CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka

Kategorie: Základní pojmy, Archiv, Všechny články

30.3.2002 03:03:03 - Bohouš Lípa CL-6 - Začínáme na CB - Pojď volačkou, jaký máš kvétéhá, santiágo pět ... že mluvím cizí řečí ? Ale kdepak - jedná se o slangové výrazy...

Když začnete vysílat, tak se zcela jistě setkáte s celou řadou pro Vás zcela nových výrazů, které od protistaničky uslyšíte. Význam některých výrazů si můžete odvodit, význam některých ovšem nikoliv a pak Vám nezbyde, než se optat nebo zůstat v nevědomosti. Nebojte se zeptat, ptali se všichni před Váma a budou se ptát i všichni noví účastníci CB provozu po Vás .

Předně si řekněme, že nemusíte žádné speciální výrazy používat - není to žádná povinnost a nemyslím si, že by někdo argumentoval tím, že používání velkého množství speciálních výrazů patří k dobrému tónu.

 

Brejk, Brejci, Volačka

Slovíčkem BREJK žádáme o vstup do hovoru, žádáme o slovo. Zcela jistě je vhodné za slovíčko BREJK přidat i svoji VOLAČKU. Výrazy jako třeba Brejci, pojďte na mne volačkou tedy neznamenají nic jiného, než abyste se při brejkování ozvali i svojí volačkou. Jedná se o velmi často používaný výraz Expedicemi na kopcích, kde je velmi dobrá slyšitelnost a o spojení s takovou expedicí se pokouší současně mnoho lidí. Operátor expedice tak má možnost vybrat pro spojení konkrétního člověka podle jeho volačky. Rovněž Vaše šance že budete operátorem expedice vybráni se použitím volačky velmi zvyšuje.  


QTH - Q-kódy

Jaký je Tvoje kvétéhá ? Rovněž často používaná větička, kde jste dotazováni na místo, ze kterého vysíláte. Vznik hledejte v tzv. Q-kódech , což jsou většinou třípísmenné zkratky a začínají právě písmenem Q. Jejich použití tkví především v mezistátních spojeních, kdy nemusíte dokonale ovládat jazyk operátora protistanice a přesto jste schopni pomocí Q kódů si s ním vyměnit celou řadu informací. Pro představu zde uvedu některé Qkódy :

 

 

 • QRA Jméno mé stanice 
 • QRB Vzdálenost mezi stanicemi 
 • QRG Váš přesný kmitočet 
 • QRL Jsem zaměstnán, nerušte. 
 • QRM Jsem rušen interferencí 
 • QRN Jsem rušen atmosféric. rušením 
 • QRO Zvyšte výkon 
 • QRP Snižte výkon 
 • QRS Vysílejte pomaleji 
 • QRT Přestaňte vysílat 
 • QRU Nemám pro vás nic 
 • QRV Jsem připraven 
 • QRX Zavolám vás v ... hodin 
 • QRZ Volá vás ... 
 • QSB Síla vašich značek kolísá 
 • QSL Potvrzuji příjem 
 • QSY Přejděte na jiný kmitočet 
 • QTC Mám ... telegramů pro vás 
 • QTH Moje poloha je ... 
 • QTR Je přesně ... hodin

 


Report,SANTIAGO,ESIČKA,Signál

Dej mi report, já tě slyším radio 4 a 6 esíček. Jako součást spojení si operátoři vyměňují i údaje o vzájemné slyšitelnosti. Jako první se uvádí RADIO (stupnice od 0 do 5, kdy 0 znamená neslyším nic až po 5 která znamená slyším velmi dobře). Tento údaj se stanovuje subjektivně - sám oznámkuješ slyšitelnost. Druhý uváděný údaj bývá síla signálu a odečítá se z indikátoru na stanici - stupnice od nuly do devíti. Některé levnější stanice nemají tento indikátor a tak se můžete dozvědět třeba : Esíčka Ti neřeknu - mám tu Formelku. (Sílu signálu Ti neřeknu, protože vysílám ze stanice Formel, která tento indikátor nemá). Obě tyto hdnoty se nazývají REPORT. Report se skládá z RADIA a SÍLY SIGNÁLU. Další používaná synonyma pro výraz SÍLA SIGNÁLU jsou Santiago, Esíčka nebo jen zkráceně SignálLOKÁTOR

Dej mi svůj LOKÁTOR. Určení souřadnic místa, ze kterého vysíláš. Celá zeměkoule je rozdělená na obdélníky (lokátory), které v ČR jsou veliké zhruba 6x4 km. Název každého lokátoru je tvořen šesti znaky, dvě písmena, dvě číslice a zase dvě písmena. První poznámka - na našich stránkách je zdarma ke stažení lokátorová mapa republiky a druhá poznámka - některé GPS přístroje (Satelitní navigační systém) umožňují přepnutí do souřadnicového systému Maidenhead, přístroj Vám přímo určí velmi přesně Váš lokátor.

