CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

4 - Miniseriál k tématu - Vysílání z kopců...

Kategorie: Základní pojmy, Archiv, Všechny články

25.3.2002 16:37:00 - Láďa Fórum - Začínáme na CB

Zdravím všechny nové uživatele CB pásma, přeji jim hodně radosti z času, který prožijí mezi přáteli se kterými je spojuje právě CB provoz. To nejdůležitější pro úspěšný vstup na CB pásmo bylo již napsáno v předcházejících částech. 

Pokračovat můžeme další částí, která bude věnována provozu z jiných míst, než je domovské stanoviště. Tento článek je napsán všem, kteří se o práci z kopců zajímají, jsou v něm zobecněny jednak mé vlastní zkušenosti a zkušenosti přátel, kteří jezdili nebo ještě jezdí na kopce. Tímto bych chtěl jim poděkovat za inspiraci i neocenitelné zkušenosti z práce na kopcích.


cyklolCB.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

PRÁCE NA CB PÁSMU Z KOPCŮ

Pokud vás láká provoz z kopců – mohu jen doporučit. Vlastní provoz z kopce je svým způsobem zajímavý a vyznačuje se některými odlišnostmi daných tím, že navštívený kopec je obvykle vybrán, jako dominantní vyvýšenina v okolí. Mimo jiné zvláštnosti, jsme obvykle odkázáni jen na to, co a jak jsme se připravili. Co to znamená v porovnání s domovským stanovištěm? V první řadě, jako noví uživatelé CB pásma, zjistíte velmi rychle poslechem na své stanici, že posloucháte stanice, které obvykle není z domovského stanoviště možno slyšet nebo jen vyjímečně. Je jich na kanálech nějak více, než bývá zvykem poslouchat z domova. Pokud máte tzv. ručku, tak údiv může být ještě výraznější v porovnání s provozem v městské zástavbě. Nebudu zde podrobně popisovat důvody – to je v přiměřeném rozsahu popsáno v jiných článcích a pojednáních, které naleznete na těchto stránkách. Je potřeba si dopředu rozumně celý výlet na kopec připravit. Ne nadarmo sa říká: „…že není třeba dráždit hada bosů nohů…“ Význam tohoto lidového rčení je pro provoz z kopců téměř zásadní. 

Jen na těchto stránkách je popsána spousta příběhů a to nejen úsměvných, ale i těch ostatních, které jsou téměř nevyčerpatelným zdrojem informací, které v konečném důsledku mají zásadní vliv na celkový dojem a průběh pobytu na kopci pod CB anténou. Nejdůležitějším úkolem v přípravě pobytu na kopci je stanovení si vlastního cíle a ten může být podle druhu práce různě náročný a jemu se vše v oblasti přípravy v zásadě musí podřídit. Nezanedbatelnou položkou jsou i finanční náklady na takový výjezd. Bylo by opravdu nepříjemným zklamáním, když nám něco na kopci nefunguje a možnosti opravy jsou obvykle velmi omezené. Jiná je situace, pokud jedeme na kopec v týmu. V tomto případě, lze vhodným rozdělením úkolů úspěch výjezdu výrazně zvýšit po všech stránkách. Je nanejvýše vhodné si ověřit předem, než vyjedeme na kopec, zda naše sestava technického vybavení není zdrojem rušení zvláště v pásmech příjmu TV. Upozorňuji důrazně, že rušení TV je věc velice nepříjemná a v konečných důsledcích může znamenat i neochotu místních obyvatel trpět na vlastních pozemcích antény CB… Na kopcích, které jsou obydleny, není možnost vzniku rušení TV nijak vyjímečná, že doma nepozorujeme při vysílání na CB pásmu žádné produkty rušení příjmu TV, je jedna stránka problému. Situace na kopci může být velice odlišná. Je to dáno mnoha technickými okolnostmi, které tady zatím podrobně rozebírat nebudu. Zcela mohu doporučit a to bez ohledu, zda pracujete z kopce či domova, používejte tzv. pásmových zádrží vřazených do signálové cesty, co nejblíže k vysílači. Mohu těm zkušenějším doporučit připojit k napáječi ¼ vlnový laděný zkratovaný pahýl, podrobnější popis jak na to, zde uvádět nebudu. Nechci na těchto stránkách dělat reklamu, ale řešení možného problému je obecně prospěšné. V prodeji je vhodný low pass filter EF-80. Musím připomenout, že není univerzálním všelékem na všechny typy rušení, ale určitě je účelné potlačení úrovně vyzářených harmonických kmitočtů o -60dB až –80dB! V situaci, kdy jste informováni svými sousedy o tom, že rušíte příjem TV, je vhodné raději k řešení problému přistupovat velmi vstřícně a obezřetně a to i za předpokladu, že víte o nedostatcích v instalaci antény u stěžovatele. Vždy je vhodnější domluva, než zákaz vysílání vydaný Inspektorátem radiokomunikací – vyhledávací a odrušovací službou. To je jedna z věcí, kterou noví uživatelé CB pásma možná neúmyslně podceňují… Ze zkušeností nejen vlastních, doporučuji se řídit některými vhodnými zásadami při řešení výskytu rušení příjmu TV při práci z kopců (vhodným výběrem podstatného, je možno aplikovat i u sousedů v domě):
  • rozestavte okolo našeho vyhlédnutého místa k vysílání hlídky, nejlépe hned po instalaci vašeho vybavení a začněte velice intenzivně vysílat. Vaše hlídka vám včas ohlásí chvatný příchod neznámého návštěvníka, podobajícího se vzhledem i oblečením místním obyvatelům, který v rukou nese vidle, nebo něco podobného, za jiných okolností používaného ke zřejmě jiným účelům.


