CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

SWR indikátor

Kategorie: Láďa Fórum - technické okénko, Archiv, Všechny články

13.2.2002 00:31:00 - Láďa Fórum - Technické okénko Ládi Fórum - Návod na stavbu nejjednoduššího SWR indikátoru...

Vám předkládaný návod na stavbu velice jednoduchého SWR indikátoru je tak jednoduchý, že snad to více zjednodušit už ani nelze.
Co je podstatou? Využití LED diody k indikaci nastavené hodnoty SWR.
Jak to pracuje? Na odporu 50j vzniká úbytek napětí. Toto napětí je odděleno kapacitou, usměrněno diodou a přes ochranné odpory přivedeno na LED diodu.
Nastavení indikační úrovně se provádí změnou odporu (trimu) 22k. Při nastavování je vhodné použít ke kontrole klasický SWR metr a pomocí trimu nastavit okamžik, kdy začne LED dioda svítit. Obvykle je možno dosáhnout nastavením trimu stavu, kdy při PSV 1:1.5 začne LED dioda slabě svíti a při PSV 1:2.0 svítí jasně s plným svitem.

Celý indikátor je možné vložit do malé stíněné krabičky spájené z cuprextitu nebo pocínovaného plechu opatřeného PL konektory. Pro zdatnějí stavitele se zde nabízí možnost zabudovat indikátor do PL spojky. S ohledem na velmi nízké pořizovací náklady lze si vyrobit několik takových PL spojek a ty vřazovat mezi zařízení a napáječ. Na tělese PL konektoru si vyznačíme nakreslenou šipkou směr měření. Pokud budeme používat indikátor trvale - lze předimnzovat odpor 50j a vypustit přepínač přemostění indikátoru.
Použité součástky jsou miniaturní, případně v provedení SMD. LED dioda je miniaturní s nízkou spotřebou, barvu je vhodné zvolit červenou, podle vkusu uživatele. Jen odpor 50j je vhodné dimenzovat podle provozního výkonu. Použitý přepínač je miniaturní se dvěma sekcemi kontaktů. V poloze 1, signál obchází (přemosťuje) indikátor, v poloze 2 je indikátor zapojený.
Při vhodně dimenzovaném odporu 50j je možno uvedený indikátor mít zapojený trvale a tak sledovat případné změny SWR mezi TRX a napáječem. Pokud by někdo chtěl mít tento indikátor připojený trvale, je jej možné zabudovat přímo do TRXu a LED diodu si umístit na viditelné místo na předním panelu. To ovšem už je úprava nad rámec toho návodu.
SWRLED.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
Autor: Láďa Fórum
Odkaz na originál článku