CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

19 - Miniseriál k tématu - Vysílání z kopců 3

Kategorie: Základní pojmy, Archiv, Všechny články

11.11.2004 21:04:06 - Láďa Fórum - Začínáme na CB - ... rušení, zejména úmyslné ...

Když už na kopec vyrazíme, máme určitě zájem pracovat pokud možno, se stanicemi z velkých dálek. Tomuto cíli je prakticky vše podřízeno a motivace v podobě očekávaných dalkých spojení je značná.

Vyrazit někam na pořádný kopec je snad touhou každého cébéčkáře. Očekávání dalekých spojení, pokud se podaří - jsou to chvíle opravdu radostné.
Vybavení pro práci z kopců obvykle vozíme to nejlepší, které máme k dispozici. Ve vybavení nejsou nijakou zvláštností směrové antény různých typů, dobrá zařízení a nelze opominout i používání PC. K zajištění nerušeného provozu samotné vybavení určitě nestačí, k tomu je potřebné i jisté pochopení ze strany těch, kteří jsou tzv. pod kopcem. Na nich závisí do značné míry úspěch práce stanic pracujících z kopců.
V této souvislosti nelze opominout nedobré zkušenosti spojené s tzv. "gumáky". Je to pro stanice pracující z kopců vždy jistý problém a potenciální zdroj neúspěchu. Nebudu se zde zaobírat důvody, proč někteří jedinci mají zřejmě nevýslovnou radost z toho, že jiným škodit mohou a to zcela vědomě a lze říci, že záměrně. Neúmyslné rušení lze určitě vhodnou domluvou na pásmu redukovat.
V každém případě si může každý pod kopcem, udělat zběžnou představu o tom, že výjezd na kopec není v žádném případě nijakou levnou záležitostí.
Co můžeme udělat na kopci s uvedeným problémem úmyslného rušení. 
Obvylkým řešením je dočasně přerušení provozu, případně přechod na jiný kanál. To v případě úmyslného "gumování" nepřináší významnějšího efektu - po určitém čase si nás "gumák" určitě vyhledá...
Podívejme se na problém z jiného úhlu. Lze říci, že v převážné míře ruší na pásmu jedinci a někdy i služby. Můžeme předpokládat, že jen ve vyjímečných případech ruší jedinci - provozu z kopců pozitivně nakloněni.
Z uvedného můžeme předpokládat, že to jsou jedinci obvykle vybaveni jednoduchými zařízeními ke kterým bývá pro zvýšení efektu rušení připojen koncový zesilovač výkonu, vyjímečně mají k dispozici špičkovou staničku. Je možno říci, že obvykle nejsou příliš vzdálení od rušené stanice. Lze také předpokládat, že obvykle "gumák" neslyší relace, které přichází na kopec. Jejich orientace o provozu na kopci je omezena jen na přímé vysílání stanice z kopce. To je významný poznatek, který lze do určité míry využít k omezení "gumákovy" činnosti.
Protistanice v dálce neslyší "gumáka" a tak celkem ve standartních podmínkách může nerušeně poslouchat výzvy rušené stanice na kopci. Stanice na kopci přes intenzivní "gumování" - odpovědi na své výzvy neslyší. Je to celkem známý a nepříjemný stav, který je zvýrazněn při práci na jednom kanále.
Nabízí se zde jiné řešení. Některé špičkové zařízení jsou vybaveny funkcí "split", případně podobnou funkcí. Pokud takové zařízení nemáme k dispozici, lze si pomoci tak, že použijeme dvě staničky - jednu pro vysílání a druhou pro poslech, každou připojenou na jinou anténu. U zařízení s funkcí "split" potřeba dvou antén odpadá. Z fumkce "split" je zřejmé to, že stanice vysílá na jednom kanále a na jiném poslouchá.
Zájmem "gumáka" je rušit příjem na kopci poslouchající stanice. Pokud pracuje stanice na kopci na jediném kanále klasickým provozem - "gumák" slaví úspěch. 
V situaci, kdy stanice pracuje na kopci v režimu "split" - "gumák" obvykle nesnadno zjistí, kde stanice na kopci poslouchá, zejména protistanice z dálek, které "gumákovi" nejsou slyšitelné. "Gumák" sice slyší výzvy na některém kanále, ale jeho "gumování" není v dálce účinné a tak výzvy snadno přes "gumování" prochází k protistanicím.
Používání režimu "split" nebo obdobné funkce je dosti účinné, ale na druhé straně snižuje možnost navázání spojení se stanicemi, které takovou funkci nemají k dispozici. Je to omezující prvek, ale na druhé straně umožňuje provoz i při intenzivním "gumování".
Další nepříjemností takového režimu práce je nutnost v určitých intervalech inzerovat, na jakém kanále stanice pracující z kopce poslouchá.
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit dobré zkušenosti s provozem v režimu "split" za předpokladu, že protistanice má uvedenou funkci k dispozici. Po úvodních domluvách o nastavení vhodné kanálové rozteče je provoz v režimu "split" opravdu zajímavý a bez podstatného vlivu "gumáka". 
Popisovaný režim "split" není můj vynález a je velmi používaný při expedičních provozech na jiných pásmech, kde je značné množství stanic a jejich vzájemné rušení neúmyslné nelze prakticky jinak omezit.

