CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

GDO 1

Kategorie: Láďa Fórum - technické okénko, Archiv, Všechny články

16.6.2002 06:06:06 - Láďa Fórum - Technické okénko Ládi Fórum - Návod na stavbu jednoduchého GDO

Před mnoha léty jsem se dostal do velice nepříjemné situace, kdy ve výbavě mých měřících přístrojů nějak scházel GDO.
Kamarádi jej neměli, a tak nezbylo než hledat vhodné schéma zapojení...
Našel jsem několik typů, ty starší datumem byly s elektronkami. Takový GDO jsem ani moc nechtěl a to z nutnosti přístroj napájet ze sítě. Velice se mi zamlouvalo zapojení s tranzistory, ale těch moc publikovaných nebylo v té době.
V jednom čísle Amatérského rádia jsem objevil zapojení celkem zajímavé a na tu dobu snad i "moderní". Zapojení nebylo právě moc jednoduché, jak se později ukázalo...
Po delším shánění jsem měl všechny součástky na stole a začala vlastní stavba. Poměrně náročná úprava ladícího kondenzátoru z tranzistorového přijímače Doris byla dokončena a nastalo období oživování. Tento krok byl poměrně slušně zvládnutý - vše nějak fungovalo, ale...
Potíže nastaly s výstupní úrovní signálu, který byl velice silně závislý od právě naladěného kmitočtu. Pokud by v daném ladícím segmentu právě použitého kmitočtu byl signál tzv. vyrovnaný, problém by nebyl. Jenže v průběhu ladění v segmentu se úroveň signálu velice citelně měnila - to je dost podstatná chyba zapojení. Tento typ GDO skončil v šuplíku, jako nepoužitelný pro nastavování. Opět staronový problém - jaké další zapojení vybrat, když jich zase tolik nebylo k realizaci. Nakonec vše dopadlo trochu jinak - kamarád mi jednou zapůjčil svůj GDO a mi to nedalo - otevřel jsem jej a co bylo uvnitř to je tady na tom schématu.

 

Gdogif.gif: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

Použité součástky:
Kondenzátory keramické, miniaturní v hodnotách uvedených ve schématu pro napětí 15V. 
Ladící kondenzátor C4a C4b je dvojitý 2x150pF - miniaturní s vhodným převodem pro snadné odečítání. Obě sekce jsou na společné rotorové hřídeli.
Dolaďovací kondenzátor 10pF je miniaturní vzduchový trim.
Odpory miniaturní - hodnoty ve schématu.
Potenciometr typu TP 160 nebo podobný.
Diody GA206, nebo modernější řady BAT...
Tranzistor Q1 BF173 nebo podobný vf
Q2 KP305, BF246, případně obdobný
Měrící přístroj je typu MP40 - uvedený rozsah citlivosti doporučuji zachovat!
L1 výměnná vzduchová - podle zvoleného kmitočtového rozsahu. 

Celý GDO je osazen na jednoduchou desku plošných spojů - doporučuji pokud možno vše řešit bez zbytečně dlouhých propojů. Ladící část je vhodné odstínit přepážkou od dalších obvodů. Na přívod k měřídlu je navlečena tzv. feritová perla - postačí 2-3 kusy.
Cívka L1 je výměnná a počet závitů je určen požadovaným kmitočtem. Pro kmitočty okolo 27 MHz je cívka vinuta smaltovaným drátem průměru 0.8 mm na průměru 10mm - 8závitů. Pokud se rozhodnete používat jiné kmitočty, není žádný problém si navinout další cívky a pomocí konektoru je připojit k ladícím kondenzátorům.
Potenciomatr R9 slouží k nastavení citlivosti.
Kondenzátor je přes vhodný převod vyveden na ladící knoflík, pod kterým je nakreslena stupnice s kmitočty.
Celý přístroj umístíme do plechové krabičky.


Nastavení:
V zásadě nečiní žádné potíže. Potřebujeme k tomu jen čítač kmitočtu. Zapneme GDO a přes vazební cívku sledujeme změny kmitočtu na čítači při prolaďování GDO. Přitom si význačné kmitočty označíme na stupnici pod ladícím knoflíkem GDO. Sledujeme i výchylku měřidla - neměla by se při prolaďování měnit skokově v závislosti od polohy ladícího kondenzátoru. Pokud je ručička tzv. na dorazu - snížíme citlivost potenciometrem R9 a naopak.
Po nakreslení celé stupnice můžeme začít s prvními pokusy.
Například:
Chceme zjistit rezonanční kmitočet - antény. Na svorky antény připojíme vazební cívku tvořenou 2-3 závity o průměru okolo 1,5 cm. Přiblížíme GDO k vazební cívce antény. Změnou vzdálenosti upravíme vazbu mezi anténou a GDO. Proladěním GDO zjistíme kmitočet, při kterém dojde k výraznému poklesu výchylky indikátoru (obvykle až na nulu) - na stupnici odečteme kmitočet a ten je roven rezonančnímu kmitočtu vyšetřované antény.

Přeji všem, kteří se rozhodnou postavit si tento užitečný doplněk do svého vybavení, aby se jim stavba zdařila...

 

Diskuse pod článkem:

 

[6093] GDO 1 Jozef sever 25.11.2007 16:37:26
  :Láďo ahoj.
Nakoľko tvoje články číta veľa ľudí, navrhoval by som, aby si zverejnil aj GDO, ktorý bol uverejnený v AR/A/4/95. Zdá sa mi jednoduchší a mne fungoval na prvé zapojenie. Ja som ho urobil s pevnou cievkou len na CB.
Jozef
  [3550] Postavte si GDO Highlander Brno 2.11.2005 21:50:25
  :Opravuji - v textu jsem chtěl napsat u BF246 - NPN....
  [3549] Postavte si GDO Highlander Brno 2.11.2005 21:48:58
  :Tak už jsem to postavil dvakrát, pokaždý s jiným plošňákem a ani jeden nefunguje.....
Podle mě je problém v tranzistorech. Na schematu je jako Q1 nakreslenej bipolární Tr. a v popisu je BF173, kterej je čtyřvývodovej. Jako Q2 je na schematu Mosfet, a v popisu je BF246, což je zase bipolární PNP. Zkoušel jsem použít všemožný tranzistory, a nejde to rozjet. Měřák 100uA se ani nehne. Tak nevím.
 » [3686] Re:Postavte si GDO Láďa Forum MB 21.12.2005 11:04:51
 

...drobnost - oscilátor kmitá spolehlivě s dostatečnou úrovní?

  [3437] Postavte si GDO Highlander Brno 16.10.2005 12:47:44
  :Zdravím !
Nebyl by obraz desky pl. spojů s osazením ? Pro VF navrhuji nerad a hlavně většinou špatně :-(

 » [3457] Re:Postavte si GDO Láďa Forum MB 19.10.2005 01:14:19
 

Zdravím obdobně...

Mám  k tomuto užitečnému "pomocníkovi" ucelenou dokumentaci, včetně desky plošných spojů i osazovací předpis. Původně připravované pokračování článku o GDO, jsem s ohledem na nepříliš povzbudivé hodnocení úvodního článku raději zredukoval. Následný článek je omezen jen na několik obrázků a podrobný popis stavby včetně vyobrazení desky plošných spojů a osazení součástek jsem vypustil.

 

Autor: Láďa Fórum

Odkaz na originál článku