CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

Přizpůsobení napáječů k zařízení - 2

Kategorie: Láďa Fórum - technické okénko, Archiv, Všechny články

8.2.2008 16:58:03 - Láďa Fórum - Technické okénko Ládi Fórum - ...sestavení proměnné indukčnosti s kladkou uvnitř cívky...

V předcházejícím článku je uveden popis možného konstrukčního uspořádání sestavy proměnné indukčnosti s kladkou odvalující se vně cívky. Obsahem tohoto článku je seznámit zájemce s dalším možným konstrukčním řešením proměnné indukčnosti a to s kladkou odvalující se uvnitř cívky.

Proměnné indukčnosti v obecném významu mají své opodstatnění v anténové technice. Důvodů je nemálo a lze bez nadsázky říci, že přizpůsobovací obvody ve kterých jsou použity proměnné indukčnosti vykazují určité výhodné vlastnosti oproti obvodům s cívkami s odbočkami a přepínačem.

Obrázek ukazuje celkovou sestavu proměnné indukčnosti s kladkou uvnitř cívky.
Základem konstrukce je těleso ve kterém je uložena cívka. Samotné těleso je tvořeno dvěma protilehlými čely, ve kterých jsou uloženy ložiska hřídele a vzájemnou polohu mezi sebou vystavují nosníky cívky.

 

inv.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

Nosníky cívky jsou nejdůležitějším konstrukčním detailem sestavy. Od jejich přesné výroby závisí funkčnost celé sestavy.
V každém případě je potřeba si uvědomit, že to jsou držáky cívky. Jsou vyrobeny s vhodného izolačního materiálu, který musí zajistit mechanickou stabilitu cívky. Je důležité připomenout, že držáky cívky musejí odolávat zvýšeným teplotám a požadovaným přenášeným vf výkonům.
Držáky použité v předkládaném konstrukčním uspořádání jsou čtyři. Jsou na koncích opatřeny otvory pro upevnění k čelům tělesa. Jeden držák má dva výstupky se závitovým otvorem pro upevnění vývodů cívky.
Všechny držáky jsou opatřeny drážkami pro uložení cívky. Drážky nejsou na držácích ve stejné poloze, ale korespondují s cívkou, která je v daném místě částečně protíná. Z uvedeného je zřejmé, že drážky pro cívku budou vzájemně posunuty a to v závislosti na stoupání použité cívky.
Pro zajištění správné polohy drážek při výrobě, musíme držáky mezi sebou posunout o jistou vzdálenost.

 

roll_inv_3.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

Pro navrhované uspořádání má cívka:
profil plochého obdélníku 1.5x7.5 mm,
stoupání 10.5 mm/1záv.,
délku 157.5 mm,
vnitřní průměr 150 mm,
vnější průměr 165 mm,
počet závitů je 15.
Uvedeným rozměrům cívky odpovídá geometrie drážek, která je patrná z obrázku.

 

roll_inv_1.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

Držáky sestavené podle nákresu a náležitě orýsované, pevně sevřeme se svěráku nebo vhodném přípravku. Opatrně vyřízneme drážky pro cívku. Hloubku drážky zvolíme podle použitého profilu vodiče cívky, obvykle postačí hloubka 1/3 výšky profilu. Je významné připomenout, že šířka drážky by měla být taková, aby vodič cívky bylo možno těsně a bez vůlí zasunout do drážky.

 

roll_inv_2.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

roll_inv_4.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

roll_inv_5.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

roll_inv_6.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

Obrázek ukazuje detail uložení cívky do drážky a připevnění vývodu pomocí šroubu M3.

 

spule_inv_b.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

inv1.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

Cívka podle uvedených rozměrů je vyrobena z vysoce leštěné mědi o obdélníkovém průřezu. Pro nízké a střední vf výkony postačí leštěný povrch cívky i kladky s hřídelí. Pro vysoké a velmi vysoké výkony je doporučeno cívku, kladku i hřídel kladky vyrobit ze stříbra a vyleštit ji do vysokého lesku. Konce cívky jsou vytvarovány a opatřeny otvory pro upevnění vývodů. Pro výrobu cívky lze použít i čtvercový průřez drátu, kdy následně budeme muset upravit drážky v držácích.

 

spule_inv_n.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

Detail uložení hřídele a ložiska, konzole kladkové hřídele.

 

spule_inv_e.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

Konzole kladkové hřídele je opatřena závitem pro upevnění kladkové hřídele. K ovládací hřídeli je konzole upevněna stavěcím šroubkem M3.

 

spule_inv_f.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

spule_inv_g.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

spule_inv_h.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

spule_inv_i.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

Kladková hřídel o průměru 6 mm je vyrobena z tvrdé mosazi, na koncích opatřena závity pro upevnění do konzole. Na závitovou část hřídele je nasazen dorazový kroužek. Hřídel kladky je na povrchu vyleštěna do vysokého lesku. Kladka je vyrobena ze stejného materiálu jako hřídel. Celá kladka je leštěná včetně otvoru pro hřídel. Kladka se musí pohybovat volně po hřídeli, ale s minimální vůlí.

