CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

Propozice Memoriálu Milana 42 EBH 2021

Kategorie: Všechny články, Éter bez hranic
Propozice Memoriálu Milana 42 EBH 2021

Propozice Memoriálu Milana 42 EBH 2021 nabyly platnosti dne 15.12.2020

ÉTER BEZ HRANIC 2021 - propozice

 

Slovenský CB Radioklub spolu se Sdružením CB expedic MATADOR,

za podpory CB klubu Česká Lípa,

společně vyhlašují 19. ročník Éteru bez hranic – Memoriál Milana 42

 

 

Zúčastnit se mohou všichni uživatelé CB radiostanic bez ohledu na státní příslušnost jednotlivě nebo v týmech.

 

1. Termín závodu.

 

Sobota  22. května (mája) 2021 od 18:00 h. do
Neděle  
23. května (mája) 2021 do 08:00 h.

 

2. Podmínky.

 

a.) Účastníci mohou vysílat z libovolného místa v České nebo Slovenské republice mimo lokátorů JO80NB, JO80OC, JO80OB, JN88UU a JN99JC. Tito jsou vyhrazeny pro potřeby organizátora.Vzhledem k současné situaci (covid 19) je možno vysílat i s příhraničních lokátorů sousedních států ale jen po předchozí dohodě a souhlasem organizátora.


b.) Je možné použít jen 40 kanálů v rozsahu 26,965 MHz – 27,405 MHz, modulace a 
výkon podle aktuálně platných povolovacích podmínek.

 

3. Přihlášky.

 

a.) Soutěžící se mohou začít přihlašovat od 1.1.2021 nejpozději  do 22.5.2021 do 14:00 – mailem, SMS, el.přihláškou nebo písemně na adresu pořadatele.


b.) V přihlášce je nutné uvést jméno, bydliště a volačku a mailovou adresu hl.operátora, místo soutěžního vysílání + náhradní místo.


c.) Organizátor zpětně mailem potvrdí přihlášku a přidělí soutěžní volací znak.

 

  • V České republice –              CT-xx
  • V Slovenské republice  –       ST-xx 
  • Členové klubu MATADOR –   MT-x


Členové SCBR – SK xxx ( členové SCBR používají vlastní volací znak podle členského průkazu).

Členové klubu ČL – CL-xx ( členové klubu ČL používají vlastní klubový vol.znak)


V případě, že přihlašované místo je již obsazené, organizátor potvrdí náhradní místo k soutěži. Rozhodující je okamžik doručení přihlášky organizátorovi.


d.)
 Změna kóty, která byla uvedená v původní přihlášce, může byt provedena jen se souhlasem organizátora soutěže nejpozději 48 hodin před startem.


e.) Vítěz EBH z minulého ročníku může z lokátoru odkud vyhrál pracovat v následujícím ročníku jen jako bonusová stanice. Pokud tuto možnost odmítne, musí si v následujícím ročníku pro svůj soutěžní start vybrat jiný lokátor

 

f.) Soutěžící vysílající z území ČR bude vyhodnocen v českém pořadí a soutěžící vysílající z území SR bude vyhodnocen ve slovenském pořadí bez ohledu na to, který přihlašovací portál zvolil.

 

4. Platné spojení.

Všechna spojení na území ČR a SR se soutěžními a nesoutěžními stanicemi se považují za platné, pokud se všechny údaje (soutěžní volací znak, volačka, QTH a lokátor) vymění v čase  soutěže. Na výměnu těchto informací  se musí použít jen CB pásmo. Žádný jiný komunikační kanál ( Telegram, WatsApp, apd.). 

 

 

V soutěži se počítají s jednou proti stanicí následující spojení:


– 1 spojení z 
domácího QTH


– 1 spojení z přechodného stanoviště (portejblu)


– 1 spojení z mobilního stanoviště (mobilu)


vždy však z jiného lokátoru!

 

5. Kontrola.

 

Sdružení MATADOR a SCBR zřídí kontrolní a bonusové stanice, které budou v průběhu soutěže vysílat a tak přidělovat prémiové body za spojení.


Volací znak české a slovenské bonusové stanice bude AA – xxx.


Tyto stanice si po celou soutěž vedou staniční deník, který poslouží pro kontrolu přijatých soutěžních deníků.

 

6Deník

 

a.) Titulní strana: soutěžní volací znak + volací znak expedice resp. soutěžícího, místo vysílání, nadmořská výška, lokátor a volačky zapisovatelů.


b.) Zápis: číslo spojení, datum, čas, soutěžní vol.znak (u soutěžní stanice) nebo volačka protistanice (u nesoutěžní stanice), QTH domácí i případné přechodné, lokátor a vzdálenost. Reporty nejsou povinné. 
Pro uznání platnosti spojení je hlavní argument správný lokátor!

