CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

Základní údaje o radiostanicích a pásmu CB

Kategorie: Základní pojmy, Archiv, Všechny články

31.5.2001 12:41:27 - Bohouš Lípa CL-6 - Začínáme na CB

 

 •   Ne, každý ví, co to vlastně CB radio je.Zpravidla si jdeme koupit radiostanici na CB a teprve po zapnutí radiostanice se pomalu seznamujeme s provozem.Proto budou další řádky věnovány právě těmto uživatelům, aby se vyvarovali některých chyb, které mají na kanálech vždy velkou odezvu. 
 •  Pod zkratkou CB radio se skrývám především radiová komunikace, nebo spojení s protistanicemi, které rovněž vlastní SíBíčko.Provoz je omezen jistým frekvenčním rozsahem v tzv. pásmu "C", 11 metrů tedy 27 MHz. Přesná hranice začíná na kmitočtu 26.965 MHz a končí na 27.405 MHz.Pro jednoduchost obsluhy a na základě jistých mezinárodních dohod se výše uvedený rozsah rozčlenil do 40 kanálů (pásma C) označených na displeji stanice jako kanál (CH) 1 - 40. Každý kanál má svůj přidělený kmitočet 
 • Na uvedených kanálech vysíláme stanicí s provozem FM (frekvenční modulace), nebo provozem AM (amplitudová modulace). Od AM modulace se postupně upouští a bude v následujícím období úplně odbourána, proto se o ní nebuudu zmiňovat.

Radiostanice pro provoz CB - homologované

 Na trhu existují radiostanice homologované a nehomologované. Homologované stanice jsou ty, které byly schváleny pro provoz v ČR, státní zkušebnou a jejich užívání je legální v rámci České repuliky. Každý stát má svoje zvláštní předpisy pro provoz CB.U nás v obecné rovině upravuje tento provoz CB tzv. "předpis" Generální povolení.Jako hlavní bod je ten, že můžeme provozovat legálně stanice pouze HOMOLOGOVANÉ,což jsou stanice s homologační známkou a ty splňují požadavky pro provoz v ČR (mají pouze 40 kanálů, standartní výkon 4 watty a umožňují provoz v módu FM).

Radiostanice CB - NEhomologované

 • Ostatní stanice NEHOMOLOGOVANÉ si každý kupuje na vlastní riziko.Tyto stanice mají rozšířenou volbu až 240 a více kanálů.S touto staničkou lze pracovat v rozsahu kmitočtů od 26 do 30 MHz.Rovněž nehomologované stanice umožňují pracovat např. provozem SSB nebo CW. SSB modulace se využívá v CB jako druh provozu především pro dálková spojení v pásmu D,E, nebo A,B.Je to zcela jiný druh modulace a je nutné se s tímto blíže seznámit.I technika provozu je poněkud jiná..Dále tyto stanice umožňují větší provozní výkon s plynulou regulací až do 15 W v FM provozu a do 30 W v módu SSB, nebo CW.
 • Jako další NEhomologované komponenty (tedy nepovolené, ale v praxi běžně používané) se prodávají tzv. zesilovače výstupního výkonu (slengově "KAMNA"), která zvýší výstupní výkon stanice ze 4 wattů na 25,35,50,80,100,200 a více Wattů.Záleží na typu zesilovače.
 • Stanici CB je možné doplnit některými dalšími nadstandartními doplňky, jako jsou selektivní volby, Echo mikrofony, různé měřiče PSV, přídavné reproduktory, anténní členy ap. Záleží pouze na Vás jakou konfiguraci si zvolíte pro svoji potřebu. Na této disketě je souhrn všech základních technických oblastí, se kterými se setkáte při provozu SíBíčka. Stanici si lze pořídit: - základnovou - - vozidlovou - - přenosnou (tzv."ručku") - Spojení se SíBíčkem, ... kam se asi dovoláme
 • Každá stanice umožňuje spojení na specifickou vzdálenost, která je limitována výkonem stanice, použitou anténou a postavením stanice v okolním terénu a zástavbě.Ne-malý podíl má na dosahu bohužel i kmitočet, na kterém se právě SíBí provozuje. V hrubých rysech lze konstatovat, že můžeme uskutečnit spojení na CB za průměrných podmínek šíření signálu     v normální městské aglomeraci na tyto vzdálenosti, při úvaze standartních antén a výkonu 4 watty: základnová stanice - základnová stanice cca 20-30km (pokud bude vysíláno z vyšší kóty bude dosah i do 100km) základnová stanice - vozidlová cca 15-20km vozidlová - vozidlová cca 10-15km přenosná - přenosná cca 1- 4km základnová - přenosná cca 3- 8km atp. 
 • Výše uvedené údaje nelze brát jako dogma. V praxi záleží na terénu,na rušení, které může mít mnoho příčin a dále na mnoha jiných faktorech.Samozřejmě díky zesilovačům výkonu a použitím různých druhů antén (kterých je nepřeberné množství) se tyto,především negativa kompenzují a někdy se vzdálenosti násobí. Za nepříhodných podmínek však nelze spojení uskutečnit ani na krátké vzdálenosti se sebevětším výkonem.

