CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

Propozice LPD 2024

Kategorie: Všechny články, Letní polní den, Klubové akce a činnosti

Bylo spuštěno přihlašování do dalšího ročníku soutěže LPD a zároveň byl vydán nový platný klíč k programu na vedení zápisu ze soutěže.

CB klub Česká Lípa

ředitel závodu Kid Liberec CL-29 , tel. 603 487 352

Vyhlašuje soutěžní podmínky závodu

Letní polní den CB 2024

 
 
Termín konaní:  2024-07-27 19:00:00, konec závodu 2024-07-28 05:00:00 s přestávkou od 23:00 hod do 01:00 hod.
 
Závodu se může zúčastnit každý uživatel CB, který bude respektovat podmínky soutěže.
 
Do závodu LPD 2024 je třeba být přihlášen. Přihlášení se provádí pomocí formuláře https://drive.cbdx.cz/lpd/. Přihlašují se všichni závodníci, včetně členů CB klubu. Přihlášení je možné kdykoliv, třeba i v průběhu závodu.
 
Pořadatel soutěže nezajišťuje žádnému ze soutěžících volné QTH, vyjímkou je pouze rezervace místa pro kontrolní stanice, seznam těchto kót bude uveřejněn před samotným závodem.
 
 
Podmínky soutěže:
 
Každý účastník soutěže se řídí aktuálně platnými povolovacími podmínkami pro provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz v ČR. 
Vede Deník LPD , který po skončení závodu zašle v elektronické podobě pomocí sw pořadatele nejdéle do 2024-08-04 23:59:00 na email LPD@CBDX.CZ
Soutěžní spojení se provádí na všech povolených kanálech 1 – 80 frekvenční modulací F3E, kromě kanálu č.9.
Kontrolní a bonusové stanice budou vysílat pouze na kanálech 1-40.
Volba QTH je jen na území ČR a SR jinak není závodník nijak omezen.
U jedné soutěžní stanice je pod přidělenou soutěžní volačkou dovoleno jedno vysílací pracoviště, avšak střídání více operátorů.
Soutěž má dvoukolový systém, což znamená, že na druhou část závodu (od 01:00 do 05:00 hod) se začíná psát nový deník, který se čísluje od jedničky a spojení s účastníky z prvního kola se mohou provádět znovu.
 
 
1. Za platné spojení se považuje spojení potvrzené protistanicí v jeho deníku, kdy zápis spojení v deníku soutěžícího dále obsahuje :
 
a) Pořadové číslo spojení vlastní a pořadové číslo protistanice
b) Volací znak protistanice
c) Lokátor ( Je důležitá součást závodu a musí být přesná )
d) čas spojení +-5 min
e) Reporty spojení vlastní a reporty spojení protistanice ve tvaru RS
 
 
2. Za neplatná spojení je považováno :
 
a) Spojení před počátkem a po ukončení závodu.
b) Spojení se stanicí, která nezašle svůj deník.
c) Spojení odposlechnutá od jiné stanice. (relátko)
d) Opakované spojení v jedné části závodu.
e) Nesprávně uvedený lokátor, volací znak, čísla spojení, reporty, rozdíl času spojení větší, než +-5 minut.
f) Spojení s nesoutěžní stanicí
g) Nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek bude považováno za důvod k diskvalifikaci závodníka ze závodu
h) Při změně lokátoru je soutěžící povinen začít psát nový deník.
i) Změna lokátoru nenásobí spojení.
j) Nepravdivé údaje v deníku jsou důvodem k diskvalifikaci závodníka ze závodu.
k) Je-li na stanici více než 5 stížností pro nesportovní chování nebo rušení nekvalitním signálem provádí posouzení a konečný verdikt ředitel závodu (podávání stížností viz odstavec 8) a může to být důvodem k diskvalifikaci závodníka ze závodu.
 
 
3. Hodnocení soutěže:
 
a) Dosažení největších součtů bodů (1 km = 1 bod, vzdálenost dle lokátoru + násobiče viz níže )
b) Dosažení nejdelšího DX dle lokátoru
c) Dosažení nejvíce platných spojení.
d) Penalizace - prokázané vystavení soutěžního volacího znaku, soutěžního QTH a soutěžního lokátoru před nebo během závodu = -1000 bodů
e) Penalizace - vystavení deníku před vyhlášením vysledků pořadatelem = -1000 bodů
 
Hodnocení soutěže bude provedeno dle zaslaných deníků a bude zpracováno na počítači.
 
