CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

Sdružení Matador 2002

Kategorie: Všechny články, Sdružení Matador
Sdružení Matador 2002

19.11.2002 22:06:40 - Venca Chotěšov CL-39 - Sdružení Matador - kritéria pro vstup r. 2002

Vážení přátelé a příznivci CB provozu.

Zhruba před dvěma lety vzniklo sdružení nebo chcete-li klub  MATADOR.
Toto sdružení vzniklo na návrh představitele exp. HORAL  Tygra Mutěnice a mělo a má  za úkol sdružit významné expedice České a Slovenské republiky. K tomu aby pojem významný byl nejenom ve známosti dané expedice, ale také  v její výkonnosti , byla stanovena kritéria pro vstup do tohoto sdružení.  Kritéria jsou následující :

1. Během 48 Hod. navázat 1000 QSO a doložit tuto skutečnost staničním deníkem.
2. V jednom kalendářním roce vykázat  (deníkem)  minimálně 15 výjezdů (expedic) s minimálním počtem 150 QSO v jednom každém výjezdu .
3. Prokázat  (a to oboustranně) navázání QSO na vzdálenost  min.400 Km alespoň v jednom z vykazovaných výjezdů.
4. Doložit existenci vlastních QSL lístků a tyto na požádání posílat  zájemcům .

V současné době tyto kritéria splnily expedice :
                                             
                                      HORAL                  kraj Jihomoravský            Tygr Mutěnice
                                      SOPKA                 kraj  Severočeský             Soptík Huť 
                                      RADEGAST           kraj  Západočeský            Venca Chotěšov
                                      FURGON               kraj Jihomoravský             Vlk Znojmo
                                      TRIO                      kraj  Středomoravský        Martin Brno

 Význam tohoto sdružení je především ve snaze obohatit  provoz na CB pásmu . Umožnit  všem provozovatelům CB, kteří tento provoz  povýšili na svého koníčka , dosahovat zajímavých výsledků . Pro tento účel  přišel  MATADOR s možností získat diplom   100 Vrcholů Českých , který bude udělen  za spojení s 25 , 50, až 100 vrcholy  České republiky.

Plnění tohoto diplomu již fakticky probíhá a každý má možnost vyvinout snahu pro splnění podmínek.

Na CB pásmu jsou každoročně vyhlašovány závody  s velmi kvalitní organizací z nichž nejznámější jsou LPD Česká Lípa  a  PD Liberec,  který pořádá  Liberecký klub.Těchto závodů se může zúčastnit každý CB provozovatel  po podání přihlášky a posléze zaplacení startovného.

Uspět však v těchto závodech  není jednoduchá záležitost .Ne každý vlastní zařízení které to tak zvaně umí. Ne každý vlastní anténu ,která na to má. Ne každý je ochoten se dopravit a tedy i uhradit náklady na dopravu na takový kopec, ze kterého bude reálná šance zasáhnout do pořadí a těch ne každých je 99 procent. 

A právě pro těch 99 procent přichází MATADOR se soutěží , do které se není nutno přihlašovat , ve které nemusíte jezdit na kopce. V této soutěži vám stačí to nejobyčejnější zařízení , ta nejzákladnější anténa.V této soutěži je pouze nutno být u stanice v tu správnou  dobu a to je většinou o víkendech  kdy  MATADOŘI  budou vysílat a navázat s nimi spojení.

Přesto, že je soutěž velmi jednoduchá, bylo nutno zpracovat následující kritéria :

1. Zúčastnit se smí každý uživatel CB z ČR a  SK .Pracující pokaždé ze stejného QTH. Tudíž nejlépe z domácího.

2. Počínaje dnem 1.1.2003  se budou  hlásit z různých stanovišť členové klubu  MATADOR  expedice :
 HORAL, RADEGAST, FURGON, TRIO a SOPKA. Protože do Matadora  mají zájem vstoupit   i další expedice je možné, že přibudou  další názvy. 
Proto expedice bude ke svému názvu  vždy sdělovat , že patří do MATADORA. Vaším  úkolem je  navázat spojení s některou  z  těchto expedic, nejlépe ze všemi které toho  či onoho dne vysílají.

3. Za každé spojení získáte 1 bod . Za spojení delší nad 100 km získáte 2 body.Vítězem se stává stanice která  nasbírá největší počet bodů.V případě rovnosti je rozhodující součet  kilometrů , který lze snadno určit podle lokátorů  ve staničním deníku expedic.

4. Z každého spojení je nutno si zaznamenat : Datum, čas, název exped.  se kterou jste měli QSO a lok.ze kterého exped. pracovala.  Toť vše !

5. Při kalendářní změně  můžete znovu navázat platné spojení.  ( tzn. Navážete-li spojení např. s Exp.FURGON v sobotu večer, můžete znovu získat cenný bod i v neděli.

6. Soutěž probíhá do 31.12.2003. Uzávěrka bude od 1.1.2004  do  20.1.2004. Tedy máte 20 dnů na zaslání  údajů na  kontaktní  adresu .  ( seznam  spojení  stačí napsat na papír.Není nutno posílat QSL. Taktéž je možno zaslat seznam na  e-meil  mestl.ok1ibd@worldonline.cz .

7.    10 nejúspěšnějších  obdrží  pamětní diplom 
         3 z těchto deseti  obdrží  k diplomu poháry vítězů
         2 místo  obdrží k diplomu a poháru  anténu.
         1 místo  obdrží k diplomu a poháru  stanici.

8 O místě slavnostního vyhlášení budou účastníci včas vyrozuměni

 

Kontaktní  adresa        

OK 1 IBD                                                                   TYGR
Chotěšov 160                                                              Mutěnice 602
332 14                                                                         696 11                       
     

 HODNĚ  ŠTĚSTÍ  V  SOUTĚŽI  PŘĚJÍ  MATADOŘI

 

Diskuse pod článkem:

 

[1013] Sdružení Matador Standa 23.11.2002 16:09:53
  :Ahoj chlapci !

Tady se tedy rozjela diskuse,co jsem tu nebyl.Venco,já sem myslel,že by mohl existovat nějaký počítačový program,který by to zařídil.Těch 30 000 volaček nenapočítal snad Lucifer ani při sčítání síbíčkářů.Co jsem jezdil s Kobrou,tak se obyčejně točí stabilně asi 300 lidí.Asi máš jiné zkušenosti, připouštím.No,já hned nemyslím na žádné ceny,ale na zábavu a motivaci.V případě nedosažení signálu na Šumavu z domácího QTH,jsem byl ochoten vyjít s ručkou k zámku,kde je stejný lokátor a více šancí.Když však nikde nebudu vidět nějakou pohybtabulku,tak nevím,jaká bude motivace.Jinak si myslím,že kdyby se opravdu do této soutěže všichni zbláznili,tak pokud by expedice vysílala ze severu Čech,asi by to byl pro ni konec dálek.Umím si představit ten maglajs,kdy se všichni dobývají na kopec a chtějí urvat body.No,může dojít k problémům.Rozhodně se tedy můžeme těšit na zimní vysílání ze Šumavy a Moravy.Jak to bude na pásmu,to nikdy nikdo neví.Ahoj.Jo,ten program by měl prostě poznat,která volačka už tam je,která přibyla atd. atd. Fakt je,že vidím mnohdy věci na první pohled jasně,zjednodušeně a pak je to úplně jinak.Toť asi vše a akci zdar!
 » [1014] Re:Sdružení Matador Venca Chotěšov 24.11.2002 14:36:59
  :Stando

S tím programem to nebude tak úplně jednoduché, proto, že počítač nepozná ve volačce Venca, Václav , Vašek, že se jedná o stejnou stanici pro něj to budou různé volačky. Programy u radioam. to mají jednodušší , protože snadno rozeznají OK 1 IBD od OK 1 KLU . Ale Jarda Praha, Jarda Praha (Počernice) a Jarda Praha (Kbely) je pra počítač pořád jedna stanice i když to tak není. V tom je onen technický problém. Každého se ptát jsi to Ty a nebo Ty ? není schůdné , to vím zcela jistě! A pokud bychom k tomu stejně přistoupili, bude v tom mnoho omylů a vzniknou problémy . A k těm 30000 QSO ? Samozřejmě, že tolik CB příznivců v CR ani není ale těch QSO tolik opravdu může být a Ty musíš z tohoto počtu těch cca , jak pravíš 300 stanic i když stále se opakujících, oddělit a musíš je roztřídit a obodovat. Nejschůdnější je zatím opravdu aby si evidenci provedli samotní účastníci soutěže.