 

Diskuse pod článkem:

 

[2536] Je to síce pekné,ALE.................... Stevo Zvolen 12.11.2004 09:00:46
  Zdravím hoši, predpokladám Láďo,že k napísaniu hoto článku som ťa vyprovokoval ja svojím o Javorine...

Well,ale k veci.

SPLIT je naozaj parádna funkcia a docela by si sa pobavil ako som "lovil" SPLITom vysielajúce expedície na 11m pásme v USB/LSB.

Ako vieš Lincoln SPLIT nemá,ale kto má rýchle prsty ho v podstate ani nepotrebuje.Ak expedícia vysiela trebárs na 27.620 a počúva na 27.640 jednoducho na 640ke zadáš svoju volačku a okamžite sa preladíš na 620ku. Akurát to nie je efektné,ale za to je to efektívne.

A keď to prehodíme na klasické CB pásmo,tiež by všetci mohli zakričať na mňa na 13 a preladiť sa na 11 a počúvať či som ich pobral. Dá sa to.

ALE....

Vo svojom článku si sa len zmienil o tom,že občas treba tým "dole pod kopcom" aj povedať,že TU vysielam a TAM počúvam. A práve toto je kameň úrazu.Musíš to povedať dosť často a pokiaľ ťa "gumák" počuje. Bude tvoju výzvu počúvať a akonáhle sa preladíš bude na tvojej počúvacej frekvencii gumovať. A ty môžeš ísť v novembri sadiť mrkvu!!!!Proste dovysielal si!!

Čiže jediná vec ako "gumákovi" prekaziť jeho úmysel je 5P:

1. Pokúsaiť sa ho lokalizovať
2. Presne ho zamerať 
3. Priamo ho chytiť pri čine
4a. Priateľsky u neho zazvoniť
5a. Polámať mu všetky prsty (nezabudnúť na nohy) niektorí používaju šlapku na nohu....

alebo aktualizujem body 4 a 5.

4b. Pokúsiť sa vyliezť k jeho anténe
5b. Prestrihnúť mu kábel


Ako sa hovorí dobrá rada nad zlato!!!
 » [2537] Re:Je to síce pekné,ALE.................... Láďa Forum 12.11.2004 13:58:15
 

:Zdravím Stevo Zvolen, dík za příspěvek tvůj, téma popisované v článku má původ v cimbálistickém pravěku a k jeho zpracování do čitatelné podoby mne donutily ty tvé radovánky s "gumákem". Nejde jen o tvůj výjezd na kopec, jsou to i jiní, kteří jezdí, a to dost daleko i pravidelně. Celkově lze říci, že vynaložené finanční prostředky na takový výjezd jsou značné a z toho se i odvíjí výběr kopce atp. Je v každém případě smutné, když pobyt na kopci je redukován jen na čekání, až to "gumáka" přestane bavit. Nakonec problémy tohoto typu nejsou ničím vzácným a podrobnostmi není potřeba se zabývat.


Provoz v režimu split je téměř pro každého, který se s ním setká na pásmu poprvé obestřen jistým "tajemnem". V každém případě bude vhodné se s problematikou seznámit podrobněji. Je obecně známo, že na jednom kmitočtu se vysílá a na druhém poslouchá... Je to velmi jednoduché z tohoto pohledu, jenže v praxi to už není až tak jasné. Je vhodné si předně uvědomit, co nám takto pracující stanice inzeruje. Její oznámení o tom, kde poslouchá značí, že tam já budu vysílat a opačně.