  • pokud jsme včas informováni o této zvláštní návštěvě, tak máme čas si připravit usmiřovací prostředky pro první kolo vyjednávání. Účinným prostředkem obvykle bývá pořádná sklenice naplněna až k okraji – obsah dle místních zvyklostí… Pokud to stihneme, tak jděte návštěvníkovi opatrně naproti, ne moc rychlou chůzí – to pro případ vašeho nuceného obranného ústupu…


  • po slušných a přátelsky laděných vítacích ceremoniích podepřených společným požitím usmiřovacích kapalin se zeptáme na důvod, tak vzácné návštěvy – ze slušnosti – jinak asi tušíme oč půjde…


  • v každém případě se snažte vyvarovat obhajobám typu – já mám vysílačku v pořádku, homologovanou a problém rušení je na straně televize nebo antény stěžovatele. Ukázkové předváděčky na vámi používaném přenosném TV pod anténou jsou k ničemu… Musíte si vždy uvědomit, že dotyčný stěžovatel do doby vašeho příjezdu problémy neměl s rušením TV – to je velice pádný argument a musíte celou situaci takto chápat hned v úvodě. Vaše odborné přednášky na téma, že vaše stanička neruší – neobstojí, protože stěžovatel přichvátal ne se nechat poučovat, ale odstranit rušení a jako takový úkol hodlá z pověření rodiny sledující TV, bezezbytku odstranit…


  • nejúčinnějším postupem, který je pro nás sice omezující, ale za daných podmínek ještě snesitelný – je dohodnout se na omezeném vysílání případně i sníženým výkonem pokud to stanička umožňuje, po dobu, než rušený stěžovatel se odebere do postele a TV vypne… Jsme nuceni plánované vysílání dočasně omezit, ale na kopci můžeme zůstat bez obav, že v plachtě stanu, či dveřích auta se znenadání objeví známé špičaté konce vidlí…


  • můžete se pokusit i o dohodu ve smyslu, že přemístíte svou anténu někam jinam. V některých případech je takové přemístění antény natolik účinné, že problém zcela zmizí k oboustranné spokojenosti. V jiných případech může pomoci dobré uzemnění stožáru a stínění koaxiálního kabelu. Jednoznačný recept či rada v zásadě neexistuje, která by takové rušení po aplikaci jednoznačně a bezezbytku odstranila. V odborných publikacích je možné nalézti mnoho rad, jak rušení odstranit, ale každý případ je velmi specifický a univerzální recept se zatím nepodařilo najít, vyjma jednoho – ten je nejúčinnější – nevysílat!


 • argumentace se zvláště nekompromisními stěžovateli bývá někdy zbytečná a je vhodné vyjednat ze zoufalství alespoň důstojný odjezd…

Doporučuji nepodceňovat výše uvedené, uvědomte si, že jste hosty na cizím území o kterém ani pořádně nevíte komu patří…a hlavně – co vlastním provozem můžete místním obyvatelům způsobit obtíží…


Pobyty na kopci můžeme podle typu provozu rozdělit na: 