Mobil,Stabil,Expedice,Majk,Operátor

 • Tady je Tomáš mobil Roudnice, jak mne slyšíš. Z toho víme, že Tomáš vysílá z auta 
 • Ozvu se Ti ze STABILU. Znamená to, že dotyčný se Vám znovu ohlásí ze svého pevného vysílacího stanoviště (nejčastěji z domova) 
 • Expedice Borůvka dává výzvu na kanál ...  a vy víte, že si parta lidí vyjela na kopec ze kterého nyní vysílá. 
 • U majku je ...  znamená U mikrofonu je ...  Ten kdo mluví do mikrofonu bývá také označován jako operátor.

 

Gumák,Gumování, Mazání

Teď Tě smáznul nějakej gumák. Jedná se o úmyslné rušení. Pokud současně vysílá více stanic než jedna, tak se navzájem ruší. Operátor, který schválně ruší (gumuje, maže) probíhající spojení se nazývá Gumák.

Čtvrtka,Půlka,Pětiosmina, Sedmiosmina, Drátovka, Bumerang, 

Jedu na Tebe z půlky není nic neslušného , stejně tak  Mám tady hozenou drátovku neznamená, že se dotyčný chce oběsit. Jedná se o označení typu antény. Anténám bude věnován samostaný díl a tak zde jednotlivé typy antén nebudu podrobně popisovat. 

 Sedm tři na Tebe, osm osm, devět devět ...

73 za Tebou a zase někdy naslyš. Nejedná se o určení ráže, kterou na vás chce protistanička použít , ale o druh pozdravu na konci relace. 73 je výraz přezatý z telegrafie, kde v morseovce se takto na koci relací zdravili navzájem operátoři.  Podobně zažitý výraz je 88 - přeloženo to znamená cosi jako Mnoho polibků, naopak výraz 99 Vás nepotěší, protože znamená Vypadni z kanálu, zmiz .. K CB hantýrce to patří, i když je stále rozšířenější názor, že normální pozdrav je vhodnější, než dvě číslice (neprovozujeme morse, ale fone - mluvené slovo).

 

Zcela jistě jsem neuvedl všechny výrazy, se kterými se můžete setkat, ale ty nejčastěji používané zde najdete. Užijte si je  

 

Diskuse pod článkem:

 

[505] RE:6? - Miniseriál _ hantýrka Láďa Forum MB 2.5.2002 11:04:30
 

Velevážení cébéčkáři i hamové,


sleduji vývoj debaty na toto téma od začátku. Jedni tvrdí, že staré předpisy ke zkouškám + CW jsou anachronismem, druzí, že ne. Zastánci cébé se radují, že nemusí skládat zkoušky atp. Bylo toho nejen zde, řečeno až dost. Zdůvodnění Kida LBC, proč byl odrazen od zkoušek, dle jeho vyjádření je názor ke kterému se spousta potenciálních zájemců o koncesi uchyluje, aby zdůvodnili to, že ji ještě nemají nebo si ji neudělali. Hamové s třídou D, taktéž uvádějí jako důvod,  proč si třídu nezvýší nutnost skládat zkoušku z CW pro vstup na HF pásma. Je to obdobná situace ze které vznikají polemiky na různých úrovních. Je to ve své podstatě začarovaný kruh. Co je příčinou takovýchto rozhodnutí? Neochota se něco učit nového a ještě i to, že mi to vlasně ani k ničemu nebude, protože já stejně nikdy... Je to věc názoru, u hamů je třída určitým vyjádřením technické i provozní zdatnosti. U CB nic takového snad ani není, pominuli zoufalou tohu jistého presidenta klubu, který se snažil zavádět na CB jakési třídy operátorské... Nechoďme až tak daleko: řidiči mají určité skupiny oprávnění, které taktéž vyjadřují stupeň odborné přípravy a způsobilosti... Piloti jsou taktéž roztříděni do tříd ze stejného důvodu. Jinou třídu má kapitán říční plavby než námořní... Sportovci mají taktéž určité rozčlenění do tříd... Těžko by se někdo dal operovat lékařem, který provozuje zubařinu, nebo si nechal vytrhnout zub od gynekologa. Je zřejmé, že ten kdo ukončil základní školu má jiné vědomosti než ten kdo ukončil školu vysokou - tomu obecně rozumíme, že jo?!