Je mi známo, že jen nemnoho typů stanic je shopno pracovat v plném režimu split. Tebou popisované zkušenosti jsou toho důkazem. Jinak pokud je stanice vybavena plným režimem split - je to opravdu velmi příjemný typ provozu a v každém případě jej lze doporučit. Nespornou výhodou je možnost průběžně měnit v určitých intervalech kanálovou rozteč mezi poslechem a vysíláním. Jinak otázka tzv. "vyzrazení" poslechového kanálu právě "gumákovi", se mi nezdá až tak významná - pokud má "gumák" zaklíčováno - zcela jistě neslyší žádnou relaci.


Tvé ALE ve vztahu k občasnému sdělení těm pod kopcem kde pracuji, se mi nezdá jako zcela nevyhnutelné. Lze říci, že pečlivým posloucháním na pásmu lze snadno zjistit, kde stanice na kopci poslouchá - jenže v daných podmínkách a zejména zvyklostem provozu - není poslouchání nijak oblíbenou činností. Mimo výhodu tzv. odskoku při splitu je vhodné zdůraznit ještě jinou významnou záležitost - spojení nemusí probíhat v tzv. reálném čase, kdy se bavím jen s konkrétní stanicí. Znamená to jen to, že při svém poslechu si sepíši seznam stanic, které jsem na poslechovém kanále zaregistroval a na svém vysílacím kanále jim v souhrnu předám potřebné údaje pro platně dokončené spojení. Jeví se ti to jako rychlé? Máš pravdu - jedním z důvodů k zavedení provozu tohoto typu to bezesporu bylo - a to velmi dávno... Tím je vše vyřešeno. Je známo, že expedice inzerují svou aktivitu zejména na internetu, kde je dostatek místa pro detailní popis práce. Jinak se v tomto debatním kole dostáváme až na hranici toho, čemu jsem se chtěl vyhnout - ale o tom až jindy, doufám, že vedená rozprava nepobouří "pravověrné".


V závěru příspěvku se zmiňuješ o 5P, které mohou činnost "gumáka" překazit - k tomu ti dodám jen to, že pokud je to účinné - nechť se to používá. Ale je vhodné si uvědomit, že naše privátní aktivity na cizím pozemku mohou někdy skončit divokou honičkou, kdy ten v právu - poškozen "gumákem"- je v roli zajíce a "gumák" - jako majitel latifundií, má v rukách právě ještě neodložené vidle...


Stevo měj se bezva, přeji mnoho úspěšných výjezdů na kopce a málo problémů s "gumáky"   -  ahoj      Láďa Forum MB

 »» [2542] Re:Re:Je to síce pekné,ALE.................... Venca Chotěšov 13.11.2004 10:13:32
  :

Láďo přeji pěkný den.


Jó téma gumák……. To je složitější než jakékoli jiné téma. Dá se vyzkoumat jaký kopec je ten nejlepší, dá se vyzkoumat jaká anténa a kde je nejvhodnější, dá se ohromná spousta věcí vymyslet ať za použití nabitých vědomostí nebo zkušenosti. Ale vymyslet recept jak vyzrát na gumáka, to je přetěžký úkol. Ale pravdou je, že použití splitu patří k mnoha receptům a pokud ho obě strany zvládnou , má gumák velkou starost.


Problém je ale to slovo…. Oba zvládnou…….Věřím, že se to ti co jezdí na kopec naučí, ( a že se to je nutno naučit je věc jasná) ale nebude jednoduché to naučit ty dole, ty “obyčejné Cbčkáře, kterých je 99% a nemají zapotřebí se takovou věcí zaobírat. ( stačí poslouchat jak se zvládá provoz na opakovači) Jinak nikdo si nemyslete že gumák je tvor který se narodil pouze a jen na CB . Omyl tento tvor umí fungovat i na radioamatérském pásmu a používá svoje praktiky hlavně při práci se vzdálenou expedicí nebo při aktivitách a podobných soutěžích. Tak že není to výsost pouze CB. A moje 32 letá zkušenost radioamatéra to potvrzuje.


Tyto kreténi jsou všude .


                    Venca Chotěšov OK1 IBD

 »»» [2543] Re:Re:Re:Je to síce pekné,ALE.................... Láďa Forum 14.11.2004 23:51:23
 

Venco Chotěšov, dík za příspěvek...