Mne by Stando spíš zajímal Tvůj názor na vytvoření České CB Ligy , jehož návrh jsem v této diskusi předložil.

Myslím že by vůbec bylo dobré, aby se v této věci do diskuse zapojil každý, kdo má na to svůj názor.
Byl bych rád , kdyby se tato liga rozjela již od začátku roku 2003 . Věřím , že by Bohouš CL6 na svých stránkách našel prostor pro tabulku která by se zabývala touto problematikou a já jsem ochoten ji doplňovat výsledky. Zrovna tak věřím že i Milan 42 nám věnuje jednou za 3 měsíce kousek Výzvy pro čtvrtletní hodnocení.

Venca Chotěšov.

 »» [1018] Re:Re:Sdružení Matador Bohouš CL6 25.11.2002 03:16:32
 
 • Věřím , že by Bohouš CL6 na svých stránkách našel prostor pro tabulku která by se zabývala touto problematikou a já jsem ochoten ji doplňovat výsledky

Venco samozřejně ANO. CB klub Česká Lípa (tedy nejen já) Ti pro zamýšlené aktivity rád poskytne dostatek prostoru na svých stránkách.

Jednatel CB klubu Česká Lípa  Bohouš CL-6

 »» [1015] Re:Re:Sdružení Matador Láďa Forum 24.11.2002 15:02:20
 

Venco zdravím,

s tím problémem ve vztahu k identifikaci volaček ti mohu navrhnout snad tohle:

Když objevíš na pásmu tři stanice se stejnou volačkou třeba Honza Lhota, tak je můžeš odlišit tak, že přidružíš každému jeho lokátor k jeho volačce a pokud by to nepomohlo (a to je malá pravděpodobnost), tak k jeho volačce přidej číslo. A je po problému.

Je pravda, že některé logy pro práci na CB DX pásmech umí odlišovat stejné volačky, ale ty jsou poměrně složité a drahé.  Používat speciální výpočty pro generování počítačem zpracovatelných kódů asi není vhodné.

Tož co ty na to? Venco...       73! Láďa Forum MB

 »»» [1017] Re:Re:Re:Sdružení Matador Milan 42 25.11.2002 01:04:45
  :Láďo, nic není třeba vytvářet, Vše je už dva roky vytvořeno. Stačí nahlédnout do posledních dvou adresářů Výzvy na kanále. Každý, kdo je v nich registrovaný, má přidělen kód přesně tak, jak to navrhuješ. Tedy v mém případě JO70VE013. Na každý čtverec jsem vytvořil tímto způsobem rezevru 999 volaček - nevyčerpatelnou, i když síbíčkáři přicházejí a odcházejí a opuštěné pořadové číslo nebude znovu nikomu přiděleno.
Podmínka je tedy jediná, aby všichni, kteří chtějí soutěžit, se registrovali v adresáři a měli tak jedinečné, registrované číslo. Každý, kdo má Adresář si ho může lehce ověřit. Kdo používá můj program Lokátory, tomu číslo u volačky automaticky naskakuje.
Milan 42
 »»»» [1019] Re:Re:Re:Re:Sdružení Matador Láďa Forum 25.11.2002 08:30:45
 

Dík za informaci Milane,

...před podobný problém jsem byl postaven před mnoha léty, kdy jsem tvořil podmínky pro 1.CB contest a tak logicky se došlo k tomuto řešení. Pro závodění je to sice dlouhá volačka, ale protože volačky na CB nejsou tvořeny v určitém systému, nedá se nic dělat a tak je nutno použít pro vyhodnocení dodatečné identifikátory a jednou z možností je přiřadit lokátor a číslo. Potom není prakticky možné vytvořit opakovanou kombinaci. Je zřejmě možné, jak uvádíš, použít tebou navrhované řešení a možná by došlo k určitému sjednocení tvorby volaček pro závodění - dobrý nápad Milane.

Je to jen na uvážení pořadatelů různých závodů, zda se k takovému řešení přidruží a budou ochotni jej ve svých závodech akceptovat... Tímto řešením by se konečně prolomila bariéra, která byla vytvořena při 1.CB contestu a postupně převzata do závodů podobného typu, kdy pořadatel vytvořil vlastní volačky a ty pak přidělil závodníkům přihlášeným. Považuji tento způsob za  anachronismus, který byl vytvořen jen pro tento závod a měl své objektivní důvody určené sponzory. Již v průběhu 1.CB contestu byla vznesena spousta dotazů na pásmu, zda mohou se případní zájemci, kteří se nepřihlásili včas před uzávěrkou přihlášek dodatečně přihlásit - přidělované volačky pořadatelem, to neumožňovaly. V dnešní době je tento způsob překonaný a nutnost se předem hlásit do závodů tím by určitě odpadla. Pokud někdo chce závodit, použije v daném závodě svou soutěžní volačku a odešle denník s případnými finančními požadavky, kdo nepošle denník - je vyřazen ze startovního pole - to není nic nového, nebo neobvyklého.

 Při užití tzv. soutěžních volaček zveřejněných, jak tady na těchto stránkách, s laskavým svolením Bohouše CL06, tak souběžně ve tvé Výzvě na kanále, si může každý svou volačku vyhledat a pokud chce, může závodit a případné finanční záležitosti, jako je startovné může uhradit při odeslání denníku ze závodu. Tím se podstatně sníží náklady na poštovné, obecně na pořádání závodů a odlehčí se papírování u pořadatele. Pokud pořadatel využívá SW pro vyhodnocení, nebude zřejmě nijak velký problém daný SW autorem upravit pro nové soutěžní volačky.

Je možné, že je můj elaborát zbytečně obšírný, ale na škodu soutěžím pořádaných na CB pásmu to asi nebude - spíše opačně. Ponechávám téma k další diskuzi a věřím, že k nějakému závěru dospějete společně, tak aby to vyhovovalo převážné většině potenciálních závodníků. Je zde i jiná stránka věci (nepopulární pro pořadatele) o které se zatím zmiňovat nebudu...

Tož, hodně štěstí při závodech! (... jen zásadní změna může přivést k závodění další zájemce...)

73! Láďa Forum MB

 »»»»» [1020] Re:Re:Re:Re:Re:Sdružení Matador Bohouš CL6 25.11.2002 11:46:01
 

Je to jen na uvážení pořadatelů různých závodů, zda se k takovému řešení přidruží a budou ochotni jej ve svých závodech akceptovat...

Ano, zde s Tebou souhlasím.

Tímto řešením by se konečně prolomila bariéra, která byla vytvořena při 1.CB contestu a postupně převzata do závodů podobného typu, kdy pořadatel vytvořil vlastní volačky a ty pak přidělil závodníkům přihlášeným. Považuji tento způsob za  anachronismus, který byl vytvořen jen pro tento závod ....