 

c.) Deník ve formátu .c6v odešlete do 14 dnů po soutěži e-mailem na radegast@cbdx.czDeníky v jiných formátech než c6v jsou možné odeslat po dohodě s organizátorem.

d.) deník se nesmí nikde zveřejnit. Bude zveřejněn pořadatelem po vyhodnocení.

7. Hodnocení.


Rozhodující je délka spojení, která se určuje podle programu CL6. Koeficienty:


a) spojení se soutěžní a nesoutěžní stanicí                 1,0


b) spojení se soutěžní  stanicí MT xx       1,2


c) spojení se soutěžní  stanicí  SK xxx     1,2

 

d) spojení se soutěžní  stanicí  AA xx       2,0


e) spojení se soutěžní  stanicí  CL xx       1,2


Koeficientem se násobí počet km z daného spojení. Výpočet uskuteční vyhodnocovatel. 
Při chybě zápisu QTH portejblové stanice bude spojení uznané v případě správně zapsaného lokátoru

 

8Vyhodnocení.

 

Na základě přijatých staničních deníků organizátoři vyhodnotí pořadí soutěžících pro každou republiku zvlášť a společné stanoví absolutního vítěze, který se stane držitelem putovního poháru pro daný rok.


a.) vyhodnocení se provádí systémem 1 km = 1 bod


b.) v případe rovnosti bodů rozhoduje lepší průměr na 1 QSO

 

Vyhlášení výsledků pro ČR bude provedeno v rámci později upřesněného setkání( např. AMA setkání v Holicích pokud se bude konat).

 

Vyhlášení výsledků pro SR bude zveřejněné na web stránce SCBR a oficiální odevzdání cen bude na podzimním střetnutí Donovaly.

 

9. Startovné

 

Soutěžící v ČR zaplatí startovné 100,- Kč složenkou na adresu uvedenou v propozicích nebo na účet : 252985985/0300


Za slovenské soutěžící hradí startovné SCBR.

Za soutěžící disponující vol.znakem MT hradí start.pořadatel.

 

10. Ceny.

 

Za vybrané startovné organizátor zabezpečí pro české soutěžní stanice ceny minimálně tyto ceny v mezinárodním i národních hodnocení.

1. místo pohár + diplom
2. místo pohár + diplom
3. místo pohár + diplom


Pro všechny soutěžní stanice bude odměnou pamětní list. K dispozici bude digitální nebo i papírová forma. Je na soutěžícím jakou formu si vybere.
Pro vítěze slovenské části bude odměnou navíc i Slovenský putovní pohár.

 

11Kontakt na organizátora pro zasílání přihlášek a startovného


v ČR: Václav Mestl Chotěšov 160, 332 14 Plzeň-Jih
radegast@cbdx.cz
Tel. 377900636 , Mob. 605588849

 

v SR: Štefan Lasab, Námestie Slobody 3, 96001 Zvolen
stevo.lasab@gmail.com
Mob. 0905365382
Čestné prohlášení


Slibuji na svoji čest, že budu dodržovat současné povolovací podmínky, nebudu rušit spojení ostatních soutěžících a nezveřejním svůj soutěžní vol.znak před začátkem soutěže. Uvědomuji si, že když tyto zásady poruším, budu vyloučen ze soutěže.

 

12. Rozhodnutí organizátora


V sporných situacích je rozhodnutí organizátora konečné

Komentáře

postPřidat komentář
Expedice Žába
odpovědět citovat
Zdar, opakuji si a nevím jak napsat, respektive spočítat vzdálenost, když spojení zapisuji tužkou na papír. Až pak později při vyplňování CL6 to spočítá, to ano. Ale jak zapsat na místě? 5 Pořadatel zřejmě nepočítá s tím, že někdo ještě zapisuje spojení tužkou na papír. Ještě že nechodí žádná kontrola jako dřív..... 3 3 3
Venca Chotěšov CL-39
citovat
Ty jeden Žáne . Zase na nás vymýšlíš ptákoviny 3 Tak tam ty Km nepiš když je nevíš a když je za tebe program doma spočítá. Nevím jediný důvod proč by jsi musel mít Km zapsané na kótě. Pokud vím tak musí být zapsané v odeslaném deníku nikoliv na kopci.
Zdeněk Lukov CL-63
citovat
Jednoduše,stačí si stáhnout LOCTAB https://drive.cbdx.cz/download/loctab/ a vytisknout si tabulky.Tak to děláme mi co netaháme na kopce elektrokalkulátory a nemáme aplikace v mobilu...Pak už stačí opravdu jen ostrá tužka,papír a ořezávátko :-D