CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

POZOR, POZOR!!! Holice 2022 Vyhlašování výsledků CB soutěží bude ve Velkém sále 27.8.2022 od 13 hod. Program ZDE.

 

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

Nové propozice CB Ligy pro rok 2004

Kategorie: Všechny články, Česká CB liga
Nové propozice CB Ligy pro rok 2004

19.11.2003 19:31:41  - Venca Chotěšov CL-39 Rok 2003 se pomalu blíží ke svému závěru a to je znamení pro předložení nových propozic České CB ligy pro rok 2004.

 

 

  

 

 Propozice 1. České CB Ligy kat. Multi 

 I.Česká CB Liga kat. Multi bude zahájena 1.1. 2004 a zakončena 31.12. 2004. Uzávěrka výsledků nejpozději do 7.1. 2005

 

                                                 1. Podmínky účasti

 

I.České CB Ligy kat. Multi se může zúčastnit každý jednotlivec nebo skupina operátorů ( expedice) která provozuje zařízení pro komunikaci na pásmu CB, které odpovídá současnému předpisu na tomto pásmu /GL/ a všem z něho v budoucnu vyplývajícím změnám a ustanovením. Do této soutěže se není nutno zvláštním způsobem přihlašovat. Bude hodnocen každý, kdo pošle staniční deník, který bude obsahovat předepsané záznamy a náležitosti na určenou adresu k vyhodnocení. Pouze v prvním odeslaném deníku musí být seznam operátorů soutěžního celku , který bude po celou dobu soutěže závazný a jakékoliv pozdější změny musí být konzultovány s pořadatelem. Ligy se může zúčastnit občan České i Slovenské republiky

 

                                               2.Organizace startů

 

V soutěži se bude hodnotit v každém měsíci jen jeden start. Je ponecháno plně na soutěžících kolikrát v měsíci budou startovat, ale staniční deník bude hodnocen v daném měsíci jen jeden . Rozhodnutí, který deník bude zařazen do hodnocení je věcí soutěžícího. Hodnoceny budou pouze starty na území České a Slovenské Republiky a spojení mohou být prováděna pouze se stanicemi na těchto územích.

 

                                              3.Soutěžní pravidla

 

1.Do soutěže se počítá jen 24 hod. nepřetržitého provozu s tím, že za začátek je považována hodina startu. V případě, že během soutěže dojde ke změně měsíce platí součet hodin nepřetržitého provozu , tedy celkem 24 hod bez ohledu na datumovou změnu. Deník ale bude vždy hodnocen v měsíci ve kterém bude zapsána větší část deníku..

 

2.Během soutěže musí celý tým vystupovat jen jako jeden celek a jednotliví operátoři nesmí během soutěžního startu poskytovat QSO ostatním soutěžícím jako jednotlivci. V případě, že dojde k takovému spojení , z jakéhokoliv důvodu, nesmí být toto QSO uvedeno jako bodované QSO v deníku.

 

3.Počet operátorů v týmu není limitován. Ale jmenovité obsazení a počet operátorů , kteří budou zapsáni v prvním deníku odeslaném pro vyhodnocení , bude závazné pro celý průběh roku.

 

4.Soutěžní QSO musí být prováděna bez cizí pomoci. Za cizí pomoc se považují dálkově řízené záznamníky (opakovače), zprostředkovaná spojení a spojení provedená operátorem, který není zapsán v prvním deníku .

 

5.Operátoři, kteří jsou uvedeni u jedné soutěžní stanice, nesmí figurovat jako člen týmu ve stejném roce u jiné soutěžní stanice. Ani v případě, že jejich členství u první bylo zrušeno.

 

6. Jmenovitá kóta, jejíž nadm.výška přesahuje 900 m smí být použita v jednom kalendářním roce pouze 1krát a lokátor ve kterém použijete více kót nad 900m pouze 2krát.

 

7.Případná změna ve složení soutěžního týmu je možná, ale musí být projednána a odsouhlasena pořadatelem ( ředitelem soutěže) před zahájením soutěžního startu.

 

8.V případě, že bude prokázáno používání koncového stupně ( zesilovače výkonu), bude stanice diskvalifikována

 

9. Soutěžící nesmí vézt soutěžní provoz na následujících frekvencích :

 

CH 9 27065 MHz……….. první pomoc

 

CH 10 27075 Mhz…………mob.provoz

 

CH 1 (26965 Mhz), 80 (26955 Mhz)……….. svol.kanál.