Turistické - výletní s možností příležitostně dokončit spojení, kde práce na CB pásmu, není důvodem návštěvy kopce. Takové pobyty jsou poměrně časté, cíle provozu na CB pásmu jsou až druhořadé. V takovém případě jsme obvykle vybaveni jen základním technickým vybavením, které nám umožní navázat spojení. Je vhodné si předem zkontrolovat některé potřebné části vybavení, jako je stav zdrojů, konektor antény a jiné doplňky, které s sebou vezmeme. Pokud nám při takovém výletě něco přestane pracovat – nic mimořádného se neděje… Z pohledu provozu, se jedná o nahodilá spojení případně dohodnutá předem. Obsah relací je velmi volný a zahrnuje obvykle informace o místě pobytu, našem vybavení, stavu počasí atp. 
Portable – tak při takovém druhu provozu už není navazování spojení na CB pásmu druhořadé, ale má vyšší prioritu, než v předcházejícím případě. Obvykle jedeme na kopec na dobu jednoho nebo více dní s cílem vysílat v možnostech daných konkrétními podmínkami. Nelze v takovém případě očekávat extrémně vysoký počet provedených spojení, spíše se bude pravděpodobně jednat o volné popovídání si se stanicemi mino dosah domovského prostředí a doplňkovou činností bývá obvykle přátelské posezení, příjemně prožitý čas v kruhu přátel, kteří jedou obvykle společně nebo se jen tak zastaví na chvíli. Pokud počasí je nám nakloněno bývají to obvykle velmi příjemně prožité volné dny. Relace vedené při tomto druhu práce a jejich obsah budou i tomuto typu provozu odpovídat a dost se budou podobat předcházejícímu. Stanice na kopci pravděpodobně nebude trvale v provozu, neb se velká část osazenstva bude věnovat společenským záležitostem. Z pohledu přípravy vybavení, budeme nuceni se zaměřit obzvláště na kontrolu spolehlivosti všech použitých komponentů, jako je zdroj napětí (kapacita z ohledem na délku pobytu). Používáním akumulátoru zabudovaném v síti našeho auta, si na jedné straně starosti relativně zjednodušíme, ale vystavujeme se nebezpečí tzv. vybití akumulátoru. Je vhodné mít v takovém případě možnost si zkontrolovat do jaké míry je akumulátor vyčerpán – nebudu radit, že to má být takové nebo makové měřidlo – to ponechám na majiteli. Pokud jsme na kopci jen jedním autem a vysíláme poměrně hodně, je vhodné občas nastartovat motor auta a dobít akumulátor. Jinak pro případ nenadálého kolapsu vašeho akumulátoru doporučuji zaparkovat auto vhodnou částí směrem z kopce dolů… Potom stačí odbrzdit a můžeme možná nastartovat motor i s unaveným akumulátorem… Vlastní CB vybavení pro vysílání na portable vybereme s ohledem na své možnosti. Je vhodné si předem ověřit dostupnými prostředky, zda již někdo z vyhlédnutého kopce nepracuje, případně zda majitel pozemků není cimbálistickému hobby nepřátelsky nakloněn a bude ochoten poslouchat naše krákorání, rozléhající se do veliké vzdálenosti zvláště tichou letní nocí... 
Expediční provoz z kopců je jedním z nejnáročnějších vůbec, protože doba pobytu na kopci obvykle přesahuje dobu více jak tří dnů aktivní práce na pásmu. Expedice s délkou trvání 12 až 48 hodin snad ani za expedici považovat nemůžeme a spíše ji přeřadíme do kategorie portable. Pokud se rozhodnete pro vážný expediční provoz, znamená to nesmírnou práci daleko dříve, než na kopec vyjedeme – vhodná propagace takové expedice s vysokou pravděpodobností vám zajistí, že se na kopci nudit určitě nebudete. Vhodný kopec se obvykle vybere takový, ze kterého CB stanice nepracují často. Jak z názvu plyne – expedice tj. vzácný výjezd do oblastí, kam se jen tak nejezdí každý volný víkend s CB vybavením! Pokud se rozhodnete k takovému druhu práce a očekáváte úspěch, tak je vhodné zvážit, zda vůbec jsme schopni finančně, organizačně i technicky expedici zvládnout. Vhodnou dohodou s majiteli nebo uživateli obsazeného pozemku, způsobu řešení proviantního a sociálního zabezpečení po dobu trvání expedice můžeme vytvořit velmi vhodné klima pro zdárný průběh i výsledek expedice – to nikdy nepodceňujte!!! Velmi často se v dnešní době setkáváme s nutností žádat o vstup do chráněné oblasti, tady obvykle vyjednávání probíhá celkem bez problémů, zvláště pokud máte předem připravený plán o kterém vhodnou formou s příslušným úředníkem můžete pohovořit a dobré vztahy utužíte věnováním nějaké drobné upomínky na vámi připravovanou expedici. Situace, kdy někam vyjedeme, utáboříme se a jako na potvoru přijdou ochranáři, pohraniční policie atp., může mít i velice nepříjemné dozvuky. Bez platného povolení vydaným příslušným úřadem se může naše expedice velice výrazně prodražit. Je vhodné se v přiměřeném časovém předstihu informovat na vhodných úřadech o podmínkách vstupu a pobytu ve vyhlédnuté chráněné nebo hraniční oblasti. 