No tady se lišíme. Přidělení SOUTĚŽNÍ VOLAČKY pro konkrétní závod nevidím jako anachronismus, vidím ho jako podstatnou část při organizaci, vlastním průběhu a hlavně pak při vyhodnocení soutěže.

... byla vznesena spousta dotazů na pásmu, zda mohou se případní zájemci, kteří se nepřihlásili včas před uzávěrkou přihlášek dodatečně přihlásit - přidělované volačky pořadatelem, to neumožňovaly. 

A to se domnívám, že je naprosto v pořádku. Chceš závodit ? Tak se přihlaš. Nechceš ? Nech být. Na přihlášení má každý dost času i dostatek informací po celý rok, asi není žádným tajemstvím, že na LPD je již nyní  (!) přihlášeno necelých dvacet závodníků, přičemž největší počet přihlášek samozřejmě bývá před uzávěrkou příjmu přihlášek.

V dnešní době je tento způsob překonaný a nutnost se předem hlásit do závodů tím by určitě odpadla. Pokud někdo chce závodit, použije v daném závodě svou soutěžní volačku a odešle denník s případnými finančními požadavky, kdo nepošle denník - je vyřazen ze startovního pole - to není nic nového, nebo neobvyklého. 

Čím je překonaný, uveď příklad. Já tvrdím, že překonaný není a že dává pořadateli a tím potažmo i závodníkům jistotu. Nejedná se o setkání přátel u kuželek, nebo o náhodnou sázku dvou notoriků u kulečníku. Jedná se o seriozní závod. Nevšiml jsem si, že by třeba  RALLYE BOHEMIA to bylo postaveno tak, jak navrhuješ. Jako že kdo ze závodníků by chtěl, tak by přijel na start, zazávodil by si a po skončení závodu by možná - na základě toho že by cítil dobré umístění v soutěži - zaplatil startovné.

Ono totiž každá sranda něco stojí. I Venca objeví, že jím připravovaná soutěž, pokud bude mít zájem aby byla vnímána jako seriozní - a já věřím že ano - něco stojí. Že to bude stát hromadu práce nejen s měsíčně opakovaným zpracováním zaslaných deníků, ale i nějaké ty peníze, minimálně na poštovném a alespoň na  tisku diplomů.  

V naší soutěži všichni závodníci vědí, že jejich startovné je zcela použito pro jejich závod, finanční zpráva o tom jak se nakládalo s penězi vybranými na startovném bývá součástí vyhlašování výsledků. Nejedná se o výdělečnou činnost, některé ročníky dokonce  CB klub Česká Lípa náklady na soutěž a ceny pro vítěze soutěže dotoval ze svých klubových peněz - tedy z příspěvků svých členů. Jen díky stále stoupajícímu počtu přihlášených závodníků a laskavé štědrosti našich sponzorů jsme dokázali startovní poplatek udržet již šestým rokem na stále stejné výši. Tebou navrhovaný systém je pro náš závod nepoužitelný a znamenal by zcela jistě jeho konec. Očekávat, že po skončení závodu se Ti sejde dostatek financí i závodníků by bylo nezodpovědným přístupem k serioznímu pořádání celorepublikové soutěže.

Nechtěl bych být v kůži pořadatele, kterému soutěžní deník a startovné  po soutěži pošle pětina závodníků, která se  bude domnívat, že se v průběhu závodu umístila na dobrém místě.

Na závěr dodám, že soutěž toho typu jak ji navrhuje Venca je zdela jiným typem soutěže a tak není možné tuto navrhovanou soutěž posuzovat měřítky jiných typů soutěží postavených na zcela jiných základech.

Pro všechny : Venca se zmnínil o tom, kde našel inspiraci pro jím zamýšlený závod - podívali jste se vůbec na propozice Slovenské CB ligy ? Proč se Venco nezeptáš a nekonzultuješ svoje předpoklady pro zamýšlenou soutěž s těmi, kteří ji jž nějakou dobu v praxi pořádají ? Jejich zkušenosti, postřehy a upozornění na třecí místa mohou být jen přínosem.

 »»»»»» [1023] Re:Re:Re:Re:Re:Re:Sdružení Matador Láďa Forum 26.11.2002 10:12:14
 

K tomu nemám vůbec co říkat, to je pravda ...

Snad jen to, že jsou i závody bez předchozího přihlašování soutěžících obsazeny taky nějak... Jejich průběh je obvykle zajímavý od startu až do cíle i když se "bojuje" jen o jediný diplom, QSL lístek a někdy ani o něj ne, a obvykle nikdo ve startovním poli nepřemýšlí kolik soutěžících ještě chybí, aby měl "pochytány" všechny a mohl v klidu "zabalit nádobí" v očekávání jen toho dobrého až lepšího umístění... Proč závody typu 1.CB contest ve svých premierách trvaly 24 hodin, postupně se buď zkrátily nebo přerušily pauzou a začíná se po pauze třeba znovu... Nevěřím, že to jen "únavou" závodníků, spíše už asi není co dělat po prvních pár hodinách - je to možná jen můj "neznalý a zcestný" poznatek..., omlouvám se soutěžícím, kterých se to dotklo. Možná, že je spíše vhodnější asi to přirovnání k té Rellye... Vzpomínám si na výkony portable stanic nebo expedic, kdy za několik hodin zvládnou 300 i více "spojeníček" v "povídacím" tempu... V závodě to je asi zcela o něčem jiném, tam třeba 87 - 163 přihlášených soutěžících dokáže se navzájem po 24 hodinách opravdu "vyčerpat"...

Mějme závody takové, makové i jiné a hlavně nové, netradiční!! Nechť si každý jde závodit kam se mu to hodí, jeden pro diplom, druhý pro lákavou cenu, třetí jen tak, že ho baví závodit a třeba jeho motivací je jen radost z toho, že závodí, nebo ten čtvrtý nebude závodit ani kdyby padaly z nebe "zlaté staničky i s anténami"...   

Jinak nic ve zlém Bohouši, jen mne docela mrzí, že jsem tě "zvedl ze židle", to jsem asi neměl...

73! Láďa Forum MB

 »»»»»»» [1025] Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Sdružení Matador Bohouš CL6 26.11.2002 11:28:55
 

Ahoj Láďo, 

         je jistě prima, když si zájemci mohou vybrat z více soutěží i z více typů soutěží, tahle myšlenka mi samozřejmě není cizí, nebo proti mysli, tady se jistě shodneme.

Jistě se dá diskutovat o tom jak dlouho který závod trvá a proč má pauzu, ale nemyslím si, že by to bylo pro naši diskusi nějak podstatné, nakonec se vždycky dá říct ať si to pořadatel udělá podle sebe a potom až praxe ukáže nechť je za to pranýřován nebo veleben. Jistě by se dalo diskutovat o čistotě soutěží, kdy nevadí ani tak  doba trvání soutěže, jako různé výkony stanic závodníků, ovšem co s tím chceš dělat, když na zaplacení alespoň benzinu kontrolorům stanovišť  finance nezbývají. Diskutovat se dá o ledačem.

Můžeme mít různé názory na to, jestli dostatečné množství závodníků naláká vidina výhry diplomu nebo jen QSL lístku oproti pohárům a cenám od sponzorů - ukáže praxe.

Na závěr - diskutovat se dá o čemkoliv, dokud je diskuse vedena věcně a argumentace je fér, pak i zdánlivě střetová situace může oběma stranám přinést nový pohled na věc, případně i jiné řešení, nápad a pod.

