CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

10 - Miniseriál k tématu - vysíláme v CB pásmu sami?

Kategorie: Základní pojmy, Archiv, Všechny články

2.1.2003 02:14:53 - Láďa Fórum - Začínáme na CB - GL licence jsou vydány ČTÚ - nejen pro provoz CB...

Stal jsi se novým uživatelem zařízení pro provoz na vyhrazených kmitočtech CB pásma a možná tě bude něco zajímat bližšího o uživatelích, kteří pracují v tomto segmentu kmitočtů na základě obdobné GL, která umožňuje i tobě pracovat na CB. V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že CB pásmo není naše od 1. kanálu až po poslední tj. 80.kanál kontinuálně. Pro CB provoz jsou vyhrazeny jen kmitočty přiřazené jednotlivým kanálům. Je nanejvýše vhodné si prohlédnout vydané platné GL zveřejněné ČTÚ. Ty určitě nemusíš znát, kdo další je uživatelem pásma, ve kterém je povolen provoz CB za předpokladu, že používáš jen kmitočtů - kanálů (ne spektra kmitočtů!), které jsou pro provoz CB vyhrazeny a dodržuješ podmínky max. povoleného výkonu a modu.

Na kmitočtech uvedených níže vysílají modeláři, kteří svou činnost mají povolenu obdobným způsobem, jako uživatelé CB. Je vhodné je respektovat a mít pro jejich zájmy jisté pochopení. Jejich modely jsou řízeny rádiem a ne vždy se jedná o lodě, auta, ale mají i létající modely, které v případě rušení ze strany CB, mohou se stát neovladatelnými s následnou havárií končící zničením nebo vážným poškozením a cena jejich modelů, zvláště těch létajících mnohonásobně převyšuje cenu i té nejdražší homologované CB staničky. Kmitočty používané modeláři v pásmu 27 MHz: 
26.995 MHz 
27.045 
27.145 
27.195 
Velmi často je slýchávat na CB pásmu např. typický výrok:...pojďme na 27.145, tam je volný kanál... Opravdu je, ale není určen pro CB, i když některé staničky se tam dokáží přeladit!

Problematika vysílání v tzv. "D bandu" někdy nazývaném SSB DX-ové pásmo nebo "pirát band", není nijakým tajemstvím. Tento segment až tak prázdný není, jak se na první poslech může jevit. Mimo jiné v tomto segmentu pracují datové vysílací rádiové stanice, které jsou legálními uživateli tohto kmitočtového segmentu. Pracují na základě podobné GL, jako CB. 
Kmitočty:
27.905 MHz
27.915
27.975
27.985
27.995


Dalším uživatelem pásma CB jsou i jiné služby. Nespecifikované stanice sloužící pro přenos dat, pro účely dálkového ovládání, pro telemetrii, signalizaci a přenos poplachových informací, pracují zde i jiné systémy. Pracují v kmitočtovém pásmu CB a to v segmentu:
26.957 - 27.283 MHz 
Toto pásmo je označováno, jako ISM a je určeno pro průmyslové, vědecké a lékařské účely.
Na kmitočtu:
27.095 MHz 
pracuje systém EUROBALISE (stanice systému řízení vlaků).

Zatím ještě platí GL, která nám umožňuje pracovat na tzv. sdílených kmitočtech, podobně jako na CB, kde je výkon i použitá anténa určena. V tomto sdíleném pásmu pracují i jiní uživatelé pro příklad na kmitočtech:
172.525 MHz
172.575
173.650
173.950
pracují stanice určené pro dálkové ovládání jeřábů, lesních strojů a dalších mechanizmů.