...téma je to opravdu velmi složité a recepty se nesnadno obstarávají...obvykle je jejich účinnost spíše sporadická, než trvalá. Pravdou zůstává, že práce v režimu split je poměrně vysoce účinná, ale její zvládnutí, zejména stanicemi tzv. pod kopcem, není jednoduchou záležitostí... Přikláním se k tvému názoru, že expedice na kopci jsou schopny takový provoz zvládnout. Je pravdou, že z kopce lze poměrně snadno zvládat blízká spojení v některých případech i přes "gumování". Takový výsledek samozřejmě není nijak oslnivý, a tak zájem stanic pracujících z kopce se pravděpodobně bude orientovat spíše na stanice v dálkách. Zde se při nevhodném výkladu pojmu "orientace na vzdálené stanice",  můžeme dostat do nezáviděníhodné situace a tak by bylo vhodné v přiměřené míře objasnit význam takového pojmu, ale to přenechám povolanějším, kteří spolehlivě ovládají moderní taktiku získávání až rekordních výsledků při navazování spojení a to nejen ve vztahu k počtu dokončených spojení, ale i dosažené vzdálenosti.


 Podle mého názoru není potřebné po celou dobu práce z kopce pracovat v režimu split. Takový, na CB pásmu netradiční režim práce, by zřejmě mohl být provozován jen jako doplňkový režim v případě napadení "gumákem" a v tom čase by se do aktivní činnosti zapojovaly zřejmě jen stanice zvládající split režim. Pokud se "gumák" uklidní a přestane jej to bavit - nic nebrání pracovat stanici na kopci v běžném a všem snadno dostupném režimu - bez split režimu. To by snad mohlo postačit ke zdůvodnění dočasného provozu v režimu split - po dobu "gumování", kdy by se uskutečnily jen spojení se stanicemi zvládající spit režim. V každém případě by to byl spíše doplňkový režim, časově uzpůsoben daným podmínkám. Z toho je zřejmé, že pokud je aktivní "gumák", je šance na dokončení spojení velmi malá až vůbec žádná. Tak proč se nepokusit v takto zbytečně promarněném čase o spojení v režimu split. Mimo jiné, nemusí být důvodem k provozu ve split režimu jen "gumák", ale i jinak složité podmínky na obsazeném kanále zejména u vzdálených stanic. Důvodů lze najít nemálo, a tak s pokusy ve split režimu můžeme začít i v situacích, kdy máme na druhé straně stanici, která takový režim zvládá nebo se jej učí a potřebuje najít vhodný protějšek. Je to vše jen otázka ochoty i pochopení těch ostatních.


Přeji všem nerušenou práci na pásmu.               Láďa Forum MB

  [2535] 18 - Miniseriál k tématu - Vysílání z kopců 3 Láďa Forum 12.11.2004 07:22:42
 

Zdravím Tomáši mobil Roudnice, dík za příspěvek.


...pozoruhodný recept používáš na "gumáky" - jsem potěšen, že má tak vysokou účinnost.


K tvé připomínce:


"...Práce na dvou kanálech je dobrým lékem na gumáky, bohužel na CB je to málo obvyklá praxe, neboť touto funkcí oplývá jen malé množství stanic..."


S tvým názorem nebudu zcela souhlasit - zejména v závěrečné části tvého výroku. Jen na okraj - myslíš si, že je mezi cébéčkáři málo majitelů staniček typu Alamat 29x? Zcela se přikláním k první části tvého výroku, že práce na dvou kanálech není na CB obvyklá, to máš určitě pravdu. Věřím tomu, že po nesložitém tréningu s nastavením potřebných kanálů u obou takto korespondujících stanic, lze dosáhnout bezproblémového ovládání se všemi výhodami, které takový typ provozu nabízí a zcela jistě výrazně zkomplikuje nežádoucí činnost "gumáka". Na druhé straně asi nebude potřeba se učit ovládat staničku, když po tebou uváděné pasáži z relace mající odradit "gumáky", to tak dobře učinkuje. Přiznám se, že "negumuji", ale pokud zaslechnu takovou relaci, která je zřejmě redukována - zcela jistě vypnu stanici... 


V závěru píšeš: "...A není pravda, že by se tam flákali!..." Doufám, že jsem nikde ve svém článku nic takového neuváděl a to ani v přeneseném slova významu.