Co se CB týká, mám ho jako jednoho z mých koníčků, nemám z toho ani korunu, spíš naopak a tak Tě mohu ujistit, že o nějaké střety a osobní konflikty nestojím. Málo co je zcela ideální, CBčkáři jsou většinou osobnosti a co osobnost, to originál, nu a co originál, to samostatný názor, kdy už z podstaty věci je jisté, že ať vymyslíš, navrhneš, nebo zrealizuješ cokoliv - není možné se zavděčit všem. Já s touto diskusí končím, v jejím pokračování už nevidím přínos. Měj se fajn.

Bohouš CL6

 »»»»»»»» [1027] Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Sdružení Matador Láďa Forum 26.11.2002 13:49:44
 

Bohouši,

je vidět, že na věci okolo závodění máš pozitivní náhled - v tom jsem s tebou za jedno. Je pravdou, že každý nový závod má za základ vytaženy částečně pozitiva (dle autora nového závodu) z těch předcházejících soutěží. Je obrovským uměním si najít v historii CB soutěží, jen to pozitvní a k tomu přidat ještě něco nového. Je pravdou, že dnes už je soutěží různých typů dost a tak noví autoři - pořadatelé mají možnost se s jejich podstatou dobře obeznámit. Dívám se na tento tvůrčí postup s jistým pochopením, ale na druhou stranu bych byl rád, aby se v nových závodech neopakovaly chyby ze soutěží předcházejících. Je vhodné před plánováním nové soutěže, důkladně si prostudovat průběh stávajících nebo ukončených soutěží, výsledků, počtu startujících v jednolivých ročnících, jejich trend, časovému rozložení soutěží, zaznamenat nejen oficiální zhodnocení závodů, ale co je nejpodstatnější - vyslechnout názory samotných závodníků i těch, kteří závodit nechtějí nebo nechtěli. Za nejdůležitější přínos pro plánování úspěšné nové soutěže považuji znát důvody, proč potenciální závodníci se soutěže nezůčastnili, tedy negativní ohlasy a názory na tu, či onu soutěž. Znát tyto zjednodušeně uvedené poznatky a připomínky je nutnost s dalekosáhlými důsledky. Pečlivou analýzou se může vytvořit nový závod, který bude přitažlivý pro značnou část CB uživatelů. Nemá smysl lákat závodníky do startovního pole jen drahými cenami... Zaplacením startovného sice jistým způsobem podstatnou většinu přihlášených v daný termín pod antény dostaneš, ale jak dlouho ti budou závodit, zvláště když sami vědí, že jejich počet je omezený a lze předpokládat, že dokážou si odhadem i poslechem na pásmu zjistit, kdy už mají v dennících téměř všechny dosažitelné stanice zapsané a do konce závodu chybí ještě 6 hodin. Jak někdo z pořadatelů dávno někde prohlásil, že "ozdobnou třešničkou na dortu" byly stanice kontrolní, pořadatele - tož to asi byl omyl, nebo jen zbožné přání pořadatele... V podstatě v každém závodu, kde se něco v tomto provedení aplikovalo, to bylo jen zdrojem neshod a když k tomu přiřadíme tzv. převlíkání volaček kontrolních stanic - tak to je téměř důvod závod předčasně ukončit. Pokud si tohle pořadatelé do svých podmínek zakomponují, snaží se zřejmě oživit zájem závodníků, kteří již nemají s kým závodit, nebo něco jiného...  Není to pravda? Oficiálně ne, ale kolik závodníků do takto postaveného závodu dostaneš příště? Minimálně o jednoho nebo dva méně a obhajoba ze strany pořadatele, že závodit nemusíš, když se ti to nelíbí, není vizitkou snahy pořadatele udělat závod přitažlivým téměř pro každého a když, tak jen pro vyvolené a ostatní ho nezajímají...  Nechť se autoři nových závodů pokusí tyto chyby najít a sami ve svých závodech je nepoužívají. Je pravdou, že v této době je vše tzv. o penězích a zřejmě se to nevyhýbá ani CB závodům - škoda, že se občas nezávodí spíše o prestiž, než o staničky, antény atp... 

S velikým zájmem sleduji nejen debaty, ale vše okolo závodění a hlavně ohlasy na vlastní průběh závodů, tzv. poletové rozbory atp... To je obrovský zdroj nápadů a vylepšení pro tvorbu nových závodů, aktualizaci či modernizaci stávajících závodů a teorie, nezřídka propagovaná ve smyslu, že nic už s tím dělat nebudeme, nám to takto vyhovuje a kdo nechce ať nezávodí, my máme závodníků dost a ihned po slavnostním vyhlášení výsledků závodů se rozdávají nové přihlášky někdy..., není dobrou známkou, že pořadatel je ochoten naslouchat závodníkům a udělat závod ještě přitažlivější a to nejen těm příštím závodníkům...

Svým způsobem máme každý to CB v oblibě na různých úrovních. Je pravdou, že závody jsou přehlídkou ledas čeho... dobře vyladěných antén,  stanic, operátorských dovedností i taktiky, kterou si potenciální závodníci mají možnost porovnat a to formou dosažených výsledků, nejlépe bez preferenčních "bodíků" a jiných neobjektivních výhod...

Jsem potěšen, že se debata dostala až sem a věřím i tomu, že některým čitatelům byla přínosná, nebo ne a v takovém případě mi nezbývá nic jiného, než se omuvit.

Bohouši, hodně trpělivosti a neobyčejného zájmu uživatelů CB a nemusí to být jen závodníci, ti přeji a dodám , že CB závodění, webové stránky, setkání na kopcích i pod nimi bude vždy jen takové, jaké si je uděláme - udělejme to obvykle tak, aby jsme se rádi setkávali a důvodů k tomu máme zřejmě dost i když občas si u toho každý povíme třeba i něco jiného...

 »»»»»»»»» [1037] Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Sdružení Matador Bohouš CL6 26.11.2002 22:05:51
 
 • Zaplacením startovného sice jistým způsobem podstatnou většinu přihlášených v daný termín pod antény dostaneš, ale jak dlouho ti budou závodit, zvláště když sami vědí, že jejich počet je omezený a lze předpokládat, že dokážou si odhadem i poslechem na pásmu zjistit, kdy už mají v dennících téměř všechny dosažitelné stanice zapsané a do konce závodu chybí ještě 6 hodin.

Víš, nejdříve jsem si myslel, žeTi o něco jde. Teď už jsem bohužel o tom přesvědčen  ...

Takže nejprve fakta : Ty ses letošní soutěže LPD nezúčastnil přestože ses do ní přihlásil. Možná proto Ti uniklo, že závod je rozdělen na dvě části, kdy v druhé části se začíná od začátku. Přistoupili jsme k této změně právě proto, aby závodník měl celou dobu soutěže co dělat. Jak lze doložit zaslanými soutěžními deníky, měli soutěžící plné ruce práce až do konce závodu. Myslím, že jsme se tou změnou pravidel , která měla za následek dvojnásobný počet spojení (a přinesla pořadatelům také dvojnásobný objem práce) vyhnuli právě Tebou popisovanému problému, který Ty tak vtipně nazýváš šestihodinovým čekáním na konec závodu. Pro bližší studium  doporučuji k tomuto tématu článek 306.

To že já vidím bezplatnou práci kontrolních stanic jako třešničku na dortu a Ty ne je Tvůj problém, ne můj. To že se Ti nelíbí, že kontrolní stanice mění v průběhu soutěže svoji volačku je opět jen Tvůj problém, ne můj. Máme holt jiný názor.


 • Není to pravda? Oficiálně ne, ale kolik závodníků do takto postaveného závodu dostaneš příště? Minimálně o jednoho nebo dva méně a obhajoba ze strany pořadatele, že závodit nemusíš, když se ti to nelíbí, není vizitkou snahy pořadatele udělat závod přitažlivým téměř pro každého a když, tak jen pro vyvolené a ostatní ho nezajímají... 