Co z toho plyne? No nic zvláštního - co by stálo za povšimnutí. Dělení na třídy je opodstatněné a rozsah vědomostí, provozní praxe dává určitou jistotu, že ten, který má vyšší třídu má i vyšší znalosti či zkušenosti v oboru; a to ve vztahu k instituci, která uvedené třídy na podkladě jistých pravidel uděluje. Tomu z obecného pohledu rozumíme a podmínky pro udělení třídy odovídají všeobecnému zájmu.


Jak by to vypadalo na HF pásmech, pokud by operátor neznal Qkódy, amat. zkratky nebo základy angličtiny?...  Asi podobně, jako u začínajících uživatelů na CB, když na ně zavolá stanice hovořící jinak, než česky a nepoužívá tzv. domácích výrazů - hantýrky... 


Abych ukončil tento elaborát musím připomenout, že CB provoz a jeho uživatelé mohou používat přidělené kmitočty, bez skládání zkoušek, pásmo CB je určeno pro širokou občanskou veřejnost, ke vzájemné komunikaci, sebevzdělávání, zvyšování si svých technických a operátorských znalostí. je pravdou, že uživatelé CB pásma, kterým uvedený provoz na CB přináší jisté uspokojení a chtějí si své znalosti, vědomosti dále rozšiřovat obvykle po nějaké době odcházejí na amatérská pásma. Je to pozitivní vývoj, zvláště v době, kdy klubových amatérských stanic už moc není a tak nové amatéry není kde trénovat, se dostáváme do situace, že amatérské kluby navazují úzkou spolupráci s některými cébéčkáři a ti se občas stávají jejich členy, kde se mají možnost dále seznámit s provozem na ama pásmech s tím, že někteří složí příslušné zkoušky. Pochopitelně nelze celou záležitost paušalizovat, ale osobně znám dost ama klubů, které tzv. vzali pod svá křídla ty cébéčkáře, kteří projevili zájem o ama provoz. Je to určitě pozitivní vztah, který je k prospěchu.


CB hantýrka je složitá záležitost, pospal bych ji jednoduše: napřed nové uživatele CB pásma naučíme všem nesprávnostem jako je třeba: esíčka, santiágo, rádio, portejblíík, stanička, sedmičkatrojkaletízatebou, pětiosminka , majkvolný, odemnevolno, dlohé monology bez ochoty naslouchat na pásmu jiným atp. Nedivím se, že přechod některých cébéčkářů na ama pásma není právě jednoduchý. Převážná většina déčkařů přicházejících z cébé pásma si uvedenou hantýrku (na CB hojně podporovanou a pěstěnou) přináší s sebou a je to také při vlastním ama provozu velmi znát. Takový déčkař si toho ani nepovšimne, neb je tomu z cébéčka naučen a připadá mu to samozřejmé...


Podotýkám, že výše uvedené se spíše vztahuje k těm uživatelům cébé pásma, kteří CB nemají jen pro popovídání si z kuchyně na zahradu. Nikdo už ze samé podstaty CB, nemůže nikoho nutit, aby používal technicky správné výrazy a provoz vedl v duchu pravidel platných na ama pásmech - to by bylo nejspíše nevhodné.


Tak a to by bylo ve zkratce asi vše, co jsem považoval za nutné z mé strany k tomuto tématu vám říci.


73!


 

 » [3685] Re:RE:6? - Miniseriál _ hantýrka drobek žižkov 21.12.2005 06:06:36
 

:No, Piloti jsou možná v různých třídách a stejně tak námořníci. Nicméně když zajdu do podejny se zbraněmi, také mi prodají vzduchovku bez papírů (na občanku) a pistoli již pouze na papíry. Jinými slovy CB je tu od toho, aby si každý mohl pořídit komunikační prostředek bez papírů a od toho se odvíjí i kvalita služby CB. Něco za něco. Pokud si koupím homologované CB a nebudu umět komunikovat, těžko někoho zabiju nebo ohrozím. Telefon si koupím také bez jakýchkoliv papírů. Pokud budu chtít přestoupit na vyšší formu komunikace, tak si papíry udělám a je zcela jasné, že jsou pásma, kde už operátor příslušné znalosti mít musí!


Ano, na CB pásmu se dějí různá zvěrstva, ale pořád díky tomu, že se jedná dnes o zájmovou skupinu lidí (kromě "z kuchyně na zahradu") bych si dovolil tvrdit, že se ZVYKOVÁ pravidla v drtivé většině dodržují. Co se hantýrky týká, pilot letadla musí mluvit podle jasně daného vzorce, ale řidič auta nikoliv. Od pilota letadla těžko uslyšíte větu "Hele, řízení provozu, jsem docela vysoko a v Praze budu asi odpoledne".