Měj se bezva, ahoj              Láďa Forum MB

 » [2545] Re:18 - Miniseriál k tématu - Vysílání z kopců 3 Tomáš mobil Roudnice 15.11.2004 22:46:09
  :

Zdravím Láďo,


Vrátím se ještě k mému příspěvku do diskuze. Je nutné si uvědomit, že expedice většinou na pásmu obtěžují. Pro kolečkáře jsme nutným zlem, jako pro nás třeba taxikáři. Většinou mají určený čas a kanál. Expedice se posadí na jejich kanál třeba 3 hodiny před kolečkem a vysílá. Protože je 100-200 km daleko, nemůže znát místní zvyklosti. Nota bene, pokud někdo zmapuje časy a kanály koleček, nebude již místo pro expedice.


Expedice vynaloží prostředky a čas na samotný výjezd a chce tudíž udělat co nejvíce a co nejzajímavější spojení. 95% spojení jsou spojení s kolečkáři. Pokud bude expedice pracovat na dvou kanálech nebo podle Števa přepínat, udělá jen zlomek počtu spojení oproti práci na jednom kanále. Ono je opravdu na pásmu málo stanic, které to umějí. Druhá varianta je o tom, že kolečkáři mají zájem udělat spojení a pokračovat ve svém. A ne, pro ně složitým způsobem, dělat spojení na dvou kanálech. Jsou sice mezi nimi schopní operátoři, ale musíme si přiznat, že operátoři expedic jsou daleko zkušenější a ostřílenější. A zpět – protože expedice má zájem o spojení, musí se přizpůsobit.


Nebudu líčit situace, kdy jsme přeskákali 10 a více kanálů v obou pásmech, než jsme si vyměnili volačky, reporty a QTH. 


Zmínka o ČTÚ platí pro taxikáře, bezpečnostní služby a podobně. Gumáka nám ČTÚ nepodchytí a tudíž ani nepotrestá. V tomto případě bych se přikláněl k bodu 5a příspěvku Števa a navíc bych dotyčného nakopal do ……


Zkušenosti s ČTÚ např. Severočechů tvrdí pravý opak než je uvedeno v příspěvku Juniora Studénka. Zde bylo v poslední době uděleno taxi službám několik pokut, jejichž výše byla řádově s pěti nulami. Musíme si uvědomit, že dáte-li podnět úřadu, musí se jím zabývat a v zákonné lhůtě vám odpovědět. Je-li podnět konkrétní, jste pak vyzváni k návštěvě, kde jste seznámeni s výsledkem.


Čauki všem


Tomáš mobil Roudnice CL31

 »» [2547] Re:Re:18 - Miniseriál k tématu - Vysílání z kopců 3 Láďa Forum 16.11.2004 01:43:30
 

Nazdar Tomáši mobil Roudnice, dík za příspěvek.


Se zájmem jsem si přečetl tvůj dodatek a dost dlouho jsem přemýšlel nad jeho obsahem. Je pravdou, a tebou popisovaný stav je toho dokladem, že na CB pásmu se postupem času utváří zvláštní zvyk - "zabírání" si kánálu pro nějaké kolečka, pro regiony, pro města, a pro kdo ví, co ještě... Pokud je mi známo, tak vždy platilo jen jedno - když je kanál volný - pracuješ na něm a to tak dlouho, pokud se ti práce na něm daří - vyjma kanálů určených GL pro zvláštní účely... Po skončení práce je opět kanál volný pro kohokoliv jiného. Je ovšem pravdou, že někdy se i na volném kanále doslechneš od nějakého "strážce kanálu", že ten daný kanál je vyhrazen, rezervovaný či jinak zajištěný pro... a z toho důvodu jej jsi "povinen" uvolnit! Nevím, co je to za nové zvyky, ale zřejmě se uvedená "rezervace kanálů" pro určité skupiny či jedince stala samozřejmostí a jsou přímo povinni takový kanál velmi tvrdě "hájit". V tomto jejich "spravedlivém" počínání je dokonce utvrzujeme už jenom tím, že jsme ochotni se s "rezervovaného" kanálu přeladit jinam, kde je situace obdobná. Nakonec to vše dopadne tak, jak popisuješ - vyjedeš na kopec a nemáš jediný volný kanál, kde můžeš pracovat, neb každý kanál je někde pro někoho "rezervovaný" a protože tvůj dosah je značný - vždy někde někomu nějaký kanál "patří" - nakonec to vypadá tak, že vlastně ani nesmíš pracovat na kanálech. Píšeš něco o tom, že ČTÚ v některých tobě známých regionech působí pozitivně a v souhrnu s její činností je možno vyjádřit spokojenost. Tak to samozřejmě je dobrá zpráva - zejména, když "zpracovávají" nežádoucí aktivity na CB pásmu některých služeb atp. Tomu jsme, jak vidět z pozitivních ohlasů velmi nakloněni, ale kdo si na ČTÚ stěžuje na "rezervaci kanálu"? Zřejmě nikdo - i když by to byla oprávněná stížnost a někdy hodna řešení.