Láďo děkuji Ti za starost o to kolik závodníků dostanu já do naší soutěže. Ale i tady bych si dovolil Tě poopravit : Není to na mne, je to na těch závodnících. Já můžu dělat cokoliv, když se to závodníkům nebude líbit, tak se mi na to prostě vykašlou. Protože ale opět plně prokazatelně máme každým rokem v soutěži více závodníků, než v roce předchozím, tento fakt je veřejně dostupný a je dostatečně znám, musím se obdivovat Tvojí snaze nás ochránit od toho, abysme něco nedělali špatně.


 • ..., že závody jsou přehlídkou ledas čeho... dobře vyladěných antén,  stanic, operátorských dovedností i taktiky, kterou si potenciální závodníci mají možnost porovnat a to formou dosažených výsledků, nejlépe bez preferenčních "bodíků" a jiných neobjektivních výhod...

Soutěž LPD pořádá CB klub Česká Lípa. Protože jsme do našeho závodu chtěli přitáhnout více závodníků nejen z klubu, rozhodli jsme se pro násobiče. Tím, že jsme mírně znevýhodnili naše členy a naopak mírně zvýhodnili nečleny CB klubu Česká Lípa se domníváme, že se nám to povedlo. Toto znevýhodnění našich členů v soutěži bylo probráno na členské schůzi CB klubu Česká Lípa, kde bylo členy klubu odsouhlaseno. Co myslíš, bude toto klubové rozhodnutí, které se po celou dobu trvání soutěže nezměnilo -  znevýhodnění členů CB klubu oproti neklubovým závodníkům, které jsme jako klub na sebe uvalili dobrovolně - pro mne méně závazné, než Tvůj nevím čím ovlivněný názor ?

 »»»»»»»»»» [1038] Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Sdružení Matador Láďa Forum 27.11.2002 07:05:23
 

Zdravím Bohouši, nelze jinak, než souhlasit, jak jsem očekával...a mé úmysly jsou  takové, jak výše jsi se ujistil. Pokud budeš opět o něčem se domnívat, tak napiš, rád ti to opět potvrdím, aby jsi nemusel dlouho v nejistotě být ... 

73! Láďa Forum MB 

 »»»»»» [1021] Re:Re:Re:Re:Re:Re:Sdružení Matador Venca Chotěšov 25.11.2002 21:08:27
  :Bohouši, samozřejmě, že jsem se podíval a dosti důkladně se s touto soutěží seznámil. Tato soutěž je obdobou Poháru českého a její bodování je dosti složité a tomu se chci vyhnout. Za chvily dám na stránku Matadora vcelku ucelený návrh na Ligovou soutěž.

Venca Chotěšov
 »»»»»»» [1022] Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Sdružení Matador Bohouš CL6 25.11.2002 22:13:13
 

OK, já jsem si myslel, že Ty ses podíval  . Založil jsem Ti nové rubriky Sdružení Matador a Česká CB liga, pokud nepřijdeš na něco lepšího. Přístup pro vkládání do těhto rubrik máš zatím pouze Ty, pokud samozřejmě nerozhodneš jinak (kdybys tam chtěl někoho přidat).

 Přeji Ti úspěch.

Bohouš CL6

 »»» [1016] Re:Re:Re:Sdružení Matador Venca Chotěšov 24.11.2002 17:17:29
  :Dík !!

Ńyní nutno přiznat, že musím tu spoustu informací strávit.Došli mi na meil ještě i další zajímavé návrhy. K vlastnímu hodnocení však jiný kromě Tvého neni.Tak zatím děkuji a skusím zpracovat dosavadní materiál. A po té se ozvu

Venca Chotěšov
  [1002] Sdružení Matador Standa 20.11.2002 19:36:07
  :Je to samozřejmě věcí pořadatelů,ale asi nejvíce by se mi to líbilo takto:Přijde první portejblový den a pět expedic přijede později s deníky domů.Jak už to tak bývá,tak pokud má někdo možnost a chuť o něčem někde něco psát,tak proč ne.Klíčové bude asi to,na jakém to bude webu.Tady se najde v úterý nějaký dobrovolník a dá pod sebe 300 jmen,znichž první budou mít vedle volačky dvojku,protože budou přes 100 km.Před odstavec,nebo za něj napíše,kdo,která expedice,kde,kdy atd.Může napsat i pořadové číslo 1.Ve středu se najde další hračička z jiné expedice a tak nám přibude číslo 2,další iniciály nové expedice a tabulka se již bude hýbat.Přibudou nové volačky a některé si připíšou/ bude jim připsán / bod či dva.Čtenáři tak budou průběžně vědět,která expedice přispěla do seznamu kolika portejbly,což by nebyla zavazující povinnost a v porovnání se svými deníky,by viděli,jak se to asi liší od reality.Je jasné,že pokud budou expedice hýbat výsledky často a brzy po portejblu,bude se to nejvíce podobat reálné skutečnosti.Občas to pak vyjde na výzvě na kanále a také tu bude nějaká možnost,aby mohl čtenář zareagovat,pokud zjistí,že je započítán další portejbl,kde bodoval a body mu byly zapomenuty přičíst.Tak by se to líbilo mně,ovšem, je to věcí strůjců nápadu.
 » [1004] Re:Sdružení Matador Venca Chotěšov 21.11.2002 22:47:10
  :Především chci Stando pozdravit AHOJ.

Musel jsem si to přečíst dvakrát abych pochopil. Tím nechci zlehčit srozumitelnost Tvého příspěvku , ale je to opravdu upřímně naopak. Jsem staršího vydání a mám právo pomaleji chápat !!
Stando, to by byl ideální stav ale technicky velmi problematické nebo spíše náročné.
Vem si, že bude vyjíždět cca 5 exp. A vyjede průměrně 20 * do roka. To je 100 deníků .Bude –li v každém deníku cca 300 QSO je to 30 000 QSO . Agenda by byla hrozná.
Daleko jednodušší ale i tak dost náročné bude shromáždit těchto 100 deníků v el.. podobě .Tak , aby v nich byla možnost prověřit jednotlivá QSO zájemců,kteří nám pošlou na konci roku svoje výsledky.
Naše představa je následující : Určitý počet zájemců o cenu nám zašle soupis QSO a s toho vyplývající bodový stav který si sani vypočtou. Mi ze všech uchazečů vybereme 10 nejlepších ( podle součtu bodů) . Těchto 10 prověříme podle archivovaných deníků zda se zakládají na pravdě a ti pak budou vyhodnoceni.
Ale souhlasím, že podle Tvého návrhu by to bylo jedinečné ale bylo by to nad naše síly.

Stando, mi toto snad ani nebereme jako soutěž v pravém slova smyslu. Chceme tím více méně poděkovat všem příznivcům CB , kteří nás provádějí po kopcích. Protože oni jsou tím kořením,které dává našemu koníčku tu správnou chuť a pro ně bývají soutěže tipu LPD, Éter bez hranic , PD Liberec a pod. prakticky nedostupné.
Proto se chceme pokusit velmi jemně a nenásilně je vtáhnout do specielnějšího dění na CB.

Díky za přízeň za Matadory Venca Chotěšov

  [1000] Sdružení Matador Láďa Forum 20.11.2002 04:51:27
 

Mám dotaz k této nové soutěži i jednu bezvýznamnou připomínku:

Dle kriterií pro ty pod kopcem, můžu se do akce zapojit jen za předpokladu práce z doporučeného domácího stanoviště, jak uvedeno v článku:

 "1. ...  Pracující pokaždé ze stejného QTH. Tudíž nejlépe z domácího." . Poněkud tomu málo rozumím, neb vyběhnu-li pokaždé na jiný kopec mimo stejného QTH, už uvedenou jednoduchou podmínku kriteií soutěže nesplňuji... Má to snad znamenat, že pro ty pod kopcem, kopce nejsou dle regulí povoleny? Pokud to je pravda, jsem potěšen, že kopce patří  MATADORŮM a ostatní jim tam překážet nebudou při dosahování pozoruhodných úspěchů - je to šikovné ...... 

