CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

 


Spuštěno PŘIHLAŠOVÁNÍ do Koštic, po přihlášení na webu naleznete i v levém menu s dalšími detaily

Antény pro PMR autor Tomáš Vinařice OK4TO

Kategorie: Obecně, Technika, Všechny články
Antény pro PMR autor Tomáš Vinařice OK4TO

12.9.2006 20:24:01 - Tomáš Vinařice - Tomáš Vinařice - Ahoj, protože je mezi námi spousta začínajících operátorů v pásmu PMR, kteří si nemohou dovolit koupit drahé vybavení a přesto mají zájem o dálkové vysílání přes tyto staničky, zveřejňuji zde dvě přídavné anténky.

Ahoj kamarádi,
Jakož i vy, tak i já jsem začínal vysílat na pásmu CB a PMR. Protože jsem zjistil, že je stále větší zájem o QRP DX (dálkový provoz s nízkým výkonem) provoz v pásmu PMR a to nejen o štafetách a soutěžích, tak jsem se rozhodl zveřejnit zde pro Vás začínající operátory, kteří zrovna nehýříte penězi dvě velmi jednoduché avšak velice praktické a poměrně výkonné směrové antény pro pásmo PMR. Jedná se o antény typu QUAD a HB9CV se čtyřmi elementy. Obě antény se nechají pořídit za několik málo desetikorun a obě mám osobně vyzkoušeny na DX provoz kolem 150 km se základním PMR výkonem 0,5W. Připojení antén k vaší PMR radiostanici nechám na každém z vás. Existuje několik způsobů a pokud budete mít zájem o radu tak, mi kontaktujte na níže uvedený email.

 

10025_sejmout.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

Toto je asi nejjednodušší varianta směrové celovlnné antény typu QUAD, kterou zvládne postavit opravdu každý. Základem této antény jsou čtyři mosazné tyčky o délce 17cm a průměru 4mm. Dále pak potřebujeme dřevěnou tyčku o průměru asi 16-20mm, na kterou celou anténu vlastně přichytíme třemy železnými (aby na ně šlo letovat) šroubky. Tyto jsou označeny písmeny ABC. Z tyček sletujeme kosočtverec, jehož střední délka je rovněž 17cm. Do tyčky zašroubujeme tři sroubky ABC a předem již sletovanou smyčku antény QUAD k těmto přiletujem. Body B a C zároveň slouží jako kontakty pro připojení symetrizační smyčky s anténním přívodem. Dále pak budeme potřebovat koaxiální kabel RG 58 na napájení, doporučuji do 5m délky a jeho odstřižek o délce 24cm, ze kterého vyrobíme symetrizační smyčku o délce 11,4cm (celkem tedy 22,8cm drátu.)Zbylých 12mm, tedy 6mm na každé straně si ponecháme na přiletování k bodům B a C jak je znázorněno na plánku. Stínění obou stran drátu smyčky a napájecího kabele se propojí do sebe a již se dále nikam nezapojuje. Živý tedy středový drát přívodu se spojí se středovým drátem jedné strany smyčky a přiletuje se k zářiči antény v bodě C. Do bodu B se přiletuje živý vodič z opačného konce symetrizační smyčky. Na konec se smyčka a přívodní napájecí kabel pevně přitáhne izolací k nosné středové tyčce. Tak a anténa typu QUAD je na světě. Pokud se dodrží rozměry, tak anténa se chová jako širokopásmová od 435-447 MHz, tedy pásma HAM 70cm až PMR, kdy PSV nepřekročí 1:1,5 (měřeno při 15W, při 0,5W je PSV takřka neměřitelné) Anténa má podobnou směrovou charakteristiku jako dipol a vyzařuje ve dvou směrech.