 

CH 24 (27235), 25 (27245), 52 (26675), 53 (26685), 76 (26915… Dig.přenos dat.

 

CH 18 (27175), 23 (27255)……Dálkově řízené záznamníky (opakovače)….. ….v době jejich použití nesoutěžními stanicemi.

 

                                                   4.Staniční deník

 

Staniční deník musí být psán v čitelné a srozumitelné podobě a může obsahovat spojení maximálně za 24 hod. nepřetržitého provozu počínaje hodinou zahájení provozu. Deník může být psán ručně, strojově nebo digitálně, Deník musí být k vyhodnocení odeslán nejpozději do 10. každého následujícího měsíce .Poslední deník v roce musí být odeslán nejpozději do 7.1. nového roku. Na později poslané deníky nebude brán zřetel.

 

Staniční deník musí obsahovat následující data nutné pro vyhodnocení : 

 

1.Volací znak soutěžícího,jeho startovní lokátor a QTH a nadmořskou výšku (volací znak se v průběhu roku nesmí měnit)

 

2. Datum a hodina spojení ( není nutno zapisovat minuty)

 

3. Číslo spojení

 

4. Vyslaný report

 

5. Volací znak, QTH, lokátor a vzdálenost proti-stanice Na konci deníku musí být proveden celkový výpočet bodového stavu , počtu spojení a výpis nejdelšího spojení.

 

                                                      5. Bodování

 

Bodování je prováděno jednoduchým způsobem co km to bod. Výpočet si provádí každý soutěžící sám. Konečný výsledek je součtem všech vzdáleností . Při zjišťování vzdáleností doporučuji použít některý z mnoha programů pro výpočet vzdáleností..V zájmu jednotného počítání Km, doporučuji tabulky Bohouše Česká Lípa CL 6. V případě , že se jedná o spojení ve vlastním lok. stačí odečet z map.měřítka Při zjišťování umístění bodu v lokátoru můžete využít kteréhokoliv PRG vhodného pro tyto účely. Ve sporných případech se obraťte na pořadatele, který vám obratem sdělí potřebný údaj s přesností na 100m a případně i zašle ( meilem) foto map.detailu. Tento údaj, v případě sporu, bude také údajem definitivním. NV jednotlivých kót budou odečítány z konkrétní mapy bez ohledu na údajnou přesnost či nepřesnost údajů v této mapě. Pro soutěž není podstatný údaj o přesné výšce, ale skutečnost, zda se jedná o kótu nad 900 m.n.m. Údaje GPS bude respektován pouze v případě, že výška kóty nebude označena v mapě.

 

                                                     5.Vyhodnocení

 

Vyhodnocení se bude provádět průběžně podle došlých deníků. To ovšem platí pouze pro vlastníky přístupu na internet, kde bude k dispozici tabulka s pořadím.Pro ostatní bude každé 3 měsíce tato tabulka vycházet v časopisu Výzva na Kanále. Při vhodné příležitosti bude vyhlášen vítěz této ligy který převezme putovní pohár. Datum vyhlášení bude včas zveřejněn. Do 10 místa soutěžící obdrží diplomy

 

                                                  6. Diskvalifikace

 

Soutěžící bude při porušení soutěžních podmínek v bodě 8, 9 a 4 vyloučen ze soutěže až do konce roku. Soutěžícímu bude zrušen deník bez náhrady při porušení soutěžních podmínek v bodě 2 a 6. U bodu 2 při spojení mezi soutěžními stanicemi, bude deník zrušen oběma soutěžním stanicím

 

                                                     7.Protesty

 

Případné protesty musí být podány nejpozději do 10.dnů po uzávěrce hodnoceného měsíce tedy do 20 daného měsíce Protest musí být podán písemnou formou .

 

Průběžné výsledkové listiny najdete na internetových stránkách CB klubu Česká Lípa - http://www.cbdx.cz

 

Kontaktní adresa na kterou se budou zasílat staniční deníky pro vyhodnocení ADR: Václav Mestl, Chotěšov 160, 332 14 e-mail:

 

  

 

Komentáře

postPřidat komentář

Nebyly přidány žádné komentáře.