řipomínka:

Pokud se MATADOŘI rozhodli soutěž rozložit na celý rok, je to zajisté slušná porce práce pro ně, oni jsou pořadateli, určují si svá pravidla - o tom nelze diskutovat. Chtějí obohatit provoz na CB pásmu... Dle mého názoru mají zájem si předběžně připravit dostatečný počet protistanic, aby se tam na kopci třeba ani moc nenudili.  Těm pod kopcem nezbývá, než trpělivě čekat, až ti na kopci se do sytosti vydovádí, "poberou co nejvíce brejků" a ti dole si na výsledek musejí určitě trpělivě rok počkat...

Nešlo by se nad tímto problémem ze strany pořadatele zamyslet a dílčí vyhodnocení provést třeba každý měsíc (nebo každé tři měsíce) a na závěr roku provést souhrn všech výsledků včetně inzerovaného vyhlášení těch nejlepších? Věřím, že výsledky dosahované MATADORY budou průběžně i někde zveřejňovány (nebo se budou udržovat v přísné tajnosti), ale co ti dole? No nic ... jen trpělivě čekat celý rok, až se dozví, jak na tom jsou...

Pokud je má připomínka i dotaz nevhodný - omlouvám se předem všem, koho se to nějak dotklo.

Přeji nové soutěži mnoho účastníků a dlouhodobého zájmu těch pod kopcem, MATADORŮM na kopcích hodně zábavy i práce při "pobírání brejků" a všem zůčastněným hodně trpělivosti i porozumění v zájmu dosažení nejlepších výsledků.

73!   Láďa Forum MB

 » [1003] Re:Sdružení Matador Venca Chotěšov 21.11.2002 21:57:52
  :
Úvod k moji odpovědi :
Je jen dosti úzká skupina příznivců CB,kteří jezdí na portejbl. Dejme tomu řádově desítky. Ale obrovská skupina těch , kteří z 
jakéhokoli důvodu na kopce nejezdí a nebo nemohou jezdit ale 
bez kterých by na kopce vůbec nemělo cenu jezdit. A pro tyto příznivce CB sportu je tato soutěž vypsána. 
Dotaz jsem rozdělil na dvě otázky . Tedy k otázce první :

Rozumíš tomu velmi dobře.Soutěže se můžeš zúčastnit pouze za předpokladu, že dodržíš stanovené podmínky.Domovské QTH je jen obecný pojem místa Tvého vysílání , které pro tuto soutěž nesmí již potom změnit ale můžeš si místo zvolit jakékoli . Třeba nejvyšší kopec v ČR, ale pak tam pro tuto soutěž musíš jezdit stále. 
Tvůj dovětek, že jsi velmi potěšen,že kopce budou patřit jen matadorům . I zde jsi to správně pochopil. Ano pro tuto soutěž a pouze v rámci této soutěže bude daný kopec patřit tomu,či onomu Matadorovy . A expedice bude velmi potěšena bude-li v jejím okolí co největší počet dalších pertejblistů. A sejdou –li se na stejném kopci ? Bude to jen dobrý důvod na dobrou kávu či něco lepšího.

K otázce druhé : 

Že si Matadoři chtějí zajistit dostatečný počet protistanic aby jim nebylo na kopci smutno.I zde bych mohl prohlásit,že jsi opět správně pochopil význam této akce .Proto , že k čemu by byla tato soutěž, kdyby nebyl dostatečný počet protistanic a proto by bylo na místě si tito protistanice zajistit patřičnou agitací. 
(soutěží).Ale nepotěším Tě !Proto,že jsi to správně nepochopil. Pravděpodobně nejsi velkým portejblistou, proto že bys jinak dobře věděl že každá expedice nebo portejblista kteří vyjedou na kopec jsou schopni bez jakékoli předběžné agitace udělat stovky QSO a že není třeba si nikoho zajišťovat a že záleží pouze na ANT a RTX a schopnosti operátora.Dále se zmiňuješ o tom že věříš, že dosahované výsledky Matadorů budou průběžně 
zveřejňovány. Ani zde to nebylo z Tvé strany dobře pochopeno.Protože Matadoři nebudou vykazovat žádné výsledky, dokonce se o ně ani nebudou snažit. Snažit se musí ti druzí. 
Matadoři budou pouze dále provozovat svého koníčka a jako výraz poděkování za podporu v jejich zábavě chtějí vlastními náklady odměnit 10 nejlepších .

A co se týká výsledků ? Ne ty nejsou tajné ! Ale nechceme zatěžovat nikoho papírováním a pokud bychom chtěli veřejnost informovat průběžně,museli by jednotlivý zájemci také průběžně posílat svoje spojení s námi a to se zdá zbytečné a pochybuji že by to uspělo..
Kdo bude mít zájem , ten si svoji evidenci určitě povede sám a určitě se nedá obalamutit.

Zkrátka na konci roku nám zájemci pošlou svoje výsledky, mi vybereme 10 nejlepších a 
Basta!

Za Matadory Venca Chotěšov

 »» [1005] Re:Re:Sdružení Matador Láďa Forum 22.11.2002 05:32:47
 

Děkuji za vysvětlení i reakci toho nejpovolanějšího....rodí se nová soutěž ze zcela netradičními podmínkami a to je určitě dobře. Předpokládám, jak mezi řádky uvedeno jest, že pravidla jsou více méně jen tzv. vodítkem a v průběhu se budou zřejmě dále propracovávat ku prospěchu věci. Nemohu souhlasit s názorem, že asi nejsem velkým portejblistou...., tím zřejmě jsou jen ti, co jezdí, v okamžiku kdy přestanou jezdit už jimi nejsou! No, nevím...od roku 1991 až do roku 1999 jsem jezdil a to nejenom jednou za týden na kopce. Nemá smysl se chválit s dosahovanými výsledky, ale dodám, že autorem nápadu na zorganizování 1.CB contestu, jeho podmínek  i systému soutěžení, jsem byl já za asistence Jirky štěpánka MB. Od tohoto prvního a nejstaršího contestu, který se stal díky organizačnímu zajištění RKL, tradičním závodem pro CB, se v různých drobných modifikacích vytvořil další závod typu LPD CL CB klubu. Je pravdou, že svým pojetím již byl dávno překonán a bylo by vhodné jej přetvořit v závod nového typu, vyhovující dnešním podmínkám. Proto jsem s velkým zájmem přijal Vaši novou soutěž a nedivte se, že se o ni zajímám...není podstatné, zda závodit s Vámi budu nebo ne.... to je věcí podmínek soutěže a je na mém rozhodnutí, zda se jí zůčastním nebo ne.

S tím, že je nad lidské síly zorganizovat zveřejnění výsledků v jiném, než ročním souhrnu ani moc nesouhlasím... 

Přeji hodně zdaru a úspěchů celé této soutěži, se zájmem budu sledovat její průběh, ale jak inzerujete nebude kde....škoda.

73!   Láďa Forum MB

 »»» [1006] Re:Re:Re:Sdružení Matador Venca Chotěšov 22.11.2002 15:15:56
  :Láďo !

