CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

 

Bylo spuštěno přihlašování na VČS, uzávěrka je 19.4.2024. Článek k VČS je taktéž vydán. Těšíme se na všechny!

Matadoři 2004

Kategorie: Všechny články, Sdružení Matador
Matadoři 2004

30.7.2004 21:05:08 - Venca Chotěšov CL-39 - Sdružení Matador - kritéria pro vstup r. 2004

Jaký smysl má toto sdružení. ? Co je to za lidi ?

Jsou to nadšenci., kteří víc než je běžné dávají do svého koníčka . A to jak času tak i prostředků. 
Ale takových je na CB mnoho . Ale tihle Matadoři si navíc ještě vymysleli pro sebe případně i pro ostatní expedice a v současné době i pro jednotlivce, měřítko výkonnosti na jehož vrcholu je ocenění certifikátem což je zároveň vstupenka do sdružení MATADOR které není vlastně nic jiného, než skupina držitelů těchto certifikátů kteří nemají k sobě ani ke sdružení žádných závazků a přes to fungují a rádi se vidí a setkávají.

 

A měřítko výkonnosti je vskutku velmi obtížné a pro mnohé se zdá být nepřekonatelné a tím i nesmyslné. Ano, pro takové je opravdu certifikát a tím i členství nedostupné. Ale po pravdě řečeno s tímto úmyslem jsou podmínky pro získání certifikace postaveny . V žádném případě neslouží jako náborový prostředek.

Pro skupinu (expedici) a jednotlivce

1. Každému vstupu musí předcházet žádost o přijetí do 
společenství.
2. Prokázat existenci vlastních QSL
3. Po přijetí žádosti je nutno posílat průběžně deníky z výjezdů 
ke kontrole na danou adresu.
4. Min.15 výjezdů v jednom kalendářním roce, do 15 různých 
lokátorů
5. Min 200 QSO na jeden výjezd.
6. Z jednoho z výjezdů min. 1200 QSO za nepřetržitých 48 hodin
provozu s tím, že lze opakovaně navázat QSO po změně datumu
7. Z těchto 15 výjezdů alespoň 1 QSO delší 430 Km potvrzené QSL 
nebo jiným vhodným způsobem.
8. Po splnění podmínek pro přijetí musí proběhnout 6.ti měsíční
zkušební doba. 

Pro jednotlivce

1. Každému vstupu musí předcházet žádost o přijetí do 
společenství.
2. Prokázat existenci vlastních QSL
3. Získat v jednom kalendářním roce z účasti ve vyjmenovaných
CB soutěžích ( RKL, LPD, EBH, Liga , TOP DX Liga , Mušky 
Svat.100 ) 30 bodů s tím, že umístění v soutěžích je bodováno
systémem : 
10 , 8 , 6 , 5 , 4 , 3, 2 a 1 bod ( 1 – 8 místo)
4. Min.15 výjezdů v jednom kalendářním roce, do 15 různých
lokátorů
5. Min 150 QSO na jeden výjezd.
6. Po přijetí žádosti je nutno posílat průběžně deníky z výjezdů
(kontrola existence deníku).
7 Z těchto 15 výjezdů alespoň 1 QSO delší 430 Km potvrzené 
QSL nebo jiným vhodným způsobem
8. Po splnění podmínek pro přijetí musí proběhnout 6.ti měsíční
zkušební doba.

Ten komu se podaří podmínky splnit musí být velmi ale opravdu velmi zapálen pro tento druh sportu a musí opravdu hodně chtít dosáhnout nabídnutého cíle. A věřte je to reálné i když obtížné. Podle mého pozorování, podmínky pro jednotlivce již téměř naplňují tento rok min. 3 operátoři z řad účastníků soutěží a reálnost podmínek pro expedice dokazují již vydané certifikáty.

Otázka : Co z toho ?? Kdo si dává tuto otázku , pro toho k nám cesta nevede.

Odpověď: Nic !! než pocit, že bylo dokázáno víc než je běžné.

Vždyť horolezec když zdolá vrchol a často z velkým rizikem a nasazením z toho nemá nic víc než to, že je nahoře a většinou sám a nemá potlesk ani ovace je tam sám z pocitem že vyhrál nad horou, nad přírodou ale hlavně sám nad sebou a tudy vede cesta a to je ten správný směr kterým se dostanete před dveře Matadorů.

A takhle , nebo alespoň podobně, uvažují současní držitelé certifikátů. A podle mé zkušenosti jsou na CB nadšenci se stejným nebo alespoň s velmi podobným uvažováním a pro ty není nic jednoduššího, než zkusit pokořit svojí horu. A Matadorům přibude další organizátor letního setkání někde na opačném konci České nebo Slovenské země.

Tak toliko k osvětlení existence sdružení Matador a na úplný závěr ještě jednou pozvánka pro kohokoliv kdo se rád pobaví osobně s těmi které slyší na pásmu téměř každý týden, pro kohokoliv kdo má rád přírodu a pivo a dobrá jídlo a dobrou partu a kdo se rád směje. Tak těm všem :


Buďte vítáni 14.8 2004 na kótě Hvězda - rozhledně Štěpánka 

Za Matadory Venca Chotěšov

 

Článek redakčně zkrácen

Odkaz na originál článku