CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

 

Bylo spuštěno přihlašování na VČS, uzávěrka je 19.4.2024. Článek k VČS je taktéž vydán. Těšíme se na všechny!

Pozvánka na Výroční členskou schůzi 2024

Kategorie: Všechny články, Klubové akce a činnosti, Klubové záležitosti

Termín konání Výroční členské schůze je stanoven na 27.4.2024 od 14 hod v areálu Kemp Peruc, U Koupaliště 104, 43907 Peruc

CL - Charlie Lima CB klub Česká Lípa, z.s.

Vás zve na Veřejnou výroční členskou schůzi 2024

 

Místo:      Kemp Peruc, U Koupaliště 104, 43907 Peruc

                 GPS:   N 50°21.01625', E 13°57.52657'

Termín:    27. dubna 2024 od 14:00 hodin

Přihlášení:  pořádané akce

Program:

1)   Zahájení členské schůze - prezence, zapisovatel apod.

2)   Schválení programu schůze

3)   Blahopřání k životním jubileím

4)   Zpráva o hospodaření za rok 2023

5)   Informace k zajištění soutěží LPD 2024, EHB 2024 a dalších

6)   Informace k zajištění Holice 2024

7)   Přijímání nových členů

8)   Diskuse

9)  Schválení usnesení

10)  Závěr

 

Svolavatel VČS:    Předseda CB klubu

 

Upozornění na stanovy:          

čl. 4 odst. 3 Povinnosti člena vůči klubu: písm. a) - účastnit se jednání nejvyššího orgánu klubu, tj. členské schůze

čl. 10 odst. 3 -Členská schůze je schopna usnášet se za účasti minimálně jedné třetiny členů a z toho minimálně tří členů

výkonného výboru. V případě jiného, než celočíselného počtu přítomných členů se zaokrouhluje směrem

nahoru.

Plná moc:    

Tak jako v loňském roce, tak i letos je možné, v odůvodněných případech nepřítomnosti, zmocnit k zastupování jiného člena CB klubu ČL.

Odkaz ke stažení plné moci v PDF k vytištění: https://cbdx.cz/upload/plna_moc.pdf

 

P L N Á M O C Já, níže podepsaný.......................................................................... datum narození:…………………………………………………… ….. bytem trvale: .................................................................................... uděluji plnou moc * panu ............................................................................................... datum narození:…………………………………………………………. bytem trvale: .....................................................................................

k tomu, aby mne zastupoval při hlasování na Výroční členské schůzi CL-Charlie Lima CB klub Česká Lípa z.s. dne 5.6.2021. 

V ........................................................ dne ..........................................

……………………………………. Zmocnitel Plnou moc přijímám.

V ........................................................ dne ........................................... ……………………………………. Zmocněnec

 

Informace k plné moci:

Občanský zákon 

§ 441

(1) Ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec. 

(2) Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci.

Musí být na plné moci úředně ověřený podpis zmocněnce?

Občanský soudní řád

§28 odst.4)

Podpisy na písemné plné moci, na odvolání plné moci nebo na její výpovědi musí být úředně ověřeny, jen stanoví-li to zákon nebo rozhodl-li tak předseda senátu.

Plná moc proto, aby byla platná, nepotřebuje vždy úřední ověření, pouze vyžaduje-li to zákon. V našem případě zákon nehovoří o nutnosti, z čehož vyplývá, že úřední ověření nutné není.

Komentáře

postPřidat komentář
Vorel Stupno CL-45
odpovědět citovat
Jednodenní?
Fousáč Plzeň CL-51
citovat
Ano, VČS se koná v sobotu od 14:00.
Pozvánka na "Jarní setkání v Peruci 26. - 28.4.2024" bude následovat...
Ještě se ladí nějaké detaily...
Vorel Stupno CL-45
citovat
Fousáč Plzeň CL-51 napsal/a: Ano, VČS se koná v sobotu od 14:00.
Pozvánka na "Jarní setkání v Peruci 26. - 28.4.2024" bude následovat...
Ještě se ladí nějaké detaily...

No to jsem chtěl vědět. Díky
Pavel Pavlovice CL-57
odpovědět citovat
Zdravím, kdo je “neceločíselný”
Pavel CL-57.
Venca Chotěšov CL-39
citovat
Pavle co jsme v důchodu tak jsme vlastně poloviční. Nebo-li dva jsme jeden čili na číslo celé musíme stát ve frontě dva. 3 3
Tomáš Roudnice CL-31
citovat
Venca Chotěšov CL-39 napsal/a: Pavle co jsme v důchodu tak jsme vlastně poloviční. Nebo-li dva jsme jeden čili na číslo celé musíme stát ve frontě dva.

Na jedno číslo musíte stát dva ve frontě?
Venca Chotěšov CL-39
citovat
Tomáš Roudnice CL-31 napsal/a: Venca Chotěšov CL-39 napsal/a: Pavle co jsme v důchodu tak jsme vlastně poloviční. Nebo-li dva jsme jeden čili na číslo celé musíme stát ve frontě dva.
Na jedno číslo musíte stát dva ve frontě?

Helete pane , jdete moc do detailů. 3 3