 
4. Soutěžní stanice
 
CL xx (Charlie Lima) násobič pro toto spojení je 1,1
ET xx (Echo Tango) násobič pro toto spojení je 1,0
 
 
5. Kontrolní a bonusová stanice pořadatele
 
A xx (Alfa) xx násobič pro toto spojení je 1,5
 
Násobič slouží ke zvýhodnění závodníka oproti členům CB klubu Česká Lípa. (Příklad: Uděláš-li spojení dejme tomu 100 Km se soutěžní stanicí CL-x, započítá se ti nikoliv 100, ale 110 bodů - Násobič 1.1 x 100 Km = 110 bodů. Spojení s kontrolní stanicí je ještě výhodnější - v tomto případě by byl zisk 150 bodů. Bodové zvýhodnění násobičů je přiznáno všem závodníkům, tedy i při spojení dvou CL-x se násobič uplatní).
 
 
6. Výsledková listina bude zveřejněna na webu pořadatele.
 
 
7. Vyhodnocení soutěže LPD (místo a termín) bude zveřejněno po ukončení příjmu soutěžních deníků na https://cbdx.cz/ .
 
 
8. Podávání stížností :
 
  • Stížnost musí být podána písemně poštou na adresu sídla CB klubu nebo na mail lpd@cbdx.cz
  • Stížnost může podat závodník, kontrolní a bonusová stanice pořadatele nebo kontrolor pověřený organizátorem k provádění kontrol na stanovištích.
  • Podání stížnosti je možné pouze do termínu příjmu deníků, tj. do 2024-08-04 23:59:00
  • Podání stížnosti je podmíněno složením kauce ve výši 100 Kč na bankovní účet CB klubu. Z této kauce jsou vyjmuty stanice pořadatele.
  • V případě uznání stížnosti bude stěžovateli částka vrácena, v opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.
  • Stížnost musí obsahovat KDO podává stížnost, NA KOHO si stěžuje, předmět stížnosti, datum, podpis.
  • Předmět stížnosti by měl obsahovat konkrétní porušení některého z bodů odstavce 2
  • Při řešení sporů přísluší konečné rozhodnutí pořadateli, proti jeho rozhodnutí není odvolání.Důležité informace a odkazy:

Program pro vedení deníku ze soutěže je ke stažení zde.

Klíč pro program si uložte pravým tlačítkem myši a následným Uložit odkaz do složky s Programem LPD.

Pozor na nastavení formátu čísel a data v Nastavení Win v PC v kterém budete provádět zápis spojení do soutěže. Formát čísel (decimal separator) má být čárka dole - ".". Formát data (dni, měsíce a roky) mají být odděleny tečkou - DD.MM.RRRR.

Komentáře

postPřidat komentář
Expedice Žába
odpovědět citovat
Ahoj, přeji vše nejlepší do Nového roku, který začínám hned jistou připomínkou k propozicím, neb mi připadá že to co je níže patří jinam. V propozicích se uvádí:
2. Za neplatná spojení je považováno :
h) Při změně lokátoru je soutěžící povinen začít psát nový deník.
i) Změna lokátoru nenásobí spojení.
Nemělo to být v jiném odstavci?
Třeba tady: Podmínky soutěže:
Protože tam co to je teď tak třeba jak rozumět tomu že za neplatné spojení je bráno " změna lokátoru nenásobí spojení ".
Nebo když změním lokátor a začnu psát nový deník tak to je neplatné spojení?
Honza - Expedice Žába. 73
Fousáč Plzeň CL-51
citovat
Expedice Žába napsal/a: Ahoj, přeji vše nejlepší do Nového roku, který začínám hned jistou připomínkou k propozicím, neb mi připadá že to co je níže patří jinam. V propozicích se uvádí:
2. Za neplatná spojení je považováno :
h) Při změně lokátoru je soutěžící povinen začít psát nový deník.
i) Změna lokátoru nenásobí spojení.
Nemělo to být v jiném odstavci?
Třeba tady: Podmínky soutěže:
Protože tam co to je teď tak třeba jak rozumět tomu že za neplatné spojení je bráno " změna lokátoru nenásobí spojení ".
Nebo když změním lokátor a začnu psát nový deník tak to je neplatné spojení?
Honza - Expedice Žába. 73

Jen tak v rychlosti jsem zapátral v historii...
Tato formulace je v propozicích min. od 2018 a zatím to pravděpodobně všem bylo jasné a nikdo to nerozporoval.
Částečně máš pravdu, ale je to daň za stručnost a přehlednost propozic.