CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

Propojení antén 3

Kategorie: Láďa Fórum - technické okénko, Archiv, Všechny články

30.12.2006 08:50:48 - Láďa Fórum - Antény a trocha teorie k nim - ...jak se vlastně zvýší zisk řazením antén do anténových řad?

Nejeden majitel antény občas vznese otázku, jak se zvýší zisk, pokud antény seskupíme do anténové řady. Odpověď jistě očekává spíše pozitivní. Je tomu tak, ovšem jen za dodržení určitých pravidel vztahujících se k zásadám správného propojování antén do anténových řad. Nemálo uživatelů zejména CB pásma, při úvahách na téma antény nezohledňuje některé okolnosti. V prvé řadě je potřebné si uvědomit, že teoretické údaje o anténách jsou odlišné od údajů, které je možno naměřit na anténách realizovaných. Rozdíly v údajích jsou zpravidla v neprospěch reálné antény. Je to dáno mnoha okolnostmi a podrobně se jimi zabývat nebudeme. Postačí, pokud budeme mít na paměti, že reálná anténa je vždy o něco horší v zájmových prametrech, než modelový předpoklad.

 

Propojení antén - 1

Propojení antén - 2


Pro odpověď na úvodní otázku je vhodné posoudit dv antény v řadě soufázově napájené. Jejich vstupní impedance, zejména reálná část je shodná. Pro začátek záměrně vypustíme vliv vzájemné impedance.
Vstupní reálná část impedance každé antény je vyjádřena:

 

Eqn1.gif: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

Ztrátový odpor vyjadřuje ztráty ve vodivých materiálech použitých k výrobě elementů antény a k němu se přiřazují dielektrické ztráty v izolátorech použitých při konstrukci antény.
Pokud dodáme výkon P do samostatné antény, potom do antény poteče vstupní proud:

 

Eqn2.gif: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

V dané vzdálenosti od antény je intenzita elektrického pole E úměrná proudu If:

 

Eqn3.gif: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

Dodávaný výkon P rozdělíme do dvou antén A1 a A2. Do každé antény teče proud:

 

Eqn4.gif: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

To vyjadřuje zvětšení zisku o:

 

Eqn5.gif: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že při zdvojnásobením počtu geometricky i elektricky stejných antén, zisk stoupne o 3dB. Pokud zohledníme vliv vzájemné vazby mezi anténami, potom zvýšení zisku se bude pohybovat okolo uvedené výpočtové hodnoty v závislosti na rozteči jednotlivých antén v řadě. V praxi lze dosáhnout zvýšení zisku v rozmezí 2.6 - 2.9dB.
Lze uvést, že pro n antén v řadě je přídavný zisk vyjádřen vztahem:
10log n (dB)

 

Autor: Láďa Fórum

Odkaz na originál článku