazené, jsou stanoviště kontrolních stanic.

Mohu v průběhu soutěže měnit místo vysílání ?
Závodník může změnit lokátor v průběhu soutěže, vždy však musí začít vést nový soutěžní deník (číslovaný od jedničky). Změna lokátoru v průběhu soutěže nemá vliv na výše uvedené, nejlépe vysvětlím na příkladu:
Pokud si např ET-1 udělá soutěžní spojení s CL-6 v 19:00, pak změní lokátor, někam přejede na nový kopec, tak musí začít vést nový deník a do 23:00 už spojení s CL-6 dělat nemá smysl, protože s ním v první části závodu již spojení má. Samozřejmě ale má smysl udělat si spojení s CL-6 v druhé části závodu po 01:00 hodině.

Mohou se v průběhu soutěže měnit operátoři u mikrofonu ?
Ano, je to možné. Není nic neobvyklého, když se do soutěže přihlásí třeba celá expedice.
Vedoucí přihlásí expedici a v případě výhry dostane on cenu a diplom. Diplom tedy neobdrží ostatní účastníci jeho expedice, kteří se na průběhu soutěže podíleli, ale pouze ten, kdo se přihlásil. Není povoleno v rámci soutěže vytvořit více než jedno vysílací stanoviště pod jednou soutěžní volačkou.
Je dovoleno mít více postavených antén a u stanic mít své POSLOUCHAJÍCÍ kamarády, kteří monitorují provoz na více kanálech současně a "posílají" závodníka na kanál udělat si soutěžní spojení se stanicí, se kterou zatím soutěžní spojení neudělal. Je povoleno, aby se účastníci expedice střídali u mikrofonu - stále pod soutěžní volačkou.

Může z jednoho zařízení vysílat více než jeden ZÁVODNÍK ?
Ano, může. Například dejme tomu manželé chtějí oba soutěžit a mají pouze jedno zařízení (antenu,stanici...). Oba se elektronicky přihlásí do soutěže, každý obdrží samostatnou soutěžní volačku. Pak se mohou u mikrofonu dle svého uvážení střídat a každý pod svojí soutěžní volačkou provádí svoje soutěžní spojení, které si každý z nich zapisuje do SVÉHO soutěžního deníku. Tento soutěžní deník po skončení závodu každý pošle pořadateli závodu a pokud oba vyhrají nějakou cenu, pak ji také OBA obdrží.

Je platné a započítá se spojení které tato dvojice spolu provede ?
Ano, samozřejmě - jsou to přeci dva samostatní soutěžící, kteří mají pouze stejný lokátor.

LOKÁTOR a "radosti" s ním ...
Stalo se to snad na každém ročníku soutěže Letní polní den : Někdo si na začátku určil nesprávně svůj lokátor. Na tuto chybu se většinou rychle přijde a nešťastník bývá zkušenějšími kolegy o této chybě zpraven. Pak následuje v etéru shánění všech, se kterými si tento nešťastník již soutěžní spojení provedl,se žádostí o opravu lokátoru v jejich soutěžním deníku. Důrazně se tedy doporučuje dát si tu práci a svůj lokátor si určit správně. Existuje řada pomůcek, které Vám pomohou určit Váš soutěžní lokátor správně. Je vhodné jet na kótu již vybaven znalostí odpovídajícího lokátoru a nikoliv začít zjišťovat vlastní lokátor pár minut před závodem. Neobávejte se obrátit na svoje kolegy z jiných expedic, moje zkušenost je taková, že rádi pomohou.

Co všechno se píše do soutěžního deníku ?
Bývám dotazován na jednotlivé položky v soutěžním deníku - kam se má co zapsat. Není to sice žádná věda, ale pro toho, kdo soutěží poprvé, to může být zdrojem nejistoty - "abych něco nezkazil, raději se zeptám". Inu proč ne, takže tedy pojďme na to :

Nejprve záhlaví :

 • Deník pro závodníka ... sem napíšete svoji soutěžní přidělenou volačku (dejme tomu pro příklad ET-123 )
 • Lokátor ... sem napíšete SVŮJ lokátor
 • Dne ... sem napíšete datum
 • č.listu ... sem napíšete na první list jedničku, nevejdou-li se Vaše soutěžní spojení na jeden list, pokračujete na další list, kde do této kolonky uvedete dvojku, ... na případný třetí list napíšete číslici tři , ... atd. atd.

Tím máme vyplněné záhlaví a jdeme na soutěžní spojení.