 

Snimek_001.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

A takhle vypadá finální verze anténky QUAD, kterou jsem si navrhl pro toto pásmo a s úspěchem ji používám jak pro pásmo PMR, tak i pro radioamatérské pásmo 70 cm. Anténu lze dolaďovat prodloužením či zkrácením celovlnné smyčky. (pozor několik mm délky zářiče posune anténu i o několik MHz)

 

Snimek_004.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

Tolik tedy k anténě typu Quad a nyní k o něco sice konstrukčně složitější, ale mnohem výkonější a směrovější anténě typu HB9CV. Jistě jste již slyšeli o směrových anténách typu YAGI. Tato anténa je svou stavbou obdobná a byla celkem hojně využívána v 80 letech pro příjem VKV rozhlasu. Můj návrh této antény vychází z radioamarérské antény HB9CV určené pro DX spojení v pásmu 10m (28MHz). Výhodou této antény je její velikost vůči zisku a její směrovost oproti běžným anténám HB9CV, které jsou na internetu prezentovány. Zisk kolem 8 dB. Tato anténa rovněž nepotřebuje symetrizační smyčku a díky kapacitnímu trimru lze proladit v rozmezí cca. 10 MHz, i když je tato anténa poměrně úzkopásmová.

 

10028_sejmout0001.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

Základ této antény rovněž tak tvoří prvky z mosazných svařovacích drátů o průměru 4mm a ještě budeme potřebovat mosazný drát o průměru 2mm a dálce asi 21 cm na převod mezi reflektorem a zářičem. Dále pak dřevěnou tyčku o průměru asi 12-20mm jako nosník antény. Nejprve sletujeme středovou tyčku s reflektorem, zářičem a dvěma ditrektory. Rozměry jsou uvedeny na plánku. Poté pokud možno přesně zhotovíme z 2mm drátu převod ze zářiče na reflektor. Délky jsou měřeny vždy od středu nosné tyčky. Rovná část, tohot drátu leží rovnoběžně nad středovou nosnou tyčkou antény a je galvanicky oddělena od této přívodním koaxiálním kabelem. Stínění tohoto kabelu se přiletuje v bodě A ke středové tyčce a živý středový vodič koaxiálního kabelu se přiletuje k 2mm drátu v bodě B. Dráty společně s koaxiálem mezi zářičem a reflektorem ztáhneme izolací tak, aby bylo vyloučeno, ze se středový nosný drát dotkne drátu, na který je přiveden živý vodič koaxiálního přívodu. Koaxiál mezi body A a B doporučuji zalít do tavného silikonu, aby nedošlo ke kontaktu s vodou. Takto postavená anténa by měla mít PSV nižší než 1:1,5. Já jsem však při oživování antény zjistil, že mám PSV 1:3 na 440 Mhz a při změně frekvence směrem nahoru i dolů se PSV ještě zhoršovalo. Došlo tedy vliven změny impedance k rozladění antény, což lze vyřešit přiblížením, či oddálením středového drátu od nosné tyčky, ale to je celkem konstrukčně náročné a tak jsem se rozhodl využít kapacitního trimru 2-40pF umístěného mezi středovou nosnou tyčku bod D a opačný konec napájecího vedení bod C. Otáčením trimru jsem dosáhl vyladění antény na PSV 1:1,1 měřeno při 15W v rozmezí 425-448 Mhz. Nakonec jsem kondenzátor vyndal a nahradil ho dvěma paralelními kondenzátory 4,7pF a anténa byla naladěna. Toto bude u každého prototypu různé. Doporučuji, pokud nemáte k dispozici PSV metr ponechat trimr. Anténu mám vyzkoušenu i v pásmu HAM 70 cm při výkomu 20W. Více nedoporučuji, mohlo by dojít k proražení kondenzátoru. Napájení antény je tvořeno koaxiálním kabelem RG58, doporučuji svod do 5m délky při výkonu PMR stanice 0,5W, nebo použít kabel s menším útlumem. Nakonec anténu přiizolujeme za reflektor k nosné dřevěné tyčce a anténa je připravena k použití.