Na základě GL pracují v segmentu kmitočtů, mezi CB-čkáři označovaném jako "D band" mimo jiné úzkopásmové bezdrátové mikrofony určené pro profesionální použití, tak spotřebitelské.
Kmitočty:
27.4145 - 27.915 MHz

Z uvedeného zkráceného přehledu obsahu jednotlivých GL je zřejmé, že každý uživatel má ke své činnosti vyrazeny kmitočty - kanály a je v souladu s platnou GL mu umožněno na těchto kmitočtech procovat. Zcela záměrně neuvádím jiné služby, které pracují ve výše uvedených segmentech, protože jejich činnost je řešena jinými pravidly, než jsou GL. Tento stručný přehled je pouze výtahem z jednotlivych GL. Je potřeba mít na paměti, že nejsme jediní uživatelé kmitočtového pásma, kde je nám dovoleno "pěstovat" své zajímavé hobby. Kmitočtové spektrum je velmi vzácným bohatstvím každé země a uvážlivé hospodaření s ním je mimo jiné důvodem, proč se jednotlivé kmitočty uvážlivě přidělují uživatelům. Není to v žádném případě nic jednoduchého a je na uživatelích, aby se řídili vydanými závaznými pravidly. Je známo, že profesionální služby nepotřebují z přiděleného kmitočtového spektra odcházet vysílat na jiné, pro ně nepovolené kmitočty, kdežto na CB to není až takovou vzácností... Jenže to je téma, které by si zasluhovalo možná jiný článek a nakonec nejsem v žádném případě "povolán", abych něco takového dokonce posuzoval.
Přeji všem v závěru tohoto článku, aby se nám dobře pracovalo na CB kmitočtech a věřte, že tam je dost místa pro každého, kdo tam pracovat chce...

 

Anketa ke článku : Znáš obsah GL a rozumíš jejímu obsahu?


o tom nepochybuji, znám ji velice dobře    94

něco jsem o tom slyšel, ale ještě jsem ji nestudoval    97

zatím vysílám a to mi stačí...    92

 

Diskuse pod článkem:

[1165] 10 - Miniseriál k tématu - vysíláme v CB pásmu sami? Franta Perak Zábřeh 2.1.2003 09:37:55
  Jsou voleny kmitočty v CB pásmu, které nejsou určeny pro CB (např.modeláři) tak, že nemůže docházet i za předpokladu regulérního provozu na pásmu CB k jejich rušení provozem CBcek? Napr. model letadla spadne i když je všechno dle GL? Je přece známé "rušení" CBček blízkými CB stanicemi atp.
 » [1166] Re:10 - Miniseriál k tématu - vysíláme v CB pásmu sami? Láďa Forum 2.1.2003 10:07:39
 

Zdravím Franto, k tvému dotazu: ...nepřísluší mi něco takového "posuzovat", ani to dokonce "soudit", nebo dělat rozhodčího! Budeš muset na odpověď počkat na nějakého zkušeného modeláře, nebo zdatného technika v tomto oboru přiměřeně vzdělaném. Je mi líto, že ti nemohu dát přiměřenou odpověď. Jinak pokud mi je známo, pro létající modely je mimo jiné vyhrazeno pásmo 35MHz, ale tím se nevylučuje možnost používat pásma 27MHz pro rádiem řízené modely a jako takový systém ovládání, mohou jej modeláři používat na základě obdobné GL, jako mají CB-čkáři. Jinak, pokud se něco zajímavého v této souvislosti dozvíš - dej vědět, mne to taky zajímá...


73! a hodně štěstí...

 »» [1173] Re:Re:10 - Miniseriál k tématu - vysíláme v CB pásmu sami? Tomas Pankrac 3.1.2003 20:13:22
 

Ahoj,  já aktivní modelář jsem... Je to asi takhle: pásmo 27MHz se pro letadla v současnosti již prakticky nepoužívá. U lodí a aut se nepouštíš tak daleko (100 metrů je obvykle maximum), a tudíž je signál vlastní vysílačky v modelu tak silný, že není zarušení z CB tak jednoduché. Dnes by již vážné konflikty mezi modeláři a cébéčkáři nastávat neměly, modeláři užívají převážně pásma 35MHz a 40MHz.

Autor: Láďa Fórum

Odkaz na originál článku