Při telefonickém rozhovoru také slyšíte na začátku uslyšíte "Drobek!, Tady Drobek, Dobrý den Drobek, atd..." Je to volný druh provozu. Stejně jako CB.


CB pásmo je definováno jako veřejné. Tedy i pravidla (pokud GP nestanoví jinak) jsou čistě na operátorech/uživatelích.


Při myšlence, že by člověk musel mít na všechno papíry mi běhá mráz po zádech! Za chvíli by byly papíry na mytí nádobí, kolo, kárku, kolečko, hrábě... To snad není nutné!


Bez ohledu na důsledky pro uživatele lze říci, že dnes je pořízení všepásmového a všeprovozového vysílacího zařízení jakéhokoliv výkonu jen otázkou peněz. Stejně jako se dá na černo pořídit pistole, lze si pořídit i vysílačku. Je to jen o penězích. Jak řekl jeden politik "Grázl si bouchačku opatří vždycky".


Je to jen o lidech. Pitomce najdete i na jiných než CB pásmech.


Nehledě k tomu, že vyčítat někomu kdo napíše článek pro ZAČÍNAJÍCÍ NA CB, že se zde používá jiná hantýrka než na "vyšších formách" radioamatérských je trochu mimo mísu. Na CB se používá ZVYKOVÁ hantýrka. Není zde definovaná a tedy je na každém, jakou bude používat.


Kde jinde má zájemce o rádia začínat než na CB (PMR)? A pokud tedy je CB určeno primárně pro "Z kuchyně na zahradu" je spíš obdivuhodné, že se někdo snaží o nějaká pravidla vůbec. Zdali čitelnost označuje 0-5 nebo 1-5 je jedno. Důležité je, že se to snaží popsat vůbec. Jinými slovy získá návyk, že nějaká pravidla jsou dobrá vždy a to je důležité!


S Vaším článkem souhlasím!!!, ale jako reakce na článek pro ZAČÍNAJÍCÍ NA CB mi to přijde jako "já mám víc papírů než ty! heč!"


Drobek


odcbdx@drobek.cz

 » [506] Re:RE:6? - Miniseriál _ hantýrka Libor OK1SOM 2.5.2002 13:59:54
  Hezké, s tím se nedá než souhlasit.
  [490] 5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka Libor OK1SOM 29.4.2002 16:02:47
  : Článek je to zajímavý, až na tu chybičku s reportem (1 až 5, ne 0 - 5, podobně 1 - 9). Tato hantýrka se skutečně používá, vesměs vychází z radioamatérské činnosti. Myslím si ale, že kterýkoliv uživatel CB kmitočtů nemusí tuto hantýrku používat a stačí mu vlastně pouze tři věci: slušné vychování, znalost základních pravidel uvedených v generální licenci a jistý technický rozhled, aby si třeba hned při prvním vysílání nezničil stanici. Jinak může komunikovat stejně, jako by hovořil na ulici (s čímž souvisí i zvyk neskákat do řeči). Vše ostatní je navíc a nikdo se nemusí této hantýrce a užívání zkratek podřizovat. V tom vidím zásadní rozdíl mezi CB a HAM radiem. V CB třeba není tolik možností, ale zase je tu člověk zcela svobodný v rámci zákonů této země.
 » [492] Re:5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka Bohouš - CL6 29.4.2002 16:47:56
 

Ahoj Libore,


       nevím, jestli je článek zajímavý , pro Tebe si myslím, že asi nikoliv a nic nového Ti nepřinesl - je určen tomu, kdo s provozem na CB nemá vůbec žádné zkušenosti - tomu to může něco napovědět a případně vysvětlí některé pojmy, které se na pásmu běžně používají a nováčkovi nic neříkají - v článku samozřejmě není ani zmínka o tom, že by byla nějaká povinnost tyto zkratky používat .


Co se týká inzerované chybky  s reportem - radio 1 tuším znamena slyším velmi špatně, vyjádřit tedy situaci "neslyším vůbec" nulou si myslím  je přijatelné . 
Totéž síla signálu 0-9 , myslím, že nebudu sám, komu se podařilo i velmi dlouhé spojení, kdy se ručička S-metru ani nepohnula - ukazovala tedy nulu  .  

Každopádně díky za zájem, přeji mnoho úspěchů a radosti na kterémkoliv Tvém oblíbeném kmitočtu.