 

Snimek_006.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

Snimek_007.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

Snimek_010.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

Takhle vypadá finální výrobek čtyř elementové HB9CV antény. Anténa se používá vertikálně. S touto anténou mám výborné zkušenosti z Jizerských hor, kdy jsem při výkonu 0,05W (tj. 10x méně než PMR) udělal QRP spojení z Černé Studnice do Prahy. To je asi 100km. Při výkonu 0,5W, což je udávaný výkon PMR stanic mám s touto anténou uděláno spojení z Vinařické Hory do Orlických hor, což je asi 160km. Takže za málo peněz, celkem hodně muziky. Anténa se nechá postavit skoro zadarmo, určitě do 100 Kč, pokud se bude vše kupovat. 

Jak zjistím, zdali mám anténu dobře naladěnu ?
Podud nemám k dispozici PSV metr pro pásmo UHF a nemáte možnost požádat, nějakého radioamatéra o přeměření, pokuste si vystačit s níže uvedeným jednoduchým měřičem síly elektromagnetického pole.

 

sejmout0002.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

Pokud je anténa správně naladěna na daný kmitočet vytváří ve svém vyzařovacím směru elektromagnetické pole. Pokud je ale anténa špatně naladěna, vrací se část vysokofrekvenční energie zpět do vysílače, kde se promění na teplo. Toto jsou takzvané stojaté vlny. Tyto se měří přístrojem tkzv. PSV metrem. Čím, je PSV nižší, tím je anténa lépe naladěna na provozní frekvenci a vytváří větší elektromagnetické pole. Toto však lze změřit i velice jednoduchým měřičem síly elmag. pole, který si zvládne postavit opravdu každý, třeba na kousek překližky. Základem, je jakýkoliv mikroampérmetr, třeba ze starého rádia nebo magnetofonu, 2 vysokofrekvenční diody, dva kondenzátory, potenciometr, nebo trimr a anténa ze starého (0601) telefonu, či teleskopická a postačí i cca. 35cm dlouhý měděný drát. Vše zapojíme jak je uvedeno na obrázku. Měřič (příjmač) postavíme ve vzdálenosti asi 20 cm od vysílací PMR antény a zaklíčujeme. Potenciometrem naladíme ručičku měřícího přístroje asi do poloviny stupnice. Pootočíme kapacitním trimrem na anténě, zaklíčujem a přesvědčíme se k jaké došlo změně. Ladíme na maximální výchylku ručičky. Pokud jde ručička příjmače na doraz, opět potenciometrem tuto stáhneme na polovinu a pokus opakujeme. Takto se lze nejjednodušším způsobem dopracovat velmi slušného PSV na naší PMR anténě.

 

Pokud si nebudete ze stavbou antény vědět rady, můžete se na mě obrátit na CB kanále C-04 selektiva DTMF 4984 ve večerních hodinách, nebo na můj EMAIL : OK4TO@email.cz
Pokud bude mít někdo zájem si svůj výrobek nechat přeměřit a bude mít cestu na Kladno, tak rád vypomohu. Nejlépe se totiž měří PSV při výkonu nad 5W, což běžnou PMR stanicí nikdy nedosáhnete. Ahoj, všem začátečníkům přeji mnoho úspěchů při lovu radiových vln. 73 ! Tomáš Vinařice OK4TO 

info : http://www.ok4to.unas.cz

 

Anketa ke článku : CB či PMR
Preferuji CB     308
Preferuji PMR     221
Preferuji PMR s přídavnými anténami     388

 

  [4477] Antény pro PMR autor Tomáš Vinařice OK4TO Standa Králíky 13.9.2006 11:51:21  
  Koukám Tomáši, že jsme se shodli s tou švícarkou. Pokud se dobře naladí je to malá ale, mocná zbraň. S tím ziskem jsi byl dost, dost skomný. HI.

 

Autor: Tomáš Vinařice

Odkaz na originál článku