V první řadě se omlouvám za výrok „ že asi nejsi velkým portejblistou“ . Trochu mne pobouřila Tvoje domněnka, že si tímto budeme připravovat protistanice což opravdu není nutné. Později jsem si uvědomil že to nebyl nejšťastněji zvolený tón. Ale již se stalo a nejsme z cukru abychom se rozpustili při první kapce. Ve své odpovědi Standovy jsem se zmínil o našem pojetí této ( bohužel mne nenapadá jiný výklad ) soutěže.
Je možné, že jsi to četl ale přesto to zopakuji. 

Mi (Matadoři) to snad ani jako soutěž v pravém slova smyslu neberem .Chceme tím více méně poděkovat všem příznivcům CB, kteří nás po kopcích provázejí. Proto, že oni jsou tím kořením, které dává tu správnou chuť našemu koníčku . A pro ně bývají soutěže tipu LPD ČL , PD Liberec, Éter bez hranic apod.prakticky nedostupné. Proto se chceme pokusit velmi jemně a nenásilně je vtáhnout do specielnějšího dění.

Nepředpokládali jsme, že tato pravidla budou jen vodítkem, jak podotýkáš,považovali jsme je za konečná.
Ale svoji připomínkou jsi zasel sémě, které bude asi klíčit a možná, že vyroste nápad. Je možné, že se zrodí opravdu něco, čemu se dá potom říci závod . Ale příští rok to jistě nebude.
Standa Pivovar má stejný pocit o informacích ohledně této akce. I jemu jsem odpověděl v podobném duchu jako odpovídám Tobě. Obávám se, že je určitě v lidských silách zvládnout informace o stavu této soutěže, ale nikoli v našich silách. Na kopce bude jezdit cca 5 exp. Matadora dejme tomu 20 krát do roka, to je 100 deníků . Bude li v každém cca 300 QSO je to 30000 QSO ze kterých je nutno vyrobit pořadník a ten aktualizovat. To za prvé! Za druhé : nebudeme mít přehled o případných zájemcích kteří mají o ceny zájem .V pravidlech je jasně napsáno , že do soutěže se není nutno přihlašovat . Předpokládáme, že zájemce o cenu si ve vlastním zájmu povede evidenci sám a mi pouze vybereme z x-tého počtu zájemců, kteří nám pošlou svoje výsledky 10 bodově nejlepších a tyto výsledky porovnáme s deníky zda se zakládají na pravdě a při rovnosti bodů stanovíme podle daných pravidel nejlepšího. Snad, kdybychom přesvědčili zájemce aby nám posílali průběžně svoje výsledky a z těchto potom vyrobit pořadí ?? Ale to je již to zaseté sémě !!

Na závěr chci ještě podotknou, že jsem potěšen že komunikuji s člověkem, který stál u zrodu PD Liberec.
Je to velmi dobrý závod který prověřuje nejenom techniku ,ale proto, že je pořádán v roční době jejíž počasí je nestabilní, prověřuje mnohdy i psychické a fyzické vlastnosti operátorů . Neřekl bych , že je tento závod svým pojetím již překonán . Každý závod je svůj , je jiný než ostatní a zrovna tak PD Liberec je velmi zajímavé klání kterého se rád zúčastňuji.

73 Venca Chotěšov
 »»»» [1007] Re:Re:Re:Re:Sdružení Matador Bohouš CL6 22.11.2002 18:36:06
 

Ahoj Venco, zdravím z České Lípy

      V první řadě mi dovol poblahopřát k REALIZACI zajímavého nápadu. Protože jsem se již rovněž zúčastnil pořádání několika závodů, tak vím, že REALIZACE je o něčem jiném, než jenom cosi jako plánování a pod. Chce to něco DĚLAT, sebevíc líbivé řečičky se nedají počítat.

Jednu věc bych si dovolil okomentovat a sice tu část, kde píšeš že :  

A pro ně bývají soutěže tipu LPD ČL , PD Liberec, Éter bez hranic apod.prakticky nedostupné.

Nesouhlasím s tím, že jmenované soutěže jsou pro někoho NEDOSTUPNÉ, tohle tvrzení podle mne není fér .

Dovol malý příklad :

  • chci-li soutěžit v autokrosu, musím na to mít auto.

  • Chci-li soutěžit v paragladingu, musím mít padák.

  • Chci-li soutěžit v lukostřelbě, musím mít luk a šípy.

 • Chci-li soutěžit v dřevorubecké soutěži, musím mít sekyru.

No a konečně poslední příklad - chci-li soutěžit v CB soutěžích, musím mít CB vybavení.

To, že někdo má luxusní vybavení ještě neznamená, že ten kdo má jen základní výbavu se s ní NEMŮŽE zúčastnit CB soutěže. Mám-li FORMELKU, pak jako nemám nárok se zúčastnit ?

Závodník svým vybavením ze zákona musí splňovat znění GENERÁLNÍ LICENCE, to je všechno. Je jeho věcí s čím a odkud závodí.

Závěrem mi dovol popřát Ti i celému sdružení Matador mnoho úspěchů a zdaru.

73    Bohouš CL-6

 »»»»» [1008] Re:Re:Re:Re:Re:Sdružení Matador Venca Chotěšov 22.11.2002 20:43:56
  :Ahoj Bohouši .

Sakra, Sakra, Sakra !!! bych se do té ruky co to napsala kop.

Samozřejmě máš pravdu . A je opravdu nutno zvažovat velmi dobře vyjadřovací prostředky ve veřejné publikaci. 

Psané slovo je pokračováním myšlenky . V tomto případě to však tu myšlenku reprezentovalo velmi špatně. Za což se omlouvám.

Jistě, že se může zúčastnit kdokoli bez ohledu na výbavu . Ale je otázka, zda s formelkou, drátovou anténou a doma na zahradě mám nějakou šanci na rozumné umístění ? Asi nikoli. A je dále otázka zda s takovými šancemi budu ochoten se do závodu zapojovat , asi také nikoli. Jsou kolegové kteří mají velmi schopné vybavení, ale zase je nikdo nedostane mimo své QTH a z domova u řeky to také není to nejlepší a oni to ví a tato nevýhoda je od účasti odradí. A těchto vyznavačů CB je opravdu velká většina.Tak takhle nějak to bylo myšleno. A pro tyto příznivce je tato soutěž postavena.

Bohouši ahoj ahoj, co se do Tebe vejde

Venca Chotěšov

 »»»»»» [1009] Re:Re:Re:Re:Re:Re:Sdružení Matador Bohouš CL6 22.11.2002 21:23:54
 

Pásmo CB je nazýváno Odpadové pásmo. Nikdy dopředu nikdo nemůže na jistotu vědět, že to bude lítat. Záleží na VELMI mnoho faktorech. Některé ovlivnit závodník může, některé nikoliv. 

Když jsme byli na Slovensku na Martinských holích, dělali jsme spojení s Honzou Sosnová na Ještědu. Představ si, že tam měl námi oběma vzpomínanou FORMELKU a anténa byla AUTOANTÉNA na magnetu. Na 4 Waty spojení kolem 350 km. Na druhé straně BlackPirate jeden metr nad zemí. Podmínky byly příznivé i na akci ROZHLEDNY 2002, i na akci Letní polní den. Prostě když se daří, tak se daří - určitě Ti neříkám nic nového.

V této diskusi mi jde o jediné - vyvrátit naznačované tvrzení o tom, že ostatní soutěže kromě té Tebou pořádané jsou nějaké výběrové, pouze pro movité a podobně. 

Stálo mnoho úsilí, času a prostředků nejen mne, ale především mnoho dalších členů CB klubu Česká Lípa, naše sponzory, naše kamarády a Áčka zrealizovat již pět ročníků a připravit další šestý ročník soutěže Letní polní den, na kterou se každý rok přihlašuje více závodníků, než v roce předchozím. 