 »» [497] Re:Re:5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka Libor OK1SOM 29.4.2002 22:07:17
  Zajímavý článek je všeobecně, to nevadí, že jsem se nedozvěděl nic nového, opakování je taky k něčemu dobré. Jinak nevím, jestli CBčkáři používají report 0 - 5 (resp. 0-9), ale v radioamatérské praxi (ze které report vychází) je nejnižší stupeň 1, který znamená zcela nečitelné (resp. signál na hranici zaznamenatelnosti). V provozu to pak znamená, že report 11 vlastně nemůžu dát. Možná proto si CBčkáři vymysleli stupnici o jeden bod širší, to nevím, co uvádím je RST systém užívaný (námi) radioamatéry.
 »»» [499] Re:Re:Re:5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka Bohouš Česká Lípa - CL6 29.4.2002 22:31:27
 

Líbí se mi Tvůj tolerantní způsob diskuse.


Nezkoumal jsem jak to mají radioamatéři - napsal jsem to tak jak to mám odposlouchané z pásma. Sám jistě víš co všechno se na pásmu semele a tak se zřejmě nebudeš divit tomu, že jsem report nulanula - (jinak třeba negativ, ani náznakem, vůbec nic atd.) slyšet mohl. Máš-li v ruce knížku, kde je napsaný rozsah hodnot 1-5 a 1-9 nemám s tím problém 

  [332] 5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka /\/\ I >< 30.3.2002 23:20:55
  Dovolil bych si uvest male upresneni: R v reportu neznaci slysitelnost (tu si muzu nastavit tak akorat ovladacem hlasitosti), ale CITELNOST a stupnice je nasledovna: 1-zcela necitelne, 2-obcas citelne, 3-s obtizemi citelne, 4-citelne, 5-dokonale citelne.
A stale nerozumim tomu, proc se na CB misto sily signalu rika santiaaago?-)
 » [489] Re:5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka Libor OK1SOM 29.4.2002 12:30:37
  Protože se v Americe S často nesprávně hláskuje Santiágo místo správného Sierra. Vlastně se používá americká hláskovací tabulka.
  [333] 5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka /\/\ I >< 31.3.2002 00:00:24
  Neni nic jednodussiho nez pouzivat v praxi zavedeny system pro fonicka spojeni RS: "report pro tebe je 59". Jasneee, strucneee. A kazdemu by melo byt jasne, ze prvni cislo je vzdy R a druhe S. Misto toho, aby alespon kluby vnasely na CB jista pravidla a zvyklosti, tak sami ruzne nesmysly podporuji.
  [334] Re:5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka Bohouš CL6 31.3.2002 00:30:34
  Seriál ZAČÍNÁME NA CB není určem pro takové zkušené borce, jako jsi zřejmě Ty Maxi (bez urážky), ale pro skutečné začátečníky. Já Ti sice dám za pravdu, že 59 je stručné a jasné, i v pořadí jednotlivých hodnot jsem s Tebou za jedno - ovšem pro toho kdo si staničku poprvé zapne - když na něj vybafneš Slyším tě 59, tak ví stejně houby, je to pro něj Španělská vesnice. Seriál ZAČÍNÁME NA CB je určen právě pro takové "zelenáče a začátečníky", jakými jsme svého času byli i třeba my dva. Pokud máš chuť pro ně napsat nějaký článek, dám Ti prostor a vystavím Tvůj článek, kde budeš samozřejmě uveden jako autor Ty. Už teď Ti mohu slíbit, že Ti za něj - na rozdíl od Tebe - pětku nedám.
  [337] 5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka KID Liberec 31.3.2002 22:30:04
  Bobe , to je v klidu to jen amatéři nesnesou, že nemají takové pěkné stránky jako my, uplně obyčejní CBčkáři :-)) Ostatně podpis, resp. mail 'XYZ' hovoří sám za sebe. 

Hodně zdaru do dalších článků a komu se to nelíbí ať si p.........píše jinej článek :-)).

Kid
 » [488] Re:5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka Libor OK1SOM 29.4.2002 12:29:03
  Nevím, jakou má souvislost diskuze o provozních zvyklostech a webové stránky, to mi fakt uniká. Nevím také, co to znamená "pěkné stránky". (Doporučuji www.dxzone.cz - tam to kupodivu nerozlišují) Také nevím, kdo je "obyčejný" CDčkář a kdo neobyčejný. Stále přemýšlím, jestli i v jiných zemích trpí tolik lidí mindráky kvůli tomu, že nemají radioamatérskou koncesi.
 »» [496] Re:Re:5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka KID Liberec 29.4.2002 19:20:54
  No já bych to viděl s těmi mindráky trochu jinak, myslím, že nám CBčkářům zas až tak nejde o to mít nějakej papír na to, abychom si mohli někde popovídat (holt jsem jen obyčejní :-)) ) A na druhou stranu skládat zkoušky podle desítky let starých předpisů na tom taky něco super bude :-)

Jinak já osobně mám spoustu přátel jak mezi cbčkáři , tak i mezi amatéry a myslím, že pokud to jsou inteligentní lidé, tak je stejně spíš zajímá ta osoba s kterou mluví, než pásmo na kterém to je. 