Obecné zvyklosti v navazování spojení

 • Než zapojíme stanici, povíme si o elementárních - nepsaných zákonech na CB v rámci pásma"C".Toto pásmo,jak jsem již předeslal má 40 kanálů. V rámci mezinárodních zvyklostí je uznávaný kanál 9 ( CH 9 ) jako komunikační frekvence pro záchranný systém služeb. 
 • Tísňový kanál !!!!! 
  Zde se můžeme dovolávat pomoci-ZÁCHRANKY,POžÁRNÍKů,POLICIE, resp. ze strany těchto organizací bude uděláno vše v případě jakéhokoli ohrožení. Uvedené organizace tento kanál monitorují. První místo zde však zaujímá Záchranná služba. ! Tento kanál pro běžný provoz nepoužívejte ! ! Pouze a jenom v případě tísně ! 
 • Další kanál, který má svoje místo je CH 1. Např. v rámci okresu Hradec Králové i v rámci kraje tento kanál slouží jako vyvolávací, nebo svolávací.Po vyvolání stanice se pořeladíme na jiný volný kanál. Opět, tento kmitočet neslouží ke komunikaci, jenom pro vyvolání ! Ostatní kmitočty (kanály) jsou pro běžnou komunikaci.

Volačka stanice

 • Je vhodné,si zvolit pro sebe tzv. "VOLAČKU", pod kterou Vás budou znát případné protistanice. 
 • Tato volačka může obsahovat např. Vaše křestní jméno a k tomu další označení. 
 • Nebo si můžete zvolit VOLAČKU dle Vaší libosti. Ale není vhodné ji neustále měnit. 
 • Příklad volačky: " .. Děda Mlejn, Věra Trolejbus, Franta Skaut, Cipísek, Kačer Donald, Pavel Peguot ap...." 
 • V rámci udržení svých soukromých iniciál neuvádějte celé křestní jméno v plném znění ap. Pokud uznáte za vhodné, můžete.
 •  

Spojení

 • Spojení navazujete vyvoláním stanice na prvním kanále (CH1). Poslechem však nejlépe zjistíte, jaká je praxe. S protistanicí si můžete domluvit i spojení na jiném kanále, kde se budete střetávat.Vždy před započetím hovoru se přesvědčíme, zda nebudeme křížit hovor někomu jinému. 
 • Nyní uvedu několik základních pravidel SíBíčkářské slušnosti:
 •  
 1. Vždy se zeptej, nebo jiným způsobem (poslechem) si prověř, zda někdo na kanále nehovoří 
 2. Na CH1 realizuj vyvolání protistanice bez průtahů a využij krátkých pauz,jelikož je zde poměrně "hustý - vyvolávací provoz". 
 3. Nevysílej na kanále, kde registruješ i slabý provoz - nějaký hovor. Svým vtupem znesnadníš komunikaci sobě i druhým. 
 4. V průběhu tvého hovoru nech občas kratší pauzu, pro případ, že někdo zavolá TEBE, nebo někoho jiného.
 5. Vstup do jiného hovoru se provádí slůvkem "BREJK" resp.2x až 3x za sebou. Tímto BREJK může vstupovat protistanice i do tvého hovoru.Všechny stanice na CB, pokud jsou slušné, ihned na BREJK reagují.
 6. Ve většině spojení chce vědět stanice tzv. REPORT. Co to je ? Report je zpráva o kvalitě slyšitelnosti signálu.Skládá se zpravidla z čísel pod indexem R (Radio) a S (Santiago). R = (z anglického READABILITY) čitelnost,buď protistanici řekneme slovem, jak je slyšet, např....čistě, s malým šumem, velice špatně ap.Jinak se využívá pěti stupňů od 1 do 5, kde je definováno: 5 - dokonale čitelné 4 - čitelné 3 - obtížně čitelné 2 - občas čitelné (ojedinělá slova) 1 - zcela nečitelné S = (z anglického STRENGHT) síla signálu. Tuto lze odečíst pouze na stanici, která je vybavena tzv. S-metrem.Tady měřící přístroj na stupnici ukazuje čísla od 1 do 9 a dále po 10-20-30 až 60 dB.  Pokud není na staničce eSmeter je rovněž definována síla signálu subjektivně poslechem v následujícím znění v devíti stupních: 9 - mimořádně silný signál 8 - silný signál 7 - středně silný signál 6 - dobrý signál 5 - téměř dobrý signál 4 - přijatelný signál 3 - slabý signál 2 - velmi slabý signál 1 - signál na hranici slyšitelnosti 
 7. Dále bude chtít stanice Vaše stanoviště (QTH). To je místo, město a bližší určení Vaší dislokace. Ostatní komunikace záleží na Vás ! Pokuste se zpočátku více poslouchat a během krátké doby budete na SíBíčku jako ryba ve vodě.

Autor: Bohouš Česká Lípa CL-6

Odkaz na originál článku