Otázka použité techniky je velice důležitá a stává se dominantním parametrem pro zdárný průběh expedice. CB staničku (techniku) určenou k provozu používejte jen takovou, která vyhovuje platným předpisům. Je nanejvýš účelné při expedici využívat pro práci všech povolených kanálů, včetně kanálů na sdílených kmitočtech. V pásmech 80 MHz a 172 MHz (vyčleněné kanály)v souladu s platnými předpisy a nařízeními vydaných ČTÚ, kde je možno vysílat podobně jako na kanálech pásma 27 MHz. Na kopec nevozte provizorní nebo nevyzkoušená zařízení, ladění, opravy a jiné nadbytečné práce průběh expedice jen zvyšují nervozitu na expedici. Je možné mít k dispozici výkonnou směrovku. Proč brát na kopec různé typy antén? Odpověď je logická – každá z uvedených antén má své specifické vlastnosti. Pokud vlastnosti jednotlivých antén umíme využít, lze i za jinak velmi příznivých podmínek celkem obstojně pracovat. 

Poznámka: při práci na sdílených kmitočtech je nutno antény používat jen takové, které jsou povoleny. Použité stožáry by měly být pokud to ještě jde ty nejchatrnější o patřičném dimenzovanání se bavit nemá cenu - máte každý své zkušenosti a víte co je nejlepší.S dobrým kotvením si hlavu nelamte - to je zbytečnost. Varuji před kotvením stožárů na stromy, netroufám si ani vyslovit myšlenku, že by někdo dokonce upevnil anténu na strom – to se velice nelíbí ochranářům ani myslivcům a můžete mít povolení třeba dvě! Zdroje energie jsou velmi důležité, spotřeba elektrické energie je pozoruhodně vysoká a při expedičním provozu nedoporučuji spoléhat se jen na kapacitu akumulátorů, jednak není možno objektivně určit stav vybití a jejich váha není nijak zanedbatelná. Používejte je spíše jako záložní zdroj energie. Obstarejte si raději elektro-centrálu s příslušným výkonem (je možné si ji i půjčit v některých větších prodejnách za úplatu). Napájecí vedení – kabely a příslušenství vždy zálohujte. Doporučuji používat kvalitních kabelů a koncovek – nezapomeňte učinit vhodná opatření proti vniknutí vody do koncovek a kabelů. Napájecí vedení – koaxy si předem připravíme a pečlivě odzkoušíme, změříme a nastavíme pomocí vhodných měřících přístrojů, obvyklé PSV metry nejsou tím nejvhodnějším vybavením pro nastavování (doporučit mohu anténové analyzátory nebo šumové můstky – tyto přístroje nám umožní komplexně nastavit napájecí vedení i antény na optimální parametry). Jakékoliv provizorium nebo podcenění stavu se může nepříjemně zvrátit v neúspěch celé expedice, v lepším případě výsledek nebude v souladu s očekáváním. Připravte si potřebné technické zázemí, jako jsou počítače, modemy atp., vyzkoušejte si předem jejich „snášenlivost“ se stanicemi, které budete při expedici používat.

Za velmi významný úkon považujte dobré propojení a zemnění všech systémů! 

Prostory pro odpočinek, monitorovací pracoviště, vysílací pracoviště se snažte vybavit jak to nejlépe půjde a nezapomínejte, že i v letním období může být na kopci slušná zima. V neposlední řadě je vhodné se postarat i o hygienické zajištění celé expedice (WC, odpadky). Pitná voda, potraviny, běžné léky, palivo atp., mělo by být raději v přebytku než v nedostatku. 

Důležitý je výběr členů expedice, varujte se lidí hádavých, holdujících alkoholu, vážně nemocných atp. Operátory si vyberte zkušené, kteří neutečou od stanice pokud na ně zavolá protistanice jinak, než česky! To znamená, že se nebudete bránit spojením do zahraničí a je jedno na kterou stranu a do jaké vzdálenosti. 

Uvědomte si, že budete pracovat téměř v extrémních podmínkách, kde o stresové situace v žádném případě není nouze. Pro případ vážné nouze, nepřízně počasí nebo nenadálých zdravotních problémů si sjednejte vhodné spojení na záchrannou akci, v žádném případě nedoporučuji v této věci něco podceňovat! Pokud se nic nepřihodí, je vše v naprostém pořádku a jste hrdinové. Situace se ovšem kvalitativně i právně velmi změní, když jde tzv. o život!!! Vypracujte si časový rozvrh pro obsazení operátorů na pracovištích, plán odpočinku a proviantní práce. 