Lanařit závodníky do Tvojí soutěže tvrzením, že ostatní soutěže v republice nejsou pro každého kdežto ta Tvoje ano nepokládám za nejšťastnější a to ani pro nás, ani pro Tebe.

Už mne doufám znáš, že nejsem přítelem zbytečných střetů, stejně jako já jsem přesvědčen, že ani Tvým úmyslem nebylo vyvolat tuto diskusi. Svoje jsme si k tomu oba řekli, tímto tuto diskusi vypouštím a jedeme dál, přece se na sebe nebudeme mračit kvůli mírně rozdílnému pohledu na společného koníčka.

Opatruj se a pozdravuj prosím i svoje kolegy.

Bohouš CL-6                         .

PS: Z jiného soudku - chceš-li, pošli mi název té soutěže nebo co chceš mít v názvu rubriky, asi by nebylo od věci mít pro tuto soutěž samostatnou rubriku  -  třebas i proto, že se v těch článcích pak lépe člověk orientuje, lépe vyhledává.

 »»»»»»» [1010] Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Sdružení Matador Venca Chotěšov 22.11.2002 21:57:30
  :Samozřejmě že dál v této diskusi pokračovat by nebylo přínosem. 
Ani náhodou není tato polemika směrovaná k propagaci naší akce, která vlastně ani nemá název . Byla jen náhoda, že Láďa vznesl připomínku,jinak by se o této věci vůbec nediskutovalo .
Tato akce se vůbec nemůže ani nechce srovnávat se soutěžemi o kterých je řeč . Není na to ani připravena ani postavená. Vždyť to ve své podstatě ani soutěž není . Pokud si přečteš pravidla , tak zjistíš, že se není nutno ani přihlašovat. 

To je vlastně i zčásti odpověď na Tvůj dovětek . Musím si nechat projít hlavou, zda se najde způsob jakého si mezihodnocení , se kterým nebylo vůbec počítáno. Skus dostat nápad. 
Vést v této akci vlastní stránku, znamená mít dost podkladů pro aktualizaci mezivýsledků . Jde o to jak tyto údaje získat, když se vlastně do soutěže není nutno ani přihlásit.

Venca Chotěšov

 »»»»»»»» [1011] Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Sdružení Matador Bohouš CL6 22.11.2002 22:49:11
 

Aha, no nějaký název by se asi hodil, tak to případně prodiskutujte.

Výsledky - no když protistanice se budou přihlašovat vlastně až když se budou ucházet o cenu, tak se od nich nedá  očekávat průběžné zasílání deníků. Pak by to bylo jenom na Matadorech. Nevěřím, že by se všem členům Matadoru chtělo po příjezdu domu sednout za PC a přepisovat deník do elektronické podoby publikovatelné na internetu. Jednodušší cesta pro pořizovatle by byla scanování papírových deníků a vystavovat jenom obrázky, ale není to úplně to pravé ořechové. Lepší něco, než nic. Třeba budeš mít lepší nápad. Ono tohle je stejně na diskusi u žejdlíku a kuřátka a ne tady...

Nějakou propagaci soutěže by to chtělo aby se o ní vědělo. Internet je málo, nemá ho každej. Výzva na kanále je taky cesta, ovšem také ji neodebírají všichni. Mluvit o tom při každém portejblu je taky dobrý. Kombinace všeho je sice náročnější, ale pokud tu soutěž chceš k lidem dostat ...  Co nejvíc i za cenu mírných dotací by to chtělo zviditelnit první vyhlašování výsledků ...

No je toho samozřejmě daleko víc, co si organizace a propagace soutěže žádá, však Ty si s tím poradíš, nakonec nejsi na to sám, je Vás tam na to všechno dost Matadorů.

Pokud Ti mohu být nějak prospěšný prostřednictvím našich stránek, rád Ti pomohu - je třeba si říct co bys chtěl.

Otázka mimo hru - zkoušeli jste někdy na portejblu zapisovat deník rovnou do počítače ? Máš s tím nějaké praktické zkušenosti ? Je nějaký program, který bys na tohle doporučil a proč - co je na něm tak dobrého, jaké dobré  vlastnosti má, že ho doporučuješ ? Díky.

Bohouš CL-6         .

 »»»»»»»»» [1012] Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Sdružení Matador Venca Chotěšov 23.11.2002 11:01:14
  :Stále mi nedá spát Stando Tvoje připomínka, nebo spíše návrh na vyhodnocování během soutěže. Ať jsem to převracel z leva nebo z prava na nic jsem nemohl přijít a to hlavně proto, že kritéria nenutí k přihlášení do soutěže.

Mám však již delší dobu v hlavě CB soutěž,která by sice nebyla závodem v pravém slova smyslu , ale každoroční vítěz by z této soutěže vyplynul. Již jsem se o tom zmiňoval i Milanovy 42, ale on je jistě zaneprázdněn a nemá dost času na podobné úvahy když si já zrovna vzpomenu.

Nazval bych to CB LIGOU. ( tuto myšlenku mi nadhodil Stevo Zvolen svým pohárem SK )
Jedná se o celoroční soutěž jejíž kritéria by byla následující :

1. Ligy se může zúčastnit každý příznivec CB
2. Do ligy se není nutno přihlašovat, ale v případě, že bude mít kdokoli zájem být v lize hodnocen je nutno poslat na danou ADR st.deník 
3. Liga se bude vyhodnocovat každý měsíc a to tak, že bude uveřejněn pořadník který bude vycházet z hodnocení poslaných deníků. 
4. Do hodnocení bude započítán v každém měsíci jen jeden deník. Je jen na členu ligy který den či víkend zvolí aby vyjel na kopec, nebo může samozřejmě pracovat i z domova. Je to jen v jeho moci. Toto opatření je proto, aby nemohlo dojít k ovlivňování výsledku penězi. Vysvětlím !! Budu-li věnovat dost finančních prostředků abych mohl vyjíždět na kopec každý týden , budu ve výhodě proti tomu, který na to tyto prostředky nemá. Tak, že hodnocení jednoho deníku za měsíc srovná podobné výhody. Dotyčný může jezdit každý týden a může potom poslat deník s nejlepším výsledkem. Deník musí obsahovat QSO max. za 24 hod .Dále musí obsahovat Den,hodinu ( bez minut ) místo ( lok ) a vzdálenost a samozřejmě volačku a QTH protistanice.
5. Deník stačí odeslat v ruce psaném originále nebo el.cestou ( ve Wordu , T602, V prg. Lokátory ).
6. Deník si musí každý vyhodnotit sám s tím že co Km to bod. Toto hodnocení bude uvedeno vždy na konci odeslaného deníku a tento stav bodů bude ovlivňovat pořadí v lize. Zvažoval jsem zda do výpočtu ještě zahrnout násobiče ( za každý velký čtverec * 2 ).Ale domnívám se, že je to zbytečná komplikace na úkor jednoduchosti. Zkrátka čím delší QSO , tím více bodů.
7. Kontrola pravdivosti deníku bude spočívat především v serióznosti členů ligy. Ale bude možno si z deníku vybrat namátkou QSO a dotazem na protistanici si ověřit pravost. Sám jsem se přesvědčil že je to možné, zvláště jseš li často venku a máš s CB veřejností kontakt.
8. Presentace stavu ligy bude průběžně na netu. A jednou za 3 měsíce ve výzvě.
9. Ceny. Diplomy do 10 místa a putovní pohár nejlepšímu .

Již jsem to jen v rychlosti konzultoval z Matadory ale hlouběji jsme se tím nezabývali.

Zkus tomu vychytat blechy jak Ty Stando, Tak Ty Bohouši

73 Venca Chotěšov

 

Autor: Venca Chotěšov

Odkaz na originál článku