CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

24 - Miniseriál k tématu: Stupnice pro analogové měřící přístroje - 2

Kategorie: Základní pojmy, Archiv, Všechny články

10.8.2005 04:49:59 - Láďa Fórum - Začínáme na CB - ...stupnice pro šumový můstek Cx...

Předpokládám, že pro některé čtenáře bude docela zajímavým tématem popis sestrojení stupnice pro šumový můstek. Vpředchozím článku je uveden postup - nastavení hodnot pro sestrojení stupnice pod ovládací prvek (potenciometr) s úhlem rozevření 270st. Sestrojená stupnice vyhovuje pro šumový můstek a je možné ji použít pod ovládací prvek Rx.
K vytvoření stupnice pro ovládací prvek Cx bude velmi podobná.

Po otevření programu si vybereme soubor, který nám posloužil k sestrojení stupnice v předchozím příkladě. Pokud jsme postupovali shodně s popisem, a vytvořenou stupnici si uložili podle doporučeného označení - budeme mít následnou práci velmi zjednodušenou. Otevřeme si z nabídky soubor 180x2_sum_P. Po otevření tento soubor uložíme pod novým názvem 180x2_sum_C. Tím si zajistíme, že nedojde po skončené práci k přepsání výchozího souboru.
Stupnice šumového můstku pod ovládací prvek Cx je rozměry shodná, liší se dělením. Novým elementem bude pro nás vytvoření tzv. nuly uprostřed stupnice, jak určuje popis kalibrace šumového můstku. Z popisu šumového můstku je zřejmé, že budeme potřebovat stupnici, která má počátek v hodnotě -100, střed bude 0 a konec stupnice bude mít hodnotu 100. 
Pro sestrojení takto definované stupnice musíme kliknout na nápis Scale a upravit hodnoty v zadávacích polích podle obrázku:

 

scale_c.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

Po provedených změnách v zadávacích polích klikneme na nápis Preview a zobrazí se nám požadovaná stupnice s nulou uprostřed:

 

preview_c.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

Pokud jsme s výsledkem spokojeni, uložíme si modifikovaný soubor pod názvem 180x2_sum_C. Vytiskneme stupnici a v dalším budeme postupovat podobně, jak je uvedeno v závěru předchozího článku.

Předpokládám, že zájemcům se povedlo sestrojit si stupnice pro šumový můstek podle tohoto popisu bez výraznějších potíží.

 

Anketa ke článku : Popisy sestrojení stupnic formou článků za pomoci tohoto SW:
tě vůbec nezajímají     96
uvítáš popisy návrhů     132
sám si vytvoříš vlastní návrhy, případně je zveřejníš     90

 

Diskuse pod článkem:

[3219] Stupnice pro analogové měřící přístroje - 2 ....tolik jich zas není Vlasta Záluží 10.8.2005 08:28:36
  :A myslím tím různých analogových měřicích přístrojů, které se nám mohou dostat do ruky. Jsou to především různé typy DHR 3, DHR 5 a DHR 8. To jsou ty bakelitové, černé, používané na vojenské technice 60 a 70tých let. A podobně rozdělené typy MP přístrojů, to jsou ty které mají "ksicht" v plexiskle. Je to sice rázuvzdorný polystyren, ale všichni víme o co jde. Pokud si tedy vytvoříte několik stupnic pro tyto přístroje a pojmenujete je, pak tuto stupnici budo moci použít všichni ostatní bez toho, aby museli definovat to nejtěžší, tzn.: úhly a rozměry. To nás bude čekat, použijeme-li zcela netypické měřidlo. jinak použijeme šablonu a dosadíme jen počet dílků atd. Proto vás prosím, pokud budete mít nějakou stupnici, popište k jakému měřicímu přístroji je. Ulehčíte jiným spoustu práce. K čemu jinému tu ten internet máme, žejo!? 73 všem , a Láďovi zvlášť :D Vlasta Záluží

 

Autor: Láďa Fórum

Odkaz na originál článku