 • P.č. .... pořadové číslo. Očíslujte řádky číslicemi 1 až 30 na prvním listě, 31 až 60 na druhém listě. (Toto číslo hlásíte protistanici v rámci soutěžního spojení.)
 • Jeho volačka .... sem zapíšete CELOU soutěžní volačku protistanice - tedy nikoliv pouze číslo, ale i prefix (ty mohou být tři - ET-,CL- a AA-)
 • Jak ho slyšíš ... Radio / Signál. Rádio se uvádí jako první a je na Vás, jak ohodnotíte kvalitu radiového spojení, k dispozici jsou číslice 1 až 5 . Signál (někdy se v etéru používá výraz Santiago) - sem napíšete hodnotu na Vašem S-metru, k dispozici jsou číslice od 0 až po 9
 • Jeho číslo deníku. ... číslo deníku.Sem zapíšete pořadové číslo v deníku protistanice, toto číslo Vám sdělí protistanice a je to jeho Pořadové číslo v jeho deníku. (V podstatě Kolikáté jste jeho spojení)
 • Jeho lokátor .. sem napíšete lokátor který Vám nahlásí protistanice.
 • Jak tě slyší ... Sem zapíšete hodnoty spojení, které Vám nadiktuje protistanice, opět v pořadí Radio / Signal.
 • čas ... poslední věc, kterou zapíšete, je čas spojení s protistanicí , který jste si odsouhlasili (může se lišit o max. 10 minut).
 • Zbývající kolonku Poznámka již vyplňovat nemusíte, slouží jen pro vaše poznámky.

Nejlépe asi bude, ukážeme-li si na příkladu jednoho soutěžního spojení, jak to celé může vypadat. Předpokládejme tedy, že já s volačkou CL6 budu provádět soutěžní spojení se soutěžní stanicí ET123 :

"CL6 dává výzvu do závodu ..."
"Ahoj CL6, tady je ET123, jsi moje páté spojení, lokátor JO70PO, report pro Tebe 59 a čas spojení navrhuji 21:55, pobrals ?"
Moje odpověď by mohla být: "Ano ET123, pobral jsem, piš si : já CL6, jsi moje deváté spojení, můj lokátor je JO70GQ, slyším Tě rovněž 59 a s navrhovaným časem 21:55 souhlasím, pobrals ?", "Ano, vše pobráno, děkuji za spojení, 73 , blabla ...."

Z takto pořízeného papírového deníku pak jistě nebudete mít problém data přepsat do programu LPD.EXE, tedy programu určeného právě pro tento závod. Popis práce s tímto programem je podrobně rozveden na našich stránkách tam, kte je program zdarma volně ke stažení.

Jak to je se zadáváním času ?
U času je situace o poznání volnější.
Podrobněji : pokud se nebudou časy v deníku obou protistanic lišit o více než 10 minut, pak bude spojení uznáno za platné (samozřejmě musí sedět i ostatní hodnoty obou spojení proti sobě). Pokud se časy budou lišit o více než 10 minut, bude to považováno za nesplnění podmínky a spojení z tohoto důvodu uznáno nebude.
Nejen na závody pořádané CB klubem Česká Lípa jsou již pro mnoho závodníků přesné DCF hodiny běžnou praxí. Pokud by si závodníci před závodem nařídili hodiny bez DCF podle někoho , kdo přesným časem disponuje, nemusí si závodníci na konci soutěžního spojení čas spojení ani sdělovat. Samozřejmě ovšem jim tato možnost - navzájem si sdělit a potvrdit čas - i nadále zůstává.


Co se u položky čas ještě kontroluje a co nikoliv
U času ještě chvíli zůstaneme, chci zde vypíchnout jednu věc a sice to, že se v programu budou časy pouze porovnávat proti sobě a pak že budou porovnávány jen z toho hlediska, zda patří do první nebo druhé poloviny soutěže. Pokud se v deníku z noční části objeví čas například 15:22, pak spojení uznáno nebude, protože noční část probíhá od 01:00 do 05:00. Co ale nevadí, jsou následující příklady :

č.d. Volačka čas
1 ET-11 03:22
2 ET-21 03:20
3 ET-31 03:23
4 ET-41 03:23
5 ET-51 03:23
6 ET-61 03:24
.
.
.

Jak je z příkladu patrné, není a nebude sledována časová posloupnost. Porovnávají se pouze dva časy jednoho spojení proti sobě, vzpomínáte ? Ty časy nemusí jít za sebou (spojení číslo 2 má uveden dřívější čas spojení než spojení č.1) a za druhé v jedné minutě je schopen i běžný operátor udělat více spojení (spojení 3,4 a 5 mají uveden stejný čas spojení). Pokud by všichni používali přesný čas, pak by první možnost ani nastat neměla, nicméně za chybu to považováno není.

To je k času zatím vše, snad jsem to vysvětlil dostatečně srozumitelně.
Zjednodušeně řečeno : pokud obě stanice mají zapsaný stejný čas (nebo čas lišící se max. o plus minus 5 minut) a ten čas odpovídá době závodu, pak s časem nebude žádný problém. Je jedno, že časy nejdou za sebou nebo že v jedné minutě máte zapsáno více spojení.