No a rozebírat vyhody CB a AMA pásem, no tak na to si opravdu netroufnu .... mozná snad jediné: Udělat si koncesi na to abych mohl pozdravit pár lidí po republice přez převaděč, několikrát při tom zopakoval svoji volačku (možná abych ji nezapoměl), zdělil jim teplotu, tlak a rosny bod ? - To mě přijde trochu jako u Cimrmana :-)) Nebo se účastnit SSB zavodů po republice :-)) No jinak na spoustu hezkých spojení stejně chodit na KV .... 28 MHz - ale POZOR na to už musí být další zkoušky

No ale abych ukončil tuhle velice choulostivou debatu :-) tak tedy omlouvám se všem, kterých jsem se dotknul (i když osobně si myslím, že zas až tak moc jich nebude).

Vášnivý CBčkář KID Liberec :-)

...jinak ta adresa asi měla být www.dxzone.com

 »»» [498] Re:Re:Re:5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka Libor OK1SOM 29.4.2002 22:18:48
  Omlouvám se, stránka je samozřejmě www.dxzone.com (člověk má to cz v ruce). Nevím, jak jsi to myslel s těmi deset let starými předpisy, pokud vím (a vím to dobře), tak poslední předpisy pocházejí z roku 2000 (vyhláška č.202). To, že radioamatéři často nevyužívají daných možností není chyba systému, ale jejich osobní. Já nemám nic moc zařízení a koncesi mám několik týdnů (rovnou C, což znamená, že mám přístup na  5 krátkovlnných pásem, kde se dovolám prakticky po celém světě a mohu například na střední i dlouhé vlny). Ano, dlouhé vlny, to je jedna z mnoha možností, dále fax,  radioamatérská televize (ať už ta pomalá - obrázky, nebo i klasická - na tu zatím nemám a spousta lidí u nás nemá, v zahraničí jsou ale běžné televizní převaděče) a plno dalších možností... Neříkám, že CB není dobrá volba, proč ne, sám se také nebráním tomuto "volnému" pásmu. Mrzí mě ale to, že jedni brojí proti druhým. Setkávám se na jedné straně s jakousi závistí ze strany CB a na druhé straně pohrdáním ze strany HAM. To je škoda.
 »»»» [500] Re:Re:Re:Re:5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka KID Liberec 29.4.2002 23:04:44
  Určitě s tebou souhlasím v tom zbrojení proti sobě, věř že ten první článek to bylo jen takovy rejpnutí, nečekal jsem jakou to bude mít odezvu :-(.

Ale jinak spousta věcí které jsi zde vyjmenoval se používá i na CB pásmu i když je pravda, že některé nejsou povoleny. Ať už se to týka SSB, PR, SSTV, Morse atd. Bohužel jak říkám, něco pro nás není povoleno a myslím, že to je také škoda, když už se konečně někomu rozsvítilo a uvolnil PR a dalších 40 kanálů, tak proč zakazovat zbytek, no ale to není podstatné :-)

Zdraví Kid.

 »»»»» [501] Re:Re:Re:Re:Re:5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka Libor OK1SOM 30.4.2002 15:33:42
  Proč zakazovat zbytek? Právě pro to, že CB je vlastně anonymní a anonymita z lidí dělá často zvěř, to vidíme hlavně na internetu, ale bohužel i na CB kanálech. Dovedeš si představit, jak by to vypadalo, kdyby někdo mohl zcela volte vysílat, co chtěl, třeba v modulaci SSB, nebo přes SSTV apod.? 100W výkonu na FM a na SSB je něco jiného. To by na CB pásmech už nebylo vůbec k vydržení. GL se stejně nedodržuje ani teď, když si naladím 29,xxx MHz, tak tam slyším proslechy mnoha CB stanic se silným signálem. To by při max. výkonu 4W nebylo možné.
Takový gumák s přístrojem na SSB při 100W by mohl klidně zapříčinit pád letadla, nebo nějaký jiný průšvih. Proto ta omezení, proto zdánlivě nesmyslné zkoušky pro amatéry, proto jejich opakování volaček. Kdyby byli lidé ukázněnější, dalo by se o něčem asi uvažovat, ale sám víš, co se někdy na 27MHz děje.
 »»»»»» [502] Re:Re:Re:Re:Re:Re:5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka KID Liberec 30.4.2002 17:08:09
  Máš určitě ve spoustě věcí pravdu, ale myslím si, že stejně všechno je o lidech, zrovna tak jako teď provozuje spousta CBčkářů SSB s větším výkonem než 4W, tak ale i spousta amaterů používá výkon větší než je povolen (myslím že Dčkaři mají 100W) a zrovna tak i zabrousí do pásem, kde nemají vysílání povoleno (tím nemyslím, že by tam šli jen poslouchat :-) ). 