K tebou uváděné problematice, týkající se operátororů neovládající režim split, nelze v zásadě nic mimořádného či nového dodat. Je pravdou, že není mnoho operátorů. kteří ovládají takový provoz a to jak z důvodů technických tak i provozních zkušeností. Nikde jsem snad neuvedl, že split režim mají používat stanice pracující z kopců expedičním provozem trvale, a tím tzv. "zatracovat" ty, kteří tuto možnost nemají. Nakonec lze říci, že je to problém v přeneseném významu podobný, jako je komunikace na kanálu se zahraničními stanicemi vedená v jiném jazyce, než je čeština. Nejednou jsem se setkal (a nejen já) s averzí až vulgární, když je používán na kanále cizí jazyk pro "lov" dálek... Možná, že těm, kterým to vadí - neumí mluvit jinak, než česky - a může snad někdo za to? Kdo rozumí - ten odpoví, kdo ne - může takovou relaci "gumovat" záměrně? No, zřejmě ano... nebo je to jinak?


Mějte se všichni příznivci i odpůrci mých názorů bezva, pokud jsem někoho popudil - přidávám svou omluvu.         Ahoj                         Láďa Forum MB

  [2534] 18 - Miniseriál k tématu - Vysílání z kopců 3 Tomáš mobil Roudnice 12.11.2004 00:05:11
  :

Práce na dvou kanálech je dobrým lékem na gumáky, bohužel na CB je to málo obvyklá praxe, neboť touto funkcí oplývá jen malé množství stanic.


Dobrým a osvědčeným fórkem je použití blízké a tedy i silné stanice na nezávazné tlachání. Pokud se navzájem alespoň trochu slyšíte, udržujte chvíli jakoukoliv korespondenci a ono ho to přejde. Případně lze dělat fingovaná spojení. Před pár týdny se mi to přihodilo taky a s kolegou jsme to řešili následovně:


Franto, dáme pauzu, někdo do tebe najel. Třeba nám něco řekne.


pauza


To byl gumák!


Ježíšmarjá, co to je za vola, když neví, že nám na těch 15 km nemůže ublížit!


No právě – a následuje 4-5 minut tlachání. Poté:


Ten kretén má IQ nižší než dnešní datum a jen amortizuje staničku.


No a ten chudák to vydržel jen 8 minut. Obdobně to lze praktikovat jako fingovaná spojení, pokud možno daleko, vyměňte si reporty, QTH, pokecejte o počasí. Relace proložit opět jemným upozorněním gumákovi, že o něm víte, viz ukázka výše. Dvě, tři fingovaná spojení a ten blb to nevydrží! Většinou je dole pod kopcem a nemůže dobře zhodnotit situaci.


A pokud jde o bezpečnostní služby či taxikáře, lze to elegantně řešit na ČTÚ, odbor státní inspekce telekomunikací. Na www.ctu.cz najdete mailový kontakt. A není pravda, že by se tam flákali!


Tomáš mobil Roudnice CL 31

 » [2540] Re:18 - Miniseriál k tématu - Vysílání z kopců 3 Junior Studénka 13.11.2004 06:48:57
 

:Ahoj všem,


dovolím si přidat svou trošku do mlýna.


U nás na novojičínsku se řešil taky problém s gumákem, bylo to v dobách 97/98 a snad ještě dříve. Znám to pouze z vyprávění. Tehdá se dotyčného podařílo chytit a pak mu byla uštědřena řádná lekce - koaxiál nastříhán na 10cm úseky, poučil se a navíc ho doba mob. telefonů odvála jinam.