Musím si sám spočítat kilometry a získané body před odesláním deníku ?
Ne, nemusíš. Po skončení soutěže zašli deník a počítání vzdáleností, bodů, násobičů apod. necháme nekompromisnímu a "všem stejně měřícímu" počítači.

Jak to vlastně je s těma násobičema, k čemu jsou vlastně dobré a proč vůbec byly zavedené ? Nekomplikuje to celou coutěž ?
Začneme od konce - je to údaj navíc, takže by se zdálo, že to věc komplikuje, no, když se podíváme, kde se tato komplikace projeví, zjistíme, že jenom při zpracování výsledků a to provádí počítač. Závodník na nějaké násobiče nemusí v průběhu soutěže vůbec myslet, nemusí je po skončení soutěže nějak "uplatňovat" - jsou mu automaticky přiznány a započítány.

Jak to vzniklo ?

CB klub se kdysi dávno zabýval myšlenkou vytvořit pouze klubový závod - pouze pro účastníky CB klubu Česká Lípa. Protože ale bylo evidentní, že by to byla nuda - těch členů zase CB klub Česká Lípa tolik nemá a tak by závod trval jen chvilku - rozhodli jsme se do soutěže zapojit i veřejnost. Do soutěže se tedy může přihlásit kdokoliv. Aby byla nabídka do soutěže pro nečleny co nejvíce zajímavá, hledali jsme způsob, jak nečleny ZVÝHODNIT oproti členům klubu. Výsledkem jsou násobiče. Násobič spojení s klubovou volačkou je 1.1, spojení s kontrolní stanicí pořadatele - Áčkem - je ohodnoceno násobičem 1.5 Jak to funguje ? Dejme tomu, že já jako CL6 udělám spojení se stanicí ET123. Vzdálenost mezi námi je dejme tomu pro jednodušší počítání 100 km. Já jsem získal 100 bodů, kdežto závodníkovi ET123 se započítá 100 x 1.1 = 110 bodů. Jenom tím, že ET123 není členem klubu získal na spojení s členem klubu 10 bodů.

Je to VÝHODA pro všechny nečleny CB klubu Česká Lípa oproti členům CB klubu Česká Lípa, kteří se do soutěže přihlásili.

Udělá-li soutěžní spojení ET123 a kontrolní stanice třeba AA-7, vzdálenost mezi nimi je opět dejme tomu 100 km, pak závodník ET123 získá 100 x 1.5 = 150 bodů. Pro doplnění - členům klubu je při soutěžním spojení s kontrolní stanicí pořadatele (Áčkem) rovněž přiznán násobič 1.5

Můžete mi říci kolik je přihlášeno závodníků ?
To se nedozví ani členové klubu ani kontrolní stanice. Jediný,kdo ví skutečný počet účastníků soutěže,jsou lidé zapojení do nádledného vyhodnocení soutěže - ředitel soutěže Kid Liberec CL-29, Bohouš Česká Lípa Cl-6 a Fousáč Plzeň Cl-51 -  a ti "ani neceknou". Ani v ostatních podobných soutěžích se nezveřejňuje dopředu počet soutěžících - průběh soutěže je pak napínavější. Skutečný počet závodníků je možno se dozvědět až z Výsledkové listiny. Výsledková listina soutěže Letní polni den bude zveřejněna až po vyhlášení v Holicích.

Již ozkoušený bonus nakonec :
Všechny deníky budou po soutěži vystaveny na internet !
Způsob vedení deníku pořadateli umožní ještě více být transparentní vůči všem účastníkům závodu. Program LPD.EXE vede i ke zjednodušení práce pořadatele - protože data budou vyplněna jednoznačně již od samotných závodníků, nebude moci docházet k různým kolizním situacím - co si závodník pošle, s tím bude program na vyhodnocení soutěže pracovat. Na konci počítač "vyplivne" výsledkovou listinu. U závodu Letní polní den budou deníky vystaveny až po vyhlášení výsledků v Holicích. Budete si tedy moci sami zkontrolovat, zda vás počítač někde neošidil nebo kdo z protistanic ve svém deníku udělal chybu v zápisu, budou slovně vyjmenované všechny důvody, proč daný řádek v deníku nebyl uznán za platný.

Tak, to je pro dnešek vše, i tak jsem se rozepsal až až, snad to pro vás nebylo vyloženě nudné čtení .

Komentáře

postPřidat komentář
Tomáš Roudnice CL-31
odpovědět citovat
Nebude, kromě jediné výjimky a to je čas spojení, který se může navzájem lišit o plus mínus 5 minut. Všechny ostatní parametry - volačka, lokátory, čísla deníků a reporty si musí v denících navzájem odpovídat, jinak spojení nebude uznáno.
Pro přesnost bych opravil čísla deníků na čísla spojení v denících.