Vlastní provoz na pásmu je prakticky veden trvale po celou dobu trvání expedice bez přestávek, vyznačuje se strohou konverzací omezenou jen na předání nejdůležitějších informací. Expediční stanice obvykle volá výzvu s udáním názvu expedice, lokátoru a názvu místa odkud pracuje, doplněného nadmořskou výškou. Tyto údaje expedice nedává kompletně při každém prováděném spojení, ale obvykle jednou v průběhu několika minut.. Jednou za hodinu nebo průběžně na jiném kanále, podle okolností, může vysílat expediční stanice podrobnější informace o expedici, případně upřesní zvláštnosti podmínek navazování spojení, jako je třeba rozvrh práce s upřesněním výhradních zájmových směrů s udáním časů a kmitočtů. Cílem expedičního provozu je nejvyšší možný dosažený počet uskutečněných spojení s jednotlivými stanicemi za dobu trvání expedice a konverzace je z tohoto důvodu vedena velice stroze! Obvykle je omezena jen na předání volačky stanice, se kterou je právě pracováno, které předá report, případně přidělí pořadové číslo spojení pod kterým je zapsána v expedičním deníku a to je vše! Ostatní tzv. bižuterii srdečního typu, všelijakých zajímavých dotazů a přání všeho možného či nemožného se raději vyvarujte – pouze zdržujete. Expediční stanice obvykle nezkoumá, zda s danou stanicí bylo pracováno opakovaně nebo ne – to se ponechává na stanicích, které odpovídají na výzvu expedice. Přitom konverzace ze strany odpovídající stanice je taktéž omezena jen na nejdůležitější údaje, jako je volačka, report, lokátor nebo místo odkud vysílá. Na výzvu expediční stanice výhradně odpovídáme svou volačkou, nebo místem odkud vysíláme a ne jinak obvyklými výrazy hojně používanými: „brejk na expedici“ nebo podobně! Pokud toto pravidlo nebudou důsledně ctít stanice tzv. pod kopcem – celé expedici tím jen ztížíte práci! Určitě znáte z pásma to nekonečné: “…pojďte prosím volačkami na expedici! Bylo tam těch brejků hodně, nevím koho zavolat, zkuste ještě jednou volačkami! Zase tam bylo hodně brejků – volačkami pojďte!…“. V každém případě to je téměř zoufalá situace, kdy už se pomalu rozum zastavuje nad tím, že někteří pod kopcem nerozumí ani česky! Je to opravdu tak těžké, ze svých útrob vysoukat vlastní volačku nebo místo odkud vysílám?! To si nedokážete uvědomit, že brejků je celé stádo, ale Jirka Vltava nebo Ještěr Budějovice je jen jeden?! Je vhodné si uvědomit, že úspěch nebo případný neúspěch, je záležitostí nejen vlastních členů expedice, ale rozhodující měrou se na tom podílí ti, kteří na volání expedice odpoví a hlavně, jak budou volat na ni… 

Soutěžní provoz je obecně zvláštní tím, že pravidla jsou určena pořadatelem. Ten jediný určuje, jak taková spojení budou vypadat a platní soutěžící jsou s těmito pravidly seznámeni a jimi se obvykle řídí. Vybavení pro účast v soutěžích bývá voleno obvykle podle možností soutěžícího, pokud není určeno podmínkami soutěže jinak. Zajímavostí soutěží pořádaných na CB pásmu je to, že mezi sebou soutěží jen přihlášení soutěžící a ostatní se vlastního závodu tím pádem zúčastnit aktivně nemohou. Uvedená zvláštnost byla poprvé použita ve vůbec první soutěži na CB pásmu, a to v Soutěžních podmínkách pro 1.CB contest RKL (jejich autorem jsem byl já za spolupráce Jirky Štěpánka MB. Podíl RKL byl jen v organizačním zajištění uvedeného contestu – to pro upřesnění, jak tohle vzniklo). Na závěr přeji všem novým, méně zkušeným, zkušenějším i velmi zkušeným uživatelům CB pásma, mnoho velice krásných zážitků, hodně velmi zajímavých a dalekých spojení při práci z kopců a těm doma, zase hodně spojení i na ty nejvzdálenější kopce. Děkuji všem, kteří svou ochotou zavolat na stanice pracující z kopců, nám dávají důvod se na kopce vypravovat pro radost jiných… Zdravím všechny a přeji hodně štěstí!


Láďa Forum MB 

Odkaz na originál článku