Důležitější věcí, kterou zde považuji zmínit je spolupráce s ČTU. V zaměstnání jsem potřeboval provést měření (za účelem potvrzení nerušení jedné z námi používaných frekvencí). Problém byl domluvit si s ČTU termín. Pánové z ČTU jsou velmi zaneprázdněni a termín jsem si opravdu musel těžko vybojovat. Obávám se, že jako občan ČR bez konexí bych na požadované měření čekal pěkně dlouho. V souvislosti s jednorázovým rušením to pozbývá smysl...


Má-li s tím někdo osobní zkušenost, rád se s ní seznámím. Má je takováto.


Pěkný den.


Junior

 »» [2642] Re:Re:18 - Miniseriál k tématu - Vysílání z kopců 3 ZKUŠENOST S ČTÚ drobek žižkov 28.12.2004 09:32:47
 

:Nevím, jak funguje ČTÚ na CB pásmu a jak rychle reaguje na tento konkrétní nešvar (taxi, bezpečáci...), ale pamatuji se, že jsme si do práce koupili bezdrátové telefony Panasonic (ne mobil, klasické). protože bylo třeba pokrýt poměrně rozsáhlou budovu, půjčili jsme si několik modelů (Siemens Gigaset, Panasonic - asi 3 modely). Budovu pokryl jen jeden typ od Panasonicu.


Netrvalo dlouho a přijeli hoši z ČTÚ, že sice máme povolenou frekvenci, ale nemáme povolený výkon. Nevím, kolik to je přesně, ale pamatuji se, že se jednalo o plus desítky procent. Celá akce trvala BEZ OZNÁMENÍ TŘETÍ STRANY několik dní až po přesnou lokaci. Řekl bych, že to uprostřed Prahy mohl být ořech.


Nicméně si myslím z doslechu, že ČTÚ je poměrně "dravec", což je dobře. Pravdou je, že asi také musí volit značné priority případ od případu. Pokud někdo začne rušit třeba radiomaják u Ruzyně, asi tam pojedou VŠICHNI A VELMI RYCHLE. :-))


Všem do dalšího roku přeji pevné zdraví, pohodové portejbly a minimum gumáků! Jo a nějaký to štěstí!


 Po letech znovuzačínající Drobek-Žižkov


PS: Gratuluji ke skvělým stránkám, které mi hodně daly!

 »»» [2648] Re:Re:Re:18 - Miniseriál k tématu - Vysílání z kopců 3 ZKUŠENOST S ČTÚ Láďa Forum 29.12.2004 00:21:01
 

Zdravím Drobku Žižkov, dík za příspěvěk...


Tebou popisovaný případ není ojedinělý a mohu jen potvrdit obdobné zkušenosti s ČTÚ z dob mého působení v předchozím zaměstnání. Spolupráce byla s nimi vždy dobrá a řešení potřebných záležitostí bylo obvykle velice rychle zvládnuto. Nebudu popisovat případ od případu, ale ve stručnosti uvedu, že ne vždy vyjíždějí do terénu jen na nějaké "zavolání", ale celkem pravidelně monitorují kmitočtové spektrum v terénu. Je naivní se utěšovat tím, že o "mé vlastní činnosti na pásmu" nikdo neví a nezjistí to. Je nemálo těch, kteří z tohoto obecně tradovaného omylu byli uvedeni do reality i "s náležitostmi" a ne vždy to byly a jsou jen firmy, taxislužby atp. GL upravuje podmínky i provoz CB zařízení, ale obecné pravidla zakotvená v Zákoně o telekomunikacích se v plném rozsahu vztahují i na CB uživatele bez rozdílu.


Možná by bylo potřebné občas si prohlédnout jejich web stránky a něco si tam přečíst o tom, co je nového atp. Zřejmě většina uživatelů kmitočtového spektra včetně CB pásma, je bezvadně obeznámena s příslušnými statěmi Zákona o telekomunikacích a tak se mi jeví můj dodatek tady, jako zbytečná zátěž.


Stránky ČTÚ:


http://www.ctupraha.cz/


Zákon o telekomunikacích:


http://www.ctupraha.cz/serial.php?iTopic=92&iSerial=21


 


Přeji všem nerušenou práci, zábavu i mnoho nových poznatků z provozu při bezdrátové komunikaci na pásmu CB i PMR.


         Ahoj                               Láďa Forum MB

 

Autor: Láďa Fórum

Odkaz na originál článku