CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

HB9CV - 11

Kategorie: Láďa Fórum - technické okénko, Archiv, Všechny články

11.11.2008 21:04:36 - Láďa Fórum - HB9CV - směrová anténa a vše kolem ní - ...drobnosti...

Z pohledu mechanické stavby antény HB9CV zřejmě nebude mnoho nejasností. Problémy pravděpodobně budou aktuální v době, kdy se budeme pokoušet anténu uvést do provozu. Je mnoho postupů, jak lze naladit anténu HB9CV. 
Ti, kteří mají možnost použít měřící přístroje typu RF-1 ap., zvolí postup odpovídající možnostem měření. 
Stavitelé, kteří nemají uvedenou měřící techniku a mohou si obstarat např. šumový můstek, indikátor vf pole, tak jistě zvolí poněkud odlišný způsob ladění.
V dalším si popíšeme, jak lze anténu naladit i bez použití drahých měřících přístrojů.

Věřím tomu, že je mezi cébéčkáři mnoho těch, kteří radit při oživování antény nepotřebují vůbec. Dokladem může být i výsledek ankety pod článkem HB9CV - 8, kde:
46% hlasujících referuje o tom, že naladění antény zvládli sami bez cizí pomoci a to bezproblémově.
29% se přiznalo, že anténu naladili s pomocí přátel a jsou s výsledkem spokojeni.
24% hlasujících bylo ochotno přiznat, že ani s pomocí přátel nedosáhli očekávaných výsledků. 

Předpokládejme, že stavitel antény úspěšně dokončil mechanickou konstrukci a anténu úspěšně sestavil. Bývá obvyklé, že dalším krokem bude připojení napáječe a staničky. Nebudeme polemizovat nad tím, zda to je nezbytné či ne. Lze jistě pochopit touhu stavitele si své dílo vyzkoušet a to nejraději hned po sestavení. Nakonec takové rozhodnutí může být svým způsobem i užitečným krokem.

Sestavenou anténu částečně rozebereme. Přesněji demontujeme zářič a část propojovacího vedení nahradíme vedením náhradním. Zde je dobré připomenout, že náhradní vedení by mělo být mechanicky shodné s vedením původním. Rozdíl je jen v tom, že vedení je ukončeno u napájecích svorek. 

Obrázky ukazují demontovaný zářič s připojeným náhradním vedením.

 

hb9cv_detaily_5.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

hb9cv_detaily_6.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

Ke vstupním svorkám připojíme vhodný měřící přístroj z vybavení, které máme k dispozici (RF-1, šumový můstek ap.) Indikátor vf pole umístíme před laděný prvek v přiměřené vzdálenosti dané citlivostí indikátoru a sledujeme odezvu na regulační zásahy. Vše si důkladně zapisujeme do poznámek.

 

hb9cv_detaily_7.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

Měřením zjistíme, na jakém kmitočtu rezonuje zářič antény. Z teorie antén je známo, že elektrická délka antény (nebo vedení) je délka vztažená k použité vlnové délce a nemusí vždy souhlasit se skutečnou (mechanickou) délkou antény (nebo vedení), vyjádřenou v délce vlny. Podrobnosti včetně grafu, lze najít v článku Antény, antény 13. 

Požadovanou změnu naměřeného kmitočtu, upravíme zasunutím případně vysunutím koncových dílů prvku. U tohoto regulačního zásahu dbáme na to, aby vysunutí či zasunutí koncových dílů bylo symetrické ve vztahu k napájecím svorkám, které jsou mechanicky umístěny ve vzdálenosti rovnající se polovině celkové fyzické délky prvku.

 

hb9cv_detaily_8.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

V popisovaném příkladu mechanické sestavy antény bude potřebné k posouvání koncových dílů prvku antény, uvolnit kleštinové svorky.

 

hb9cv_detaily_9.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

Při nastavování si vedeme pečlivě poznámky. Když dosáhneme požadovaného kmitočtu, můžeme kleštinovou svorku utáhnout. Obdobným způsobem nastavíme požadovaný kmitočet na druhém prvku, ten bude poněkud vyšší.
Po sestavení antény umístime měřič intenzity vf pole před anténu ve stejné vzdálenosti jako před ladícími pracemi a po zaklíčování porovnáme zjištěné výsledky. 
Na pásmu můžeme zjistit případné rozdíly v poslechu i vysílání mezi anténou, u které nebyl nastaven rezonanční kmitočet a anténou s nastaveným rezonannčním kmitočtem. 
V každém případě doporučuji používat staničku, která má možnost odpojit funkci AGC! Pokud nemáme vhodnou staničku, můžeme použít k poslechu dobrý přehledový přijímač, který má možnost AGC vypnout.

Nastavením kmitočtu není ukončeno ladění antény, je to jen dílčí krok při nastavování.

 

Diskuse pod článkem:

[8841] HB9CV - 11 Žán Braník 12.11.2008 00:36:52
  :Zdravím, jen malý dotaz k HB9CV. Nyní se opět rozjela výroba těchto antén u nás. Ale jen pro pásmo 10 m a 12 m. Která z nich je vhodnější k úpravě na 11 m? Lze-li to vůbec upravit. Děkuji za jakoukoliv odpověď, Žán Braník, 73.
 » [8852] Re:HB9CV - 11 Láďa Forum MB 15.11.2008 07:25:10
  Nazdar Žáne Braník.
Je vždy snadnější hotovou anténu pokrátit, než ji prodloužit - to by jsi měl vzít na vědomí. 
Přeji hodně úspěchů při úpravě tebou inzerovaných antén a neopomeň se podělit o zkušenosti. 
Ahoj.
 »» [9039] Re:Re:HB9CV - 11 Žán Braník 16.12.2008 08:13:45
  :Zdravím, nakonec jsem úpravu hábéčka vzdal a zakoupil hotovou tří elementovou Yagi pro 11 m. Žán Braník,73.

 »» [8872] Re:Re:HB9CV - 11 David Chomutov 16.11.2008 11:06:02
  Zdravím vespolek,
je jasné, že je lepší zkrátit anténu než ji prodlužovat. Nedávno jsem takovou práci dělal na yagině pro PMR. Celkem to šlo, ale prodlužovat bych ji opravdu nechtěl.
73! David Chomutov

 

Autor: Láďa Fórum

Odkaz na originál článku