CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Bylo spuštěno přihlašování do LPD 2021. Přihláška ZDE.

 

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

 

Bylo spuštěno přihlašování do EBH 2021. Přihláška ZDE.

 

POZOR! Fotosoutěž s CB tématikou - ZDE, Galerie fotografií - ZDE.

Propozice Memorialu Milana 42 EBH

Kategorie: Všechny články, Éter bez hranic
Propozice Memorialu Milana 42 EBH

Slovenský CB radioklub a sdružení CB expedic MATADOR společně vyhlašují CB závod EBH.

Éter bez Hranic 2019


17. ročník Memoriálu Milana 42

Slovenský CB radioklub a sdružení CB expedic MATADOR 
společně vyhlašují CB závod EBH .

1. Zúčastnit se mohou uživatelé CB radiostanic z České nebo Slovenské republiky jednotlivě nebo v týmech.

2. Termín závodu.
Sobota 1.června  (jún) 2019 od 18:00 hod do 
Neděle 2.června (jún) 2019 do 08:00 hod.

3. Podmínky
a.) Soutěžící mohou vysílat z libovolného místa v České nebo Slovenské republice mimo lok. JO60LJ, JO80NB, JO80OC, JO80OB, JN88UU a JN99JC. Tyto jsou vyhrazeny pro potřeby pořadatele.

b.) Je možno použít pouze 40ti kanálový rozsah počínaje :
frq. 26,965 MHz – 27,405 MHz .

c.) Každý účastník soutěže se musí řídit VO-R/7/11.2016-12.

d.) QSO zprostředkovaná  prostřednictvím opakovačů (neobsazených stanic) jsou neplatná .

 

 4. Přihlášky.
a.) Soutěžící se mohou začít přihlašovat od 1.1.2019 nejpozději do 25. května  (mája) 2019 – mailem,SMS,
el.přihláškou nebo písemně.
b.) V přihlášce uvedou jméno, příjmení a volačku. Místo soutěžního vysílání + náhradní místo.
c.) Pořadatel potvrdí přihlášku a přidělí soutěžní volací znak.
V ČR CT- xx
V SR ST- xx
Členové klubu MATADOR  MT- xx
Členové klubu Č. Lípa CL- xx

Členové     SCBR  SK- xx
V případě, že přihlašované místo je již obsazeno, pořadatel potvrdí náhradní místo k Soutěži.

Rozhodující je okamžik doručení přihlášky pořadateli.

 d.) Změna startovní kóty, která je uvedena v přihlášce může byt provedena jen se  souhlasem řiditele  soutěže nejpozději  48 hodin před startem .

e.) Vítěz EBH z minulého ročníku může z lok. ze kterého vyhrál pracovat v následujícím ročníku jako bonusová (kontrolní) stanice. Pokud tuto možnost odmítne, musí si v tomto následujícím ročníku pro svůj soutěžní start najít jiný lokátor.

 5. Platná spojení.
Všechna spojení na území ČR a SR se soutěžními i nesoutěžními stanicemi
V soutěži se počítá jedno spojení s pevným QTH,  jedno s portejblem a jedno s mobilem pokaždé však z jiného lok.

6. Kontrola.
Sdružení MATADOR a SCBR zřídí kontrolní stanice které budou během soutěže vysílat a tak přidělovat prémiové body za spojení.
Volací znak České i Slovenské kontroly bude A- xx. Po celý závod si povedou odposlechový staniční deník, který poslouží pro kontrolu 
došlých soutěžních deníků.

7. Deník
Soutěžící vedou staniční deník v písemné nebo elektronické podobě 
a.) titulní strana : Soutěžní volačka,členové exp. místo vysílání a lokátor.
b.) zápis : číslo spojení, datum, čas, volačka protistanice, QTH, lokátor, vzdálenost. Reporty jsou nepovinné .
c.) deník výhradně ve tvaru CL6 odešlete pořadateli do 14 dnů po soutěži mailem .

8. Hodnocení.
Rozhodující je délka spojení, která se určuje podle programu CL6.

Koeficienty : 1Km = 1bod

a.) spojení s nesoutěžní stanicí 1 
b.) spojení se soutěžní stanicí MT -1.2
c.) spojení se soutěžní stanicí SK -1.2
d.) spojení se stanicí AA - xx 2
 

e.) spojení se soutěžní stanicí CL- xx1.2

Koeficientem se násobí počet Km z daného spojení. Aby byl přiznán koeficient při zápisu je nutno napsat vol.znak přesně tak jak je uvedeno v propozicích tedy s pomlčlou mezi písmeny a číslem ! např. AA-xx.

9.) Vyhodnocení.

Na základě došlých staničních deníků ( zaslaných podle státní příslušnosti SR na slovenskou ADR a ČR na českou) . 
Pořadatelé vyhodnotí pořadí týmů pro každou republiku zvlášť a společně stanoví 
absolutního vítěze , který se stane držitelem putovního poháru pro daný rok..

a.) vyhodnocení se provádí systémem 1km=1bod
b.) v případě rovnosti bodů rozhoduje lepší průměr na 1 QSO
Výsledky soutěže budou vyhlášeny na setkání v Holicích pro ČR.

 Pro Slovensko  Miesto a dátum vyhlásenia výsledkov  budú upresnené obvyklým spôsobom."


10.) Startovné
Soutěžící zaplatí 100Kč  složenkou na adresu uvedenou v propozicích nebo na na účet : 252985985/0300

Za Slovenské soutěžící hradí startovné SCBR

11.) Ceny.
Za vybrané startovné pořadatel pořídí ceny (poháry) v mezinárodním i národním 
hodnocení..

1. místo pohár + diplom
2.místo pohár + diplom 
3.místo pohár + diplom
do 5 místa diplom

V mezinárodním hodnocení Putovní pohár

12.) Kontakt na pořadatele pro zasílání přihlášek a startovného v ČR 
Václav Mestl, Chotěšov 160, 332 14

radegast[zavinacka]cbdx.cz

Tel. : 377900636
Mob. : 605588849


Kontakt na pořadatele pro zasílání přihlášek a startovného ve SR 
 Štefan Lasab, námestie Slobody 3, Zvolen, 96001 , SR

lasab@ppabb.sk

 Pro SMS – 905365382

  radegast@cbdx.cz


Čestné prohlášení

Slibuji na svou čest , že budu užívat maximální VF výkon 4W . Nebudu rušit spojení ostatních soutěžících a budu zachovávat zásady sportovní chování . Jsem si vědom toho , že pokud tyto zásady poruším budu vyloučen ze soutěže