 

spule_inv_j.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

V ovládací hřídeli je za ložiskem vyvrtán otvor pro stavěcí šroubek hřídelové konzole, který je opatřen závitem M3.

 

spule_inv_k.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

spule_inv_l.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

Detail upevnění konzole kladkového hřídele na ovládací hřídel pomocí stavěcího šroubku M3.

 

inv_2.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

Obrázek ukazuje sestavu ovládací hřídele, konzoly kladkového hřídele, kladku. Ovládací hřídel s ložisky je dělený. Důvodem je vyloučení vytvoření tzv. závitu nakrátko, který by mohl způsobit značné potíže, protože v takovém závitu nakrátko by se indukovaly vf proudy se všemi negativními důsledky. Vzdálenost mezery by měla být dostatečně velká, aby nemohlo dojít k napěťovému průrazu s ohledem na přenášený vf výkon. Pro zajištění souososti hřídelí je použito pouzdro z kvalitního izolantu, které je k hřídelím zajištěno stavěcími šroubky M3.

 

inv_1.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

roll_2.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

roll_2a.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

roll_1.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

roll_3a.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

roll_4.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

roll_4a.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

Závěrem uvedu, že dobrá funkčnost sestavy je podmíněna přesností výroby jednotlivých dílů. Zvláštní pozornost je potřebné věnovat držákům cívky, zejména správnému propočítání potřebné rozteče drážek pro uložení cívky. Je vhodné se ještě zmínit o tom, že kladka musí přiléhat k vnitřní straně závitu cívky s určitým předpětím, které nastavíme vhodně zvolenou roztečí hřídelové konzoly. Kritický je průměr kladkové hřídele, která se při malém průměru může prohýbat ve své střední části pokud nebude dostatečně tuhá. Varujte se použití nekvalitních materiálů a improvizací. Při použití proměnné indukčnosti pro přenášení velkých výkonů je potřebné dbát ve zvýšené míře na přesnost sestavy, zvláště cívky. Stoupání cívky zvolte raději větší, aby byla zajištěna dostatečná elektrická odolnost proti napěťovým průrazům. K těm dochází zpravidla v místě, kde se závity nejvíce k sobě přibližují.

Připomenu opět, že ovládací hřídel je galvanicky projen s cívkou pomocí kladky!!! Je potřebné důkladně elektricky odizolovat ovládací hřídel od převodů a ovládacích prvků. Nepodceňjte možný úraz elektrickým proudem, zvláště při zapojení indukčnosti do výstupních či vstupních obvodů výkonových koncových stupňů.

Předpokládám, že zájemce o stavbu proměnné indukčnosti našel v článku inspiraci pro vlastní řešení.

 

Anketa ke článku : Články popisující technická řešení anténového vybavení:
jsou tématicky vzdáleny tvým požadavkům     55
pro složitost popisovaných řešení tě spíš odrazují     49
pro použití na CB, je nevhodné takové články zveřejňovat     68

 

Diskuse pod článkem:

 

[6261] Přizpůsobení napáječů k zařízení - 2 David Chomutov 9.2.2008 12:46:31
 

Zdravím Láďo Forum MB

Když už máme rollšpule v článcích, co tak nějaký mohutný kondík? Určitě uvítám  popis stavby nebo dokonce návod. Vidím, že v minianketě to nevypadá tak, že by byl zájem o složité konstrukce, ale sám vím, že když už se rozhodnu pro nějaký ten Pí článek, tak to se zvonkovým drátem a alobalem na skennici namotaném nezvládnu, k tomu je potřeba složitější konstrukce a se štípačkami a izolačkou si nevystačím.. Dík za články a mooc se těším na další.

David CV

 » [6264] Re:Přizpůsobení napáječů k zařízení - 2 Láďa Forum MB 10.2.2008 14:28:47
 

Dík za příspěvek Davide CV,

určitě mám připraven popis výroby kondenzátoru, ale jak jsi si i ty všimnul, odezva na články je spíš"chladná". No, zavděčit se nedá všem a zatím se utěšuji tím, že případní zájemci si články o složitých konstrukcích alespoň přečtou a v lepším případě jim možná poslouží jako námět pro vlastní řešení. Pochopitelně mohu popisované konstrukce převést do výkresového tvaru a doplnit rozměry a tak není problém doplnit rozměry, ale zatím nikdo ani náznakem neprojevil zájem ve formě příspěvku tady na cbdx.cz. Je zajímavé, že dostávám nemálo emailů od čtenářů cbdx.cz s prosbami o výkresy či návody na stavbu třeba těch "rollšpulí". Jinak řečeno - náměty mi posílají čtenáři na email, ale když už článek vytvořím, tak odezva je taková, jaká je...

Měj se bezva!

 

Autor: Láďa Fórum

Odkaz na originál článku