CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

27 - Miniseríál k tématu: Posluchači 4

Kategorie: Základní pojmy, Archiv, Všechny články

2.8.2006 20:36:54 - Láďa Fórum - Začínáme na CB - ...rádiové majáky...

Je známo, že činnost posluchačů je zajímavá a mnohdy přináší mnoho pozoruhodných výsledků. Jistě lze říci, že vyhledávání a poslech rádiových majáků, zejména na HF pásmech je ne zcela běžnou aktivitou posluchačů.

Rádiové majáky svou činností přináší nemálo informací, které lze vhodně zužitkovat při provozu na pásmech. 
Každý rádiový maják má přidělenou značku, vysílá na určeném kmitočtu s daným výkonem. Antény majáků bývají obvykle vertikální všesměrové, pochopitelně to není vždy pravidlem. Obvykle vysílají majáky trvale v CW modu, případně v určitém časovém rozvrhu. Vysílaná relace vždy obsahuje značku majáku, WW lokátor a jako doplňkové info bývá uváděn v relaci výkon, stanoviště ap. 
Jiný typ majáků je provozován na amatérských HF pásmech, kde je zbudována síť majáků s definovanými parametry. Tyto majáky zařazené v síti, jsou automaticky postupně spouštěny v určitých časových intervalech tak, aby relace na sebe navazovaly. Při poslechu lze postupně na jednom kmitočtu poslouchat majáky, které jsou rozmístěny v daných oblastech na zeměkouli. Tím je možno získat sled poslechových informací v jednom cyklu z různých oblastí. Podmínky šíření určují, které majáky právě můžeme slyšet a z které oblasti. Vysílaný výkon majáku řazeného do mezinárodní sítě majáků je stanoven tak, aby se postupně přepínal v určeném rastru od nejvyššího k nejnižšímu. Stručně popisovanou sítí se podrobně nebudeme zaobírat, snad v jiném článku.


Pro zájemce o poslech rádiových majáků pracujících v pásmu HF pásmu 10m jsem připravil výpis. Seznam není kompletní, nezahrnuje např. majáky pracující na ostatních HF, VHF a UHF pásmech. Aktualizaci seznamu majáků lze provádět průběžně vlastním poslechem.

 

beacon_162.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

 

Zajímavostí typickou pro majáky je vysílaný výkon, kterým vysílají. Pro mnohé posluchače to může být zajímavé zjištění, že i s malými vysílanými výkony majáků, je lze poslouchat z velmi vzdálených oblastí. 
Je možné pravidelně poslouchat v letních měsících například maják ZS6P (Pretoria), který vysílá výkonem 5W. 
Maják EA3FHN (Barcelona) je v našich oblastech velmi dobře slyšitelný prakticky po celý rok mimo období, kdy jsou podmínky šíření v pásmu 10m nepříznivé.
Je pravděpodobné, že některý z posluchačů se pozastaví nad tím, že maják poblíž Hradce Králové je slyšitelný s obtížemi i když vysílaný výkon je 10W.
Poslech majáků, sledování jejich slyšitelnosti je určitě zajímavé a přináší řadu i nových poznatků do problematiky šíření rádiových signálů.

 

Diskuse pod článkem:

[4379] 27 - Miniseríál k tématu: Posluchači 4 Jirka Kostelec 12.8.2006 20:20:23
  :Myslím že k majákům na kmitočtu 28,200 MHz je potřeba přidat ještě jednu informaci. Majáky na tomto kmitočtu jsou časově synchronizované, takže se jejich relace postupně vystřídají. Rotace trvá tři minuty, relace jednoho majáku deset vteřin. To proto, že na kmitočtu má být celkem 18 majáků, ale ne všechny vysílají. Relace jsou v CW, skládají se z volací značky vysílané výkonem 100 W a čtyř zaklíčování, při kterých se výkon postupně snižuje 100W / 10W / 1W / 0,1W. Tím je možné během chvíle zjistit, do kterých směrů to "chodí" a jaký výkon bude potřeba.

 

  [4350] 27 - Miniseríál k tématu: Posluchači 4 Vlasta Záluží 8.8.2006 12:20:49
  :Podle příspěvků asi nikdo nepoužívá slušnější rádia jako Shogun, Lincoln, George, jinak by se tu snad něco objevilo.
Tak tedy pro ty, kteří se nechtějí přehrabovat v seznamech a tabulkách. Stáhněte si prográmek Beaconmap V1.2 . Pochází z dílny PA1ARE a jsou v něm všechna hlavní majáková pásma a právě vysílající maják, na tom pásmu,které si vyberete, je zobrazován na mapě i se zvukovým doprovodem. Skvělá pomůcka, stačí si zapamatovat jak by měl signál vypadat a pak se vydat ulovit ho v reálu, pokud jsou podmínky ho uslyšet. Mnohdy budete překvapeni, že signál ulovíte o nějaký ten kHz vedle. Hned budete vědět, že vám nesedí stupnice. Současně zjistíte, že se trošku jinak zobrazuje kmitočet i při příjmu telegrafie a při SSB. Zkrátka dobrou zábavu... 73 CL40

 

Autor: Láďa Fórum

Odkaz na originál článku