Osobně za svou osobu můžu jen říct , že jsem se na HAM zkoušky už připravoval také, ale první věc, která mě odradila byla nutná znalost elektroniky (já osobně chci vysílat a né si stanici stavět - a to byla i má narážka na staré předpisy, protože mam pocit, že i když mají nové datum, tak v nich nic moc nového nevidím), a věc druhá byla ta, že bych měl zajem o provoz na 28 MHz, ale k tomu už zase musím umět morse (Cčko). Možná mi budeš odporovat, že všechno se dá naučit, ano dá , ale proč? Když budu chtít provozovat na 145 MHz packet, tak mi na to stačí také jen Dčko, tak proč tam zatahovat ještě morse?
Já to prostě vidím tak, že pokud budu chtít vysílat, tak půjdu do obchodu a stanici si koupím. Pokud si ji budu chtít postavit, tak potom se budu muset o jejich vnitřnostech něco naučit, ale proč se to zbytečně šprtat předem ?

fuj to jsem se zase rozkecal :-)
 »»»»»»» [504] Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka Libor OK1SOM 2.5.2002 07:32:41
  :Jistě, souhlasím, že všechno je v lidech a že na amatérských pásmech se také najdou piráti, ať už amatéři, nebo neamatéři (kteří si volačku prostě vymyslí). To už je práce pro telekomunikační inspekci :-)) (která mimochodem na těchto pásmech moc práce nevykazuje :-)
Otázka telegrafie je stále diskutovaná i v amatérských kruzích. Zrovna v březnu probíhala mezi amatéry anketa na toto téma a nadpoloviční většina amatérů se vyslovila PRO telegrafii. Ona ta zkouška telegrafie pro stupeň C je ale opravdu, opravdu LEHKÁ. 40 znaků za minutu celkem nic není (učil jsem se to asi měsíc).
Ta technika se mi také dříve zdála přehnaná. Dnes ale vidím, že bych toho měl znát daleko víc, než je to opravdové minimum požadované ke zkoušce C. Našinec nemá na to, aby si zakoupin komfortní tranceiver za 80 000, u kterého nic nemusí řešit a ono vědět něco o anténách, o tom jak je upevnit na hromosvod apod. to zužitkuje každý. Navíc to, že má amatér zkoušku i v této oblasti a může to doložit, usnadňuje domluvu s těmi nespokojenci, kteří se domnívají, že jejich zašuměný obraz má na svědomí ta velká anténa v sousedství :-)
 »» [493] Re:Re:5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka Bohouš - CL6 29.4.2002 16:52:14
 

www.dxzone.cz mi nefunguje, je to spravně, nebo jsou dočasně mimo provoz ?


 

Stránku nelze zobrazit

Požadovaná stránka není dočasně k dispozici. Webový server má pravděpodobně technické potíže nebo je třeba změnit nastavení prohlížeče.
Nelze najít server nebo došlo k chybě serveru DNS
Internet Explorer

 

  [339] 5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka Láďa Forum MB 1.4.2002 06:55:07
  Kide,
zdravím v severní stranu.
...byl bych možná trochu opatrnější, nejsme tu tak docela sami a nakonec, když už jsme u těch stránek - dobře, ale určitě jsi toho zase tak moc neviděl, aby jsi mohl něco takového napsat...
Hodně zdaru a trpělivosti s kolegy, lidmi a nakonec i s těma amatérama...
Láďa Forum MB
  [341] Re:5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka Zan Branik 1.4.2002 11:14:36
  Kdyz chces smajlikem naznacit usmev musis tam dat jeste dvojtecku,asi takhle :-) Cau
  [342] Re:Re:5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka Zan Branik 1.4.2002 11:19:15
  Vzkaz o smajliku plati pro Toho kritika CB hantyrky,aby se zase kvuli mne neco nezrusilo!Zan Branik
  [343] 5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka Líba Tabor 1.4.2002 13:38:07
  K RS, obcas se musim smat, kdyz nekdo podava report. Mam te tu pet RADII a na hokejce 9 ESICEK. SEDMICKA a TROJKA LETI ZA TEBOU.

Radio na kopci mivam jedno max 2, hokejku beru jenom na zimni stadion, a esicka jsou susenky u nas v obchode, vyrabi to tusim OPAVIA. A za sebou nemivam zadny cila 73 ale vetsinou desitku gambace. 
HIHI Lidi mejte se krasne a hodne krasnych spojeni 
Liba Tabor alias Mala zizen.


  [344] Re:5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka /\/\ I >< 1.4.2002 21:22:02
  Pro Kida: Jen tak mimochodem, ona je nejaka povinnost vlastnit a zverejnovat email v diskuzich u clanku? Co kdyz zadny nemam?. A mohu Te ubezpecit, ze s radioamatery NEMAM nic spolecneho. Pouze par patku na CB vysilam, a to co je obcas v posledni dobe slyset na pasmu pri vysilani ruznych expedic, je ubohe.
  [345] Re:Re:5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka /\/\ I >< 1.4.2002 21:35:17
  Cituji zahlavi diskuse: "Vaše diskuse, připomínky, náměty, návrhy, myšlenky - prostě cokoliv Vás napadne ..."
Opravdu k veci, Ty si se nikdy nepreklepl nebo nevynechal pismenko ve slove. :-[ Skvelej prispevek. TNX.
  [346] 5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka Láďa Forum MB 1.4.2002 21:39:47
  Ještě jednou kolegové,
...je dobré ty mladší a nezkušené na pásmu naučit nejdříve to "špatné" a potom vyvíjet úsilí, aby to ovládali dobře - dobré. Ve škole tě neučí nejdříve to nevhodné a později to vhodné, tam samo v autoškole se neučí začátečníci jezdit v protisměru...
To jen tak na okraj této zajímavé diskuzi, těch co se stydí za to, že jsou hamy před CBčkáři a opačně...
Hodně zajímavých názorů i střetů přeji těm odvážným!
73!
  [347] Re:Re:5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka /\/\ I >< 1.4.2002 21:56:34
  Jeste malickost - to o tom vynechanym pismenku bylo pro Zana :-D
  [348] Re:Re:5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka KID Liberec 1.4.2002 22:28:51
  No koukám, že jsem si rejpnul do vosího hnízda :-)) (S těma amatérama)

Jinak teď mi vypadlo to jmeno, ale každopádně je to pro toho bez emailu :-))) ) ) - což to vzít z druhé strany -> přestat kritizovat a napsat článek svůj a možná dle tvého sebevědomí i lepší ?

Kid.
  [349] Re:Re:5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka /\/\ I >< 1.4.2002 23:30:23
  Kide, jeste jednou pripominam zahlavi diskuse: "Vaše diskuse, připomínky, náměty, návrhy, myšlenky - prostě cokoliv Vás napadne ...
". Pouze jsem mel pripominku k nektere pasazi v clanku, ktery je zverejnen na strankach klubu, ktery je clenem CAK CB, na to snad diskuse pod clanky existuji, nevim proc bych kvuli tomu mel psat cely novy clanek. A ty stale tady blekotas o jakemsi radiomamaterskem spiknuti. Podle tvych reakci je radioamater nejaky nepratelsky zivel??? Vrat se prosim k tematu clanku, jestli se Ti libi - napis "clanek se mi libi", a je to :-P
  [350] CB hantýrka Bohouš CL6 1.4.2002 23:50:23
  Pánové, já myslím, že své jste si už k tématu řekli, Vaše stanoviska jsou jasná, navrhuji co toho už nechat ...

Naše stránky ani všechny články zde se zcela jistě nemohou líbit všem stejně, pokud je zachována určitá korektnost v diskusi není podle mne nutné přesvědčit všechny o jediném správném pohledu na nějakou konkrétní věc. V klidu se můžeme rozejít s tím, že každý máme na věc jiný názor, ale že to pro nás není důvod být na sebe nevraživí. Už staré české přísloví praví, že někdo má rád holky a jiný zase vdolky - prostě jsme lidé různí. Než nám diskuse přeroste do naprosto zbytečných osobních útoků, smiřme se s tím, že ten druhej si myslí neco jiného než já - a klidně k tomu dodejte : "No a co, chleba kvůli tomu levnější nebude ..."

  [351] Re:CB hantýrka /\/\ I >< 2.4.2002 00:18:36
  Pro Bohouse: o.k., jen nechapu, proc byly me prvni dva prispevky pro nekoho tak urazejici. A tu petku si tak neber, to byla pouze prvni reakce na slova "sedum a osum" :-D

 

Autor: Bohouš Česká Lípa CL-6

Odkaz na originál článku